Żabieniec trawolistny Alisma gramineum

Żabieniec trawolistny (Alisma gramineum Lej.) – gatunek roślin z rodziny żabieńcowatych (Alismataceae).

Liście szarozielone; okazy lądowe posiadają liście podługowatoeliptyczne lub wąskolancetowate, okazy wodne - równowąskie. Kwiaty zebrane w 3-4 okółki. Płatki korony dłuższe od działek kielicha. Szyjka słupka zagięta, krótsza od zalążni.

Biologia i występowanie


Występuje w strefie umiarkowanej półkuli północnej. W Polsce rośnie na rozproszonych stanowiskach na nizinach.
Bylina, hemikryptofit lub helofit. Kwitnie od czerwca do października.


Gatunek umieszczony został na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006, 2016) i na obszarze Polski uznany za narażony (kategoria zagrożenia V (VU)). Tę samą kategorię posiada w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 19:26:30]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=53610686. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
  • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone.. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
  • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-06-25].
ogólne bylina
kształt blaszki liście lancetowate
kształt blaszki liście wąskie i wydłużone
kształt blaszki liście równowąske
pora kwitnienia czerwiec
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień
pora kwitnienia wrzesień
pora kwitnienia październik