Jak to działa

Poniżej wyjaśnimy w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. W skrócie - stworzyliśmy robota, który robi większość czynności za nas, korzystając z otwartych informacji polskiej Wikipedii.

Tworzenie listy roślin występujących w Polsce

Robot czyta nazwy łacińskie roślin wyszczególnionych w następujących artykułach z Wikipedii:

Sprawdzanie poprawności nazw i poszukiwanie synonimów

Po zebraniu nazw łacińskich roślin, robot korzysta z bazy The Plant List sprawdzając, czy dana nazwa jest nazwą główną, czy synonimem. Jeśli okazuje się synonimem - korzysta z nazwy głównej.

Pobieranie informacji z Wikipedii

Robot ściąga artykuły dla roślin obecnych w Wikipedii, a następnie przetwarza je tak, by uzyskać jak najwięcej informacji na temat morfologii. Uzyskane w ten sposób cechy grupuje w sposób zdefiniowany przez nas i dodaje do bazy danych atlasu.

Następnie robot poszukuje taksonomii danej rośliny w bazie GBIF i dodaje wynik do bazy atlasu. W ostatnim etapie, korzystając z API Wikipedii, robot pobiera zdjęcia roślin z polskiej Wikipedii oraz z Wikimedia. Informacje o autorstwie zdjęć i zasadach udostępniania są pobierane z użyciem API wmflabs.

Dodatkowe zdjęcia robot pobiera ze strony http://www.actaplantarum.org/acta/galleria.php udostępnianych na zasadach Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License oraz z http://www.biolib.de udostępniającej skany z literatury botanicznej, która przeszła do Domeny Publicznej.

Potwierdzanie informacji

Wpisy dotyczące nowych roślin są przeglądane przez człowieka, cechy charakterystyczne są na tym etapie ewentualnie modyfikowane. Zduplikowane zdjęcia również są usuwane. Uwaga: nie jesteśmy w stanie na bieżąco przeglądać bazy (zapraszamy do współpracy!), dlatego zawsze podchodź do prezentowanych tu informacji ostrożnie i potwierdź w innych źródłach.

Zawartość bazy danych

Baza zawiera 2868 roślin rosnących dziko bądź w uprawie na terenie Polski. Baza zawiera również 58951 miejsc występowania roślin z bazy GBIF oraz 1108 wprowadzonych przez Użytkowników atlasu. Dla łatwiejszej identyfikacji, baza zawiera 124918 zdjęć (+ 8262 dodanych przez Użytkowników) różnych części roślin udostępnianych w Internecie na zasadach Creative Commons bądź będących w domenie publicznej.
W przypadku 89 roślin nie posiadamy zdjęć co znacznie utrudnia ich identyfikację (zobacz poniżej jak możesz to zmienić). Wierzymy, że z upływem czasu baza będzie systematycznie uzupełniana, m.in. dzięki Wam.

