Zidentyfikuj roślinę na podstawie zdjęcia

  1. Wysyłając kilka zdjęć na raz zwiększasz szansę poprawnego rozpoznania rośliny.
  2. By wysłać kilka zdjęć na raz, wciśnij klawisz Shift lub Ctrl przy wybieraniu ich z dysku.
  3. Po wybraniu zdjęć, kliknij przycisk Wgraj/Upload i poczekaj chwilę.
  4. Każdy wynik wyświetla się z dokładnością rozpoznania przez sieć neuronową, np. oznacza bardzo dobry wynik i najprawdopodobniej jest to roślina ze zdjęcia, natomiast oznacza zły wynik, aczkolwiek w niektórych przypadkach (np. na niewyraźnych zdjęciach, czy częściach rośliny, których algorytm nie zna) wynik z małą dokładnością może wskazywać poprawną roślinę.
  5. Wyniki posortowane są po dokładności zaklasyfikowania do danego gatunku.
  6. Każdy wynik można usunąć z listy wyników, klikając w . Tym sposobem można odrzucić pozycje zdecydowanie nie pasujące do oznaczanej rośliny dla łatwiejszej identyfikacji.
  7. Klikając w zdjęcie rośliny wyświetlą się dodatkowe zdjęcia wraz z opisem tekstowym oraz przycisk umożliwiający przejście do pełnej strony danej rośliny.

Dokładność algorytmu rozpoznawania roślin na podstawie zdjęcia*:

w 78.67%przypadków roślina ze zdjęcia pojawia sięjako pierwsza na liście wyników
w 88.42%w pierwszej trójce
w 91.39%w pierwszej piątce
w 94.21%w pierwszej dziesiątce
w 95.43%w pierwszej piętnastce
* - wyniki dla 5860 losowych, ogólnodostępnych w internecie zdjęć roślin, po wyłączeniu zdjęć użytych do trenowania i walidacji sieci neuronowej