Jak to działa

Poniżej wyjaśnimy w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. W skrócie - stworzyliśmy robota, który robi większość czynności za nas, korzystając z otwartych informacji polskiej Wikipedii.

Tworzenie listy roślin występujących w Polsce

Robot czyta nazwy łacińskie roślin wyszczególnionych w następujących artykułach z Wikipedii:

Sprawdzanie poprawności nazw i poszukiwanie synonimów

Po zebraniu nazw łacińskich roślin, robot korzysta z bazy The Plant List sprawdzając, czy dana nazwa jest nazwą główną, czy synonimem. Jeśli okazuje się synonimem - korzysta z nazwy głównej.

Pobieranie informacji z Wikipedii

Robot ściąga artykuły dla roślin obecnych w Wikipedii, a następnie przetwarza je tak, by uzyskać jak najwięcej informacji na temat morfologii. Uzyskane w ten sposób cechy grupuje w sposób zdefiniowany przez nas i dodaje do bazy danych atlasu.

Następnie robot poszukuje taksonomii danej rośliny w bazie GBIF i dodaje wynik do bazy atlasu. W ostatnim etapie, korzystając z API Wikipedii, robot pobiera zdjęcia roślin z polskiej Wikipedii oraz z Wikimedia. Informacje o autorstwie zdjęć i zasadach udostępniania są pobierane z użyciem API wmflabs.

Dodatkowe zdjęcia robot pobiera ze strony http://www.actaplantarum.org/acta/galleria.php udostępnianych na zasadach Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License oraz z http://www.biolib.de udostępniającej skany z literatury botanicznej, która przeszła do Domeny Publicznej.

Potwierdzanie informacji

Wpisy dotyczące nowych roślin są przeglądane przez człowieka, cechy charakterystyczne są na tym etapie ewentualnie modyfikowane. Zduplikowane zdjęcia również są usuwane. Uwaga: nie jesteśmy w stanie na bieżąco przeglądać bazy (zapraszamy do współpracy!), dlatego zawsze podchodź do prezentowanych tu informacji ostrożnie i potwierdź w innych źródłach.

Zawartość bazy danych

Baza zawiera 2857 roślin rosnących dziko bądź w uprawie na terenie Polski. Baza zawiera również 87205 miejsc występowania roślin z bazy GBIF oraz 997 wprowadzonych przez Użytkowników atlasu. Dla łatwiejszej identyfikacji, baza zawiera 123791 zdjęć (+ 7404 dodanych przez Użytkowników) różnych części roślin udostępnianych w Internecie na zasadach Creative Commons bądź będących w domenie publicznej.
W przypadku 89 roślin nie posiadamy zdjęć co znacznie utrudnia ich identyfikację (zobacz poniżej jak możesz to zmienić). Wierzymy, że z upływem czasu baza będzie systematycznie uzupełniana, m.in. dzięki Wam.

