Zanokcica murowa Asplenium ruta-muraria

Zanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria L.) – gatunek należący do rodziny zanokcicowatych. Nazwa zwyczajowa: zanokcica ruta skalna. Występuje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W Polsce rośnie na obszarze całego kraju, z wyjątkiem części północno-wschodniej.

Liście zimotrwałe, w zarysie trójkątnie jajowate lub podługowate, 2-krotnie pierzaste lub u nasady 5-krotnie pierzaste, bez połysku, na długich zielonych ogonkach. Odcinki 1 i 2 rzędu na ogonkach, odcinki 2 rzędu u nasady klinowate, na szczycie ząbkowane, odwrotnie jajowate lub rombowate. Pokrój roślina trwała o wysokości od 5 do 15 cm.

Biologia i występowanie


Biotop
Występuje w szczelinach skał i murów. Gatunek charakterystyczny zbiorowisk szczelinowych na podłożu wapiennym z rzędu Potentilletalia caulescentis i zespołu Asplenietum trichomano-rutae-murariae.
Genetyka
Liczba chromosomów 2n = 144.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 19:42:35]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=53608162. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Jakub Mowszowicz: Pospolite rośliny naczyniowe Polski. Wyd. czwarte. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, s. 72. ISBN 83-01-00129-1.
  • F. Činčura, V. Feráková, J. Májovský, L. Šomšak, J. Záborský: Pospolite rośliny środkowej Europy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1990, s. 68. ISBN 83-09-01473-2.
  • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Flowering plants and pteridophytes of Poland : a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
  • Bolesław Broda, Jakub Mowszowicz: Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973.
kształt blaszki liście jajowate
kształt blaszki liście lancetowate
kształt blaszki liście najszersze w połowie długości
kształt blaszki liście najszersze przy końcu
kształt blaszki liście najszersze przy nasadzie
kształt blaszki liście trójkątne
kształt blaszki liście odwrotnie jajowate
kształt blaszki liście klinowate
ulistnienie ząbkowany
ulistnienie liście pierzaste
szacowana wysokość łodygi do kostki (0 < x < 15 cm)