Komosa murowa Chenopodium murale

Komosa murowa (Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch) – gatunek rośliny z rodziny szarłatowatych. Gatunek kosmopolityczny. W Polsce jest gatunkiem rzadkim i ustępującym; rośnie w rozproszeniu na obszarze całego kraju.

Liście rombowo-jajowate, nieco dłuższe niż szersze, nierówno, ostro zatokowo ząbkowane, omączone od spodu, nagie na wierzchu. Kwiaty pięciokrotne, promieniste, zebrane w kłębiki. Pokrój roślina delikatnie mącznisto owłosiona w młodym wieku. Łodyga o wysokości 15-50 cm. Owoc jednonasienna niełupka; jej górna część jest zakryta przez listki okwiatu, które posiadają wystające grzbiety. Nasiona matowe, drobno dołkowane, z ostrym brzegiem.

Biologia i występowanie


Roślina jednoroczna. Roślina ruderalna. Kwitnie od lipca do października. Liczba chromosomów 2n = 18. Gatunek charakterystyczny wybitnie nitrofilnych zbiorowisk z zespołu Urtico-Malvetum, występujących na wsiach pod płotami, na podwórkach oraz w pobliżu zabudowań gospodarskich.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 20:20:04]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52271142. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Chenopodiastrum murale na Plants of the World (ang.). [dostęp 2017-11-23].
  • Rutkowski Lucjan: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
  • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
  • Zając A., Zając M.: Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, 2001. ISBN 978-83-61191-72-8.
  • Matuszkiewicz Władysław: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: PWN, 2001. ISBN 83-01-13520-4.
  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2017-11-23].
liczba płatków płatków pięć
symetria kwiatu kwiat promienisty
kształt blaszki liście jajowate
kształt blaszki liście najszersze w połowie długości
ulistnienie ząbkowany
rodzaj owoców niełupki
wygląd łodygi łodyga owłosiona
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień
pora kwitnienia wrzesień
pora kwitnienia październik