mieszek

torebki

jagoda

kuliste

niełupki

duże

ziarniak

strąki

orzechy

łuszczyna

rozłupki

skrzydełka

puch kielichowy

pestkowiec

owoc pozorny

rozłupnia

orzeszki

wydłużone

cylindryczne

ozdobne owocostany

płaskie sercowato wycięte

wrzecionowaty

wrzecionowaty

skórzaste

odwrotnie jajowate

3-komorowe

skrzydełka lancetowate

z haczykowatym dzióbkiem

pomarszczona

żeberkowana

gładka

szorstka

owłosiona

kanciasta

kolczasta

meszkowaty nalot

drobno brodawkowana

żółte

zielone

niebieskie

czarne

brązowe

czerwone

fioletowe

białe

pomarańczowe

purpurowe

szare

oliwkowy

niebieskofioletowe

brązowawożółte

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

megafanerofit

nanofanerofit

chamefit zdrewnialy

chamefit zielny

hemikryptofit

geofit

hydrofit

helofit

terofit

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

równnoczesne z rozwojem liści

wyprzedzające rozwój liści

rozległy

płytki

gęsty

liczne odrośla

organ spichrzowy - cebula

krótkie kłącze

karpa

z kłącza mięsiste korzenie

Kłącze wrastające skośnie w glebę

drobne cebulki przybyszowe

palowy

Korzenie podziemne

drzewo

krzew

roślina wodna

roślina trująca

roślina lecznicza

roślina jadalna

krzewinka

roślina miododajna

roślina barwierska

pnącze

roślina ozdobna

roślina inwazyjna

roślina ekspansywna

chwast

roślina pionierska

roślina chroniona

roślina użytkowa

bylina

roślina pyłkodajna

roślina ruderalna

roślina zimozielona

roślina górska

ścisła ochrona gatunkowa

częściowa ochrona gatunkowa

roślina reliktowa

roślina kosmetyczna

roślina jednoroczna

północna granica zasięgu

antropofit

kenofit

Czerwona lista roślin i grzybów Polski

roślina poduszkowata

oreofit (roślina wysokogórska)

roślina heliofilna

roślina mrozoodporna

kraj pochodzenia: Ameryka Północna

gatunek rodzimy

gatunek obcy

roślina owocowa

roślina owocowa

roślina uprawiana

gatunek kosmopolityczny

roślina tworząca łany

roślina pospolita

krzew liściasty

roślina krótkowieczna

roślina arktyczno-alpejska

roślina rzadka

roślina cieniolubna

bylina cebulowa

roślina doniczkowa

roślina tropikalna

kraj pochodzenia: Indie

trawa

roślina wskaźnikowa

roślina kępiasta

pochodzenie: Azja wschodnia i północno wschodnia

geofit cebulkowy

pochodzenie: Europa Południowa

pochodzenie: Afryka Północna

pochodzenie: Azja Zachodnia

roślina okrywowa

Surowiec zielarski

Gatunek monotypowy

nie występuje w Polsce w stanie naturalnym

formy zdziczałe

pochodzenie: rejon śródziemnomorski

roślina przyprawowa

roślina długowieczna

archeofit

gatunek synantropijny

trawa

trawa

roślina luźnokępkowa

pochodzenie: Europa Południowa i Azja mniejsza

NT – gatunek bliski zagrożenia

typ nomenklatoryczny

Gatunek silnie zmienny

roślina sadownicza

szarobrązowa

szara

brunatnoszara

zielonkawa

kredowobiała

oliwkowozielona

srebrzystopopielata

popielata

błyszczącobrązowa

brunatna

ciemnobrunatną

chropowata

gładka

błyszcząca

poziome przetchlinki

okrągłe przetchlinki

jasne przetchlinki

białawe pionowe przetchlinki

Przetchlinki liczne, soczewkowate

cienka

siatkowate

pionowe

głębokie

podłużnie bruzdowate

długie

prostokątne poletka

kora z przetchlinkami

poniżej 4mm

kuliste

pomarszczone

owalne

kuliste

żebrowane

gładkie

żółte

brązowe

czarne

brunatne

jasnobrązowe

antropochoria

myrmekochoria

ornitochoria

anemochoria

piramidalna

nisko rozgałęziona

stożkowa

miotlasto rozszerzona

szeroka

jajowata,

pień wielokrotny

wachlarzowata

gęsto ulistniona

kulistostożkowata

konary niemal poziome

wąska

gęsto ugałęziona

kora z przetchlinkami

żółtawy

wiatropylność

owadopylność

samopylność

kwiat promienisty

kwiat grzbiecisty

kwiat motylkowy

symetria talerzykowata

symetria beczułkowata

symetria dzwonkowata

symetria lejkowata

symetria rurkowata

symetria kółkowa

grzbiecista, wargowa

grzbiecista, języczkowata (5-ząbkowa)

grzbiecista, nibyjęzyczkowata (3-ząbkowa)