Histogram liczby cech przypisanych roślinom

Statystyki poszczególnych cech przypisanych roślinom

GrupaCecha# roślin
EX - wymarły 51
DD - stopień zagrożenia wyginięciem trudny do określenia 2
LR - gatunek niskiego ryzyka wyginięciem 21
ogólne ogólne 73
ogólne subendemit ogólnokarpacki 4
ogólne roślina wysokogórska 16
ogólne roślina przyprawowa 34
ogólne roślina trująca 354
ogólne roślina płożąca 6
ogólne roślina cienioznośna 2
ogólne dwa podgatunki 71
ogólne ergazjofigofit 18
ogólne ścisła ochrona gatunkowa 216
ogólne roślina wieloletnia 1
ogólne pochodzenie: Chiny 4
ogólne geofit cebulkowy 8
ogólne antropofit 40
ogólne mech 16
ogólne roślina lecznicza 551
ogólne roślina ogrodowa 25
ogólne roślina mrozoodporna 36
ogólne roślina arktyczno-alpejska 1
ogólne roślina żywicodajna 1
ogólne częściowa ochrona gatunkowa 85
ogólne pochodzenie: Europa Południowa 1
ogólne geofit 212
ogólne roślina miododajna 193
ogólne takson rodzimy lub trwale zadomowiony 5
ogólne gatunek krytycznie zagrożony 10
ogólne roślina tworząca darnie 2
ogólne najmniejsza roślina okrytonasienna Europy 1
ogólne roślina jadalna 322
ogólne Surowiec zielarski 247
ogólne roślina wskaźnikowa 26
ogólne formy bonsai 4
ogólne Polska Czerwona Księga Roślin 368
ogólne pochodzenie: Afryka Północna 1
ogólne kenofit 134
ogólne roślina barwierska 28
ogólne roślina cieniolubna 9
ogólne charakterystyczne dla rodzaju rozłupek (Schistidium) jest tworzenie darni budowanych przez kilka gatunków 1
ogólne gatunek kosmopolityczny 30
ogólne tworzy mieszańce 349
ogólne wschodnia granica zasięgu 17
ogólne epekofit 1
ogólne kraj pochodzenia: Chiny i Japonia 3
ogólne drzewo liściaste 3
ogólne roślina azotolubna 24
ogólne wymaga ochrony czynnej 2
ogólne roślina reliktowa 3
ogólne roślina darniowa 31
ogólne pnącze 46
ogólne warzywna bylina 1
ogólne bylina cebulowa 1
ogólne roślina długowieczna 11
ogólne roślina tworząca łany 4
ogólne czerwona lista roślin i grzybów Polski 245
ogólne takson uprawiany 6
ogólne pochodzenie: Kaukaz 2
ogólne bylina wodna 7
ogólne roślina endemiczna 1
ogólne paproć 49
ogólne gatunek dziczejący 5
ogólne roślina ozdobna 834
ogólne roślina doniczkowa 20
ogólne roślina ruderalna 54
ogólne roślina olejkodajna 1
ogólne roślina drobna i delikatna 1
ogólne roślina bezzieleniowa 12
ogólne lokalnie zadomowiony 1
ogólne roślina bagienna 4
ogólne storczyk 57
ogólne roślina kosmetyczna 42
ogólne roślina nektarodajna 4
ogólne kraj pochodzenia: Ameryka Północna 12
ogólne gatunek rodzimy 171
ogólne roślina inwazyjna 98
ogólne zdziczała 87
ogólne RE–wymarły na terenie Polski 1
ogólne roślina heliofilna 2
ogólne roślina zimozielona 24
ogólne relikt polodowcowy 6
ogólne endemit Pienin 1
ogólne roślina szuwarowa 6
ogólne na roślinie pienista wydzielinę larw owada skoczka pienika 2
ogólne roślina jednoroczna 441
ogólne kultywar 171
ogólne do nasadzeń krajobrazowych 3
ogólne gatunek obcy 26
ogólne roślina ekspansywna 80
ogólne Natura 2000 44
ogólne roślina górska 38
ogólne roślina pospolita 71
ogólne 6 podgatunków 4
ogólne gatunek monotypowy 1
ogólne roślina łąkowa 9
ogólne południowa granica zasięgu 15
ogólne drzewko liściaste 1
ogólne chwast 249
ogólne roślina nadwodna 1
ogólne pochodzenie: Afryka południowa 1
ogólne pleustofit obligatoryjny – niezakotwiczający się 1
ogólne Południowa Europa, Kaukaz, Bliski Wschód 1
ogólne NT – gatunek bliski zagrożenia 12
ogólne krzewiaste pnącze 3
ogólne sukulent 16
ogólne pochodzenie: Daleki Wschód 4
ogólne roślina różnozarodnikowa 1
ogólne archeofit 106
ogólne roślina pionierska 20
ogólne dość częste wystepowanie 2
ogólne roślina dwuletnia 124
ogólne roślina żywicielska 64
ogólne roślina dekoracyjna 1
ogólne CR – krytycznie zagrożony 122
ogólne krzew liściasty 9
ogólne roślina wapieniolubna 30
ogólne roślina aromatyczna 4
ogólne nie występuje w Polsce w stanie naturalnym 21
ogólne formy zdziczałe 5
ogólne Polska Czerwona Księga Roślin 1
ogólne roślina chroniona 484
ogólne roślina pasożytnicza 25
ogólne krzew iglasty 3
ogólne typ nomenklatoryczny 4
ogólne roślina okrywowa 73
ogólne półkrzew 35
ogólne Czerwona Lista Roślin Naczyniowych w Polsce 1
ogólne skiofit 2
ogólne roślina użytkowa 1271
ogólne roślina półpasożytnicza 2
ogólne gatunek lasotwórczy 4
ogólne gatunek bardzo rzadki 14
ogólne roślina stepów i półpustyń 1
ogólne krzewinka 38
ogólne bylina kłączowa 11
ogólne roślina rzadka 60
ogólne EN - zagrożony 2
ogólne roślina wolno rosnąca 2
ogólne gatunek silnie zmienny 1
ogólne roślina owocowa 10
ogólne zrzuca liście na zimę 2
ogólne roślina niepozorna 1
ogólne warzywo 89
ogólne formy i kultywary 2
ogólne uważany (a) za podgatunek 1
ogólne mieszaniec 68
ogólne bylina skalna 2
ogólne roślina wytrzymała na suszę 1
ogólne hygrofit 5
ogólne gatunek prawdopodobnie wymarły na terenie Polski 1
ogólne drzewo iglaste 39
ogólne odmiany botaniczne 1
ogólne pochodzenie: Azja Środkowa 1
ogólne drzewo 396
ogólne bylina 1381
ogólne liczne kultywary 1
ogólne pochodzenie: Japonia 5
ogólne gatunek synantropijny 7
ogólne roślina geokarpiczna 2
ogólne dwie odmiany geograficzne 1
ogólne roślina krótkowieczna 3
ogólne roślina kwasolubna 15
ogólne VU–gatunek narażony 137
ogólne roślina kępiasta 8
ogólne pochodzenie: Afryka 1
ogólne roślina gęstokępkowa 9
ogólne odmiany ogrodowe 3
ogólne antropofit zadomowiony we florze polskiej 1
ogólne roślina sadownicza 7
ogólne krzew 467
ogólne roślina pyłkodajna 153
ogólne trawa 335
ogólne niewielkie drzewko 1
ogólne uprawiana w lasach 6
ogólne niskie drzewo 14
ogólne północna granica zasięgu 40
ogólne pochodzenie: Azja Mniejsza 1
ogólne pochodzenie: rejon śródziemnomorski 8
ogólne roślina uprawiana 71
ogólne roślina wodna 140
ogólne drzewo szybko rosnące 2
ogólne roślina tropikalna 1
ogólne roślina luźnokępkowa 6
ogólne roślina szybkorosnąca 5
ogólne wytrzymala na zanieczyszczenia 3
ogólne efemerofit 107
ogólne endemit karpacki 8
ogólne endemit zachodniokarpacki 4
cechy gałęzi młode 3-kanciaste 1
cechy gałęzi pędy młode zielone 1
cechy gałęzi gałązki oliwkowozielone 1
cechy gałęzi gałązki czerwonobrunatne 1
cechy gałęzi pędy szarobrunatne 1
cechy gałęzi gałązki połyskujące 1
cechy gałęzi pnące się 1
cechy gałęzi młode pędy biało owłosione 1
cechy gałęzi młode pędy cienkie 1
cechy gałęzi młode nieco zwisające 1
cechy gałęzi kolce proste lub hakowato zgięte 1
cechy gałęzi młode oliwkowobrunatne 1
cechy gałęzi gałązki zwisające 2
cechy gałęzi młode pędy rudawo owłosione 1
cechy gałęzi dolne części niebieskobiałe 1
cechy gałęzi gałązki roczne owłosione 1
cechy gałęzi młode gęsto srebrzyście owłosione 1
cechy gałęzi młode pędy grube 1
cechy gałęzi ustawione w płaszczyźnie poziomej 2
cechy gałęzi gałązki jasnożółte do szarożółtawych 1
cechy gałęzi pędy spłaszczone 2
cechy gałęzi ustawione w płaszczyźnie pionowej 1
cechy gałęzi gruczołowato owłosione 1
cechy gałęzi zakorzeniające się 1
cechy gałęzi gałązki często cierniste 1
cechy gałęzi żółto-zielone 1
cechy gałęzi młode gałązki nagie, żółtawe 1
cechy gałęzi płożące się 1
cechy gałęzi żółto-brązowe 1
cechy gałęzi młode galązki zielone i gładkie 2
cechy gałęzi lekko skręcone 1
cechy gałęzi pędy owłosione 1
cechy gałęzi wzniesione w górę 1
cechy gałęzi w okółkach 1
cechy gałęzi młode galązki 4-kanciaste 1
cechy igiel opadająjce na zimę 3
cechy igiel szydlaste 1
cechy igiel gęsto ustawione 2
cechy igiel żywozielone 1
cechy igiel w okółkach po 3 1
cechy igiel skrętoległe w 5 rzędach 1
cechy igiel płaskie 3
cechy igiel ostre 1
cechy igiel niebieskozielone 3
cechy igiel przekrój romboidalny 1
cechy igiel zaostrzone 3
cechy igiel silnie kłujące 1
cechy igiel szarozielone 1
cechy igiel zróżnicowane 1
cechy igiel z wierzchu ciemnozielone 2
cechy igiel zgięte 2
cechy igiel równowąskie 2
cechy igiel szczyt wycięty 1
cechy igiel spodem matowozielone 1
cechy igiel miękkie 2
cechy igiel tępe 1
cechy igiel łuskowate 2
cechy igiel cienkie 1
cechy igiel grzebieniasto ułożone 2
cechy igiel jasnozielone 1
cechy igiel krótko zaostrzone 1
cechy igiel wiotkie 1
cechy igiel spód z 2 słabo widocznymi białymi paskami 1
cechy igiel pędzelkowato skupione 1
cechy igiel stępione 2
cechy igiel po 5 na krótkopędach 2
cechy igiel łuski środkowe bez zagłębień 1
cechy igiel zaokrąglone 1
cechy igiel długie do 6-8 cm 1
cechy igiel brzeg ząbkowany 1
cechy igiel łuski środkowe z rynienkowatymi zagłebieniami 1
cechy igiel ciemnozielone 1
cechy igiel 4-kanciaste 1
cechy igiel połyskujące 2
cechy igiel zielone 2
cechy igiel brzeg drobnopiłkowany 1
cechy igiel szczyt ostry 1
cechy igiel na spodzie 2 białe paski 3
cechy igiel na długopędach pojedynczo 2
cechy igiel łuskowate po 2 na krzyż naprzeciwległe 1
cechy igiel na długopędach skrętoległe 1
cechy igiel na krótkopędach w pęczkach po 15-45 2
cechy igiel roztarte o nieprzyjemnym zapachu 1
cechy igiel po 2 2
cechy igiel na na krótkopędach dwurzędowo 1
cechy kory czerwonawo-brązowa 1