Histogram liczby cech przypisanych roślinom

Statystyki poszczególnych cech przypisanych roślinom

GrupaCecha# roślin
EX - wymarły 51
DD - stopień zagrożenia wyginięciem trudny do określenia 2
LR - gatunek niskiego ryzyka wyginięciem 21
ogólne ogólne 73
ogólne uprawiana w lasach 6
ogólne roślina bezzieleniowa 12
ogólne lokalnie zadomowiony 1
ogólne częściowa ochrona gatunkowa 85
ogólne nie występuje w Polsce w stanie naturalnym 25
ogólne pochodzenie: Daleki Wschód 4
ogólne mech 16
ogólne krzew iglasty 3
ogólne liczne kultywary 1
ogólne roślina trująca 351
ogólne roślina lecznicza 548
ogólne wytrzymala na zanieczyszczenia 3
ogólne geofit cebulkowy 8
ogólne Polska Czerwona Księga Roślin 368
ogólne formy zdziczałe 5
ogólne roślina owocowa 10
ogólne zdziczała 84
ogólne roślina tworząca darnie 2
ogólne CR – krytycznie zagrożony 122
ogólne najmniejsza roślina okrytonasienna Europy 1
ogólne RE–wymarły na terenie Polski 1
ogólne roślina heliofilna 7
ogólne gatunek lasotwórczy 5
ogólne pochodzenie: Afryka południowa 1
ogólne roślina jadalna 322
ogólne roślina rzadka 60
ogólne sukulent 16
ogólne pochodzenie: Europa Południowa 1
ogólne roślina reliktowa 3
ogólne roślina miododajna 195
ogólne charakterystyczne dla rodzaju rozłupek (Schistidium) jest tworzenie darni budowanych przez kilka gatunków 1
ogólne hapaksant 1
ogólne roślina ruderalna 55
ogólne roślina cienioznośna 2
ogólne Natura 2000 44
ogólne roślina dekoracyjna 3
ogólne roślina kwasolubna 15
ogólne odmiany karłowate 1
ogólne roślina żywicodajna 1
ogólne roślina wapieniolubna 30
ogólne pochodzenie: Afryka Północna 1
ogólne roślina endemiczna 1
ogólne pochodzenie: Afryka 1
ogólne skiofit 2
ogólne roślina wieloletnia 1
ogólne roślina barwierska 28
ogólne pochodzenie: Azja Środkowa 1
ogólne roślina krótkowieczna 5
ogólne roślina zimozielona 24
ogólne gatunek bardzo rzadki 14
ogólne pochodzenie: Japonia 5
ogólne pochodzenie: Kaukaz 2
ogólne niewielkie drzewko 2
ogólne roślina okrywowa 73
ogólne roślina darniowa 31
ogólne pochodzenie Europa Środkowa i część Azji 1
ogólne roślina uprawiana 72
ogólne gatunek silnie zmienny 3
ogólne pnącze 47
ogólne gatunek dziczejący 5
ogólne roślina strefy klimatu umiarkowanego chłodnego 1
ogólne roślina górska 38
ogólne mieszaniec 67
ogólne warzywo 89
ogólne bylina skalna 2
ogólne roślina szybkorosnąca 5
ogólne roślina ozdobna 832
ogólne roślina wolno rosnąca 2
ogólne gatunek synantropijny 7
ogólne roślina nadwodna 1
ogólne roślina pasożytnicza 25
ogólne formy i kultywary 2
ogólne NT – gatunek bliski zagrożenia 12
ogólne hygrofit 5
ogólne roślina kosmetyczna 43
ogólne roślina sadownicza 8
ogólne roślina gęstokępkowa 9
ogólne roślina inwazyjna 97
ogólne roślina tropikalna 1
ogólne odmiany botaniczne 1
ogólne trawa 332
ogólne roślina żywicielska 64
ogólne roślina półpasożytnicza 2
ogólne dwa podgatunki 69
ogólne dwie odmiany geograficzne 1
ogólne subendemit ogólnokarpacki 4
ogólne krzewiaste pnącze 3
ogólne roślina ciepłolubna 1
ogólne pochodzenie: rejon śródziemnomorski 8
ogólne roślina jednoroczna 443
ogólne roślina ekspansywna 79
ogólne odmiany ogrodowe 5
ogólne roślina luźnokępkowa 6
ogólne roślina arktyczno-alpejska 1
ogólne pleustofit obligatoryjny – niezakotwiczający się 1
ogólne roślina niepozorna 1
ogólne gatunek higrolubny 1
ogólne typ nomenklatoryczny 4
ogólne niskie drzewo 14
ogólne pochodzenie: Chiny 4
ogólne na roślinie pienista wydzielinę larw owada skoczka pienika 2
ogólne roślina aromatyczna 4
ogólne roślina przyprawowa 34
ogólne południowa granica zasięgu 15
ogólne chwast 248
ogólne drzewo leśne 1
ogólne archeofit 105
ogólne dość częste wystepowanie 4
ogólne roślina płożąca 6
ogólne ergazjofigofit 18
ogólne bylina kłączowa 11
ogólne wymaga ochrony czynnej 2
ogólne roślina łąkowa 9
ogólne gatunek krytycznie zagrożony 10
ogólne półkrzew 35
ogólne lokalnie zadomowiony 1
ogólne gatunek kosmopolityczny 30
ogólne północna granica zasięgu 40
ogólne roślina pionierska 21
ogólne roślina wskaźnikowa 26
ogólne Surowiec zielarski 247
ogólne rodzaj monotypowy 1
ogólne drzewo szybko rosnące 3
ogólne tworzy mieszańce 348
ogólne roślina ogrodowa 29
ogólne kraj pochodzenia: Ameryka Północna 17
ogólne roślina cieniolubna 12
ogólne endemit karpacki 8
ogólne formy bonsai 4
ogólne roślina drobnokępkowa 1
ogólne Uuprawiany krzew owocowy 1
ogólne roślina tworząca łany 5
ogólne efemerofit 108
ogólne roślina różnozarodnikowa 1
ogólne roślina chroniona 484
ogólne kraj pochodzenia: Chiny i Japonia 3
ogólne roślina owadożerna 1
ogólne uważany (a) za podgatunek 1
ogólne gatunek rodzimy 179
ogólne krzewinka 38
ogólne bylina cebulowa 1
ogólne drzewo iglaste 39
ogólne paproć 49
ogólne gatunek sporadycznie sadzony w lasach 1
ogólne roślina drobna i delikatna 1
ogólne takson rodzimy lub trwale zadomowiony 19
ogólne endemit zachodniokarpacki 4
ogólne antropofit 40
ogólne Polska Czerwona Księga Roślin 1
ogólne roślina użytkowa 1261
ogólne pochodzenie: Azja Południowa 1
ogólne pochodzenie: Europa południowa i Azja 1
ogólne pochodzenie Chiny i Korea 1
ogólne roślina mrozoodporna 37
ogólne roślina nektarodajna 5
ogólne drzewo liściaste 6
ogólne gatunek obcy 28
ogólne roślina doniczkowa 20
ogólne bylina wodna 7
ogólne roślina długowieczna 11
ogólne do nasadzeń krajobrazowych 3
ogólne pochodzenie Ameryka Środkowa i Meksyk 2
ogólne roślina wysokogórska 16
ogólne geofit 212
ogólne Czerwona Lista Roślin Naczyniowych w Polsce 1
ogólne roślina azotolubna 24
ogólne storczyk 57
ogólne EN - zagrożony 2
ogólne pochodzenie: Ameryka Południowa 1
ogólne roślina włóknodajna 1
ogólne roślina pospolita 76
ogólne kenofit 134
ogólne roślina pokarmowa 1
ogólne bylina 1385
ogólne 6 podgatunków 4
ogólne roślina stepów i półpustyń 1
ogólne drzewo 389
ogólne roślina bagienna 4
ogólne roślina kępiasta 9
ogólne epekofit 2
ogólne endemit Pienin 1
ogólne Południowa Europa, Kaukaz, Bliski Wschód 1
ogólne drzewko liściaste 1
ogólne kultywar 167
ogólne ozdobne kultywary 1
ogólne gatunek prawdopodobnie wymarły na terenie Polski 1
ogólne gatunek mikoryzowy 1
ogólne roślina pyłkodajna 152
ogólne gatunek monotypowy 1
ogólne roślina olejkodajna 1
ogólne relikt polodowcowy 7
ogólne roślina wytrzymała na suszę 1
ogólne krzew 462
ogólne wschodnia granica zasięgu 17
ogólne czerwona lista roślin i grzybów Polski 245
ogólne roślina szuwarowa 6
ogólne takson uprawiany 15
ogólne ścisła ochrona gatunkowa 216
ogólne podgatunki 1
ogólne krzew liściasty 14
ogólne pochodzenie: Azja Mniejsza 1
ogólne warzywna bylina 2
ogólne antropofit zadomowiony we florze polskiej 2
ogólne roślina dwuletnia 123
ogólne roślina geokarpiczna 2
ogólne VU–gatunek narażony 137
ogólne zrzuca liście na zimę 2
ogólne roślina wodna 139
cechy gałęzi młode galązki zielone i gładkie 2
cechy gałęzi pędy owłosione 1
cechy gałęzi dolne części niebieskobiałe 1
cechy gałęzi młode oliwkowobrunatne 1
cechy gałęzi młode galązki 4-kanciaste 1
cechy gałęzi lekko skręcone 1
cechy gałęzi młode gęsto srebrzyście owłosione 1
cechy gałęzi gałązki oliwkowozielone 1
cechy gałęzi młode pędy biało owłosione 1
cechy gałęzi gałązki jasnożółte do szarożółtawych 1
cechy gałęzi pnące się 1
cechy gałęzi gałązki czerwonobrunatne 1
cechy gałęzi ustawione w płaszczyźnie poziomej 2
cechy gałęzi zakorzeniające się 1
cechy gałęzi młode pędy cienkie 2
cechy gałęzi młode pędy rudawo owłosione 1
cechy gałęzi gałązki połyskujące 1
cechy gałęzi gruczołowato owłosione 1
cechy gałęzi młode pędy grube 1
cechy gałęzi żółto-zielone 1
cechy gałęzi pędy spłaszczone 2
cechy gałęzi wyprostowane 1
cechy gałęzi żółto-brązowe 1
cechy gałęzi ustawione w płaszczyźnie pionowej 1
cechy gałęzi kolce proste lub hakowato zgięte 1
cechy gałęzi w okółkach 1
cechy gałęzi brunatne 1
cechy gałęzi gałązki zwisające 3
cechy gałęzi nagie 1
cechy gałęzi gałązki roczne owłosione 1
cechy gałęzi młode gałązki czerwonobrązowe 1
cechy gałęzi płożące się 1
cechy gałęzi wzniesione w górę 2
cechy gałęzi młode 3-kanciaste 1
cechy gałęzi Młode gałązki słabo cierniste 1
cechy gałęzi cierniste 1
cechy gałęzi młode gałązki nagie, żółtawe 1
cechy gałęzi gałązki często cierniste 1
cechy gałęzi srebrzystobiałe 1
cechy gałęzi pędy młode zielone 1
cechy gałęzi pędy szarobrunatne 1
cechy gałęzi młode nieco zwisające 1
cechy igiel opadająjce na zimę 3
cechy igiel niebieskozielone 3
cechy igiel szarozielone 1
cechy igiel zgięte 2
cechy igiel łuskowate 2
cechy igiel zróżnicowane 1
cechy igiel szczyt wycięty 1
cechy igiel płaskie 3
cechy igiel łuski środkowe bez zagłębień 1
cechy igiel cienkie 1
cechy igiel zaostrzone 3
cechy igiel wiotkie 1
cechy igiel miękkie 2
cechy igiel na długopędach skrętoległe 1
cechy igiel po 5 na krótkopędach 2
cechy igiel z wierzchu ciemnozielone 2
cechy igiel pędzelkowato skupione 1
cechy igiel jasnozielone 1
cechy igiel równowąskie 2
cechy igiel na na krótkopędach dwurzędowo 1
cechy igiel długie do 6-8 cm 1
cechy igiel spodem matowozielone 1
cechy igiel tępe 1
cechy igiel żywozielone 1
cechy igiel łuski środkowe z rynienkowatymi zagłebieniami 1
cechy igiel ciemnozielone 1
cechy igiel grzebieniasto ułożone 2
cechy igiel krótko zaostrzone 1
cechy igiel łuskowate po 2 na krzyż naprzeciwległe 1
cechy igiel spód z 2 słabo widocznymi białymi paskami 1
cechy igiel roztarte o nieprzyjemnym zapachu 1
cechy igiel szydlaste 1
cechy igiel zielone 2
cechy igiel brzeg drobnopiłkowany 1
cechy igiel skrętoległe w 5 rzędach 1
cechy igiel stępione 2
cechy igiel przekrój romboidalny 1
cechy igiel 4-kanciaste 1
cechy igiel zaokrąglone 1
cechy igiel szczyt ostry 1
cechy igiel brzeg ząbkowany 1
cechy igiel po 2 2
cechy igiel połyskujące 2
cechy igiel w okółkach po 3 1
cechy igiel gęsto ustawione 2
cechy igiel na długopędach pojedynczo 2
cechy igiel na spodzie 2 białe paski 3
cechy igiel ostre 1
cechy igiel na krótkopędach w pęczkach po 15-45 2
cechy igiel silnie kłujące 1
cechy kory kora z przetchlinkami 1
cechy kory gładka 2
cechy kory białoszara 1
cechy kory brunatna 1
cechy kory nieliczne i drobne przetchlinki 1
cechy kory szara 2
cechy kory z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi 1
cechy kory cienka 1
cechy kory zielonoszara zimą 1
cechy kory czerwonawo-brązowa 1
cechy kory popielatoszara 1
cechy kory szarobrunatna 3
cechy kory korowina młodych pni gładka 3
cechy kory czarno-szara 1
cechy kory spękana 1
cechy kory zielonawooliwkowa 1
cechy kory ciemnowiśniowa 1
cechy kory korowina starych pni spękana 4
cechy kory jasnoszara 1
cechy kory czerwono-brunatna 3
cechy kory ciemnobrunatna 1
cechy kory płytko pękająca 1
cechy kory bladobrunatna 1
cechy kory głęboko pękająca 2
