mieszek
torebki
jagoda
kuliste
niełupki
duże
ziarniak
strąki
orzechy
łuszczyna
rozłupki
skrzydełka
puch kielichowy
pestkowiec
orzeszki
wydłużone
cylindryczne
eliptyczne
słabo kolczaste
gładkie
2-komorowe
Szypułki owoców wykazują fototropizm ujemny
orzeszki
turiony, czyli człony przetrwalnikowe
trójklapowe
jednokomorowe
zebrane w gęste wiązki
tzw. samary
grubościenne
pomarszczona
żeberkowana
gładka
szorstka
owłosiona
kanciasta
kolczasta
słabo siateczkowata
żółte
zielone
niebieskie
czarne
brązowe
czerwone
fioletowe
białe
pomarańczowe
purpurowe
szare
zielonkawe
brunatne
brązowawożółte
jasnobrązowe
zielono-białe
ciemnoczerwonobrunatne
żółtozielonkawe
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
megafanerofit
nanofanerofit
chamefit zielny
hemikryptofit
geofit
hydrofit
helofit
terofit
autotrof
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
równnoczesne z rozwojem liści
wyprzedzające rozwój liści
po rozwinięciu się liści
przy zaawansowanym rozwoju liści
bardzo rzadko
Główny (palowy) wrzecionowaty
rozległy
liczne odrośla
krótkie kłącze
karpa
Korzenie cienkie
grube korzenie
brak korzeni i wiązek przewodzących
pączki przybyszowe na korzeniach
cebulki niewielkie
cebulki białe
cebulki kuliste
Korzenie zawierają bardzo dużą ilość substancji śluzowatych
głęboki
Nie tworzy odrośli korzeniowych
liczne korzenie przybyszowe
grube mięsiste korzenie
cienkie kłącza
skrócone i zgrubiałe kłącza
zimująca karpa korzeniowa
pędy płonne ukorzeniające się
silny
zimujący
korzenie spichrzowe
Korzenie podziemne
drzewo
krzew
roślina wodna
roślina trująca
roślina lecznicza
roślina jadalna
krzewinka
roślina miododajna
roślina barwierska
pnącze
roślina ozdobna
roślina inwazyjna
roślina ekspansywna
chwast
roślina pionierska
roślina chroniona
roślina użytkowa
bylina
roślina pyłkodajna
roślina ruderalna
roślina zimozielona
roślina górska
roślina żywicielska
ścisła ochrona gatunkowa
częściowa ochrona gatunkowa
Polska Czerwona Księga Roślin
roślina reliktowa
roślina endemiczna
roślina kosmetyczna
roślina jednoroczna
południowa granica zasięgu
antropofit
kenofit
Czerwona lista roślin i grzybów Polski
roślina mrozoodporna
kraj pochodzenia: Ameryka Północna
gatunek rodzimy
gatunek obcy
roślina owocowa
roślina uprawiana
roślina tworząca łany
roślina drobna i delikatna
roślina pospolita
krzew liściasty
krzew iglasty
roślina rzadka
bylina cebulowa
roślina doniczkowa
kraj pochodzenia: Chiny i Japonia
roślina mrozoodporna
roślina kępiasta
gatunek krytycznie zagrożony
roślina okrywowa
Surowiec zielarski
Gatunek monotypowy
roślina nektarodajna
nie występuje w Polsce w stanie naturalnym
pochodzenie: rejon śródziemnomorski
roślina przyprawowa
roślina długowieczna
gatunek synantropijny
trawa
trawa
CR–krytycznie zagrożony
Gatunek bardzo rzadki
Mieszaniec
roślina okrywowa
zdziczała
Roślina geokarpiczna
roślina stepów i półpustyń
Roślina wytrzymała na suszę
VU–gatunek narażony
storczyk
najmniejsza roślina okrytonasienna Europy
pleustofit obligatoryjny – niezakotwiczający się
roślina aromatyczna
półkrzew
drzewo iglaste
mech
roślina tworząca darnie
Charakterystyczne dla rodzaju rozłupek ( Schistidium ) jest tworzenie darni budowanych przez kilka gatunków
dość częste wystepowanie
pochodzenie - Kaukaz
do nasadzeń krajobrazowych
roślina płożąca
roślina ogrodowa
relikt polodowcowy
pochodzenie: Chiny
kultywar
pochodzenie: Daleki Wschód
roślina gęstokępkowa
warzywo
ergazjofigofit
endemit Pienin
krzewiaste pnącze
gatunek dziczejący
archeofit
roślina górska
roślina pastewna
roślina dwuletnia
dwa podgatunki
pochodzenie: Afryka
paproć
pochodzenie: Azja Środkowa
pochodzenie: Azja Środkowa
tworzy mieszańce