grzbiecista, jednowargowa

grzbiecista, motylkowata

grzbiecista, hełmowata

grzbiecista, z ostrogą

kwiat asymetryczny

trąbkowata

płatki białe

płatki różowe

płatki czerwone

płatki fioletowe

płatki niebieskie

płatki żółte

płatki zielone

płatki brązowe

płatki pomarańczowe

płatki purpurowe

płatki brudnobiałe

płatki kremowe

płatki liliowe

płatki szafirowe

płatki zielonkawe

płatki szkarłatne

płatki żółtawe

płatki łososiowe

płatki amarantowe

bladoliliowe

fioletowoniebieskie

szafirowe

bladoróżowe

połyskujące

żółta

silny i przyjemny

miły i przyjemny zapach

lejkowaty

działki kielicha trójkątne

działki kielicha brązowe

działki zaostrzone

działki lekko omszone

działki lekko omszone

działki jajowate

wydłużony

pięciodzielny

działki pokryte włoskami gruczołowymi

mocno odgięte do tyłu działki

działki skośnie odstające

działki bladozielone

pręcikowy

słupkowy

obupłciowy

tylko rurkowate (jak np. lilak)

tak

2 żółte miodniki

roślina jednopienna

roślina dwupienna

dwudzielne

wielodzielne

słupek jeden

przysadki

okrywy koszyczków

5 efektownych podsadek

podsadki dwie naprzeciwległe

korona o płatkach zrośnietych

korona o płatkach wolnych

kwiaty zwisające

kwiatostan

baldachy

kwiat złożony

koszyczek

baldachogrono

grono

sierpik

wiecha

podbaldachy

kłos

kolba

kotka

główka

wiecha złożona

grono złożone

kłos złożony

baldach złożony

skrętek

wierzchotkowata dwuramienna

wierzchotkowata wieloramienna

na szczycie łodygi

przykoronek

szypułki nagie

na krótkich szypułkach w kątach przysadek

płatki zrośnięte w nasadzie

na wzniesionych szypułkach,

płatki podłużnie eliptyczne

Płatki korony odwrotnie sercowate

Kwiaty po (1)3-10

płatki podłużne i tępe

płatki trzy i mniej

płatki cztery

płatków pięć

płatków sześć i więcej

jednakowej długości

pylniki fioletowe

4

5 pręcików przyrośniętych do rurki korony

6

w w 10-członowych okółkach

pylniki żółtozielone

3

pylniki eliptyczne

20-30

pylniki różowoczerwone

cienkie

delikatne

po 5 na krótkopędzie

niebieskozielone

bardzo długie

Cl. Agropyretea półruderalne kserotermiczne zbiorowiska pionierskie

Cl.. Querco-Fagetea

Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925 zespół rajgrasu wyniosłego (łąka rajgrasowa)

Alno-Ulmion Br.-Bl. et R.Tx. 1943 lasy łęgowe

Potametum acutifolii Segal 1961

Podszyt lasów liściastych

Bory mieszane

Wilgotne lasy i zarośla

Brzegi wód

Tereny podmokłe i zabagnione

Ogrody i parki

Lasy liściaste

Pastwiska

Ekstensywne łąki

Wilgotne pola i przydroża

Zbiorowiska nadrzeczne

Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne

Olszyny

Skraje lasów

Uprawy okopowe i zbożowe

Pobocza dróg, ścieżki

Lasy iglaste i liściaste

Widne lasy, zarośla i zręby

Buczyny

Grądy

Łęgi

Wrzosowiska

Wzgórza i pagórki

Przy drogach i torach kolejowych

Gleby suche i piaszczyste

Górskie łąki i hale

Regiel dolny

Regiel górny

Piętro kosodrzewiny

Bory sosnowe

Piętro halne

cieniste, mszyste lasy

tereny podmokłe

gleby zasobne w azot

zadrzewienia śródpolne

nieużytki

piętro alpejskie i subniwalne

wyleżyska śnieżne

skały granitowe

cieniste lasy i zarośla

skały, mury, skarpy

trawiaste zbocza

lasy mieszane

gleby wapienne

zagajniki

gleby zasobne w wapń

nasadzenia parkowe i osiedlowe

pradoliny większych rzek

płytkie, mezotroficzne wody stojące

wodach o zakłóconej równowadze ekologicznej

lasy liściaste i mieszane

sady

sok mleczny

zapach aromatyczny

zapach czosnkowy

zapach nieprzyjemny

do kostki (0 < x < 15 cm)

od kostki do kolana (15< x <60 cm)

od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)

od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)

wyższa od człowieka (> 200 cm)