cechy kory łuszcząca się 5
cechy kory włóknista 2
cechy kory spękana podłużnie 2
cechy kory różowawoszara 1
cechy kory ciemnoszara 3
cechy kory nieprzyjemny zapach 1
cechy kory żółtawa 1
cechy kory w górnej cześci pnia cienka 1
cechy kory jasnobrunatna 1
cechy kory czerwonobrązowa 2
cechy kory łuszcząca się długimi pasam 1
cechy korony zaokrąglona 1
cechy korony nieregularna 6
cechy korony młode gałązki czerwonobrunatne 1
cechy korony nisko osadzona 1
cechy korony okrągława 4
cechy korony kulista 2
cechy korony kulistojajowata 1
cechy korony dolne gałęzie nisko zwieszone 1
cechy korony słabo rozgałęziona 1
cechy korony wąska 2
cechy korony stożkowa 6
cechy korony gęsto ugałęziona 3
cechy korony wielopniowa 1
cechy korony rozgałęziona 1
cechy korony wyniosła 1
cechy korony zaokrąglona na wierzchołku 1
cechy korony jednostronna 1
cechy korony luźna 3
cechy korony spłaszczona 1
cechy korony formy krzewiaste 2
cechy korony szeroka 5
cechy korony kolumnowa 1
cechy korony Pień prosty, gładki 1
cechy korony smukła 1
cechy korony kopulasta 3
cechy korony na szczycie ścięta 1
cechy korony regularna 4
cechy korony piramidalna 2
cechy korony korona rozłożysta 7
cechy korony gałęzie sięgają ziemi 1
cechy korony wierzchołek zaokrąglony 1
cechy korony nisko rozgałęziona 1
cechy korony parasolowata 5
cechy korony gałęzie wzniesione 1
kwiaty kwiaty zeńskie butelkowate, niepozorne, zebrane w stojące kłosy 1
kwiaty pręcikowe z 2 pręcikami 1
kwiaty kwiatostan szczytowy główkokształtny 1
kwiaty słupkowe o słupku siedzącym z krotką szyjką 1
kwiaty kwiaty siedzące po kilka w pęczkach 1
kwiaty w niewyraźnych baldaszkach 1
kwiaty kotki zwisające 3
kwiaty krzew jedno- lub dwupienny 1
kwiaty kwiatostan - zwisłe gęste grono 1
kwiaty kwiaty męskie 4
kwiaty pąki kwiatowe duże 1
kwiaty kotki pręcikowe walcowate 1
kwiaty kwiaty żeńskie 3
kwiaty kotki pręcikowe grube, jajowate 1
kwiaty baldachogrona 1
kwiaty kotki pręcikowe zwisające 1
kwiaty jadalne 1
kwiaty kwiaty obupłciowe 6
kwiaty jaskrawo żółtozielone 1
kwiaty drzewo jednopienne 3
kwiaty kotki słupkowe walcowate 1
kwiaty dysk miodnikowy 1
kwiaty kotki słupkowe wysmukłe 1
kwiaty krzew jednopienny 1
kwiaty drzewo dwupienne 6
kwiaty kłosowate kwiatostany 1
kolor kwiatów męskich brązowawe 1
kolor kwiatów męskich żółtawe 1
kolor kwiatów męskich purpurowe 1
kolor kwiatów męskich pylniki pręcików złocistożółte 1
kolor kwiatów męskich jasnożółtozielonkawe 1
kolor kwiatów żeńskich zielone 1
kolor kwiatów żeńskich szyszeczki 1
kolor kwiatów żeńskich kotki słupkowe zielone 1
nasiona 5-7 mm 1
nasiona jajowate 3
nasiona białawe 1
nasiona brunatne 2
nasiona pokryte pomarańczową osnówką 1
nasiona 4 1
nasiona podłużnie 3-kanciaste 1
nasiona 4 mm 1
nasiona płaskie 1
nasiona 2,3-4 mm 1
nasiona z białymi włoskami 2
nasiona nerkowate 1
nasiona oskrzydlone 1
nasiona połyskujące 1
nasiona nieoskrzydlone 1
wysokość 1-2.5 m 1
wysokość 2-3 m 2
wysokość 18–27 1
wysokość 20 m 2
wysokość 6-15 m 4
wysokość do 10 m 3
wysokość 1-3 m 2
wysokość 1-3 m 1
wysokość do 2 m 1
wysokość do 2 m 1
wysokość 15-25 m 3
wysokość 0,7-1,7 m 1
wysokość 50-65 m 1
wysokość 2-4 m 3
wysokość do 30 m 6
wysokość 3-9 m 1
wysokość 10-15(17) m 1
wysokość 1-8 m 1
wysokość 3-7 m 1
wysokość do 6 m 1
wysokość 1-2 m 1
wysokość do 45 m 1
wysokość 6-25 m 1
wysokość do 40 m 2
wysokość do 9 m 1
wysokość 50 cm - 200 cm 1
wysokość 1,5 - 7 m 1
wysokość do 25 m 2
wysokość 20-40 m 4
wysokość 30-35m 1
forma życiowa wg Raunkiæra terofit 7
forma życiowa wg Raunkiæra autotrof 13
forma życiowa wg Raunkiæra megafanerofit 22
forma życiowa wg Raunkiæra nanofanerofit 13
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit zdrewnialy 1
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit zielny 5
forma życiowa wg Raunkiæra hemikryptofit 38
forma życiowa wg Raunkiæra geofit 7
forma życiowa wg Raunkiæra hydrofit 4
forma życiowa wg Raunkiæra helofit 4
forma życiowa wg Raunkiæra heterotrof 3
kolor igieł ciemnozielone 2
ułożenie igieł grzebieniaste 1
ułożenie igieł po 2 na krótkopędzie 2
ułożenie igieł skierowane do przodu 1
ułożenie igieł promieniste 1
ułożenie igieł sztywne 1
ułożenie igieł grube 1
ułożenie igieł skręcone 1
wierzchołek igieł ostry 1
wierzchołek igieł wycięty 1
wygląd igieł sztywne 1
wygląd igieł lekko skręcone 1
wygląd igieł zaostrzone 1
wygląd igieł skręcone 1
faktura kory głęboko spękana 1
kolor kory szarobrązowa 1
kolor kory szara 1
kolor kory cynamonowa 1
kolor kory brunatnoczerwonawa 1
kolor kory ciemnoszara 1
kolor kory rudopomarańczowa 1
kolor kory ciemnobrunatną 1
kolor kory prawie czarna 1
kolor kory brązowawa 1
spekania kory kora głęboko bruzdowana 1
spekania kory siatkowato-bruzdowate 1
spekania kory łuszcząca się 2
spekania kory cienkimi płatkami 2
spekania kory liczne i drobne 1
kształt Korzenie podziemne 1
kształt Korzenie napowietrzne 1
kształt pneumatofory 1
system korzeniowy krótkie kłącze 1
system korzeniowy płytki 2
system korzeniowy cebulki kuliste 1
system korzeniowy grube korzenie 3
system korzeniowy gęsty 1
system korzeniowy grube mięsiste korzenie 1
system korzeniowy podziemne rozłogi 2
system korzeniowy Korzenie cienkie 1
system korzeniowy liczne odrośla 3
system korzeniowy rozgałęzione i niezbyt liczne 1
system korzeniowy głęboki 4
system korzeniowy zimująca karpa korzeniowa 1
system korzeniowy Nie tworzy odrośli korzeniowych 1
system korzeniowy często powierzchniowy 1
system korzeniowy ssawki 2
system korzeniowy krótki 1
system korzeniowy brak korzeni i wiązek przewodzących 1
system korzeniowy duży i wytrzymały 1
system korzeniowy rozgałęziony 1
system korzeniowy ukorzeniające się pączki przybyszowe 1
system korzeniowy Korzenie zawierają bardzo dużą ilość substancji śluzowatych 1
system korzeniowy Główny (palowy) wrzecionowaty 3
system korzeniowy stolony zakończone bulwami 1
system korzeniowy liczne korzenie przybyszowe 1
system korzeniowy liczne korzonki przybyszowe czepne 1
system korzeniowy Wiązkowy 2
system korzeniowy sercowaty 1
system korzeniowy palowy 1
system korzeniowy silny 2
system korzeniowy pączki przybyszowe na korzeniach 2
system korzeniowy zimujący 1
system korzeniowy korzenie spichrzowe 2
system korzeniowy endomikoryza 1
system korzeniowy bulwocebule 2
system korzeniowy pędy płonne ukorzeniające się 1
system korzeniowy z olejkami eterycznymi 1
system korzeniowy ektomikoryza 1
system korzeniowy cebulki niewielkie 1
system korzeniowy walcowate kłącze 1
system korzeniowy rozległy 2
system korzeniowy cebulki białe 1
barwa kwiatów fioletowo-czerwone 1
barwa kwiatów niebiesko-fioletowe 1
barwa kwiatów ciemniej żyłkowane 2
barwa kwiatów żółtawe 1
barwa kwiatów płatki purpurowe 104
barwa kwiatów białawe 2
barwa kwiatów Z zewnątrz srebrzyste, wewnątrz żółte 1
barwa kwiatów niebieskofioletowe, fioletowozielone, stalowoniebieskie 1
barwa kwiatów brązowawofioletowe 1
barwa kwiatów płatki brudnobiałe 10
barwa kwiatów płatki szkarłatne 2
barwa kwiatów czerwonawe 1
barwa kwiatów jasnobrązowe 1
barwa kwiatów płatki kremowe 55
barwa kwiatów rdzawe 2
barwa kwiatów płatki żółtawe 6
barwa kwiatów bielejące 1
barwa kwiatów żółtozielone 3
barwa kwiatów żagielek brunatno żyłkowany 1
barwa kwiatów białe 11
barwa kwiatów płatki białe 855
barwa kwiatów karminowe 2
barwa kwiatów bladoróżowe 8
barwa kwiatów karminowróżowe 1
barwa kwiatów działki okwiatu purpurowo-czerwony 1
barwa kwiatów płatki liliowe 37
barwa kwiatów bordowe 1
barwa kwiatów biało-niebieskie 1
barwa kwiatów płatki różowe 413
barwa kwiatów czerwonopurpurowe 1
barwa kwiatów żółtawy z czerwonym żyłkowaniem 1
barwa kwiatów płatki szafirowe 4
barwa kwiatów płatki łososiowe 2
barwa kwiatów złotożółte 4
barwa kwiatów fioletowe 1
barwa kwiatów wielobarwne 1
barwa kwiatów lazurowe 1
barwa kwiatów płatki czerwone 372
barwa kwiatów karmazynowe 1
barwa kwiatów płatki zielonkawe 100
barwa kwiatów fioletowoniebieskie 5
barwa kwiatów śnieżnobiałe 1
barwa kwiatów żółtawobiałe 2
barwa kwiatów niebieskobłękitne 1
barwa kwiatów płatki z ciemniejszym prążkiem 1
barwa kwiatów płatki fioletowe 335
barwa kwiatów płatki niebieskie 186
barwa kwiatów karminowopurpurowe 1
barwa kwiatów jasnozielone 1
barwa kwiatów purpurowoliliowe 1
barwa kwiatów płatki amarantowe 1
barwa kwiatów różowopurpurowe 4
barwa kwiatów kwiatostan bladozielony 1
barwa kwiatów trzy żółte plamki 1
barwa kwiatów różowo nabiegłe 1
barwa kwiatów bladoniebieskie 1
barwa kwiatów bezokwiatowe 1
barwa kwiatów liliowoniebieskie 2
barwa kwiatów szkarłatne 1
barwa kwiatów płatki żółte 800
barwa kwiatów kwiatostan srebrzystobiały 1
barwa kwiatów pomarańczowoczerwone 1
barwa kwiatów płatki zielone 43
barwa kwiatów kwiatostan kremowy 1
barwa kwiatów jasnopurpurowe 2
barwa kwiatów ciemnoniebieskie 1
barwa kwiatów płatki z żółtozieloną gwiazdą 1
barwa kwiatów pomarańczowe plamki w gardzieli 1
barwa kwiatów cieliste 1
barwa kwiatów jaskrawopomarańczowe 1
barwa kwiatów płatki brązowe 103
barwa kwiatów szafirowo-niebieskie 1
barwa kwiatów płatki czarno kropkowane 1
barwa kwiatów bladoróżowawe 1
barwa kwiatów z białym oczkiem 1
barwa kwiatów jasnofioletowe 1
barwa kwiatów zmiana zabarwienia kwiatów w miarę dojrzewania 1
barwa kwiatów brudnopurpurowe 1
barwa kwiatów płatki pomarańczowe 66
barwa kwiatów zielonkawe 1
barwa kwiatów niebieszczejące 1
barwa kwiatów bladoliliowe 3
barwa kwiatów kremowe 1
barwa kwiatów ciemnożółte 2
barwa kwiatów różowo-białe 1
barwa kwiatów czerwonawo nabiegłe 1
barwa kwiatów kwiaty żółtawe 4
barwa kwiatów fioletowopurpurowe 3
barwa kwiatów jasnożółte 2
barwa kwiatów różowoczerwone 1
barwa kwiatów ciemnoróżowe 1
barwa kwiatów bladofioletowe 1
barwa kwiatów purpurowe 1
barwa kwiatów ciemnobrunatne 1
barwa kwiatów różowe 4
barwa kwiatów żółte 3
barwa kwiatów różowo-fioletowe 2
barwa kwiatów rurkowatych purpurowoczerwona 1
barwa kwiatów rurkowatych żółta 4
barwa kwiatów rurkowatych purpurowa 1
barwa kwiatów rurkowatych liliowopurpurowa 1
typ kielicha ogruczolony 1
typ kielicha nagi 2
typ kielicha owłosiony 2
typ kielicha grzbiecisty 1
typ kielicha dzbankowaty 1
typ kielicha dzwonkowaty 4
typ kielicha lejkowaty 2
typ kielicha puch kielichowy 5
typ kielicha kieliszek 1
typ kielicha działki eliptyczne, tępe 1
typ kielicha działek 5 6
typ kielicha dwudziałkowy 1
typ kielicha górne ząbki bardzo krótkie 1
typ kielicha wolnodziałkowy 6
typ kielicha zrosłodziałkowy 4
korona kwiatu i typ kwiatostanu kwiatostan 711
beczułkowata 1
wolnopłatkowa 3
zrosłopłatkowa 6
koszyczek 9
główka 155
kolba (buławka) 1
baldachogrono 3
szypuly kwiatostanowe długie 1
grono 261
kłos 368
kotka 5
baldaszek 1
wiecha 44