warzywo
6 podgatunków
cienkimi płatkami
łuszcząca się
kora głęboko bruzdowana
liczne i drobne
siatkowato-bruzdowate
szarobrązowa
cynamonowa
brązowawa
z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi
z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi
poniżej 4mm
pomarszczone
jajowate
kuliste
gładkie
drobne
oskrzydlone
faliste
nerkowate
błyszczące
drobno brodawkowane
żółte
brązowe
czarne
jasnobrązowe
czarnobrązowe
w pomarańczowych osnówkach
białawe
żółtawe
hydrochoria
herpochoria
barochoria
ballochoria
ornitochoria
anemochoria
autochoria
nisko rozgałęziona
stożkowa
szeroka
kolumnowa
korona rozłożysta
okrągława
stosunkowo luźna
wąska
gęsto ugałęziona
gałęzie sięgają ziemi
smukła
regularna
wierzchołek zaokrąglony
jednostronna
dolne gałęzie nisko zwieszone
gałęzie wzniesione
młode gałązki czerwonobrunatne
z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi
z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi
50 cm - 200 cm
2-4 m
6-15 m
cytrynowożółty
wiatropylność
owadopylność
samopylność
złotożółty
wodopylność
zapylenie krzyżowe
pollinaria
pyłkowina
kwiat promienisty
kwiat grzbiecisty
kwiat motylkowy
symetria talerzykowata
symetria beczułkowata
symetria dzwonkowata
symetria lejkowata
symetria rurkowata
symetria kółkowa
grzbiecista, wargowa
grzbiecista, języczkowata (5-ząbkowa)
grzbiecista, nibyjęzyczkowata (3-ząbkowa)
grzbiecista, jednowargowa
grzbiecista, motylkowata
grzbiecista, hełmowata
grzbiecista, z ostrogą
kwiat asymetryczny
grzbiecista, dwuwargowa
kwiaty polisymetryczne
kwiaty gwiaździste
płatki białe
płatki różowe
płatki czerwone
płatki fioletowe
płatki niebieskie
płatki żółte
płatki zielone
płatki brązowe
płatki pomarańczowe
płatki purpurowe
płatki brudnobiałe
płatki kremowe
płatki liliowe
płatki szafirowe
płatki zielonkawe
płatki szkarłatne
płatki żółtawe
płatki łososiowe
płatki amarantowe
ciemnożółte
bladoliliowe
fioletowoniebieskie
bladoróżowe
wielobarwne
fioletowo-czerwone
złotożółte
czerwonawo nabiegłe
jasnofioletowe
żółtozielone
kwiatostan bladozielony
kwiatostan srebrzystobiały
pomarańczowe plamki w gardzieli
kwiatostan kremowy
fioletowopurpurowe
purpurowoliliowe
kwiaty żółtawe
biało-niebieskie
płatki z ciemniejszym prążkiem
bladoniebieskie
rdzawe
bordowe
brzeżne - szaropurpurowe
bladofioletowe
niebieskofioletowe, fioletowozielone, stalowoniebieskie
niebieskofioletowe, fioletowozielone, stalowoniebieskie
żółtawy z czerwonym żyłkowaniem
jasnopurpurowe
różowopurpurowe
różowo-fioletowe
silny i przyjemny
miły i przyjemny zapach
bezwonne
cytrynowy
silny, dość nieprzyjemny
wolnodziałkowy
dzwonkowaty
działki kielicha trójkątne
działki zaostrzone
działki owłosione
wydłużony
pięciodzielny
działki kielicha nagie
działek 5
6-ząbkowe
działki lancetowate
działki zrośnięte u podstawy
wąskocylindryczny
działki zakończone trójkątnymi ząbkami
działki bladozielone
działki ciemnoszare
działki ciemnopurpurowe
obecny
działki odgięte
działki 4
obupłciowy
kwiaty rozdzielnopłciowe
zredukowane kwiaty
przedsłupność
tak
roślina jednopienna
roślina dwupienna
dwudzielne
słupek jeden
słupek trzyszyjkowy
słupek górny
heterostylia
trójkanciaste
słupek jednoszyjkowy
podkwiatki
przysadki
okrywy koszyczków
kieliszek (pod kielichem)
podsadki
żółtozielone
Plewka dolna zakończona ością
zielone lub czerwonawe
kolczasta
bladozielone
cierniste przylistki
korona o płatkach zrośnietych
korona o płatkach wolnych
kwiaty zwisające
kwiatostan
baldachy
kwiat złożony
koszyczek
baldachogrono
grono
sierpik
wiecha
podbaldachy
kłos
kolba
kotka
główka
wiecha złożona
grono złożone
kłos złożony
baldach złożony
skrętek
wierzchotkowata dwuramienna
wierzchotkowata wieloramienna