cechy kory kora z przetchlinkami 1
cechy kory spękana podłużnie 2
cechy kory czarno-szara 1
cechy kory korowina młodych pni gładka 3
cechy kory bladobrunatna 1
cechy kory gładka 1
cechy kory żółtawa 1
cechy kory korowina starych pni spękana 4
cechy kory włóknista 2
cechy kory szara 2
cechy kory jasnobrunatna 1
cechy kory ciemnowiśniowa 1
cechy kory szarobrunatna 3
cechy kory czerwonobrązowa 2
cechy kory łuszcząca się długimi pasam 1
cechy kory głęboko pękająca 2
cechy kory czerwono-brunatna 3
cechy kory popielatoszara 1
cechy kory płytko pękająca 1
cechy kory łuszcząca się 5
cechy kory nieliczne i drobne przetchlinki 1
cechy kory spękana 1
cechy kory z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi 1
cechy kory zielonoszara zimą 1
cechy kory zielonawooliwkowa 1
cechy kory ciemnoszara 3
cechy kory jasnoszara 1
cechy kory ciemnobrunatna 1
cechy kory cienka 1
cechy kory w górnej cześci pnia cienka 1
cechy kory białoszara 1
cechy kory brunatna 1
cechy korony gęsto ugałęziona 2
cechy korony wyniosła 1
cechy korony szeroka 4
cechy korony zaokrąglona na wierzchołku 1
cechy korony formy krzewiaste 1
cechy korony piramidalna 2
cechy korony nisko rozgałęziona 1
cechy korony Pień prosty, gładki 1
cechy korony kopulasta 3
cechy korony jednostronna 1
cechy korony parasolowata 5
cechy korony kulistojajowata 1
cechy korony gałęzie wzniesione 1
cechy korony gałęzie sięgają ziemi 1
cechy korony kolumnowa 1
cechy korony młode gałązki czerwonobrunatne 1
cechy korony korona rozłożysta 4
cechy korony luźna 3
cechy korony spłaszczona 1
cechy korony nieregularna 5
cechy korony okrągława 4
cechy korony smukła 1
cechy korony słabo rozgałęziona 1
cechy korony regularna 4
cechy korony stożkowa 5
cechy korony na szczycie ścięta 1
cechy korony wierzchołek zaokrąglony 1
cechy korony dolne gałęzie nisko zwieszone 1
cechy korony kulista 2
cechy korony wąska 2
cechy korony rozgałęziona 1
kwiaty kotki pręcikowe walcowate 1
kwiaty pąki kwiatowe duże 1
kwiaty kotki pręcikowe zwisające 1
kwiaty kotki pręcikowe grube, jajowate 1
kwiaty kotki słupkowe wysmukłe 1
kwiaty kwiatostan szczytowy główkokształtny 1
kwiaty w niewyraźnych baldaszkach 1
kwiaty kotki słupkowe walcowate 1
kwiaty kwiaty siedzące po kilka w pęczkach 1
kwiaty drzewo dwupienne 6
kwiaty kwiatostan - zwisłe gęste grono 1
kwiaty baldachogrona 1
kwiaty jadalne 1
kwiaty jaskrawo żółtozielone 1
kwiaty pręcikowe z 2 pręcikami 1
kwiaty krzew jedno- lub dwupienny 1
kwiaty dysk miodnikowy 1
kwiaty słupkowe o słupku siedzącym z krotką szyjką 1
kwiaty drzewo jednopienne 2
kwiaty kwiaty męskie 4
kwiaty kotki zwisające 2
kwiaty kwiaty żeńskie 3
kwiaty kłosowate kwiatostany 1
kwiaty kwiaty obupłciowe 5
kwiaty krzew jednopienny 1
kwiaty kwiaty zeńskie butelkowate, niepozorne, zebrane w stojące kłosy 1
kolor kwiatów męskich pylniki pręcików złocistożółte 1
kolor kwiatów męskich żółtawe 1
kolor kwiatów męskich purpurowe 1
kolor kwiatów męskich brązowawe 1
kolor kwiatów męskich jasnożółtozielonkawe 1
kolor kwiatów żeńskich kotki słupkowe zielone 1
kolor kwiatów żeńskich zielone 1
nasiona białawe 1
nasiona pokryte pomarańczową osnówką 1
nasiona nieoskrzydlone 1
nasiona 4 1
nasiona 5-7 mm 1
nasiona jajowate 3
nasiona połyskujące 1
nasiona brunatne 2
nasiona nerkowate 1
nasiona podłużnie 3-kanciaste 1
nasiona 4 mm 1
nasiona płaskie 1
nasiona 2,3-4 mm 1
nasiona oskrzydlone 1
nasiona z białymi włoskami 2
wysokość 20-40 m 4
wysokość 2-3 m 1
wysokość 6-25 m 1
wysokość 0,7-1,7 m 1
wysokość do 45 m 1
wysokość 1-3 m 2
wysokość 1-3 m 1
wysokość 50 cm - 200 cm 1
wysokość do 30 m 6
wysokość do 10 m 3
wysokość 20 m 2
wysokość 3-7 m 1
wysokość 30-35m 1
wysokość 2-4 m 3
wysokość do 2 m 1
wysokość do 9 m 1
wysokość do 25 m 2
wysokość 15-25 m 3
wysokość 1-8 m 1
wysokość 18–27 1
wysokość 50-65 m 1
wysokość 6-15 m 4
wysokość 1-2.5 m 1
wysokość 1,5 - 7 m 1
wysokość 3-9 m 1
forma życiowa wg Raunkiæra geofit 7
forma życiowa wg Raunkiæra hydrofit 3
forma życiowa wg Raunkiæra helofit 3
forma życiowa wg Raunkiæra heterotrof 3
forma życiowa wg Raunkiæra terofit 6
forma życiowa wg Raunkiæra megafanerofit 19
forma życiowa wg Raunkiæra nanofanerofit 10
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit zdrewnialy 1
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit zielny 4
forma życiowa wg Raunkiæra autotrof 5
forma życiowa wg Raunkiæra hemikryptofit 27
kolor igieł ciemnozielone 2
ułożenie igieł sztywne 1
ułożenie igieł grzebieniaste 1
ułożenie igieł po 2 na krótkopędzie 2
ułożenie igieł skierowane do przodu 1
ułożenie igieł grube 1
ułożenie igieł skręcone 1
ułożenie igieł promieniste 1
wierzchołek igieł ostry 1
wierzchołek igieł wycięty 1
wygląd igieł sztywne 1
wygląd igieł lekko skręcone 1
wygląd igieł zaostrzone 1
wygląd igieł skręcone 1
faktura kory głęboko spękana 1
kolor kory cynamonowa 1
kolor kory szarobrązowa 1
kolor kory szara 1
kolor kory brunatnoczerwonawa 1
kolor kory prawie czarna 1
kolor kory brązowawa 1
kolor kory rudopomarańczowa 1
kolor kory ciemnobrunatną 1
spekania kory liczne i drobne 1
spekania kory cienkimi płatkami 2
spekania kory siatkowato-bruzdowate 1
spekania kory łuszcząca się 2
spekania kory kora głęboko bruzdowana 1
kształt pneumatofory 1
kształt Korzenie podziemne 1
kształt Korzenie napowietrzne 1
system korzeniowy podziemne rozłogi 1
system korzeniowy palowy 1
system korzeniowy często powierzchniowy 1
system korzeniowy Korzenie zawierają bardzo dużą ilość substancji śluzowatych 1
system korzeniowy duży i wytrzymały 1
system korzeniowy rozległy 1
system korzeniowy z olejkami eterycznymi 1
system korzeniowy endomikoryza 1
system korzeniowy korzenie spichrzowe 2
system korzeniowy płytki 1
system korzeniowy ektomikoryza 1
system korzeniowy liczne odrośla 1
system korzeniowy pędy płonne ukorzeniające się 1
system korzeniowy ukorzeniające się pączki przybyszowe 1
system korzeniowy bulwocebule 2
system korzeniowy brak korzeni i wiązek przewodzących 1
system korzeniowy grube korzenie 3
system korzeniowy Główny (palowy) wrzecionowaty 1
system korzeniowy krótki 1
system korzeniowy cebulki niewielkie 1
system korzeniowy grube mięsiste korzenie 1
system korzeniowy silny 1
system korzeniowy Wiązkowy 1
system korzeniowy rozgałęziony 1
system korzeniowy cebulki białe 1
system korzeniowy zimujący 1
system korzeniowy walcowate kłącze 1
system korzeniowy zimująca karpa korzeniowa 1
system korzeniowy cebulki kuliste 1
system korzeniowy pączki przybyszowe na korzeniach 2
system korzeniowy głęboki 3
system korzeniowy rozgałęzione i niezbyt liczne 1
system korzeniowy Nie tworzy odrośli korzeniowych 1
system korzeniowy Korzenie cienkie 1
system korzeniowy krótkie kłącze 1
system korzeniowy ssawki 2
barwa kwiatów czerwonawo nabiegłe 1
barwa kwiatów płatki amarantowe 1
barwa kwiatów fioletowopurpurowe 1
barwa kwiatów bladofioletowe 1
barwa kwiatów bielejące 1
barwa kwiatów różowopurpurowe 3
barwa kwiatów żółtozielone 3
barwa kwiatów płatki purpurowe 104
barwa kwiatów kwiatostan kremowy 1
barwa kwiatów liliowoniebieskie 2
barwa kwiatów bezokwiatowe 1
barwa kwiatów brudnopurpurowe 1
barwa kwiatów płatki białe 862
barwa kwiatów jasnopurpurowe 2
barwa kwiatów niebieszczejące 1
barwa kwiatów płatki różowe 417
barwa kwiatów fioletowo-czerwone 1
barwa kwiatów płatki czerwone 378
barwa kwiatów zmiana zabarwienia kwiatów w miarę dojrzewania 1
barwa kwiatów kwiatostan bladozielony 1
barwa kwiatów biało-niebieskie 1
barwa kwiatów bladoróżowe 6
barwa kwiatów jasnozielone 1
barwa kwiatów różowe 1
barwa kwiatów żółtawobiałe 2
barwa kwiatów płatki fioletowe 336
barwa kwiatów kwiatostan srebrzystobiały 1
barwa kwiatów płatki kremowe 55
barwa kwiatów różowo nabiegłe 1
barwa kwiatów płatki niebieskie 188
barwa kwiatów pomarańczowe plamki w gardzieli 1
barwa kwiatów ciemnożółte 2
barwa kwiatów płatki z ciemniejszym prążkiem 1
barwa kwiatów płatki czarno kropkowane 1
barwa kwiatów płatki liliowe 36
barwa kwiatów płatki żółte 807
barwa kwiatów cieliste 1
barwa kwiatów bladoniebieskie 1
barwa kwiatów działki okwiatu purpurowo-czerwony 1
barwa kwiatów purpurowoliliowe 1
barwa kwiatów płatki szafirowe 5
barwa kwiatów płatki zielonkawe 101
barwa kwiatów jasnofioletowe 1
barwa kwiatów płatki zielone 43
barwa kwiatów bladoróżowawe 1
barwa kwiatów różowo-fioletowe 2
barwa kwiatów złotożółte 4
barwa kwiatów płatki brązowe 104
barwa kwiatów białe 4
barwa kwiatów białawe 2
barwa kwiatów rdzawe 2
barwa kwiatów płatki szkarłatne 2
barwa kwiatów jasnożółte 2
barwa kwiatów karminowe 1
barwa kwiatów bordowe 1
barwa kwiatów płatki pomarańczowe 67
barwa kwiatów różowo-białe 1
barwa kwiatów płatki żółtawe 6
barwa kwiatów bladoliliowe 2
barwa kwiatów brązowawofioletowe 1
barwa kwiatów niebieskofioletowe, fioletowozielone, stalowoniebieskie 1
barwa kwiatów kremowe 1
barwa kwiatów wielobarwne 1
barwa kwiatów jasnobrązowe 1
barwa kwiatów purpurowe 1
barwa kwiatów płatki łososiowe 2