kłos złożony 2
grono złożone 1
baldach 1
szczytowe nibykłosy 1
baldach złożony 3
podbaldach 1
nibyokółki 1
rozrzutka 1
dwupromienisty 1
skrętek 5
obecność miodników 2 miodniki 1
obecność miodników 1 1
obecność miodników półksiężycowate 1
obecność miodników tak 7
w postaci wieńca włosków 1
trąbkowaty 1
Kwiaty 6-krotne 2
pojedynczy (niezróżnicowany na kielich i koronę) 3
podwójny (zróżnicowany na kielich i koronę) 12
kwiaty 4-krotne 2
kwiaty 5-krotne 4
pienność roślina jednopienna 14
pienność roślina dwupienna 8
liczba płatków 5(6)-15 1
liczba płatków 6 3
liczba płatków płatki trzy i mniej 49
liczba płatków płatki cztery 91
liczba płatków brak płatków korony 1
liczba płatków płatków pięć 242
liczba płatków płatków sześć i więcej 20
liczba płatków 5-13 1
styczeń 1
luty 14
marzec 75
przy zaawansowanym rozwoju liści 1
kwiecień 251
maj 672
czerwiec 1115
lipiec 1220
sierpień 966
bardzo rzadko 1
równnoczesne z rozwojem liści 3
wrzesień 489
wyprzedzające rozwój liści 8
październik 147
listopad 10
grudzień 2
po rozwinięciu się liści 3
pręciki 4 4
pręciki biale 1
pręciki liczne 6
pręciki 3-5 prątniczek 1
pręciki różowe 1
pręciki pylniki białawe 1
pręciki Rurka pręcikowa cylindryczna, owłosiona 1
pręciki pylniiki zielone 2
pręciki 4-5 grup pręcików 1
pręciki pylniki owłosione 1
pręciki przyrośnięte do rurki korony 2
pręciki pylniki żółte 4
pręciki 10 3
pręciki pylniki fioletowe 1
pręciki 5 pręcików przyrośniętych do rurki korony 2
pręciki 3 3
pręciki zrośnięte u nasady 1
pręciki dwusilne 5
pręciki czterosilne 1
pręciki 6 4
pręciki pylniki pomarańczowe 1
pręciki pręciki wolne 1
pręciki przedprątne kwiaty 4
pręciki rurka 2
pręciki 5 9
pręciki prątniczki 1
pręciki 20-30 1
pręciki pylniki brunatne 1
pręciki pylniki purpurowoczerwone 1
pręciki 2 5
pręciki 3-5 wiązek 1
kolor pyłku pollinaria 1
kolor pyłku pyłkowina 1
kolor pyłku zapylenie krzyżowe 2
kolor pyłku owadopylność 27
kolor pyłku żółty 2
kolor pyłku samopylność 2
kolor pyłku wiatropylność 8
kolor pyłku cytrynowożółty 1
kolor pyłku złotożółty 1
kolor pyłku alergen 2
kolor pyłku wodopylność 1
kolor pyłku uwalniany w tetradach 1
symetria kwiatu wargowa 1
symetria kwiatu promienista 103
symetria kwiatu grzbiecista 299
typ kwiatu część męska kwiatostanu przylega bezpośrednio do żeńskiej 1
typ kwiatu słupkowy 1
typ kwiatu rurkowate 1
typ kwiatu obupłciowy 14
typ kwiatu zredukowane kwiaty 1
typ kwiatu kwiaty rozdzielnopłciowe 8
typ kwiatu kwiaty przedprątne 4
typ kwiatu tylko rurkowate (jak np. lilak) 1
typ kwiatu ozdobne kwiaty płonne 1
typ kwiatu niepozorne kwiaty płodne 1
typ kwiatu przedsłupność 5
typ kwiatu pręcikowy 1
zapach bezwonne 2
zapach cytrynowo-bergamotowy 1
zapach cytrynowy 4
zapach miły i przyjemny zapach 6
zapach silny i przyjemny 3
zapach silny, dość nieprzyjemny 2
zapach słaba, delikatna woń 1
zapach wonny 4
znamiona słupka liczne słupki 1
znamiona słupka słupek jednoszyjkowy 1
znamiona słupka słupek dwuszyjkowy 1
znamiona słupka słupek jeden 26
znamiona słupka trzy słupki 2
znamiona słupka Słupek dwukrotny 1
znamiona słupka pałeczkowate 1
znamiona słupka główkowate 1
znamiona słupka słupek górny 4
znamiona słupka heterostylia 1
znamiona słupka dwudzielne 3
znamiona słupka trójdzielne 2
znamiona słupka słupek trzyszyjkowy 3
znamiona słupka znamiona żółte 1
znamiona słupka szyjki słupka zrośnięte spodem 1
kształt blaszki jajowato-lancetowate 3
kształt blaszki liście wąskie i wydłużone 323
kształt blaszki igły 62
kształt blaszki szeroko-jajowate 2
kształt blaszki zapach cytrynowy 1
kształt blaszki sercowatojajowate 2
kształt blaszki liście romboidalne 11
kształt blaszki bocznie spłaszczone 1
kształt blaszki opadające na zimę 3
kształt blaszki owalno-eliptyczne 1
kształt blaszki rozety liściowe 1
kształt blaszki mięsiste 5
kształt blaszki kulisty 1
kształt blaszki szeroko-lancetowate 2
kształt blaszki liście najszersze w połowie długości 38
kształt blaszki bez zielonych liści 3
kształt blaszki jajowato-lancetowate 4
kształt blaszki rozproszone włoski 1
kształt blaszki pazurkowato zgięte 1
kształt blaszki liście trójkątne 102
kształt blaszki zatokowo-ząbkowane 1
kształt blaszki szerokie 2
kształt blaszki zatokowowrębne 1
kształt blaszki liście najszersze przy końcu 202
kształt blaszki delikatne punktowanie na spodzie blaszki 1
kształt blaszki liście odwrotnie jajowate 127
kształt blaszki wąskojajowate 1
kształt blaszki najszersze poza połową 1
kształt blaszki szerokoeliptyczne 4
kształt blaszki liście najszersze przy nasadzie 101
kształt blaszki od spodu omszone 1
kształt blaszki liście klinowate 84
kształt blaszki soczyste 1
kształt blaszki Listki o długości 1,5 - 3,2 mm 1
kształt blaszki liście łopatkowate 66
kształt blaszki kruche 1
kształt blaszki jajowatoklinowate 1
kształt blaszki równowąskolancetowate 3
kształt blaszki długoogonkowe 1
kształt blaszki mieczowate 1
kształt blaszki listki jajowate lub eliptyczne 1
kształt blaszki jajowato-trójkątne 1
kształt blaszki liście odwrotnie sercowate 3
kształt blaszki jajowatokoliste 1
kształt blaszki duże 4
kształt blaszki okrągławe 2
kształt blaszki równowąskopodługowate 1
kształt blaszki języczkowate 1
kształt blaszki wąskie 1
kształt blaszki górne liście siedzące 1
kształt blaszki listki sierpowato zgięte 1
kształt blaszki liście strzałkowate 23
kształt blaszki błyszczące 2
kształt blaszki Środkowy listek romboidalny 1
kształt blaszki zanurzone 1
kształt blaszki długie 3
kształt blaszki kutnerowate 1
kształt blaszki Przy roztarciu pachną terpentyną 1
kształt blaszki nitkowate 3
kształt blaszki zimozielone 3
kształt blaszki Komórki listków na brzegu kwadratowe 1
kształt blaszki liście oszczepowate 16
kształt blaszki od spodu wełniście owłosione 1
kształt blaszki podługowatolancetowate 4
kształt blaszki na całej łodydze 1
kształt blaszki skórzaste 7
kształt blaszki grube 2
kształt blaszki klinowato odwrotnie jajowate 1
kształt blaszki podługowate 6
kształt blaszki nieco spłaszczone 1
kształt blaszki okrągłosercowate 2
kształt blaszki magazynujące wodę 2
kształt blaszki połyskujące 1
kształt blaszki listki podłużnie jajowate 1
kształt blaszki eliptyczno-jajowate 4
kształt blaszki często skręcone wokół osi, 1
kształt blaszki liście sercowate 222
kształt blaszki ogruczolone 1
kształt blaszki liście jajowate 887
kształt blaszki łyżeczkowate 1
kształt blaszki łamliwe 1
kształt blaszki wąskolancetowate 1
kształt blaszki liście szpilkowate 1
kształt blaszki szydlaste 1
kształt blaszki sztywne 3
kształt blaszki silny nalot woskowy 1
kształt blaszki równowąskie 1
kształt blaszki liście okrągłe 113
kształt blaszki delikatnie skręcone 1
kształt blaszki liście równowąske 314
kształt blaszki obłe 1
kształt blaszki podłużnie jajowate 3
kształt blaszki rynienkowate 1
kształt blaszki liście lancetowate 782
kształt blaszki liście eliptycznolancetowate 8
kształt blaszki przegradzane 1
kształt blaszki częściowo zimozielone 1
kształt blaszki liście łuskowate 4
kształt blaszki liście nerkowate 44
kształt blaszki niesymetryczne 1
kształt blaszki płaskie 1
kształt blaszki liście eliptyczne 149
kształt blaszki owalne 3
kształt blaszki podługowatoeliptyczne 1
powierzchnia blaszki błyszcząca 1
powierzchnia blaszki lepka 1
powierzchnia blaszki obustronnie owłosiona 1
powierzchnia blaszki dołem matowa 1
powierzchnia blaszki od spodu pokryta meszkiem 1
powierzchnia blaszki od spodu biały, woskowaty rysunek (kokardka) 1
powierzchnia blaszki obustronnie naga 1
powierzchnia blaszki z punkcikami gruczołów 2
powierzchnia blaszki od spodu jedwabiste 1
powierzchnia blaszki od spodu owłosiona 4
powierzchnia blaszki naga 2
powierzchnia blaszki skórzasta 2
powierzchnia blaszki kutnerowata 1
powierzchnia blaszki miękka 1
powierzchnia blaszki gładka 9
powierzchnia blaszki szorstka 1
powierzchnia blaszki połyskująca 8
powierzchnia blaszki z jamkami 1
powierzchnia blaszki pomarszczona 3
powierzchnia blaszki owłosiona od spodu 1
powierzchnia blaszki omszona 1
powierzchnia blaszki owłosiona 5
powierzchnia blaszki srebrzyście owłosiona 1
brzeg liścia nieregularnie piłkowany 1
brzeg liścia całobrzegi 22
brzeg liścia piłkowany 9
brzeg liścia kolczasty 5
brzeg liścia drobno ząbkowany 1
brzeg liścia karbowany 8
brzeg liścia tępo ząbkowane 1
brzeg liścia ząbkowany 13
brzeg liścia grubo karbowane 1
brzeg liścia podwinięty 7
brzeg liścia falisty 5
brzeg liścia gruczołkowaty 1
brzeg liścia orzęsiony 3
brzeg liścia wcinano-karbowany 1
brzeg liścia karbowanoząbkowany 1
brzeg liścia karbowanopiłkowany 5
brzeg liścia drobno piłkowany 5
brzeg liścia podwójnie ząbkowany 1
brzeg liścia podwójnie piłkowany 2
brzeg liścia bardzo drobno piłkowany 2
brzeg liścia grubo ząbkowany 4
jesienna barwa liści opadające na zimę 2
jesienna barwa liści nie tracą zabarwienia 2
jesienna barwa liści brunatniejące 2
jesienna barwa liści czerwona 3
jesienna barwa liści fioletowa 1
jesienna barwa liści żółta 5
jesienna barwa liści pomarańczowa 4
jesienna barwa liści karminowa 1
jesienna barwa liści purpurowa 1
jesienna barwa liści złocistożółta 2
kolor liścia niebieskozielone 1
kolor liścia nieregularne, ciemne plamki 1
kolor liścia szare 2
kolor liścia wielobarwne 1
kolor liścia purpurowo nabiegłe 2
kolor liścia matowozielone 1
kolor liścia obrzeżenie purpurowe 1
kolor liścia oliwkowo-ciemnozielone 1
kolor liścia od spodu jaśniejsze 1
kolor liścia niebieskobiałe od spodu 1
kolor liścia obustronnie zielone 1
kolor liścia trójbarwne 1
kolor liścia od spodu białe 1
kolor liścia od spodu szarozielone 2
kolor liścia biało-zielono-różowe 1
kolor liścia niebieskawe 1
kolor liścia srebrzyste 1
kolor liścia purpurowo-brązowe 2
kolor liścia szarawe 2
kolor liścia zielone 14
kolor liścia w białe i różowe plamy 1
kolor liścia czerwonawe 1
kolor liścia obustronnie zielone 1
kolor liścia niebieskawo-szaro filcowate 1
kolor liścia oliwkowo-brunatne 1
kolor liścia od spodu purpurowo nabiegłe 1
kolor liścia jasnozielone 5
kolor liścia od spodu niebieskozielone 4
kolor liścia żółtozielone 1
kolor liścia od spodu sinozielone 2
kolor liścia od spodu niebiesko-szare 2
kolor liścia żywozielone 3
kolor liścia od spodu żółto-zielone 1
kolor liścia spodnia strona szarozielona 1
kolor liścia sinozielony 1
kolor liścia ciemnozielone 21
kolor liścia od spodu jasnozielona 1
kolor liścia od spodu czerwono-fioletowe 1
kolor liścia szarozielone 7
nasada brak gruczołków (cecha diagnostyczna) 1
nasada z uszkami 1
nasada ucięta 1
nasada zwężona 1
nasada sercowata 6
nasada pochwa liściowa zaokrąglona 1
nasada klinowata 8
nasada zaokrąglona 4
nasada ostrokątna 1
nasada szeroka 1
nasada Nasady zrastają się w krótką pochwę 1