na długich szypułkach
na długich i owłosionych szypułkach
kłoski zebrane w wiechę
Płatki korony odwrotnie sercowate
płatki na szczycie wycięte
luźny, wydłużony kwiatostan
kwiaty duże, szerokie
Kotki wyłącznie męskie
jednostronne grono
płatki głęboko podwójnie podzielone
kłosokształtna
owalna
Warżka trójłatkowa
Na warżce ciemniejsze plamy
kwiaty zebrane w nibyokółkach
kwiaty bez korony
kwiatostan wydłużony
kwiatostan wiechowaty
kwiaty drobne, niepozorne
okwiat niezróżnicowany na kielich i koronę
kilkukwiatowy kwiatostan
baldachokształtny kwiatostan
koszyczki
bardzo długi kwiatostan
baldach pozorny (zredukowana wierzchotka)
płatki na szczycie ząbkowane
nibygrono
3-łatkowa warżka
płatki trzy i mniej
płatki cztery
płatków pięć
płatków sześć i więcej
6
dwusilne
rurka
prątniczki
pylniki żółte
4
5 pręcików przyrośniętych do rurki korony
6
3
5
10
2
pylniki białawe
liczne
Rurka pręcikowa cylindryczna, owłosiona
pylniki brunatne
lekko skręcone
po 2 na krótkopędzie
sztywne
ciemnozielone
błyszczące
ciemnozielone
Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne, (6210)
„zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410)
Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Beg. et Theurill 1984 świetliste dąbrowy; ciepłolubne dąbowy (91I0)
Potentilletalia caulescentis wapienne ściany skalne ... (8210)
ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (6120)
Corynephoro-Silenetum tataricae
Festuco-Stipion - luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw (stepy ostnicowe)
Sisymbrio-Stipetum capillatae - zespół stulisza i ostnicy włosowatej
(rząd) O. Trifolio fragiferae-Agrostietalia stolonifera - niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych
(zespół) Ass. Ranunculo-Alopecuretum geniculati
(klasa) Cl. Lemnetea minoris R. Tx. 1955 zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących
Juncetum subnodulosi
Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R.Tx. 1970 niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych
Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę
Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 olsy i zarośla łozowe
(zespół) Ass. Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964 łozowisko subborealne
(rząd) O. Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym
(zespół) Ass. Poo-Anthemetum tinctoriae Müller et Görs 1969 in Oberd. 1970 zbiorowisko wiechliny i rumianu żółtego
(zespół) Ass. Potentillo albae-Quercetum petraeae Libb. 1933 świetlista dąbrowa subkontynentalna
(zespół) Ass. Peucedano-Pinetum W.Mat. (1962) W.Mat. et J.Mat. 1973 kontynentalny bór sosnowy świeży
sosnowy bór chrobotkowy (91T0)
(klasa) Cl. Nardo-Callunetea Prsg 1949 murawy bliźniczkowe i wrzosowiska
zespół Sieglingio-Agrostietum zespół izgrzycy przyziemnej i mietlicy pospolitej
(zespół) Ass. Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927 karpackie zarośla kosówki (=zarośla kosodrzewiny (4070)
(zespół) Ass. Pinetum mugo sudeticum W. Mat. 1960 sudeckie zarośla kosówki (= priorytetowe siedlisko „zarośla kosodrzewiny (4070)”
(zespół) Ass. Pino mugo-Sphagnetum Kästner et Flössner 1933 em. Neuhäusl 1969 corr. Dierss. 1975 odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0)”
wyróżniający dla: Quercetum pubescenti-petraeae Imchenetzky 1926 n.inv. Heinis 1933 dąbrowa z dębem omszonym
(związek) All. Molinion caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych
(zespół) Ass. Junco-Molinietum Prsg 1951 zespół situ i trzęślicy modrej
Bory mieszane
Brzegi wód
Lasy liściaste
Polany leśne
Pastwiska
Wilgotne pola i przydroża
Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne
