Rozpoznaj roślinę na zdjęciu

  1. Wysyłając kilka zdjęć na raz zwiększasz szansę poprawnego rozpoznania rośliny.
  2. By wysłać kilka zdjęć na raz, wciśnij klawisz Shift lub Ctrl przy wybieraniu ich z dysku.
  3. Po wybraniu zdjęć, kliknij przycisk "Rozpoznaj roślinę" i poczekaj chwilę.
  4. Każdy wynik wyświetla się z dokładnością rozpoznania przez sieć neuronową, np. oznacza bardzo dobry wynik i najprawdopodobniej jest to roślina ze zdjęcia, natomiast oznacza zły wynik, aczkolwiek w niektórych przypadkach (np. na niewyraźnych zdjęciach, czy częściach rośliny, których algorytm nie zna) wynik z małą dokładnością może wskazywać poprawną roślinę.
  5. Wyniki posortowane są po dokładności zaklasyfikowania do danego gatunku.
  6. Każdy wynik można usunąć z listy wyników, klikając w . Tym sposobem można odrzucić pozycje zdecydowanie nie pasujące do oznaczanej rośliny dla łatwiejszej identyfikacji.
  7. Klikając w zdjęcie rośliny wyświetlą się dodatkowe zdjęcia wraz z opisem tekstowym oraz przycisk umożliwiający przejście do pełnej strony danej rośliny.

Dokładność algorytmu rozpoznawania roślin na podstawie zdjęcia*:

w 78.67%przypadków roślina ze zdjęcia pojawia sięjako pierwsza na liście wyników
w 88.42%w pierwszej trójce
w 91.39%w pierwszej piątce
w 94.21%w pierwszej dziesiątce
w 95.43%w pierwszej piętnastce
* - wyniki dla 5860 losowych, ogólnodostępnych w internecie zdjęć roślin, po wyłączeniu zdjęć użytych do trenowania i walidacji sieci neuronowej