nasada nasady otaczają kwitnące pędy 1
ogonek liściowy oskrzydlony 2
ogonek liściowy krótki 5
ogonek liściowy liście siedzące 5
ogonek liściowy spłaszczony 2
ogonek liściowy wiotki 1
ogonek liściowy dłuższy od blaszki liściowej 2
ogonek liściowy cienki 1
ogonek liściowy różowo-żółty 1
ogonek liściowy czerwonawy 1
ogonek liściowy obecny 2
ogonek liściowy mleczny sok 1
ogonek liściowy 4-8 mm 1
ogonek liściowy długi 9
ogonek liściowy gruby 1
ogonek liściowy nagi 1
ogonek liściowy pochwiasty 1
ogonek liściowy mięsisty 2
kształ pąków białe 1
kształ pąków drobne 2
kształ pąków kutnerowato owłosione 1
kształ pąków kuliste 3
kształ pąków po 3 na końcach pędów 1
kształ pąków przylegające 1
kształ pąków środkowy zaostrzony 1
kształ pąków małe 2
kształ pąków długie 1
kształ pąków zaokrąglone 1
kształ pąków owalne 1
kształ pąków jajowate 3
kształ pąków podługowate 1
kształ pąków ostre 4
kształ pąków stępione 1
kształ pąków lepkie 3
kształ pąków walcowate 1
kształ pąków zaostrzone 2
kształ pąków ożywicowane 3
kształ pąków owłosione 1
kształ pąków stożkowate 1
kształ pąków odstające na długich szypułkach 1
kolor pąków białe 1
kolor pąków czerwonobrunatne 1
kolor pąków brązowe 3
kolor pąków purpurowofioletowe 1
kolor pąków pomarańczowobrązowe 2
kolor pąków brunatne 1
kolor pąków żywicujące 2
liście przykwiatowe okrywa 4
liście przykwiatowe podsadki 6
liście przykwiatowe podkwiatki 2
liście przykwiatowe przysadki 10
przylistki lancetowate 2
przylistki szydlaste 1
przylistki słabo skręcone 1
przylistki brak 1
przylistki przekształcone w ciernie 1
przylistki lancetowatoszydlaste 1
przylistki jajowate 3
przylistki drobne 1
przylistki nerkowate 1
przylistki całobrzegie 1
przylistki szybko opadające 1
przylistki 2-3 klapowe 1
szczególne formy liści liść obejmujący 8
szczególne formy liści rozeta liści 2
szczyt kolec 1
szczyt ostry 9
szczyt zaostrzony 13
szczyt z krótkim odgiętym końcem 1
szczyt z ostrym kończykiem 2
szczyt tępy 8
szczyt zaokrąglony 1
szczyt stępiony 1
szczyt wcięty 1
szczyt wykrojony 2
typ liści lisc złożony 2
typ liści liść prosty 31
typ liści dłoniastozłożony 1
typ liści parzyście pierzastozłożony 1
typ liści pierzastodzielne 1
typ liści nieparzyście pierzastozłożony 6
typ liści potrójnie złożony 1
typ liści pierzastoklapowane 1
typ liści 5-7 listkowe 1
typ liści 2-3 pierzasto-złożony 1
typ liści potrójnie pierzastodzielny 1
typ liści 3-4 pierzastozłożony 1
typ liści rozeta 4
ulistnienie naprzeciwległe 258
ulistnienie okółkowe 24
ulistnienie naprzemianległe 54
ulistnienie skrętoległe 5
unerwienie równoległe 5
unerwienie pierzaste 3
unerwienie dłoniaste 3
wcięcia blaszki pierzasto wcięte 1
wcięcia blaszki potrójnie pierzastosieczne 2
wcięcia blaszki pierzastosieczne 4
wcięcia blaszki palczasto 5-dzielne 1
wcięcia blaszki trójklapowe 3
wcięcia blaszki pięcioklapowe 4
wcięcia blaszki wrębne 2
wcięcia blaszki szeroko klapowane 1
wcięcia blaszki 5-7 klapowe 1
wcięcia blaszki pierzastodzielne 3
wcięcia blaszki podwójnie pierzastosieczne 1
wcięcia blaszki nieparzyście pierzastosieczne 1
wcięcia blaszki dłoniasto-klapowane 2
wcięcia blaszki pięciolistkowe 1
wcięcia blaszki nieregularnie zatokowo wrębne 1
wcięcia blaszki 3 – 5 klapowe 1
wcięcia blaszki odcinki wcinane 1
wcięcia blaszki pierzasto porozcinane 1
wcięcia blaszki 3-4 pierzaste 1
wcięcia blaszki klapowane 2
wcięcia blaszki dłoniastodzielne 2
kolor nasion jasnobrunatne 1
kolor nasion ciemnoszare 1
kolor nasion jasnobrązowe 4
kolor nasion czarnobrązowe 2
kolor nasion żółte 6
kolor nasion brązowe 3
kolor nasion brunatne 4
kolor nasion czarne 1
kolor nasion ciemne 1
kolor nasion szare 1
rozsiewanie nasion autochoria 2
rozsiewanie nasion myrmekochoria 2
rozsiewanie nasion zoochoria 3
rozsiewanie nasion hydrochoria 2
rozsiewanie nasion anemochoria 9
rozsiewanie nasion herpochoria 1
rozsiewanie nasion barochoria 1
rozsiewanie nasion ballochoria 1
rozsiewanie nasion endochoria 116
rozsiewanie nasion ornitochoria 2
wielkość nasion oskrzydlone 7
wielkość nasion owłosione 1
wielkość nasion soczewkowate 1
wielkość nasion nerkowate 1
wielkość nasion z elajosomem 2
wielkość nasion gładkie 3
wielkość nasion eliptyczne 1
wielkość nasion drobno brodawkowane 1
wielkość nasion spłaszczone 2
wielkość nasion jajowate 5
wielkość nasion poniżej 4mm 5
wielkość nasion matowe 1
wielkość nasion okrągłe 1
wielkość nasion chropowate 1
wielkość nasion liczne 1
wielkość nasion duże 2
wielkość nasion pomarszczone 1
wielkość nasion nieoskrzydlone 1
wielkość nasion jadalne 1
wielkość nasion żebrowane 1
wielkość nasion faliste 2
wielkość nasion drobne 4
wielkość nasion błyszczące 1
okres dojrzewania owoców wrzesień 10
okres dojrzewania owoców październik 7
okres dojrzewania owoców listopad 1
okres dojrzewania owoców grudzień 1
okres dojrzewania owoców styczeń 1
okres dojrzewania owoców luty 1
okres dojrzewania owoców czerwiec 1
okres dojrzewania owoców lipiec 6
okres dojrzewania owoców sierpień 8
kolor owoców szkarłatne 1
kolor owoców szare 30
kolor owoców ciemnoszare 1
kolor owoców zielone 120
kolor owoców srebrzystobiaławy 1
kolor owoców niebieskie 17
kolor owoców czarne 145
kolor owoców różowe 1
kolor owoców brązowe 235
kolor owoców szafirowe 1
kolor owoców czerwone 171
kolor owoców fioletowe 18
kolor owoców wiśniowo-czerwone 1
kolor owoców oliwkowy 3
kolor owoców białe 74
kolor owoców pomarańczowe 23
kolor owoców ciemnobrunante 1
kolor owoców żółte 139
kolor owoców brunatne 4
kolor owoców zielonawo prążkowane 1
kolor owoców ciemnogranatowe 1
kolor owoców purpurowe 12
kolor owoców zielonkawo-brunatne 1
kolor owoców żółtozielonkawe 4
kolor owoców brązowawożółte 1
kolor owoców ciemnoczerwonobrunatne 1
kolor owoców żółtozielony z różowym odcieniem 1
kolor owoców jasnobrązowe 2
rodzaj owoców owoc pozorny 1
rodzaj owoców owoc zbiorowy 1
rodzaj owoców mieszek 49
rodzaj owoców pestkowiec 82
rodzaj owoców torebki 550
rodzaj owoców łuszczyna 1
rodzaj owoców jagoda 84
rodzaj owoców niełupka 6
rodzaj owoców strąki 117
rodzaj owoców rozłupnia z rozłupkami 4
rodzaj owoców orzechy 217
rodzaj owoców orzeszki 9
rodzaj owoców skrzydlak 2
powierzchnia owocu szaro filcowate 1
powierzchnia owocu oskrzydlona 1
powierzchnia owocu aparat lotny 2
powierzchnia owocu drobno punktowane 1
powierzchnia owocu meszkowaty nalot 1
powierzchnia owocu słabo siateczkowata 1
powierzchnia owocu matowa 1
powierzchnia owocu miękko kolczasta 1
powierzchnia owocu pomarszczona 37
powierzchnia owocu żeberkowana 57
powierzchnia owocu gładka 107
powierzchnia owocu kanciasta 50
powierzchnia owocu szorstka 14
powierzchnia owocu owłosiona 239
powierzchnia owocu kolczasta 15
wielkość owoców rozmnaża się wegetatywnie przez liście 1
wielkość owoców 5-8 mm 1
cechy pędu proste 1
cechy pędu drewniejące 1
cechy pędu młode pędy jedwabiście owłosione 1
cechy pędu młode pędy cienkie 1
cechy pędu wspinające się 1
cechy pędu owijające się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 1
cechy pędu młode pędy jasnożółte 1
cechy pędu pęd uproszczony do organizacji plechy 1
cechy pędu bardzo liczne 1
cechy pędu cienkie 5
cechy pędu kulisty człon pędowy 1
cechy pędu nitkowate 1
cechy pędu wysoki pęd kwiatostanowy 1
cechy pędu czterokanciaste 1
cechy pędu pokładające się 2
cechy pędu zdrewniałe 1
cechy pędu zielony 1
cechy pędu grube 1
cechy pędu długorozłogowe 1
cechy pędu wzniesione 3
cechy pędu nierozgałęzione 1
cechy pędu młode pędy omszone 1
cechy pędu płaskie gałązki 1
cechy pędu zakorzeniające się w węzłach 1
cechy pędu wijące się 2
cechy pędu sztywne 2
cechy pędu nagie 5
cechy pędu podnoszące się 1
cechy pędu brązowoczerwone 2
cechy pędu młode pędy niebieskawe 1
cechy pędu młode pędy szaro-brunatne 1
cechy pędu silnie rozczłonkowane 1
cechy pędu młode pędy z białymi przetchlinkami 1
cechy pędu młode jasnozielonkawe 1
cechy pędu graniaste 1
cechy pędu pędy kwiatowe 1
cechy pędu pędy płonne 1
cechy pędu długie do 15 m 1
cechy pędu zielonoszare do szarobrunatnych 1
cechy pędu rozgałęziony 1
cechy pędu przekształcone w ciernie 1
cechy pędu krótki 1
cechy pędu mięsisty 1
cechy pędu zwisające 2
cechy pędu delikatne 1
powierzchnia łodygi kolczasto oskrzydlona 1
powierzchnia łodygi kolczasto ocierniona 1
powierzchnia łodygi nieoskrzydlona na krawędziach 1
powierzchnia łodygi sinawozielona 1
powierzchnia łodygi czerwonobrązowa 1
powierzchnia łodygi zielona 1
powierzchnia łodygi czerwono nabiegła 1
sok pędu sok mleczny 18
wygląd łodygi dęta 1
wygląd łodygi szczeciniasto owłosiona 1
wygląd łodygi brązowawo-fioletowa 1
wygląd łodygi liczne łodygi 1
wygląd łodygi kłaącze pokryte łuskami i brązowymi włoskami 1
wygląd łodygi łodyga szorstka 117
wygląd łodygi leżąca 1
wygląd łodygi ogruczolona 3
wygląd łodygi kłącze 2
wygląd łodygi zdrewniała 2
wygląd łodygi pokryta brązowymi łuskami 1
wygląd łodygi unosząca się w wodzie 1
wygląd łodygi kłącze z rozłogami 3
wygląd łodygi łodyga owłosiona 710
wygląd łodygi drewniejąca 1
wygląd łodygi niebieskawozielona 1
wygląd łodygi czerwona 1
wygląd łodygi sztywna 4
wygląd łodygi kłącze zdrewniałe 2
wygląd łodygi z długimi międzywęźlami 1
wygląd łodygi pojedyncza 1
wygląd łodygi łodyga żebrowana 11
wygląd łodygi przylegająco owłosiona 1
wygląd łodygi łodyga kolczasta 19
wygląd łodygi bruzdowana 2
wygląd łodygi przerywano-kolczasto oskrzydlona 1
wygląd łodygi pusta w środku 1
wygląd łodygi kłącze okryte łuskami 1
wygląd łodygi formy półpienne 1
wygląd łodygi gruba 7
wygląd łodygi pokładająca się 3
wygląd łodygi łodyżki kilkukrotnie widlasto rozgałęzione 1
wygląd łodygi łodyga gładka 379
wygląd łodygi łodyga wzniesiona 652
wygląd łodygi łodyg kilka 1
wygląd łodygi naga 6
wygląd łodygi pełna 1
wygląd łodygi fioletowo nabiegła 2
wygląd łodygi dołem długo owłosiona 1
wygląd łodygi bulwiasta 2
wygląd łodygi tworząca wąsy czepne 1
wygląd łodygi kłącze grube 3
wygląd łodygi czerwone rozłogi 1
wygląd łodygi podziemna 1
wygląd łodygi ulistniona 4
wygląd łodygi nierozgałęziona 4
wygląd łodygi słabo ulistniona 2
wygląd łodygi kłącze cienkie, płożące się 1
wygląd łodygi mięsista 4
wygląd łodygi cienka 2
wygląd łodygi kanciasta 5
wygląd łodygi włoski gruczołowe 1
wygląd łodygi pędy dołem zdrewniałe 1
wygląd łodygi dość sztywna 1
wygląd łodygi źdźbło 3
wygląd łodygi pień 1
wygląd łodygi zmodyfikowane w bulwy 1
wygląd łodygi rozgałęzione kłącze 1
wygląd łodygi czworograniasta 1
wygląd łodygi brązowa 1
wygląd łodygi pełzające kłącza 5
wygląd łodygi przy wysychaniu czerniejąca 1
wygląd łodygi kłącze walcowate 2
wygląd łodygi skąpokwiatowa 1
wygląd łodygi pokryta włoskami gruczołowatymi. 1
