Jak to działa

Poniżej wyjaśnimy w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. W skrócie - stworzyliśmy robota, który robi większość czynności za nas, korzystając z otwartych informacji polskiej Wikipedii.

Tworzenie listy roślin występujących w Polsce

Robot czyta nazwy łacińskie roślin wyszczególnionych w następujących artykułach z Wikipedii:

Sprawdzanie poprawności nazw i poszukiwanie synonimów

Po zebraniu nazw łacińskich roślin, robot korzysta z bazy The Plant List sprawdzając, czy dana nazwa jest nazwą główną, czy synonimem. Jeśli okazuje się synonimem - korzysta z nazwy głównej.

Pobieranie informacji z Wikipedii

Robot ściąga artykuły dla roślin obecnych w Wikipedii, a następnie przetwarza je tak, by uzyskać jak najwięcej informacji na temat morfologii. Uzyskane w ten sposób cechy grupuje w sposób zdefiniowany przez nas i dodaje do bazy danych atlasu.

Następnie robot poszukuje taksonomii danej rośliny w bazie GBIF i dodaje wynik do bazy atlasu. W ostatnim etapie, korzystając z API Wikipedii, robot pobiera zdjęcia roślin z polskiej Wikipedii oraz z Wikimedia. Informacje o autorstwie zdjęć i zasadach udostępniania są pobierane z użyciem API wmflabs.

Dodatkowe zdjęcia robot pobiera ze strony http://www.actaplantarum.org/acta/galleria.php udostępnianych na zasadach Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License oraz z http://www.biolib.de udostępniającej skany z literatury botanicznej, która przeszła do Domeny Publicznej.

Potwierdzanie informacji

Wpisy dotyczące nowych roślin są przeglądane przez człowieka, cechy charakterystyczne są na tym etapie ewentualnie modyfikowane. Zduplikowane zdjęcia również są usuwane. Uwaga: nie jesteśmy w stanie na bieżąco przeglądać bazy (zapraszamy do współpracy!), dlatego zawsze podchodź do prezentowanych tu informacji ostrożnie i potwierdź w innych źródłach.

Zawartość bazy danych

Baza zawiera 3407 roślin rosnących dziko bądź w uprawie na terenie Polski. Baza zawiera również 158228 miejsc występowania roślin z bazy GBIF oraz 1367 wprowadzonych przez Użytkowników atlasu. Dla łatwiejszej identyfikacji, baza zawiera 147157 zdjęć (+ 10126 dodanych przez Użytkowników) różnych części roślin udostępnianych w Internecie na zasadach Creative Commons bądź będących w domenie publicznej.
W przypadku 102 roślin nie posiadamy zdjęć co znacznie utrudnia ich identyfikację (zobacz poniżej jak możesz to zmienić). Wierzymy, że z upływem czasu baza będzie systematycznie uzupełniana, m.in. dzięki Wam.