do 120 cm wysokości

Młode młode pędy okrągłe w przekroju

młode pędy cienkie

młode pędy pokryte ciemnymi, szczeciniastymi włoskami

młode pędy pokryte gruczołkami

nagie

Pęd zarodnionośny

pęd płonny

całkowicie zanurzone

liczne

cienkie

długie, cienkie i członowane rozgałęzienia boczne

młode pędy lśniące

Młode pędy ciemne

łodyga pełzająca

łodyga trójkanciasta

łodyga czterokanciasta

łodyga gałęzista

łodyga szorstka

łodyga owłosiona

łodyga żebrowana

łodyga gładka

łodyga kolczasta

łodyga wzniesiona

łodyga prosta

łodyga omszona

obła

płożące się podziemne pędy

nierozgałęziona

rozgałęzione kłącze

źdźbło

tworzenie odrostów z kłączy

zielona

kłącza podziemne

bezlistna

dołem gwiazdkowato owłosiona

pojedyncza

nierozgałęziona

cienkie, płożące się pędy płonne

pełzające kłącza

prosta

częściowo zdrewniała

naga

silnie spłaszczona

marzec

kwiecień

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

całobrzegi

piłkowany

karbowany

ząbkowany

falisty

orzęsiony

podwójnie piłkowany

gruczołkowaty

karbowanopiłkowany

szorstki

bardzo drobno piłkowany

owłosiony

oskrzydlony

mięsisty

szeroki

liście siedzące

czerwonawa

zielona

żółta

pomarańczowa

złocistożółta

miodowożółta

czerwona

czerwona

zatokowo wcinane

pierzastosieczne

równoległe

pierzaste

nerwy zagłębione

3 nerwowe

Nerw główny otoczony komórkami powietrznymi

sercowata

strzałkowata

klinowata

zaokrąglona

zwężona

owalne

ostre

szerokojajowate

zaokrąglone

jajowato-stożkowate

podługowato-jajowate

długo zaostrzone

liście sercowate

liście jajowate

liście okrągłe

liście lancetowate

liście nerkowate

liście wąskie i wydłużone

liście najszersze w połowie długości

liście najszersze przy końcu

liście najszersze przy nasadzie

igły

bez zielonych liści

liście szpilkowate

liście równowąske

liście eliptycznolancetowate

liście eliptyczne

liście romboidalne

liście trójkątne

liście odwrotnie jajowate

liście klinowate

liście łopatkowate

liście odwrotnie sercowate

liście strzałkowate

liście oszczepowate

skórzaste

połyskujące

mięsiste

od spodu omszone

okrągławe

okrągławe

miękkie i delikatne w dotyku

z góry lekko pomarszczone

nagie z obu stron

długoogonkowe

jajowato-lancetowate

liście bardzo drobne

bardzo duże

silny nalot woskowy

sercowate

tylko dwa liście

sercowatojajowate

Nerwy na spodzie blaszki wystające,

zimozielone

nagie

obejmujące łodygę

lekko zwisające

wąskojajowate

liść odziomkowy szeroki

Liście roślin płonnych nitkowate

młode liście zawsze pięciokątne

równowąskolancetowate

zanurzone

szczeciniaste

w kształcie ząbków

eliptyczno-jajowate

żywozielone

ciemnozielone

szarozielone

niebieskozielone

purpurowe

wielobarwne

sinozielony

spodnia strona szarozielona

purpurowo nabiegłe

zielone

szarawe

czarne z białym obrzeżeniem

liść prosty

dłoniastozłożony

nieparzyście pierzastozłożony

nitkowate

otwarte

przysadki

okrywy koszyczków

5 efektownych podsadek

podsadki dwie naprzeciwległe

liście skrętoległe

naprzeciwległe

okółkowe

naprzemianległe

liście owłosione

ogonek liściowy obecny

bezogonkowe

u dołu łodygi lub odziomkowe

wcinane (wrębne, sieczne i klapowane)

ząbkowany

karbowany

całobrzegie

piłkowane

liście pierzaste

dłoniastodzielne

kolczasto-ząbkowane

liście różyczkowe

tylko dwa liście

ogonek liściowy długi

liść odziomkowy jeden

liście łodygowe 2

czerwonobrunatne

zielonobrązowe

zielonkawe

zimujące pąki śpiące (turiony)

tępy

stępiony

ostry

zaostrzony

kapturkowaty

spiczasty

cylindryczne

opadają w całości

10-15 cm

brązowe

zwisające


 
  1. Wybierz cechy rośliny z menu powyżej.
  2. Im więcej wybranych cech, tym większe szanse znalezienia właściwej rośliny.
  3. Przesuwaj ekran do dołu strony w poszukiwaniu roślin. Kolejne wyniki będą ładowały się po kliknięciu linka Więcej na dole strony.
    • Każdy wynik wyświetla się z ilością zgodnych cech, np. oznacza, że dana roślina posiada dwie z sześciu wybranych przez Ciebie cech.
    • Każdy wynik można usunąć z listy wyników, klikając w . Tym sposobem można odrzucić pozycje zdecydowanie nie pasujące do oznaczanej rośliny.
    • Pasek na dole okna umożliwia wyświetlenie i usunięcie poprzednio wybranych cech oraz szybkie przemieszczanie się po stronie wyszukiwania.
  4. Klikając w zdjęcie rośliny wyświetlą się dodatkowe zdjęcia wraz z opisem tekstowym oraz przycisk umożliwiający przejście do pełnej strony danej rośliny.
Więcej