Wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum

Wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum L.) – gatunek rośliny z rodziny wiesiołkowatych (Onagraceae). Jest dość szeroko rozprzestrzeniony na kuli ziemskiej. Rodzimym obszarem jego występowania jest Azja, Europa i Afryka, ale rozprzestrzenił się także w Makaronazji i Ameryce Północnej. W Polsce jest dość pospolity, zarówno na niżu, jak i w niższych położeniach górskich.

Liście dolne naprzeciwległe, górne naprzemianległe,. Są lancetowate, omszone o piłkowano-ząbkowanej blaszce, obejmujące łodygę i nieco zbiegające po niej. Kwiaty duże, promieniste, czerwonofioletowe, o zalążni dolnej. Mają zielony (z czerwonymi podbarwieniami) 4-działkowy kielich o ostrych działkach i koronę składającą się z 4 płatków długości 20 mm. Płatki są sercowato wycięte. Wewnątrz kwiatu jeden słupek o wydłużonej zalążni i czterołatkowym znamieniu oraz 8 dwusilnych pręcików (4 dłuższe i 4 krótsze). Pokrój roślina do 150 cm wysokości. Pod ziemią wytwarza zimujące rozłogi służące jej do rozmnażania wegetatywnego. Łodyga rozgałęziona, wzniesiona, obła, pokryta długimi włoskami bezgruczołowymi i krótkimi gruczołowymi. Owoce długa wąska, czworograniasta torebka o średnicy 2-3mm. Nasiona z puchem kielichowym.

Biologia i występowanie


Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: wilgotne łąki i zarośla. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Calystegio-Epilobietum hirsuti. Kwitnie od czerwca do sierpnia, roślina owadopylna lub samopylna. Nasiona rozsiewane przez wiatr wydmuchujący je z pękniętej po dojrzeniu torebki.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 20:48:24]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52304033. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-03-10].
  • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
  • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-01-14].
ogólne bylina
forma życiowa wg Raunkiæra hemikryptofit
barwa kwiatów płatki fioletowe
symetria kwiatu kwiat promienisty
kształt blaszki liście lancetowate
ulistnienie naprzeciwległe
ulistnienie naprzemianległe
ulistnienie liście owłosione
ulistnienie bezogonkowe
ulistnienie ząbkowany
ulistnienie piłkowane
rodzaj owoców torebki
rodzaj owoców puch kielichowy
wygląd łodygi łodyga gałęzista
wygląd łodygi łodyga owłosiona
wygląd łodygi łodyga wzniesiona
szacowana wysokość łodygi od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
pora kwitnienia czerwiec
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień
siedlisko wilgotne łąki i zarośla