barwa kwiatów lazurowe 1
barwa kwiatów niebiesko-fioletowe 1
barwa kwiatów fioletowoniebieskie 5
barwa kwiatów kwiaty żółtawe 4
barwa kwiatów niebieskobłękitne 1
barwa kwiatów płatki brudnobiałe 10
barwa kwiatów żółtawy z czerwonym żyłkowaniem 1
barwa kwiatów rurkowatych purpurowa 1
barwa kwiatów rurkowatych liliowopurpurowa 1
barwa kwiatów rurkowatych żółta 3
typ kielicha nagi 1
typ kielicha owłosiony 2
typ kielicha dzwonkowaty 4
typ kielicha lejkowaty 1
typ kielicha zrosłodziałkowy 4
typ kielicha puch kielichowy 3
typ kielicha górne ząbki bardzo krótkie 1
typ kielicha kieliszek 1
typ kielicha działki eliptyczne, tępe 1
typ kielicha działek 5 4
typ kielicha wolnodziałkowy 6
korona kwiatu i typ kwiatostanu kwiatostan 711
wolnopłatkowa 2
beczułkowata 1
zrosłopłatkowa 3
szypuly kwiatostanowe długie 1
grono 260
kłos 370
koszyczek 6
kotka 4
baldachogrono 1
baldaszek 1
główka 160
kłos złożony 2
szczytowe nibykłosy 1
grono złożone 1
baldach złożony 1
wiecha 43
dwupromienisty 1
skrętek 5
nibyokółki 1
obecność miodników półksiężycowate 1
obecność miodników tak 7
obecność miodników 1 1
obecność miodników 2 miodniki 1
podwójny (zróżnicowany na kielich i koronę) 6
kwiaty 4-krotne 1
kwiaty 5-krotne 2
pienność roślina jednopienna 10
pienność roślina dwupienna 7
liczba płatków 5-13 1
liczba płatków płatki trzy i mniej 50
liczba płatków płatki cztery 90
liczba płatków 6 2
liczba płatków płatków pięć 242
liczba płatków 5(6)-15 1
liczba płatków płatków sześć i więcej 21
liczba płatków brak płatków korony 1
wyprzedzające rozwój liści 7
styczeń 1
przy zaawansowanym rozwoju liści 1
luty 13
marzec 73
kwiecień 249
maj 671
czerwiec 1110
lipiec 1214
sierpień 961
po rozwinięciu się liści 2
wrzesień 486
bardzo rzadko 1
październik 147
listopad 10
grudzień 2
równnoczesne z rozwojem liści 3
pręciki 3 1
pręciki pylniki białawe 1
pręciki 4-5 grup pręcików 1
pręciki 10 3
pręciki 5 7
pręciki pylniki żółte 3
pręciki 5 pręcików przyrośniętych do rurki korony 2
pręciki zrośnięte u nasady 1
pręciki przyrośnięte do rurki korony 2
pręciki pylniki fioletowe 1
pręciki liczne 6
pręciki pylniki purpurowoczerwone 1
pręciki 6 2
pręciki 20-30 1
pręciki pręciki wolne 1
pręciki pylniki brunatne 1
pręciki 2 3
pręciki pylniiki zielone 1
pręciki przedprątne kwiaty 2
pręciki 4 3
pręciki 3-5 wiązek 1
pręciki biale 1
pręciki dwusilne 5
pręciki różowe 1
pręciki pylniki owłosione 1
pręciki czterosilne 1
pręciki rurka 2
pręciki Rurka pręcikowa cylindryczna, owłosiona 1
pręciki prątniczki 1
kolor pyłku wiatropylność 5
kolor pyłku alergen 1
kolor pyłku zapylenie krzyżowe 2
kolor pyłku cytrynowożółty 1
kolor pyłku złotożółty 1
kolor pyłku pollinaria 1
kolor pyłku pyłkowina 1
kolor pyłku samopylność 2
kolor pyłku wodopylność 1
kolor pyłku owadopylność 25
kolor pyłku żółty 2
symetria kwiatu promienista 101
symetria kwiatu grzbiecista 300
typ kwiatu pręcikowy 1
typ kwiatu słupkowy 1
typ kwiatu ozdobne kwiaty płonne 1
typ kwiatu tylko rurkowate (jak np. lilak) 1
typ kwiatu obupłciowy 10
typ kwiatu niepozorne kwiaty płodne 1
typ kwiatu zredukowane kwiaty 1
typ kwiatu kwiaty rozdzielnopłciowe 6
typ kwiatu przedsłupność 5
typ kwiatu kwiaty przedprątne 4
zapach miły i przyjemny zapach 4
zapach słaba, delikatna woń 1
zapach silny i przyjemny 2
zapach wonny 4
zapach cytrynowy 4
zapach bezwonne 2
zapach silny, dość nieprzyjemny 2
znamiona słupka dwudzielne 2
znamiona słupka trójdzielne 1
znamiona słupka pałeczkowate 1
znamiona słupka znamiona żółte 1
znamiona słupka liczne słupki 1
znamiona słupka słupek górny 4
znamiona słupka heterostylia 1
znamiona słupka słupek jednoszyjkowy 1
znamiona słupka szyjki słupka zrośnięte spodem 1
znamiona słupka słupek trzyszyjkowy 2
znamiona słupka trzy słupki 2
znamiona słupka słupek jeden 20
kształt blaszki delikatne punktowanie na spodzie blaszki 1
kształt blaszki liście romboidalne 11
kształt blaszki błyszczące 1
kształt blaszki zimozielone 3
kształt blaszki liście wąskie i wydłużone 324
kształt blaszki igły 62
kształt blaszki listki podłużnie jajowate 1
kształt blaszki podługowatolancetowate 2
kształt blaszki nieco spłaszczone 1
kształt blaszki liście trójkątne 102
kształt blaszki magazynujące wodę 2
kształt blaszki liście najszersze w połowie długości 38
kształt blaszki długie 1
kształt blaszki jajowato-lancetowate 3
kształt blaszki bez zielonych liści 3
kształt blaszki często skręcone wokół osi, 1
kształt blaszki liście odwrotnie jajowate 127
kształt blaszki eliptyczno-jajowate 4
kształt blaszki liście najszersze przy końcu 205
kształt blaszki grube 1
kształt blaszki na całej łodydze 1
kształt blaszki listki jajowate lub eliptyczne 1
kształt blaszki liście łuskowate 4
kształt blaszki liście klinowate 86
kształt blaszki liście najszersze przy nasadzie 101
kształt blaszki liście łopatkowate 66
kształt blaszki równowąskopodługowate 1
kształt blaszki Środkowy listek romboidalny 1
kształt blaszki wąskojajowate 1
kształt blaszki wąskolancetowate 1
kształt blaszki Przy roztarciu pachną terpentyną 1
kształt blaszki rozety liściowe 1
kształt blaszki mięsiste 4
kształt blaszki Listki o długości 1,5 - 3,2 mm 1
kształt blaszki liście odwrotnie sercowate 3
kształt blaszki jajowato-trójkątne 1
kształt blaszki liście strzałkowate 23
kształt blaszki podłużnie jajowate 2
kształt blaszki języczkowate 1
kształt blaszki górne liście siedzące 1
kształt blaszki listki sierpowato zgięte 1
kształt blaszki liście oszczepowate 16
kształt blaszki owalne 2
kształt blaszki podługowatoeliptyczne 1
kształt blaszki okrągłosercowate 2
kształt blaszki kulisty 1
kształt blaszki rynienkowate 1
kształt blaszki szerokie 1
kształt blaszki równowąskolancetowate 2
kształt blaszki niesymetryczne 1
kształt blaszki pazurkowato zgięte 1
kształt blaszki częściowo zimozielone 1
kształt blaszki Komórki listków na brzegu kwadratowe 1
kształt blaszki opadające na zimę 2
kształt blaszki zatokowowrębne 1
kształt blaszki sercowatojajowate 2
kształt blaszki szeroko-jajowate 2
kształt blaszki równowąskie 1
kształt blaszki zanurzone 1
kształt blaszki szerokoeliptyczne 4
kształt blaszki mieczowate 1
kształt blaszki klinowato odwrotnie jajowate 1
kształt blaszki jajowato-lancetowate 4
kształt blaszki skórzaste 7
kształt blaszki łyżeczkowate 1
kształt blaszki owalno-eliptyczne 1
kształt blaszki jajowatokoliste 1
kształt blaszki nitkowate 2
kształt blaszki od spodu wełniście owłosione 1
kształt blaszki liście sercowate 221
kształt blaszki jajowatoklinowate 1
kształt blaszki połyskujące 1
kształt blaszki silny nalot woskowy 1
kształt blaszki liście jajowate 892
kształt blaszki najszersze poza połową 1
kształt blaszki szeroko-lancetowate 2
kształt blaszki liście szpilkowate 1
kształt blaszki łamliwe 1
kształt blaszki liście równowąske 314
kształt blaszki podługowate 4
kształt blaszki sztywne 3
kształt blaszki liście okrągłe 114
kształt blaszki delikatnie skręcone 1
kształt blaszki liście eliptycznolancetowate 8
kształt blaszki od spodu omszone 1
kształt blaszki liście lancetowate 782
kształt blaszki długoogonkowe 1
kształt blaszki zapach cytrynowy 1
kształt blaszki rozproszone włoski 1
kształt blaszki liście eliptyczne 149
kształt blaszki duże 2
kształt blaszki liście nerkowate 44
kształt blaszki okrągławe 2
kształt blaszki kutnerowate 1
powierzchnia blaszki obustronnie naga 1
powierzchnia blaszki od spodu owłosiona 2
powierzchnia blaszki z punkcikami gruczołów 2
powierzchnia blaszki gładka 9
powierzchnia blaszki lepka 1
powierzchnia blaszki szorstka 1
powierzchnia blaszki połyskująca 7
powierzchnia blaszki kutnerowata 1
powierzchnia blaszki od spodu jedwabiste 1
powierzchnia blaszki pomarszczona 3
powierzchnia blaszki od spodu biały, woskowaty rysunek (kokardka) 1
powierzchnia blaszki omszona 1
powierzchnia blaszki owłosiona 5
powierzchnia blaszki skórzasta 2
powierzchnia blaszki z jamkami 1
powierzchnia blaszki dołem matowa 1
brzeg liścia bardzo drobno piłkowany 2
brzeg liścia gruczołkowaty 1
brzeg liścia karbowanopiłkowany 5
brzeg liścia wcinano-karbowany 1
brzeg liścia drobno ząbkowany 1
brzeg liścia całobrzegi 19
brzeg liścia piłkowany 6
brzeg liścia karbowany 8
brzeg liścia grubo ząbkowany 3
brzeg liścia karbowanoząbkowany 1
brzeg liścia ząbkowany 12
brzeg liścia podwinięty 6
brzeg liścia falisty 4
brzeg liścia nieregularnie piłkowany 1
brzeg liścia orzęsiony 2
brzeg liścia podwójnie piłkowany 1
brzeg liścia drobno piłkowany 4
brzeg liścia kolczasty 2
jesienna barwa liści złocistożółta 2
jesienna barwa liści fioletowa 1
jesienna barwa liści brunatniejące 2
jesienna barwa liści opadające na zimę 1
jesienna barwa liści czerwona 2
jesienna barwa liści żółta 5
jesienna barwa liści pomarańczowa 3
jesienna barwa liści purpurowa 1
jesienna barwa liści karminowa 1
kolor liścia ciemnozielone 18
kolor liścia biało-zielono-różowe 1
kolor liścia srebrzyste 1
kolor liścia obustronnie zielone 1
kolor liścia szarozielone 6
kolor liścia szarawe 2
