Drabik drzewkowaty Climacium dendroides

Drabik drzewkowaty (Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr) – gatunek mchu z rodziny drabikowatych. Występuje pospolicie na terenie Polski niżowej, rzadziej na pogórzu.

Pokrój mech plagiotropowy tworzący luźne darnie. Jasnozielony lub brunatnozielony.

Biologia i występowanie

Rozwój Zarodnikowanie w Polsce odbywa się w październiku i listopadzie. Siedlisko Występuje na obszarach podmokłych łąk oraz torfowiskach niskich w szczególności lasach olsowych. W rzekach występuje wyjątkowo, tylko podczas wysokiego stanu wody. W Polsce do wysokości 1000 m n.p.m. Fitosocjologia W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla rzędu (O.) Molinietalia.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 01:12:28]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62820762. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Szymon Jusik: Klucz do oznaczania mchów i wątrobowców wodnych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2012, s. 141–142, seria: Biblioteka Monitoringu Środowiska.
  • Stanisław Kłosowski, Grzogorz Kłosowski: Rośliny wodne i bagienne. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza, 2006. ISBN 978-83-7073-248-6.
  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2021-03-26]  (ang.).
  • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
  • ogólne
    • roślina chroniona