Słoneczne łąki i murawy
Skraje lasów
Pobocza dróg, ścieżki
Widne lasy, zarośla i zręby
Grądy
Łęgi
Wrzosowiska
Wzgórza i pagórki
Przy drogach i torach kolejowych
Siedliska kserotermiczne
Gleby suche i piaszczyste
nieużytki
cieniste lasy i zarośla
suche murawy
skały, mury, skarpy
miejsca nasłonecznione
lasy mieszane
gleby wapienne
łąki
załomy skalne
łąki
polany
zarośla
do nasadzeń nadwodnych
umocnienia koryt rzecznych
wapienne ściany skalne
piaszczyste łachy, wydmy
skraje borów sosnowych
skały, zbocza
zręby
rowy
wody słodkie
wilgotne łąki i zarośla
żyzne łąki
torfowiska na wapieniu
skały, głazy i kamienie
solniska
murawy
ugory
torfowiska niskie
podmokłe łąki
zarośla wierzbowe
wzdłuż dróg leśnych
świeże bory sosnowe
w miastach
synatropijne
suche zbocza
Okrąglica w masywie Trzech Koron
skały i szczeliny skalne
górska murawa naskalna
pola uprawne
piaszczyste pola
Suche, kamieniste stoki wapienne
W miejscach okresowo lub trwale podmokłych, skrajnie ubogich
łąki pobagienne
obrzeża lasów sosnowo-brzozowe
zarastające jeziora
kamieniste i słoneczne zbocza
na próchnicznych podłożach
sok mleczny
do kostki (0 < x < 15 cm)
od kostki do kolana (15< x <60 cm)
od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
wyższa od człowieka (> 200 cm)
długość 10-80 cm
30-60 m
do 15 m
10-20 cm
3-4 m
30-90 cm
2-39 cm
łodyga pełzająca
łodyga trójkanciasta
łodyga czterokanciasta
łodyga gałęzista
łodyga szorstka
łodyga owłosiona
łodyga żebrowana
łodyga gładka
łodyga kolczasta
łodyga wzniesiona
łodyga prosta
łodyga omszona
pusta w środku
zdrewniała
nierozgałęziona
głąbik
źdźbło
słabo ulistniona
pokładająca się
czerwona
pełzające kłącza
prosta
częściowo zdrewniała
naga
kłącze walcowate
kłącze poziome
mięsista
gęsto ulistniona
zielona
podnosząca się
gruba
rozesłana
skąpokwiatowa
purpurowo nabiegła
liczne łodygi
dołem długo owłosiona
kłącze zdrewniałe
kłącze okryte łuskami
Część odziomkowa pokryta skórzastymi łuskami
łodyżki kilkukrotnie widlasto rozgałęzione
cienka
dość sztywna
kanciasta
płożące się
formy półpienne
ulistniona
podłużnie bruzdowana
ogruczolona
niebieskawozielona
łodyg kilka
pędy dołem zdrewniałe
Kłącze długie, cienkie
kłaącze pokryte łuskami i brązowymi włoskami
kłącze z rozłogami
kłącze grube
karpa
czerwono nabiegła
zapach aromatyczny
zapach czosnkowy
zapach nieprzyjemny
kolczasto ocierniona
zwisające
młode pędy cienkie
młode pędy jasnożółte
płaskie gałązki
silnie rozczłonkowane
cienkie
nitkowate
pokładające się
długorozłogowe
zakorzeniające się w węzłach
pęd uproszczony do organizacji plechy
kulisty człon pędowy
zielony
graniaste
młode pędy omszone
młode pędy szaro-brunatne
młode pędy z białymi przetchlinkami
młode pędy niebieskawe
wysoki pęd kwiatostanowy
pędy kwiatowe
pędy płonne
długie do 15 m
młode pędy jedwabiście owłosione
owijające się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
pokładające się
podnoszące się
lipiec
sierpień
wrzesień
Zawijki gęsto ogruczolone
Zawijki gęsto ogruczolone
całobrzegi
piłkowany
karbowany
ząbkowany
falisty
orzęsiony
podwinięty
karbowanopiłkowany
bardzo drobno piłkowany
karbowanoząbkowany
nieregularnie piłkowany
kolczasty
drobno piłkowany
wcinano-karbowany
słabo kędzierzawy
liść zbiegający
liść obejmujący
oskrzydlony
mięsisty
długi
dłuższy od blaszki liściowej
nagi
gruby
od spodu bruzdowany
żółta
pomarańczowa
złocistożółta
czerwona
opadające na zimę
brunatniejące
purpurowa
różowa
trójklapowe
pięcioklapowe
wrębne
pierzastodzielne
pierzastosieczne
dłoniastodzielne
odcinki wcinane
pierzasto porozcinane
potrójnie pierzastosieczne
głęboko wcinane
pięciolistkowe
liść prosty
dłoniastozłożony
nieparzyście pierzastozłożony
potrójnie złożony
