Więcej
  • całobrzegi
   karbowanopiłkowany
   karbowany
   piłkowany
   podwinięty
   ząbkowany
  • duże
   igły
   liście eliptyczne
   liście eliptycznolancetowate
   liście jajowate
   liście klinowate
   liście lancetowate
   liście najszersze przy końcu
   liście najszersze przy nasadzie
   liście najszersze w połowie długości
   liście nerkowate
   liście odwrotnie jajowate
   liście okrągłe
   liście oszczepowate
   liście romboidalne
   liście równowąske
   liście sercowate
   liście strzałkowate
   liście trójkątne
   liście wąskie i wydłużone
   liście łopatkowate
   podługowate
   równowąskolancetowate
   skórzaste
  • klinowata
   sercowata
   zaokrąglona
  • 30-90 cm
   do kostki (0 < x < 15 cm)
   od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
   od kostki do kolana (15< x <60 cm)
   od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
   wyższa od człowieka (> 200 cm)
  • bruzdowana
   gruba
   kanciasta
   naga
   obła
   pełzające kłącza
   podnosząca się
   prosta
   rozgałęziająca się
   sztywna
   ulistniona
   wzniesiona
   łodyga czterokanciasta
   łodyga gałęzista
   łodyga gładka
   łodyga kolczasta
   łodyga omszona
   łodyga owłosiona
   łodyga pełzająca
   łodyga prosta
   łodyga szorstka
   łodyga trójkanciasta
   łodyga wzniesiona
   łodyga żebrowana
 • bylina
  bylina kłączowa
  bylina wodna
  chwast
  CR – krytycznie zagrożony
  czerwona lista roślin i grzybów Polski
  Czerwona Lista Roślin Naczyniowych w Polsce
  częściowa ochrona gatunkowa
  drzewo
  drzewo iglaste
  drzewo liściaste
  dwa podgatunki
  endemit karpacki
  EX - wymarły
  gatunek bardzo rzadki
  gatunek dziczejący
  gatunek kosmopolityczny
  gatunek krytycznie zagrożony
  gatunek obcy
  gatunek rodzimy
  gatunek silnie zmienny
  gatunek synantropijny
  geofit
  geofit cebulkowy
  kraj pochodzenia: Ameryka Północna
  krzew
  krzew liściasty
  krzewinka
  kultywar
  LR - gatunek niskiego ryzyka wyginięciem
  mech
  mieszaniec
  Natura 2000
  nie występuje w Polsce w stanie naturalnym
  niskie drzewo
  NT – gatunek bliski zagrożenia
  odmiany ogrodowe
  paproć
  pnącze
  pochodzenie: Chiny
  pochodzenie: Japonia
  pochodzenie: rejon śródziemnomorski
  Polska Czerwona Księga Roślin
  południowa granica zasięgu
  półkrzew
  północna granica zasięgu
  relikt polodowcowy
  roślina aromatyczna
  roślina azotolubna
  roślina barwierska
  roślina bezzieleniowa
  roślina chroniona
  roślina cieniolubna
  roślina darniowa
  roślina doniczkowa
  roślina dwuletnia
  roślina długowieczna
  roślina ekspansywna
  roślina górska
  roślina gęstokępkowa
  roślina heliofilna
  roślina inwazyjna
  roślina jadalna
  roślina jednoroczna
  roślina kosmetyczna
  roślina kwasolubna
  roślina kępiasta
  roślina lecznicza
  roślina luźnokępkowa
  roślina miododajna
  roślina mrozoodporna
  roślina ogrodowa
  roślina okrywowa
  roślina owocowa
  roślina ozdobna
  roślina pasożytnicza
  roślina pionierska
  roślina pospolita
  roślina przyprawowa
  roślina pyłkodajna
  roślina płożąca
  roślina ruderalna
  roślina rzadka
  roślina sadownicza
  roślina szuwarowa
  roślina trująca
  roślina tworząca łany
  roślina uprawiana
  roślina użytkowa
  roślina wapieniolubna
  roślina wodna
  roślina wskaźnikowa
  roślina wysokogórska
  roślina zimozielona
  roślina łąkowa
  roślina żywicielska
  • antropofit
   antropofit zadomowiony we florze polskiej
   archeofit
   efemerofit
   ergazjofigofit
   kenofit
   takson rodzimy lub trwale zadomowiony
   takson uprawiany
  storczyk
  sukulent
  Surowiec zielarski
  trawa
  tworzy mieszańce
  uprawiana w lasach
  VU–gatunek narażony
  warzywo
  wschodnia granica zasięgu
  zdziczała
  ścisła ochrona gatunkowa
 • lasy liściaste i mieszane
  aluwia
  Bory bagienne
  Bory mieszane
  Bory sosnowe
  Borówczyska
  Brzegi wód
  Buczyny
  cieniste lasy i zarośla
  Dąbrowy
  gleby wapienne
  Grądy
  góry
  kamieńce
  Lasy liściaste
  lasy mieszane
  miejsca nasłonecznione
  Mokre łąki, pastwiska i miedze
  murawy
  nasypy kolejowe
  nieużytki
  Ogrody i parki
  Olszyny
  Pastwiska
  piaszczyste pola
  Piętro halne
  Piętro kosodrzewiny
  Piętro turni
  Pobocza dróg, ścieżki
  podmokłe łąki
  pola uprawne
  polany
  Przy drogach i torach kolejowych
  przydroża
  Regiel dolny
  Regiel górny
  rowy
  Skraje lasów
  solniska
  starorzecza
  suche murawy
  suche zbocza
  Sudety
  Szuwary
  Tatry
  tereny podmokłe
  Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne
  Torfowisk
  torfowiska niskie
  Torfowiska wysokie
  trawiaste zbocza
  ugory
  w miastach
  wapienie
  Widne lasy, zarośla i zręby
  wilgotne lasy
  Wilgotne lasy i zarośla
  wilgotne łąki i zarośla
  Wrzosowiska
  wybrzeże morskie
  zarośla
  Ziołorośla górskie
  zręby
  łąki
  Łęgi
  świetliste lasy
  źródliska
  żwirowiska