Histogram liczby cech przypisanych roślinom

Statystyki poszczególnych cech przypisanych roślinom

GrupaCecha# roślin
gorzkawa i aromatyczna 1
Brak oddzielnych liści zarodnionośnych. 1
krótkie 2
do 10 cm 2
stoki o południowej ekspozycji 1
w dwóch okółkach 1
błyszcząco czerwonobrązowe 1
brunatny 1
zgrubiałe 1
krótkie 1
kupki zarodni proste, podłużne w dwóch rzędach ku górze blaszki 1
zasobne w węglan wapnia 2
odwrotnie sercowate 2
spłaszczone łopatkowato 1
naga 1
odstające 1
wąskostożkowate 1
zimotrwałe 1
długie 1
blaszkowate 1
EX - wymarły 50
siarkowożółte 1
z łatką 1
25-35 m 1
szerokie 1
sercowate u nasady 1
owłosione 3
dwuwierzchołkowe 1
DD - stopień zagrożenia wyginięciem trudny do określenia 2
eliptyczne 1
wypłycone partie jezior 1
kielichowate 1
rosnące w pękach rozetowato-lejkowatych 1
wycięte na szczycie 2
bardzo długi 1
LR - gatunek niskiego ryzyka wyginięciem 21
piłkowanoząbkowany 1
(związek) All. Phragmition Koch 1926 szuwary właściwe (szuwary wodne, trzcinowiska) 1
prostokątny w obrysie 1
nieprześwitujące 1
elastyczne 1
duże 1
zbiegająca 2
zespół) Ass. Oenantho-Rorippetum Lohm. 1950 1
pomarańczowoczerwona 1
ze skórką ochronną 1
zwieszające się 1
delikatne 1
wzniesiona 2
Czerwona Księga - EN - zagrożony 1
zwarta 1
podziemne 1
krwistoczerwone 1
jasnozielone 1
ukośne 1
(zespół) Ass. Drabo-Artemisietum 1
grube 1
z owalno-lancetowatymi łuskami 1
sino owoszczone 1
miękkie 1
20-50 cm 1
eliptyczna 1
niezbyt długie 1
zacienione lasy 1
spód szary 1
kielichowata 1
baldach pozorny 1
zaokrąglona 1
prawie poziome 1
zacienione skały 1
spód białawy 1
działki 3 1
przepuszczalne 1
zdrewniały 1
ukośnie wzniesione 1
skały wapienne 1
jajowato lancetowate 1
paskowate słupki 1
próchniczne 1
korzenie grube i mięsiste 1
czerwona lista - E - krytycznie zagrożony 1
ząbki trójkątne 1
duże 1
gliniasto-piaszczyste 1
brunatnoszara 1
głęboko podłużnie bruzdowana 1
(zespół) Ass. Phyllitido-Aceretum Moor 1952 jaworzyna z języcznikiem 1
niebieskawe 1
mięsiste 1
gliniaste 1
wielogłowy 1
tworzy siatkowatą strukturę 1
(związek) All. Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani - jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (9180) 1
białawe 1
jaskrawożółte 1
rząd (O.) Fagetalia 1
Tatry Zachodnie 1
działki szerokoeliptyczne 1
ogólne ogólne 73
ogólne dwie odmiany geograficzne 1
ogólne roślina niejadalna 1
ogólne pochodzenie Chiny i Korea 3
ogólne zasięg okołobiegunowy 1
ogólne dość częste wystepowanie 5
ogólne roślina geokarpiczna 2
ogólne roślina łąkowa 9
ogólne relikt polodowcowy 7
ogólne roślina włóknodajna 1
ogólne odmiany botaniczne 1
ogólne wschodnia granica zasięgu 17
ogólne kultywar 162
ogólne agriofit 1
ogólne roślina pływająca 1
ogólne bylina 1384
ogólne 6 podgatunków 3
ogólne Południowa Europa, Kaukaz, Bliski Wschód 1
ogólne roślina nektarodajna 5
ogólne roślina bagienna 4
ogólne pleustofit obligatoryjny – niezakotwiczający się 1
ogólne roślina dwuletnia 123
ogólne odmiany ogrodowe 9
ogólne czerwona lista roślin i grzybów Polski 243
ogólne roślina pokarmowa 1
ogólne roślina niepozorna 1
ogólne zrzuca liście na zimę 3
ogólne pochodzenie: Ameryka Południowa 1
ogólne roślina pastewna 2
ogólne rodzaj monotypowy 2
ogólne roślina arktyczno-alpejska 1
ogólne roślina pyłkodajna 149
ogólne roślina kępiasta 9
ogólne ozdobne kultywary 1
ogólne roślina szuwarowa 6