kolor liścia purpurowo-brązowe 2
kolor liścia niebieskozielone 1
kolor liścia nieregularne, ciemne plamki 1
kolor liścia czerwonawe 1
kolor liścia niebieskobiałe od spodu 1
kolor liścia szare 2
kolor liścia zielone 12
kolor liścia od spodu szarozielone 2
kolor liścia wielobarwne 1
kolor liścia od spodu niebiesko-szare 2
kolor liścia od spodu niebieskozielone 4
kolor liścia spodnia strona szarozielona 1
kolor liścia od spodu purpurowo nabiegłe 1
kolor liścia od spodu czerwono-fioletowe 1
kolor liścia matowozielone 1
kolor liścia niebieskawo-szaro filcowate 1
kolor liścia oliwkowo-brunatne 1
kolor liścia w białe i różowe plamy 1
kolor liścia od spodu sinozielone 2
kolor liścia od spodu białe 1
kolor liścia od spodu jaśniejsze 1
kolor liścia jasnozielone 4
kolor liścia purpurowo nabiegłe 2
kolor liścia obrzeżenie purpurowe 1
kolor liścia od spodu jasnozielona 1
kolor liścia żółtozielone 1
kolor liścia od spodu żółto-zielone 1
kolor liścia żywozielone 2
kolor liścia trójbarwne 1
kolor liścia oliwkowo-ciemnozielone 1
kolor liścia niebieskawe 1
nasada pochwa liściowa zaokrąglona 1
nasada z uszkami 1
nasada ostrokątna 1
nasada brak gruczołków (cecha diagnostyczna) 1
nasada sercowata 6
nasada klinowata 5
nasada zaokrąglona 4
nasada szeroka 1
nasada Nasady zrastają się w krótką pochwę 1
nasada ucięta 1
nasada zwężona 1
nasada nasady otaczają kwitnące pędy 1
ogonek liściowy dłuższy od blaszki liściowej 1
ogonek liściowy gruby 1
ogonek liściowy cienki 1
ogonek liściowy spłaszczony 2
ogonek liściowy różowo-żółty 1
ogonek liściowy czerwonawy 1
ogonek liściowy nagi 1
ogonek liściowy mleczny sok 1
ogonek liściowy 4-8 mm 1
ogonek liściowy oskrzydlony 2
ogonek liściowy krótki 5
ogonek liściowy wiotki 1
ogonek liściowy liście siedzące 3
ogonek liściowy długi 5
ogonek liściowy mięsisty 2
ogonek liściowy obecny 2
kształ pąków kuliste 3
kształ pąków małe 2
kształ pąków po 3 na końcach pędów 1
kształ pąków podługowate 1
kształ pąków owłosione 1
kształ pąków długie 1
kształ pąków ostre 4
kształ pąków białe 1
kształ pąków przylegające 1
kształ pąków kutnerowato owłosione 1
kształ pąków walcowate 1
kształ pąków stożkowate 1
kształ pąków zaostrzone 2
kształ pąków środkowy zaostrzony 1
kształ pąków ożywicowane 3
kształ pąków jajowate 3
kształ pąków stępione 1
kształ pąków drobne 2
kształ pąków zaokrąglone 1
kształ pąków lepkie 2
kolor pąków pomarańczowobrązowe 2
kolor pąków żywicujące 2
kolor pąków czerwonobrunatne 1
kolor pąków brązowe 3
kolor pąków białe 1
liście przykwiatowe podsadki 4
liście przykwiatowe podkwiatki 2
liście przykwiatowe przysadki 10
liście przykwiatowe okrywa 4
przylistki szydlaste 1
przylistki słabo skręcone 1
przylistki przekształcone w ciernie 1
przylistki lancetowatoszydlaste 1
przylistki jajowate 1
przylistki lancetowate 2
przylistki drobne 1
przylistki nerkowate 1
przylistki szybko opadające 1
przylistki całobrzegie 1
przylistki 2-3 klapowe 1
przylistki brak 1
szczególne formy liści rozeta liści 1
szczególne formy liści liść obejmujący 6
szczyt zaostrzony 13
szczyt z krótkim odgiętym końcem 1
szczyt tępy 7
szczyt zaokrąglony 1
szczyt stępiony 1
szczyt wcięty 1
szczyt z ostrym kończykiem 2
szczyt ostry 7
typ liści liść prosty 26
typ liści lisc złożony 1
typ liści 2-3 pierzasto-złożony 1
typ liści potrójnie złożony 1
typ liści dłoniastozłożony 1
typ liści parzyście pierzastozłożony 1
typ liści nieparzyście pierzastozłożony 5
typ liści 3-4 pierzastozłożony 1
typ liści 5-7 listkowe 1
typ liści rozeta 2
ulistnienie naprzeciwległe 257
ulistnienie okółkowe 24
ulistnienie naprzemianległe 54
ulistnienie skrętoległe 2
unerwienie dłoniaste 3
unerwienie równoległe 4
unerwienie pierzaste 2
wcięcia blaszki trójklapowe 3
wcięcia blaszki odcinki wcinane 1
wcięcia blaszki pięcioklapowe 3
wcięcia blaszki wrębne 2
wcięcia blaszki pięciolistkowe 1
wcięcia blaszki dłoniasto-klapowane 1
wcięcia blaszki pierzastodzielne 2
wcięcia blaszki klapowane 1
wcięcia blaszki pierzasto porozcinane 1
wcięcia blaszki dłoniastodzielne 2
wcięcia blaszki potrójnie pierzastosieczne 2
wcięcia blaszki nieregularnie zatokowo wrębne 1
wcięcia blaszki pierzastosieczne 3
wcięcia blaszki szeroko klapowane 1
kolor nasion brunatne 3
kolor nasion ciemnoszare 1
kolor nasion czarnobrązowe 2
kolor nasion żółte 6
kolor nasion brązowe 2
kolor nasion czarne 1
kolor nasion jasnobrązowe 3
kolor nasion szare 1
kolor nasion jasnobrunatne 1
rozsiewanie nasion autochoria 2
rozsiewanie nasion endochoria 116
rozsiewanie nasion myrmekochoria 2
rozsiewanie nasion zoochoria 2
rozsiewanie nasion anemochoria 7
rozsiewanie nasion hydrochoria 2
rozsiewanie nasion herpochoria 1
rozsiewanie nasion barochoria 1
rozsiewanie nasion ballochoria 1
rozsiewanie nasion ornitochoria 2
wielkość nasion błyszczące 1
wielkość nasion jadalne 1
wielkość nasion jajowate 5
wielkość nasion matowe 1
wielkość nasion chropowate 1
wielkość nasion liczne 1
wielkość nasion owłosione 1
wielkość nasion żebrowane 1
wielkość nasion pomarszczone 1
wielkość nasion drobne 3
wielkość nasion poniżej 4mm 5
wielkość nasion oskrzydlone 7
wielkość nasion z elajosomem 2
wielkość nasion gładkie 3
wielkość nasion eliptyczne 1
wielkość nasion faliste 2
wielkość nasion duże 2
wielkość nasion spłaszczone 1
wielkość nasion drobno brodawkowane 1
wielkość nasion nerkowate 1
wielkość nasion nieoskrzydlone 1
okres dojrzewania owoców czerwiec 1
okres dojrzewania owoców lipiec 4
okres dojrzewania owoców sierpień 6
okres dojrzewania owoców wrzesień 7
okres dojrzewania owoców październik 6
kolor owoców szkarłatne 1
kolor owoców szare 30
kolor owoców zielonkawo-brunatne 1
kolor owoców zielone 120
kolor owoców różowe 1
kolor owoców niebieskie 17
kolor owoców brązowawożółte 1
kolor owoców czarne 147
kolor owoców brązowe 238
kolor owoców czerwone 172
kolor owoców ciemnobrunante 1
kolor owoców wiśniowo-czerwone 1
kolor owoców fioletowe 18
kolor owoców białe 74
kolor owoców jasnobrązowe 2
kolor owoców żółte 140
kolor owoców pomarańczowe 23
kolor owoców brunatne 3
kolor owoców zielonawo prążkowane 1
kolor owoców szafirowe 1
kolor owoców purpurowe 12
kolor owoców żółtozielony z różowym odcieniem 1
kolor owoców oliwkowy 1
kolor owoców żółtozielonkawe 3
kolor owoców ciemnoszare 1
rodzaj owoców rozłupnia z rozłupkami 2
rodzaj owoców mieszek 49
rodzaj owoców pestkowiec 82
rodzaj owoców torebki 550
rodzaj owoców jagoda 84
rodzaj owoców owoc pozorny 1
rodzaj owoców strąki 117
rodzaj owoców orzechy 220
rodzaj owoców owoc zbiorowy 1
rodzaj owoców orzeszki 6
rodzaj owoców skrzydlak 1
rodzaj owoców niełupka 3
powierzchnia owocu słabo siateczkowata 1
powierzchnia owocu szaro filcowate 1
powierzchnia owocu drobno punktowane 1
powierzchnia owocu pomarszczona 37
powierzchnia owocu żeberkowana 57
powierzchnia owocu gładka 107
powierzchnia owocu szorstka 14
powierzchnia owocu kanciasta 50
powierzchnia owocu matowa 1
powierzchnia owocu kolczasta 15
powierzchnia owocu owłosiona 241
wielkość owoców 5-8 mm 1
wielkość owoców rozmnaża się wegetatywnie przez liście 1
cechy pędu młode pędy jasnożółte 1
cechy pędu zdrewniałe 1
cechy pędu czterokanciaste 1
cechy pędu wzniesione 2
cechy pędu młode pędy niebieskawe 1
cechy pędu sztywne 1
cechy pędu podnoszące się 1
cechy pędu nagie 4
cechy pędu młode pędy jedwabiście owłosione 1
cechy pędu młode jasnozielonkawe 1
cechy pędu pęd uproszczony do organizacji plechy 1
cechy pędu brązowoczerwone 2
cechy pędu pędy kwiatowe 1
cechy pędu młode pędy omszone 1
cechy pędu owijające się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 1
cechy pędu zielonoszare do szarobrunatnych 1
cechy pędu pędy płonne 1
cechy pędu młode pędy szaro-brunatne 1
cechy pędu kulisty człon pędowy 1
cechy pędu młode pędy z białymi przetchlinkami 1
cechy pędu płaskie gałązki 1
cechy pędu delikatne 1
cechy pędu rozgałęziony 1
cechy pędu silnie rozczłonkowane 1
cechy pędu zielony 1
cechy pędu proste 1
cechy pędu zwisające 2
cechy pędu wspinające się 1
cechy pędu bardzo liczne 1
cechy pędu cienkie 4
cechy pędu wijące się 1
cechy pędu graniaste 1
cechy pędu nitkowate 1
cechy pędu wysoki pęd kwiatostanowy 1
cechy pędu długie do 15 m 1
cechy pędu pokładające się 2
cechy pędu długorozłogowe 1
cechy pędu zakorzeniające się w węzłach 1
cechy pędu młode pędy cienkie 1
powierzchnia łodygi czerwonobrązowa 1
powierzchnia łodygi zielona 1
powierzchnia łodygi kolczasto ocierniona 1
powierzchnia łodygi nieoskrzydlona na krawędziach 1
sok pędu sok mleczny 18
wygląd łodygi dość sztywna 1
wygląd łodygi wyprostowana 1
wygląd łodygi włoski gruczołowe 1
wygląd łodygi łodyga szorstka 118
wygląd łodygi przy wysychaniu czerniejąca 1
wygląd łodygi soczysta 1
wygląd łodygi pełzające kłącza 4
wygląd łodygi rozesłana 2
wygląd łodygi źdźbło 3
wygląd łodygi kłącze 1
wygląd łodygi bulwiasta 1
wygląd łodygi czerwone rozłogi 1
wygląd łodygi łodyga owłosiona 713
wygląd łodygi rozgałęzione kłącze 1
