Miotła zbożowa Apera spica-venti

Miotła zbożowa (Apera spica-venti) – gatunek rośliny jednorocznej, czasami zimującej, z rodziny wiechlinowatych. Pospolity chwast segetalny.

Liście blaszka liściowa wąska, o szerokości 1-10 mm. Kwiaty obupłciowe, zebrane w wiechowaty kwiatostan. Łodyga źdźbło ma wysokość od 10 do 120 cm, bez odgałęzień, gładkie. Owoc ziarniak.

Biologia i występowanie


Trawa rozpowszechniona w centralnej i wschodniej Europie, w Wielkiej Brytanii, północnej Azji, na Bliskim Wschodzie. W Ameryce Północnej jest rośliną inwazyjną, zawleczoną z Europy w drugiej połowie XIX w. W Polsce występuje na całym obszarze kraju jako roślina segetalna.
Miotła zbożowa preferuje glebę suchą i piaszczystą. Uważana kiedyś za wskaźnik zakwaszenia gleby, w ostatnich latach obserwuje się jej dużą tolerancję względem siedliska. Jest kłopotliwym chwastem zbóż ozimych, upraw lnu i roślin okopowych, toteż jest intensywnie zwalczana przy użyciu różnego rodzaju herbicydów. Spotykana jest na gruntach po-agrarnych i po-przemysłowych, na które rozprzestrzenia się łatwo z pól uprawnych. Zaliczana jest także do roślin wskaźnikowych, którymi wyraża się skalę wpływu człowieka na skład ekosystemów dużych aglomeracji miejskich. Gatunek charakterystyczny zbiorowisk chwastów upraw zbożowych na glebach niewapiennych ze związku Aperion spicae-venti.


Ze względu na duże rozmiary i pokrój wiechy, jest używana jako element dekoracyjny

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 19:37:20]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=53612567. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • The Plant List (ang.). Kew Gardens. [dostęp 2011-07-24].
  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-12-23].
ogólne roślina inwazyjna
ogólne chwast
ogólne roślina użytkowa
korona kwiatu i typ kwiatostanu kwiatostan
rodzaj owoców ziarniak
wygląd łodygi łodyga gładka
szacowana wysokość łodygi od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)