wygląd łodygi prosta 8
wygląd łodygi szorstko owłosiona 1
wygląd łodygi sinozielona 1
wygląd łodygi płożące się 1
wygląd łodygi kłącze poziome 1
wygląd łodygi rozgałęziająca się 3
wygląd łodygi krótkie kłącze 1
wygląd łodygi kolankowata 1
wygląd łodygi zielona 3
wygląd łodygi wyprostowana 3
wygląd łodygi wzniesiona 2
wygląd łodygi łodyga prosta 5
wygląd łodygi z jednym kwiatem 1
wygląd łodygi kłącze płożące się 1
wygląd łodygi łodyga pełzająca 232
wygląd łodygi słabo rozgałęziona 1
wygląd łodygi lekko owłosiona 1
wygląd łodygi purpurowo nabiegła 4
wygląd łodygi łodyga omszona 59
wygląd łodygi walcowata 1
wygląd łodygi głąbik 4
wygląd łodygi łodygi do 6m długości 1
wygląd łodygi bezzieleniowa 1
wygląd łodygi częściowo zdrewniała 2
wygląd łodygi wydłużona 1
wygląd łodygi łodyga trójkanciasta 48
wygląd łodygi soczysta 1
wygląd łodygi gęsto ulistniona 4
wygląd łodygi Część odziomkowa pokryta skórzastymi łuskami 1
wygląd łodygi bez rozłogów 1
wygląd łodygi łodyga czterokanciasta 70
wygląd łodygi podłużnie bruzdowana 2
wygląd łodygi czerwono nabiegła 1
wygląd łodygi brak 1
wygląd łodygi żółtawa 2
wygląd łodygi podnosząca się 9
wygląd łodygi Kłącze długie, cienkie 1
wygląd łodygi odstająco owłosiona 1
wygląd łodygi łodyga gałęzista 725
wygląd łodygi rozesłana 2
wygląd łodygi zakończona kwiatostanem 2
szacowana wysokość łodygi 30-60 m 3
szacowana wysokość łodygi od kolana do pasa (60 < x < 100 cm) 384
szacowana wysokość łodygi do 8 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 15 m 1
szacowana wysokość łodygi do 50 cm 1
szacowana wysokość łodygi od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm) 249
szacowana wysokość łodygi 100 - 150 cm 2
szacowana wysokość łodygi 70-150 cm 1
szacowana wysokość łodygi 30-90 cm 4
szacowana wysokość łodygi 2-39 cm 1
szacowana wysokość łodygi wyższa od człowieka (> 200 cm) 343
szacowana wysokość łodygi do 10 m 1
szacowana wysokość łodygi 10-20 cm 1
szacowana wysokość łodygi 25 cm 1
szacowana wysokość łodygi 3-4 m 2
szacowana wysokość łodygi 50-90 cm 2
szacowana wysokość łodygi 6-8 m 1
szacowana wysokość łodygi do 60 cm 2
szacowana wysokość łodygi do 120 cm wysokości 2
szacowana wysokość łodygi 8-30 cm 1
szacowana wysokość łodygi długość 10-80 cm 3
szacowana wysokość łodygi do 2,5 m 1
szacowana wysokość łodygi do kostki (0 < x < 15 cm) 137
szacowana wysokość łodygi 10-30 cm 1
szacowana wysokość łodygi od kostki do kolana (15< x <60 cm) 22
zapach łodygi zapach czosnkowy 2
zapach łodygi zapach nieprzyjemny 9
zapach łodygi zapach ogórków 1
zapach łodygi zapach aromatyczny 21
siedlisko Pastwiska 136
siedlisko obrzeża lasów sosnowo-brzozowe 1
siedlisko Wzgórza i pagórki 2
siedlisko wilgotne lasy 56
siedlisko piętro alpejskie 1
siedlisko Wilgotne pola i przydroża 1
siedlisko Szuwary 70
siedlisko góry 81
siedlisko zarastające jeziora 2
siedlisko Przy drogach i torach kolejowych 7
siedlisko mokradła 1
siedlisko zadrzewienia śródpolne 5
siedlisko synatropijne 2
siedlisko zarośla kosówki 4
siedlisko Zbiorowiska nadrzeczne 2
siedlisko ponad górną granicą lasu 1
siedlisko piaszczyste łachy, wydmy 1
siedlisko zbocza dolin i wąwozów 1
siedlisko Wody stojące i wolno płynące, eutroficzne 1
siedlisko nieużytki 121
siedlisko łąki 182
siedlisko suche zbocza 35
siedlisko torfowiska niskie 53
siedlisko Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne 7
siedlisko żyzne łąki 4
siedlisko polany 106
siedlisko skraje borów sosnowych 2
siedlisko przydroża 4
siedlisko płytkie jeziora 1
siedlisko Siedliska kserotermiczne 4
siedlisko miejsca piaszczyste 1
siedlisko Sudety 207
siedlisko bagna 1
siedlisko Piętro halne 58
siedlisko podmokłe łąki 32
siedlisko wapienie 71
siedlisko Mokre łąki, pastwiska i miedze 6
siedlisko torfowiska na wapieniu 1
siedlisko ubogie łąki 5
siedlisko solniska 29
siedlisko suche łąki 2
siedlisko stawy 1
siedlisko wilgotne lasy liściaste 1
siedlisko Torfowisk 198
siedlisko wybrzeże morskie 18
siedlisko w górach brak 1
siedlisko uprawy rolne 1
siedlisko słoneczne pagórki 1
siedlisko olsy 1
siedlisko Piętro turni 32
siedlisko umocnienia koryt rzecznych 1
siedlisko zarośla wierzbowe 4
siedlisko Olszyny 28
siedlisko wysokogórskie traworośla 4
siedlisko trawiasto-skalny gzyms 1
siedlisko zarośla 486
siedlisko Karpaty 1
siedlisko siedliska segetalne 1
siedlisko murawy 356
siedlisko murawy kserotermiczne 2
siedlisko tereny podmokłe 22
siedlisko glinianki 1
siedlisko zadrzewienia nad brzegami rzek 1
siedlisko Gleby suche i piaszczyste 2
siedlisko aluwia 30
siedlisko torowiska 1
siedlisko Piętro kosodrzewiny 40
siedlisko widne bory sosnowe 1
siedlisko wapienne ściany skalne 2
siedlisko zalewiska rzeczne 1
siedlisko gruzowiska 1
siedlisko Słoneczne łąki i murawy 1
siedlisko górska murawa naskalna 1
siedlisko gruzowiska 1
siedlisko kamieniste i słoneczne zbocza 3
siedlisko doły potorfowe 1
siedlisko doliny rzek 1
siedlisko Górskie łąki i hale 2
siedlisko do nasadzeń nadwodnych 2
siedlisko kamieniołomy 1
siedlisko tereny kolejowe 2
siedlisko Skraje lasów 46
siedlisko zbiorniki astatyczne 1
siedlisko skraje wilgotnych lasów 1
siedlisko pola uprawne 83
siedlisko Podszyt lasów liściastych 1
siedlisko źródliska 38
siedlisko piaszczyste pola 9
siedlisko przy rowach melioracyjnych 1
siedlisko Pobocza dróg, ścieżki 9
siedlisko kanały 1
siedlisko Bory mieszane 21
siedlisko uprawy leśne 2
siedlisko Lasy iglaste i liściaste 3
siedlisko skały wapienne 2
siedlisko nasypy kolejowe 3
siedlisko piaszczyste dna czystych jezior 1
siedlisko torfowiska przejściowe 1
siedlisko skały, głazy i kamienie 2
siedlisko pas nadmorski 2
siedlisko Kserotermiczne zarośla 1
siedlisko Suche, kamieniste stoki wapienne 4
siedlisko Cieniste wilgotne lasy 1
siedlisko Widne lasy, zarośla i zręby 5
siedlisko stare mury z zaprawą wapienną 1
siedlisko siedliska ruderalne 3
siedlisko zagajniki 1
siedlisko świetliste lasy 58
siedlisko Wilgotne lasy i zarośla 6
siedlisko przypłocia, przychacia 3
siedlisko Bory bagienne 10
siedlisko miejsca zabagnione 1
siedlisko Buczyny 57
siedlisko Borówczyska 12
siedlisko suche murawy 43
siedlisko kamieńce 12
siedlisko lasy mieszane 46
siedlisko gleby zasobne w wapń 4
siedlisko ugory 70
siedlisko piętro alpejskie i subniwalne 1
siedlisko Brzegi wód 103
siedlisko załomy skalne 2
siedlisko Torfowiska wysokie 26
siedlisko skały, zbocza 2
siedlisko Dąbrowy 38
siedlisko skały, mury, skarpy 2
siedlisko na próchnicznych podłożach 2
siedlisko żwirowiska 14
siedlisko wzdłuż dróg leśnych 2
siedlisko Bory sosnowe 33
siedlisko gleby wapienne 49
siedlisko uskoki skalne 1
siedlisko wilgotne szczeliny skalne 1
siedlisko skały granitowe 2
siedlisko Tereny podmokłe i zabagnione 2
siedlisko wody słodkie 5
siedlisko Regiel dolny 40
siedlisko zarośla nadrzeczne i śródpolne 1
siedlisko lasy liściaste i mieszane 19
siedlisko Grądy 58
siedlisko przybrzeżne strefy jezior 2
siedlisko trawiaste zbocza 19
siedlisko zręby 35
siedlisko świeże bory sosnowe 2
siedlisko wilgotne zarośla nadbrzeżne 1
siedlisko Ziołorośla górskie 11
siedlisko świetliste zarośla 1
siedlisko Ogrody i parki 22
siedlisko wilgotne łąki i zarośla 5
siedlisko Regiel górny 26
siedlisko W miejscach okresowo lub trwale podmokłych, skrajnie ubogich 1
siedlisko sady 3
siedlisko Łęgi 23
siedlisko starorzecza 30
siedlisko miejsca nasłonecznione 36
siedlisko zarastające piargi 1
siedlisko rowy 38
siedlisko w miastach 18
siedlisko brzegi potoków 1
siedlisko Lasy liściaste 138
siedlisko Polany leśne 3
siedlisko łąki pobagienne 1
siedlisko Wrzosowiska 69
siedlisko wody szybko płynące 5
siedlisko Tatry 337
siedlisko młaki 1
siedlisko cieniste lasy i zarośla 9
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 odpowiada siedlisku „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260) 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925 zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich - 6430 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Ranunculo-Alopecuretum geniculati 1
gatunek charakterystyczny dla związek) All. Calamagrostion Luqu. 1926 naturalne traworośla wysokogórskie 1
gatunek charakterystyczny dla Potentilletalia caulescentis wapienne ściany skalne ... (8210) 1
gatunek charakterystyczny dla zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) 2
gatunek charakterystyczny dla Sambuco-Salicion R.Tx. et Neum. 1950 nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe będące dalszym stadium sukcesji w procesie regeneracji lasu 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Aconitetum firmi Pawł., Sokoł. et Wall. 1927 zespół tojadu mocnego 1
gatunek charakterystyczny dla (podzwiązek) SubAll. Onopordenion acanthii Br.-Bl. 1926 1
gatunek charakterystyczny dla Polygalo-Nardetum Prsg 1953 zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Epilobio-Salicetum capreae Oberd. 1957 zespół wierzbówki i wierzby iwy 1
gatunek charakterystyczny dla Cl Scheuchzerio-Caricetea nigrae - torfowiska przejściowe i trzęsawiska ... (7140) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Veronico-Fumarietum officinalis (Krusem. et Vlieg. 1939) R.Tx. 1950 zespół przetacznika i dymnicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967 1
gatunek charakterystyczny dla zespół) Ass. Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927 karpackie zarośla kosówki (4070) 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953 lasy grądowe (grądy) 1
gatunek charakterystyczny dla Populetum albae Br.-Bl. 1931 łęg wierzbowo-topolowy (nadrzeczny łęg topolowy) - (91E0) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Lamio-Veronicetum politae Kornaś 1950 zespół jasnoty i przetacznika lśniącego 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 - półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe 1
gatunek charakterystyczny dla Juncetum subnodulosi 2
gatunek charakterystyczny dla ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (6120) 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste zrzucające liście na zimę 3
gatunek charakterystyczny dla Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 olsy i zarośla łozowe 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Petasitetum kablikiani Wal. 1933 łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym 1
gatunek charakterystyczny dla Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R.Tx. 1970 niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych 2
gatunek charakterystyczny dla Corynephoro-Silenetum tataricae 3
gatunek charakterystyczny dla SubAll. Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953 łęgi olszowe - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0) 1