wygląd łodygi prosta 6
wygląd łodygi łodyga kolczasta 21
wygląd łodygi sinozielona 1
wygląd łodygi płożące się 1
wygląd łodygi pełna 1
wygląd łodygi podziemna 1
wygląd łodygi skąpokwiatowa 1
wygląd łodygi pędy dołem zdrewniałe 1
wygląd łodygi dołem długo owłosiona 1
wygląd łodygi łodyga żebrowana 9
wygląd łodygi łodyga gładka 382
wygląd łodygi łodyga wzniesiona 656
wygląd łodygi krótkie kłącze 1
wygląd łodygi brązowa 1
wygląd łodygi formy półpienne 1
wygląd łodygi podnosząca się 6
wygląd łodygi łodyżki kilkukrotnie widlasto rozgałęzione 1
wygląd łodygi zielona 3
wygląd łodygi gęsto ulistniona 3
wygląd łodygi pokryta włoskami gruczołowatymi. 1
wygląd łodygi częściowo zdrewniała 2
wygląd łodygi słabo rozgałęziona 1
wygląd łodygi łodygi do 6m długości 1
wygląd łodygi ulistniona 4
wygląd łodygi głąbik 3
wygląd łodygi pusta w środku 1
wygląd łodygi naga 5
wygląd łodygi sztywna 2
wygląd łodygi bezzieleniowa 1
wygląd łodygi gruba 4
wygląd łodygi podłużnie bruzdowana 2
wygląd łodygi brak 1
wygląd łodygi czerwono nabiegła 1
wygląd łodygi Kłącze długie, cienkie 1
wygląd łodygi zakończona kwiatostanem 2
wygląd łodygi żółtawa 2
wygląd łodygi unosząca się w wodzie 1
wygląd łodygi kłącze zdrewniałe 2
wygląd łodygi kłaącze pokryte łuskami i brązowymi włoskami 1
wygląd łodygi ogruczolona 1
wygląd łodygi purpurowo nabiegła 4
wygląd łodygi czerwona 1
wygląd łodygi brązowawo-fioletowa 1
wygląd łodygi zdrewniała 1
wygląd łodygi z długimi międzywęźlami 1
wygląd łodygi kłącze okryte łuskami 1
wygląd łodygi kłącze z rozłogami 2
wygląd łodygi pojedyncza 1
wygląd łodygi niebieskawozielona 1
wygląd łodygi łodyga prosta 5
wygląd łodygi pokryta brązowymi łuskami 1
wygląd łodygi pokładająca się 3
wygląd łodygi fioletowo nabiegła 2
wygląd łodygi łodyga omszona 59
wygląd łodygi kłącze walcowate 2
wygląd łodygi łodyga pełzająca 233
wygląd łodygi łodyg kilka 1
wygląd łodygi kłącze poziome 1
wygląd łodygi łodyga trójkanciasta 48
wygląd łodygi kłącze grube 2
wygląd łodygi mięsista 3
wygląd łodygi z jednym kwiatem 1
wygląd łodygi liczne łodygi 1
wygląd łodygi łodyga czterokanciasta 70
wygląd łodygi cienka 2
wygląd łodygi pień 1
wygląd łodygi kanciasta 4
wygląd łodygi Część odziomkowa pokryta skórzastymi łuskami 1
wygląd łodygi łodyga gałęzista 730
wygląd łodygi słabo ulistniona 1
wygląd łodygi nierozgałęziona 4
szacowana wysokość łodygi od kolana do pasa (60 < x < 100 cm) 385
szacowana wysokość łodygi od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm) 250
szacowana wysokość łodygi 50-90 cm 1
szacowana wysokość łodygi wyższa od człowieka (> 200 cm) 342
szacowana wysokość łodygi 3-4 m 1
szacowana wysokość łodygi do 120 cm wysokości 1
szacowana wysokość łodygi do 8 cm 1
szacowana wysokość łodygi 30-90 cm 4
szacowana wysokość łodygi 8-30 cm 1
szacowana wysokość łodygi 25 cm 1
szacowana wysokość łodygi długość 10-80 cm 3
szacowana wysokość łodygi 2-39 cm 1
szacowana wysokość łodygi do kostki (0 < x < 15 cm) 136
szacowana wysokość łodygi 30-60 m 2
szacowana wysokość łodygi 10-20 cm 1
szacowana wysokość łodygi od kostki do kolana (15< x <60 cm) 22
szacowana wysokość łodygi do 15 m 1
zapach łodygi zapach czosnkowy 2
zapach łodygi zapach ogórków 1
zapach łodygi zapach nieprzyjemny 9
zapach łodygi zapach aromatyczny 21
siedlisko tereny podmokłe 22
siedlisko Ogrody i parki 21
siedlisko murawy 359
siedlisko kamieniste i słoneczne zbocza 2
siedlisko piaszczyste łachy, wydmy 1
siedlisko Grądy 56
siedlisko Borówczyska 12
siedlisko Bory sosnowe 34
siedlisko piaszczyste pola 9
siedlisko Lasy liściaste 138
siedlisko nasypy kolejowe 2
siedlisko skraje borów sosnowych 2
siedlisko Łęgi 22
siedlisko przybrzeżne strefy jezior 2
siedlisko zarastające piargi 1
siedlisko Ziołorośla górskie 11
siedlisko zagajniki 1
siedlisko umocnienia koryt rzecznych 1
siedlisko Polany leśne 3
siedlisko załomy skalne 2
siedlisko przy rowach melioracyjnych 1
siedlisko siedliska ruderalne 2
siedlisko Wrzosowiska 69
siedlisko Wzgórza i pagórki 2
siedlisko starorzecza 30
siedlisko Tatry 338
siedlisko Sudety 207
siedlisko ugory 69
siedlisko gleby zasobne w wapń 4
siedlisko wapienne ściany skalne 2
siedlisko Pastwiska 135
siedlisko góry 83
siedlisko Przy drogach i torach kolejowych 7
siedlisko suche murawy 43
siedlisko wzdłuż dróg leśnych 2
siedlisko do nasadzeń nadwodnych 2
siedlisko lasy mieszane 46
siedlisko Suche, kamieniste stoki wapienne 3
siedlisko Wilgotne pola i przydroża 1
siedlisko ponad górną granicą lasu 1
siedlisko skały, zbocza 2
siedlisko żyzne łąki 4
siedlisko kamieńce 10
siedlisko Siedliska kserotermiczne 3
siedlisko skały, mury, skarpy 1
siedlisko świeże bory sosnowe 2
siedlisko gleby wapienne 49
siedlisko Zbiorowiska nadrzeczne 2
siedlisko skały granitowe 1
siedlisko torfowiska na wapieniu 1
siedlisko sady 3
siedlisko żwirowiska 14
siedlisko na próchnicznych podłożach 2
siedlisko Torfowisk 199
siedlisko trawiaste zbocza 19
siedlisko w miastach 18
siedlisko Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne 5
siedlisko Gleby suche i piaszczyste 2
siedlisko miejsca nasłonecznione 36
siedlisko przypłocia, przychacia 2
siedlisko zarośla nadrzeczne i śródpolne 1
siedlisko górska murawa naskalna 1
siedlisko Mokre łąki, pastwiska i miedze 6
siedlisko Szuwary 71
siedlisko wody szybko płynące 5
siedlisko piaszczyste dna czystych jezior 1
siedlisko pola uprawne 82
siedlisko Górskie łąki i hale 2
siedlisko Piętro halne 58
siedlisko W miejscach okresowo lub trwale podmokłych, skrajnie ubogich 1
siedlisko Olszyny 27
siedlisko skały wapienne 1
siedlisko cieniste lasy i zarośla 8
siedlisko uskoki skalne 1
siedlisko Piętro turni 32
siedlisko pas nadmorski 2
siedlisko synatropijne 2
siedlisko łąki pobagienne 1
siedlisko Słoneczne łąki i murawy 1
siedlisko stare mury z zaprawą wapienną 1
siedlisko Piętro kosodrzewiny 39
siedlisko skały, głazy i kamienie 2
siedlisko świetliste lasy 58
siedlisko suche zbocza 35
siedlisko Podszyt lasów liściastych 1
siedlisko łąki 183
siedlisko wilgotne lasy 56
siedlisko obrzeża lasów sosnowo-brzozowe 1
siedlisko Skraje lasów 43
siedlisko Bory mieszane 21
siedlisko zadrzewienia śródpolne 5
siedlisko zarośla kosówki 3
siedlisko polany 106
siedlisko torfowiska niskie 51
siedlisko zarastające jeziora 2
siedlisko Pobocza dróg, ścieżki 8
siedlisko wysokogórskie traworośla 4
siedlisko Kserotermiczne zarośla 1
siedlisko nieużytki 120
siedlisko Bory bagienne 10
siedlisko zalewiska rzeczne 1
siedlisko podmokłe łąki 32
siedlisko Lasy iglaste i liściaste 3
siedlisko wybrzeże morskie 18
siedlisko uprawy leśne 2
siedlisko Wilgotne lasy i zarośla 5
siedlisko Torfowiska wysokie 26
siedlisko wody słodkie 5
siedlisko zarośla 492
siedlisko zarośla wierzbowe 5
siedlisko Widne lasy, zarośla i zręby 4
siedlisko wapienie 70
siedlisko w górach brak 1
siedlisko zręby 36
siedlisko aluwia 31
siedlisko Brzegi wód 102
siedlisko Regiel dolny 40
siedlisko wilgotne łąki i zarośla 4
siedlisko ubogie łąki 5
siedlisko Buczyny 57
siedlisko trawiasto-skalny gzyms 1
siedlisko rowy 38
siedlisko Tereny podmokłe i zabagnione 2
siedlisko źródliska 38
siedlisko Regiel górny 27
siedlisko solniska 29
siedlisko lasy liściaste i mieszane 18
siedlisko Dąbrowy 39
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Trifolio fragiferae-Agrostietalia stolonifera - niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Petasitetum kablikiani Wal. 1933 łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Ranunculo-Alopecuretum geniculati 1
gatunek charakterystyczny dla Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R.Tx. 1970 niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych 2
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Nardo-Callunetea Prsg 1949 murawy bliźniczkowe i wrzosowiska 1
gatunek charakterystyczny dla Festuco-Stipion - luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw (stepy ostnicowe) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Carici albae-Fagetum - ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska 1
gatunek charakterystyczny dla zespół Sieglingio-Agrostietum zespół izgrzycy przyziemnej i mietlicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 - półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe 1
gatunek charakterystyczny dla Sisymbrio-Stipetum capillatae - zespół stulisza i ostnicy włosowatej 1
gatunek charakterystyczny dla Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Beg. et Theurill 1984 świetliste dąbrowy; ciepłolubne dąbowy (91I0) 3
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. 1943 em. Görs. 1966 zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych 1
gatunek charakterystyczny dla ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (6120) 1
gatunek charakterystyczny dla Corynephoro-Silenetum tataricae 3
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925 zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich - 6430 1