lisc złożony
3-4 pierzastozłożony
równoległe
pierzaste
dłoniaste
wystające
nerwy z wierzchu rdzawo owłosione
liście skrętoległe
naprzeciwległe
okółkowe
naprzemianległe
liście owłosione
ogonek liściowy obecny
bezogonkowe
u dołu łodygi lub odziomkowe
wcinane (wrębne, sieczne i klapowane)
ząbkowany
karbowany
całobrzegie
piłkowane
liście pierzaste
dłoniastodzielne
kolczasto-ząbkowane
liście różyczkowe
liście łodygowe 2
po 4
pochwy liściowe luźne
krótka pochwa liściowa
igły po 2 na krótkopędzie
nakrzyżległe
odziomkowe
rozeta liściowa
tylko łodygowe
zaokrąglone
środkowy zaostrzony
jasnozielone
żółtozielone
żywozielone
ciemnozielone
szarozielone
szare
wielobarwne
purpurowo nabiegłe
czerwonawe
zielone
szarawe
od spodu niebiesko-szare
od spodu purpurowo nabiegłe
niebieskobiałe od spodu
niebieskawe
srebrzyste
nieregularne, ciemne plamki
oliwkowo-brunatne
od spodu żółto-zielone
siwozielony
w białe i różowe plamy
purpurowo-brązowe
podkwiatki
przysadki
okrywy koszyczków
kieliszek (pod kielichem)
podsadki
żółtozielone
Plewka dolna zakończona ością
zielone lub czerwonawe
kolczasta
bladozielone
cierniste przylistki
szydlaste
słabo skręcone
drobne
całobrzegie
2-3 klapowe
brak
gładka
szorstka
połyskująca
pomarszczona
owłosiona
kutnerowata
tępy
wcięty
ostry
zaostrzony
brązowe
liście sercowate
liście jajowate
liście okrągłe
liście lancetowate
liście nerkowate
liście wąskie i wydłużone
liście najszersze w połowie długości
liście najszersze przy końcu
liście najszersze przy nasadzie
igły
bez zielonych liści
liście szpilkowate
liście równowąske
liście eliptycznolancetowate
liście eliptyczne
liście romboidalne
liście trójkątne
liście odwrotnie jajowate
liście klinowate
liście łopatkowate
liście odwrotnie sercowate
liście strzałkowate
liście oszczepowate
skórzaste
połyskujące
liście łuskowate
mięsiste
od spodu omszone
okrągławe
podługowatolancetowate
szeroko-jajowate
jajowato-lancetowate
podłużnie jajowate
silny nalot woskowy
zimozielone
grube
owalne
opadające na zimę
wąskojajowate
równowąskolancetowate
eliptyczno-jajowate
nitkowate
wąskolancetowate
okrągłosercowate
Przy roztarciu pachną terpentyną
Środkowy listek romboidalny
klinowato odwrotnie jajowate
jajowato-lancetowate
łamliwe
delikatnie skręcone
Listki o długości 1,5 - 3,2 mm
jajowato-trójkątne
listki sierpowato zgięte
Komórki listków na brzegu kwadratowe
sztywne
języczkowate
szeroko-lancetowate
owalno-eliptyczne
mięsiste
niesymetryczne
podługowatoeliptyczne
magazynujące wodę
górne liście siedzące
duże
błyszczące
najszersze poza połową
sercowata
klinowata
zaokrąglona
zwężona
Nasady zrastają się w krótką pochwę
pochwa liściowa zaokrąglona
owalne
Łuski bez kolców
nieduże
opadają w całości
3–7 cm
brązowe
męskie jasnoczerwone
stojące
na końcach
z 6 łusek
pojedynczo lub po 2-3

 
  1. Wybierz cechy rośliny z menu powyżej.
  2. Im więcej wybranych cech, tym większe szanse znalezienia właściwej rośliny.
  3. Przesuwaj ekran do dołu strony w poszukiwaniu roślin. Kolejne wyniki będą ładowały się po kliknięciu linka Więcej na dole strony.
    • Każdy wynik wyświetla się z ilością zgodnych cech, np. oznacza, że dana roślina posiada dwie z sześciu wybranych przez Ciebie cech.
    • Każdy wynik można usunąć z listy wyników, klikając w . Tym sposobem można odrzucić pozycje zdecydowanie nie pasujące do oznaczanej rośliny.
    • Pasek na dole okna umożliwia wyświetlenie i usunięcie poprzednio wybranych cech oraz szybkie przemieszczanie się po stronie wyszukiwania.
  4. Klikając w zdjęcie rośliny wyświetlą się dodatkowe zdjęcia wraz z opisem tekstowym oraz przycisk umożliwiający przejście do pełnej strony danej rośliny.
Więcej