gatunek charakterystyczny dla Salicion albae R.Tx. 1955 zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964 łozowisko subborealne 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950 zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych 2
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Garb. 1961 ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939 bory szpilkowe (lasy iglaste na siedliskach ubogich i kwaśnych) 1
gatunek charakterystyczny dla SubCl. Galio-Urticenea (Pass. 1967) Th. Müller in Oberd. 1983 naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu okrajkowego na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu zacienionych 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Lemnetea minoris R. Tx. 1955 zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących 1
gatunek charakterystyczny dla (podklasa) SubCl. Galio-Urticenea (Pass. 1967) Th. Müller in Oberd. 1983 naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu okrajkowego na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu zacienionych 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Geranion sanguinei R.Tx. 1961 kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pino mugo-Sphagnetum Kästner et Flössner 1933 em. Neuhäusl 1969 corr. Dierss. 1975 odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0) 1
gatunek charakterystyczny dla Festuco-Stipion - luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw (stepy ostnicowe) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Gladiolo-Agrostietum capillaris (Br.-Bl. 1930) Pawł. et Wal. 1949 zespół mieczyka i mietlicy pospolitej (łąki mietlicowe) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Carduetum acanthoidis Morariu 1943 1
gatunek charakterystyczny dla Molinietalia caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Oxycocco-Empetrion hermaphroditi (Nordh. 1936) R.Tx. 1937 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Nardo-Callunetea Prsg 1949 murawy bliźniczkowe i wrzosowiska 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942 szuwary 1
gatunek charakterystyczny dla siedlisko 1 1
gatunek charakterystyczny dla wyróżniający dla: Quercetum pubescenti-petraeae Imchenetzky 1926 n.inv. Heinis 1933 dąbrowa z dębem omszonym 1
gatunek charakterystyczny dla Sisymbrio-Stipetum capillatae - zespół stulisza i ostnicy włosowatej 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym 1
gatunek charakterystyczny dla Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Beg. et Theurill 1984 świetliste dąbrowy; ciepłolubne dąbowy (91I0) 3
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Potentilletalia caulescentis - wapienne ściany skalne ... (8210) 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. 1943 em. Görs. 1966 zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych 1
gatunek charakterystyczny dla zespół Sieglingio-Agrostietum zespół izgrzycy przyziemnej i mietlicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Typhetum latifoliae Soó 1927 szuwar szerokopałkowy 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Seslerietea variae Br.-Bl. 1948 em. Oberd. 1978 wysokogórskie murawy nawapiene 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 atlantyckie lasy acydofilne 1
gatunek charakterystyczny dla Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941 murawy piaskowe 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Calamagrostion Luqu. 1926 naturalne traworośla wysokogórskie 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Molinion caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Poo-Anthemetum tinctoriae Müller et Görs 1969 in Oberd. 1970 zbiorowisko wiechliny i rumianu żółtego 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Asplenietum trichomano-rutae-murariae (Kuhn 1937) R.Tx. 1937 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę 1
gatunek charakterystyczny dla Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Pruno-Rubion fruticosi R.Tx. 1952 corr. Doing 1962 - zbiorowiska otulinowe o subatlantycko-środkowoeuropejskim typie zasięgu 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Junco-Molinietum Prsg 1951 zespół situ i trzęślicy modrej 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Arctio-Artemisietum vulgaris 1
gatunek charakterystyczny dla All. Isoetion lacustris, 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927 karpackie zarośla kosówki (=zarośla kosodrzewiny (4070) 1
gatunek charakterystyczny dla Filipendulion ulmariae Segal 1966 antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych 1
gatunek charakterystyczny dla Cl.. Querco-Fagetea 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Frangulo-Rubetum plicati Neum. in R.Tx. 1952 em. Oberd. 1983 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Carici albae-Fagetum - ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Isoetetum lacustris Szańk. et Kłos. 1996 n.n. zespół poryblinu jeziornego 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Berberidion Br.-Bl. (1947) 1950 ciepłolubne zarośla 1
gatunek charakterystyczny dla Mezo- i eutroficzne lasy liściaste - (rząd) O. Fagetalia sylvaticae 1
gatunek charakterystyczny dla Ass. Cerastio-Androsacetum septentrionalis 3
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Trifolio fragiferae-Agrostietalia stolonifera - niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych 1
gatunek charakterystyczny dla Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne, (6210) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pruno-Ligustretum R.Tx. 1952 nom. inv. Oberd. 1970 zarośla ligustru i tarniny 1
część podliścieniowa owłosiona w dwóch rzędach 1
liścienie palczasto klapowane 1
liścienie ciemnozielone 1
część podliścieniowa do 45 mm 1
część podliścieniowa zgrubiała w szyjce korzeniowej 1
część podliścieniowa purpurowa 1
inne cechy szyszek oś szyszki pozostaje na drzewie 1
inne cechy szyszek opadają w całości 2
inne cechy szyszek rozpadają się na drzewie 1
kolor szyszek brązowe 2
kolor szyszek w kolorze ochry 1
kolor szyszek popielate 1
kolor szyszek szarobrązowe 1
kolor szyszek męskie szyszeczki siarkowożółte 1
kolor szyszek żeńskie szyszeczki ciemnoczerwone, purpurowe lub fioletowe 1
kolor szyszek ciemnobrunatne 1
kolor szyszek początkowo fioletowo nabiegłe 1
kolor szyszek z sinawym nalotem 1
kolor szyszek zielone 1
kolor szyszek męskie jasnoczerwone 1
kolor szyszek ciemnobrązowo-fioletowe 1
kolor szyszek brunatne 2
kształt szyszki ł. na szczycie czarno obrzeżone 1
kształt szyszki łuski cienkie, zaokrąglone 1
kształt szyszki siedzące 1
kształt szyszki jajowate 5
kształt szyszki łuski na brzegach lekko odginające się 1
kształt szyszki szerokojajowate 1
kształt szyszki łuski na brzegach cienkie 1
kształt szyszki cylindryczne 1
kształt szyszki owalne 1
kształt szyszki łuski okrywające odgięte 1
kształt szyszki Łuski zdrewniałe, grube i długie 1
kształt szyszki łuski odgięte wstecz 1
kształt szyszki drobne 3
kształt szyszki kuliste 3
kształt szyszki łuski wklęsłe o brzegu grubym 1
kształt szyszki eliptyczne 1
kształt szyszki początkowo fioletowo nabiegłe 1
kształt szyszki łuski nasienne szeroko zaokrąglone 1
kształt szyszki łuski okrywające w zarysie trójkątne 1
kształt szyszki łuski okrywające wystające, ostro trójklapowe 1
kształt szyszki prawie siedzące 1
kształt szyszki Łuski bez kolców 1
kształt (2) cylindryczne 1
kształt (2) podługowatojakowate 1
kształt (2) jajowate 1
łuski wachlarzowate 1
łuski klinowate 1
łuski zakończone drobnym wyrostkiem 1
łuski 6 grubych łusek 1
łuski z silnym hakowatym wyrostkiem 1
szyszkojagody jajowatokuliste 1
szyszkojagody 6-9 mm 1
szyszkojagody białosinawo nabiegłe 1
szyszkojagody powstają ze zrośnięcia zmięśniałych owocolistków 1
szyszkojagody sinawoczarne 1
szyszkojagody dojrzewają w 2 roku 1
szyszkojagody z początku zielone 1
szyszkojagody niebieskoczarne 1
szyszkojagody 5-8 mm 1
ułożenie szyszek zwisające 4
ułożenie szyszek stojące 3
ułożenie szyszek na końcach 2
ułożenie szyszek z 6 łusek 1
ułożenie szyszek pojedynczo lub po 2-3 1
wielkość szyszek 6-12 cm 1
wielkość szyszek 3 cm 1
wielkość szyszek 3–7 cm 2
wielkość szyszek 5-8 cm 1
wielkość szyszek 1,5-2,5 cm 1
wielkość szyszek 2,5 cm 1
cechy zarodników ogonek matowo zielony 1
cechy zarodników jasnozielona 1
cechy zarodników sezonowe 1
cechy zarodników znaczna zmienność formy liści 1
cechy zarodników odcinki 1 rzędu naprzeciwległe 1
cechy zarodników sztywna 1
cechy zarodników Liście płonne i płodne takie same 2
cechy zarodników najniższe odcinki najdłuższe 1
cechy zarodników podwójnie pierzasta 2
cechy zarodników Liść zróżnicowany na część płonną oraz zarodnionośną 1
cechy zarodników kłącze poziome 1
cechy zarodników najniższe odcinki odgięte ku dołowi 1
cechy zarodników zaostrzony szczyt 1
cechy zarodników Część płonna podwójnie pierzasta 1
cechy zarodników kłącze pokryte ciemnobrązowymi łuskami 1
cechy zarodników odcinki 2 rzędu wydłużone 1
cechy zarodników ciemnozielona 2
cechy zarodników lancetowate 1
cechy zarodników maj 1
cechy zarodników odcinki 2 rzędu ząbkowane na szczycie 1
cechy zarodników brak osobnych liści zarodnionośnych 1
cechy zarodników ostre 1
cechy zarodników brunatne 1
cechy zarodników odcinki 2 rzędu całobrzegie lub karbowane 1
cechy zarodników zawijki obecne 1
cechy zarodników czerwiec 3
cechy zarodników Najwyższe pary listków pierwszego rzędu przyrośnięte do osi liścia całą szerokością 1
cechy zarodników przy brzegu listków 1
cechy zarodników podługowato równowąskie 1
cechy zarodników na nerwach bocznych 1
cechy zarodników lipiec 3
cechy zarodników makro i mikrosporangia u nasady liści 1
cechy zarodników liście wyrastają pojedynczo 1
cechy zarodników okrągłe 1
cechy zarodników zawijki białawe 1
cechy zarodników podłużnie sercowata 1
cechy zarodników sierpień 4
cechy zarodników makrospory brodawkowate 1
cechy zarodników liście 10-50cm długości 1
cechy zarodników zawijki brak 1
cechy zarodników wrzesień 3
cechy zarodników blaszka w zarysie trójkątna 1
cechy zarodników październik 1
cechy zarodników Ogonek do 2× dłuższy od blaszki 1
cechy zarodników Najniższa para listków pierwszego rzędu skierowana ku nasadzie liścia 1
cechy zarodników brzeg blaszki białawo owłosiony 1
cechy zarodników 2-3× pierzasta 1
cechy zarodników nerwy górnej i dolnej strony białawo owłosione 1
cechy zarodników matowa 1
cechy zarodników Główna oś liścia gęsto brunatno owłosiona 1
cechy zarodników w zarysie tępo trójkątna do jajowatej 1
cechy zarodników zarodnie z kilkoma włoskami 1
cechy zarodników zimozielone 1