gatunek charakterystyczny dla Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Gladiolo-Agrostietum capillaris (Br.-Bl. 1930) Pawł. et Wal. 1949 zespół mieczyka i mietlicy pospolitej (łąki mietlicowe) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Poo-Anthemetum tinctoriae Müller et Görs 1969 in Oberd. 1970 zbiorowisko wiechliny i rumianu żółtego 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Aconitetum firmi Pawł., Sokoł. et Wall. 1927 zespół tojadu mocnego 1
gatunek charakterystyczny dla wyróżniający dla: Quercetum pubescenti-petraeae Imchenetzky 1926 n.inv. Heinis 1933 dąbrowa z dębem omszonym 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Arctio-Artemisietum vulgaris 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Veronico-Fumarietum officinalis (Krusem. et Vlieg. 1939) R.Tx. 1950 zespół przetacznika i dymnicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla siedlisko 1 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Berberidion Br.-Bl. (1947) 1950 ciepłolubne zarośla 1
gatunek charakterystyczny dla Cl.. Querco-Fagetea 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Molinion caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych 2
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Garb. 1961 ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe 1
gatunek charakterystyczny dla Juncetum subnodulosi 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Lamio-Veronicetum politae Kornaś 1950 zespół jasnoty i przetacznika lśniącego 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pruno-Ligustretum R.Tx. 1952 nom. inv. Oberd. 1970 zarośla ligustru i tarniny 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Junco-Molinietum Prsg 1951 zespół situ i trzęślicy modrej 1
gatunek charakterystyczny dla Sambuco-Salicion R.Tx. et Neum. 1950 nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe będące dalszym stadium sukcesji w procesie regeneracji lasu 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Seslerietea variae Br.-Bl. 1948 em. Oberd. 1978 wysokogórskie murawy nawapiene 1
gatunek charakterystyczny dla Ass. Cerastio-Androsacetum septentrionalis 3
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Calamagrostion Luqu. 1926 naturalne traworośla wysokogórskie 1
gatunek charakterystyczny dla Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne, (6210) 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 odpowiada siedlisku „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260) 1
gatunek charakterystyczny dla Molinietalia caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Epilobio-Salicetum capreae Oberd. 1957 zespół wierzbówki i wierzby iwy 1
gatunek charakterystyczny dla Populetum albae Br.-Bl. 1931 łęg wierzbowo-topolowy (nadrzeczny łęg topolowy) - (91E0) 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Lemnetea minoris R. Tx. 1955 zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących 1
gatunek charakterystyczny dla zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) 2
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Potentilletalia caulescentis - wapienne ściany skalne ... (8210) 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 atlantyckie lasy acydofilne 1
gatunek charakterystyczny dla Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941 murawy piaskowe 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Asplenietum trichomano-rutae-murariae (Kuhn 1937) R.Tx. 1937 1
gatunek charakterystyczny dla All. Isoetion lacustris, 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Pruno-Rubion fruticosi R.Tx. 1952 corr. Doing 1962 - zbiorowiska otulinowe o subatlantycko-środkowoeuropejskim typie zasięgu 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967 1
gatunek charakterystyczny dla zespół) Ass. Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927 karpackie zarośla kosówki (4070) 1
gatunek charakterystyczny dla związek) All. Calamagrostion Luqu. 1926 naturalne traworośla wysokogórskie 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Isoetetum lacustris Szańk. et Kłos. 1996 n.n. zespół poryblinu jeziornego 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Frangulo-Rubetum plicati Neum. in R.Tx. 1952 em. Oberd. 1983 1
gatunek charakterystyczny dla Salicion albae R.Tx. 1955 zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939 bory szpilkowe (lasy iglaste na siedliskach ubogich i kwaśnych) 1
gatunek charakterystyczny dla Polygalo-Nardetum Prsg 1953 zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki 1
gatunek charakterystyczny dla (podzwiązek) SubAll. Onopordenion acanthii Br.-Bl. 1926 1
gatunek charakterystyczny dla Potentilletalia caulescentis wapienne ściany skalne ... (8210) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pino mugo-Sphagnetum Kästner et Flössner 1933 em. Neuhäusl 1969 corr. Dierss. 1975 odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0) 1
gatunek charakterystyczny dla Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 olsy i zarośla łozowe 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Oxycocco-Empetrion hermaphroditi (Nordh. 1936) R.Tx. 1937 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste zrzucające liście na zimę 3
gatunek charakterystyczny dla Filipendulion ulmariae Segal 1966 antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964 łozowisko subborealne 1
inne cechy szyszek rozpadają się na drzewie 1
inne cechy szyszek oś szyszki pozostaje na drzewie 1
inne cechy szyszek opadają w całości 2
kolor szyszek żeńskie szyszeczki ciemnoczerwone, purpurowe lub fioletowe 1
kolor szyszek w kolorze ochry 1
kolor szyszek zielone 1
kolor szyszek brunatne 2
kolor szyszek popielate 1
kolor szyszek brązowe 2
kolor szyszek ciemnobrązowo-fioletowe 1
kolor szyszek ciemnobrunatne 1
kolor szyszek początkowo fioletowo nabiegłe 1
kolor szyszek szarobrązowe 1
kolor szyszek z sinawym nalotem 1
kolor szyszek męskie szyszeczki siarkowożółte 1
kolor szyszek męskie jasnoczerwone 1
kształt szyszki Łuski bez kolców 1
kształt szyszki łuski na brzegach lekko odginające się 1
kształt szyszki prawie siedzące 1
kształt szyszki łuski na brzegach cienkie 1
kształt szyszki ł. na szczycie czarno obrzeżone 1
kształt szyszki łuski okrywające odgięte 1
kształt szyszki jajowate 5
kształt szyszki drobne 3
kształt szyszki szerokojajowate 1
kształt szyszki eliptyczne 1
kształt szyszki siedzące 1
kształt szyszki cylindryczne 1
kształt szyszki łuski odgięte wstecz 1
kształt szyszki łuski nasienne szeroko zaokrąglone 1
kształt szyszki owalne 1
kształt szyszki kuliste 3
kształt szyszki łuski okrywające w zarysie trójkątne 1
kształt szyszki łuski wklęsłe o brzegu grubym 1
kształt szyszki łuski okrywające wystające, ostro trójklapowe 1
kształt szyszki początkowo fioletowo nabiegłe 1
kształt szyszki łuski cienkie, zaokrąglone 1
kształt szyszki Łuski zdrewniałe, grube i długie 1
kształt (2) cylindryczne 1
kształt (2) podługowatojakowate 1
kształt (2) jajowate 1
łuski z silnym hakowatym wyrostkiem 1
łuski wachlarzowate 1
łuski zakończone drobnym wyrostkiem 1
łuski klinowate 1
łuski 6 grubych łusek 1
szyszkojagody dojrzewają w 2 roku 1
szyszkojagody z początku zielone 1
szyszkojagody niebieskoczarne 1
szyszkojagody 5-8 mm 1
szyszkojagody jajowatokuliste 1
szyszkojagody 6-9 mm 1
szyszkojagody białosinawo nabiegłe 1
szyszkojagody powstają ze zrośnięcia zmięśniałych owocolistków 1
szyszkojagody sinawoczarne 1
ułożenie szyszek pojedynczo lub po 2-3 1
ułożenie szyszek na końcach 2
ułożenie szyszek z 6 łusek 1
ułożenie szyszek zwisające 4
ułożenie szyszek stojące 3
wielkość szyszek 6-12 cm 1
wielkość szyszek 3 cm 1
wielkość szyszek 3–7 cm 2
wielkość szyszek 1,5-2,5 cm 1
wielkość szyszek 5-8 cm 1
wielkość szyszek 2,5 cm 1
cechy zarodników wrzesień 2
cechy zarodników znaczna zmienność formy liści 1
cechy zarodników październik 1
cechy zarodników Liście płonne i płodne takie same 1
cechy zarodników kłącze poziome 1
cechy zarodników kłącze pokryte ciemnobrązowymi łuskami 1
cechy zarodników czerwiec 2
cechy zarodników maj 1
cechy zarodników brunatne 1
cechy zarodników podługowato równowąskie 1
cechy zarodników makro i mikrosporangia u nasady liści 1
cechy zarodników makrospory brodawkowate 1
cechy zarodników Liść zróżnicowany na część płonną oraz zarodnionośną 1
cechy zarodników zawijki białawe 1
cechy zarodników zimozielone 1
cechy zarodników Część płonna podwójnie pierzasta 1
cechy zarodników sztywna 1
cechy zarodników lancetowate 1
cechy zarodników podwójnie pierzasta 1
cechy zarodników ostre 1
cechy zarodników zaostrzony szczyt 1
cechy zarodników ciemnozielona 2
cechy zarodników 2-3× pierzasta 1
cechy zarodników brak osobnych liści zarodnionośnych 1
cechy zarodników matowa 1
cechy zarodników zawijki obecne 1
cechy zarodników w zarysie tępo trójkątna do jajowatej 1
cechy zarodników lipiec 3
cechy zarodników ogonek matowo zielony 1
cechy zarodników sierpień 3

