Wyczyniec kolankowy Alopecurus geniculatus

Wyczyniec kolankowy (Alopecurus geniculatus L.) - gatunek rośliny należącej do rodziny wiechlinowatych. Jako gatunek rodzimy występuje w Europie, zachodniej Azji i północnej Afryce. Ponadto zawleczony do wschodniej Azji, Australii i Ameryki. W Polsce dość pospolity na niżu oraz na niższych stanowiskach w górach.

Liście języczek liściowy tępy, długości 3-4 mm. Kwiaty zebrane w kłoski długości 3 mm, te z kolei zebrane w wałkowatą, tępo ściętą na końcach wiechę grubości 4-7 mm. Plewy zrosłe w nasadzie, z rozchylonymi szczytami, owłosione lub orzęsione na grzbiecie. Plewka dolna oścista; ość dłuższa od niej, wystająca ponad kłosek o około 2 mm. Pylniki jasnożółte, po przekwitnieniu brunatne. Łodyga pokładające i zakorzeniające się w kolankach źdźbło do 20 cm wysokości.

Biologia i występowanie


Gatunek rosliny wieloletniej, ozimy, mogący się rozmnażać wegetatywnie z zimujących nadziemnych rozłogów. Przejawia dużą odporność na wydeptywanie. Wrażliwy na zacienienie. Preferuje stanowiska mokre i żyzne. W mulistych obniżeniach terenu, ze względu na długotrwałe podtopienie pozbawionych innej roślinności, może wraz z wyczyńcem czerwonożółtym i mietlicą rozłogową tworzyć luźne darnie. W traworoślach i turzycowiskach rozwijających się na siedliskach podmokłych grądów występuje regularnie ale w małej liczebności. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek uznawany za charakterystyczny dla muraw zalewowych ze związku Agropyro-Rumicion crispi oraz dla należącego do tego związku zespołu Ranunculo-Alopecuretum geniculati. Liczba chromosomów 2n=28. Kwitnie od maja do października.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 19:30:44]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=54940258. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Matuszkiewicz W. PWN, 2007.
  • Marian Falkowski (red.): Trawy polskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1982. ISBN 83-09-00593-8.
ogólne roślina wodna
barwa kwiatów płatki żółte
barwa kwiatów płatki brązowe
korona kwiatu i typ kwiatostanu kłos
wygląd łodygi łodyga pełzająca
pora kwitnienia maj
pora kwitnienia czerwiec
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień
pora kwitnienia wrzesień
pora kwitnienia październik