Aktualizacja bazy danych

Korzystając z powyżej przedstawionego schematu, robot sprawdza co tydzień czy pojawiły się nowe rośliny w polskiej Wikipedii oraz czy obecne już w naszej bazie rośliny nie zostały zaktualizowane - jeśli tak, nanosi poprawki w atlasie.

Jak wynika z powyższego opisu, by uaktualnić bazę atlasu należy uaktualnić polską Wikipedię. Zachęcamy do samodzielnego dodawania artykułów o polskich roślinach (można to zrobić bez zakładania konta) - nie tylko wzbogacisz Wikipedię, ale jednocześnie atlas. Oczywiście Wikipedia (czy bardziej ogólnie - Wikimedia) umożliwia również dodawanie zdjęć roślin. Jeśli jednak wolisz dodawać zdjęcia bezpośrednio w atlasie roślin - zostaną one dodane do zbiorów wikipedii (tutaj spis dodanych zdjęć).

Jeśli jesteś zainteresowana/y dodaniem nowych roślin do Wikipedii, poniżej przygotowaliśmy spis pozycji, które prawdopodobnie występują w Polsce, ale nie występują w Wikipedii:

Warto pamiętać, że polscy Wikipedyści tworzą artykuły dotyczące roślin według pewnego schematu, który jest opisany tutaj.

Jeśli brakuje w atlasie rośliny, która jest obecna w Wikipedii, możesz albo nam o tym napisać, albo uzupełnić któryś z poniższych spisów roślin w Wikipedii:

Rozpoznawanie roślin na podstawie zdjęć

Rozpoznawanie wykorzystuje sieć neuronową resnet 101 wytrenowaną na podstawie zdjęć z atlasu za pomocą mxnet. Model można pobrać tutaj (licencja GPL).

Dokładność algorytmu rozpoznawania roślin na podstawie zdjęcia*:

w 78.67%przypadków roślina ze zdjęcia pojawia sięjako pierwsza na liście wyników
w 88.42%w pierwszej trójce
w 91.39%w pierwszej piątce
w 94.21%w pierwszej dziesiątce
w 95.43%w pierwszej piętnastce
* - wyniki dla 5860 losowych, ogólnodostępnych w internecie zdjęć roślin, po wyłączeniu zdjęć użytych do trenowania i walidacji sieci neuronowej

Licencja

Zawartość atlasu udostępniana jest na zasadach licencji Creative Commons BY-SA 3.0, ponieważ pochodzą one z Wikipedii. Zdjęcia natomiast opatrzone są informacją o licencji i autorstwie przy powiększeniu ich do pełnego rozmiaru. Jest to zazwyczaj licencja z rodziny Creative Commons lub domena publiczna. Jeśli Twoje zdjęcie znalazło się tu wbrew licencji, zgłoś to nam korzystając z przycisku Zgłoś błąd po prawej stronie okna.

Dane do trenowania sieci neuronowej

Jeśli jesteś zainteresowana/y użyciem zdjęć z atlasu roślin do trenowania własnej sieci neuronowej, możesz skorzystać z pliku training_data.tar.xz. Jest to archiwum zawierające spis wszystkich zdjęć z atlasu, pogrupowanych według id rośliny (plant_id). Po rozpakowaniu pliku użyj skrypty pythonowego zawartego wewnątrz do ściągnięcia wszystkich zdjęć. Pozostałe pliki zawarte w archiwum sformatowane są tak, by łatwo można było użyć ich do trenowania sieci neuronowej za pomocą frameworka MXNET.
Archiwum to jest automatycznie uaktualniane cotygodniowo. Jeśli uda Ci się wytrenować lepszą sieć niż obecna w atlasie - może nam ją udostępnisz? Miłej zabawy!

Kod źródłowy

Kod źródłowy atlasu roślin jak i aplikacji na telefony można pobrać z repozytorium. Kod udostępniany jest na wolnej licencji GPL.