Aktualizacja bazy danych

Korzystając z powyżej przedstawionego schematu, robot sprawdza co tydzień czy pojawiły się nowe rośliny w polskiej Wikipedii oraz czy obecne już w naszej bazie rośliny nie zostały zaktualizowane - jeśli tak, nanosi poprawki w atlasie.

Jak wynika z powyższego opisu, by uaktualnić bazę atlasu należy uaktualnić polską Wikipedię. Zachęcamy do samodzielnego dodawania artykułów o polskich roślinach (można to zrobić bez zakładania konta) - nie tylko wzbogacisz Wikipedię, ale jednocześnie atlas. Oczywiście Wikipedia (czy bardziej ogólnie - Wikimedia) umożliwia również dodawanie zdjęć roślin. Jeśli jednak wolisz dodawać zdjęcia bezpośrednio w atlasie roślin - zostaną one dodane do zbiorów wikipedii (tutaj spis dodanych zdjęć).

Jeśli jesteś zainteresowana/y dodaniem nowych roślin do Wikipedii, poniżej przygotowaliśmy spis pozycji, które prawdopodobnie występują w Polsce, ale nie występują w Wikipedii:

Warto pamiętać, że polscy Wikipedyści tworzą artykuły dotyczące roślin według pewnego schematu, który jest opisany tutaj.

Jeśli brakuje w atlasie rośliny, która jest obecna w Wikipedii, możesz albo nam o tym napisać, albo uzupełnić któryś z poniższych spisów roślin w Wikipedii:

Rozpoznawanie roślin na podstawie zdjęć

Rozpoznawanie wykorzystuje sieć neuronową resnet 101 wytrenowaną na podstawie zdjęć z atlasu za pomocą mxnet. Model można pobrać tutaj (licencja GPL).

Dokładność algorytmu rozpoznawania roślin na podstawie zdjęcia*:

w 78.67%przypadków roślina ze zdjęcia pojawia sięjako pierwsza na liście wyników
w 88.42%w pierwszej trójce
w 91.39%w pierwszej piątce
w 94.21%w pierwszej dziesiątce
w 95.43%w pierwszej piętnastce
* - wyniki dla 5860 losowych, ogólnodostępnych w internecie zdjęć roślin, po wyłączeniu zdjęć użytych do trenowania i walidacji sieci neuronowej

Licencja

Zawartość atlasu udostępniana jest na zasadach licencji Creative Commons BY-SA 3.0, ponieważ pochodzą one z Wikipedii. Zdjęcia natomiast opatrzone są informacją o licencji i autorstwie przy powiększeniu ich do pełnego rozmiaru. Jest to zazwyczaj licencja z rodziny Creative Commons lub domena publiczna. Jeśli Twoje zdjęcie znalazło się tu wbrew licencji, zgłoś to nam korzystając z przycisku Zgłoś błąd po prawej stronie okna.

Dane do trenowania sieci neuronowej

Jeśli jesteś zainteresowana/y użyciem zdjęć z atlasu roślin do trenowania własnej sieci neuronowej, możesz skorzystać z pliku training_data.tar.xz. Jest to archiwum zawierające spis wszystkich zdjęć z atlasu, pogrupowanych według id rośliny (plant_id). Po rozpakowaniu pliku użyj skrypty pythonowego zawartego wewnątrz do ściągnięcia wszystkich zdjęć. Pozostałe pliki zawarte w archiwum sformatowane są tak, by łatwo można było użyć ich do trenowania sieci neuronowej za pomocą frameworka MXNET.
Archiwum to jest automatycznie uaktualniane cotygodniowo. Jeśli uda Ci się wytrenować lepszą sieć niż obecna w atlasie - może nam ją udostępnisz? Miłej zabawy!

Kod źródłowy

Kod źródłowy atlasu roślin jak i aplikacji na telefony można pobrać z repozytorium. Kod udostępniany jest na wolnej licencji GPL.