ogólne kraj pochodzenia: Ameryka Północna 21
ogólne subendemit ogólnokarpacki 4
ogólne roślina bezzieleniowa 12
ogólne skiofit 2
ogólne gatunek mikoryzowy 1
ogólne endemit zachodniokarpacki 4
ogólne roślina długowieczna 12
ogólne roślina aromatyczna 6
ogólne liczne kultywary 1
ogólne pochodzenie: Daleki Wschód 5
ogólne gatunek monotypowy 1
ogólne CR – krytycznie zagrożony 122
ogólne roślina cienioznośna 2
ogólne podgatunki 2
ogólne drzewko liściaste 1
ogólne roślina heliofilna 11
ogólne gatunek rodzimy 187
ogólne Czerwona Lista — VU–narażony 1
ogólne małe drzewko lub krzew 1
ogólne gatunek silnie zmienny 7
ogólne krzewinka 38
ogólne roślina wysokogórska 16
ogólne kenofit, zadomowiony 2
ogólne gatunek kosmopolityczny 30
ogólne roślina tropikalna 1
ogólne półkrzew 34
ogólne roślina ozima 1
ogólne gatunek lasotwórczy 5
ogólne Czerwona Lista — EN–zagrożony 2
ogólne pochodzenie: Azja Południowa 1
ogólne Natura 2000 44
ogólne pochodzenie: Europa południowa i Azja 1
ogólne gatunek obcy 31
ogólne EN - zagrożony 2
ogólne endemit Pienin 1
ogólne roślina tworząca łany 6
ogólne roślina drobna i delikatna 1
ogólne drzewo iglaste 39
ogólne pochodzenie: Afryka 2
ogólne pochodzenie Ameryka Środkowa i Meksyk 3
ogólne gatunek bardzo rzadki 14
ogólne dziko rosnący owoc jadalny 1
ogólne roślina wieloletnia 1
ogólne NT – gatunek bliski zagrożenia 14
ogólne drzewo 367
ogólne gatunek prawdopodobnie wymarły na terenie Polski 1
ogólne hapaksant 1
ogólne roślina cieniolubna 12
ogólne roślina sadownicza 8
ogólne ścisła ochrona gatunkowa 217
ogólne roślina miododajna 194
ogólne roślina wskaźnikowa 25
ogólne roślina reliktowa 4
ogólne pochodzenie: Japonia 6
ogólne mieszaniec 65
ogólne gatunek dziczejący 6
ogólne geofit cebulkowy 8
ogólne krzew 410
ogólne wymaga ochrony czynnej 3
ogólne nie występuje w Polsce w stanie naturalnym 27
ogólne sukulent 16
ogólne roślina podgórska 1
ogólne bylina cebulowa 1
ogólne częściowa ochrona gatunkowa 87
ogólne storczyk 57
ogólne roślina barwierska 29
ogólne pochodzenie: Azja Środkowa 1
ogólne kraj pochodzenia: Chiny i Japonia 5
ogólne roślina endemiczna 1
ogólne uprawiana w lasach 6
ogólne roślina ruderalna 54
ogólne roślina kwasolubna 15
ogólne pochodzenie: Europa Południowa 1
ogólne roślina jednoroczna lub dwuletnia 1
ogólne typ nomenklatoryczny 4
ogólne roślina wodna 139
ogólne formy zdziczałe 5
ogólne roślina pasożytnicza 25
ogólne roślina wapieniolubna 32
ogólne zasięg międzykontynentalny 1
ogólne roślina luźnodarniowa 1
ogólne roślina doniczkowa 19
ogólne Polska Czerwona Księga Roślin 368
ogólne roślina pospolita 87
ogólne pnącze 46
ogólne epekofit 4
ogólne roślina kosmetyczna 44
ogólne mech 16
ogólne wytrzymala na zanieczyszczenia 3
ogólne drzewo liściaste 7
ogólne roślina zimozielona 26
ogólne niewielkie drzewko 2
ogólne pochodzenie: Afryka Północna 1
ogólne bylina kłączowa 12
ogólne roślina trująca 350
ogólne roślina półpasożytnicza 2
ogólne roślina okrywowa 70
ogólne dwa podgatunki 66
ogólne roślina olejkodajna 1
ogólne krzewiaste pnącze 3
ogólne roślina ozdobna 823
ogólne takson uprawiany 19
ogólne roślina jednoroczna 436
ogólne zdziczała 83
ogólne gatunek synantropijny 7
ogólne roślina tworząca darnie 2
ogólne roślina górska 42
ogólne roślina szybkorosnąca 5
ogólne roślina darniowa 33
ogólne roślina lecznicza 548
ogólne warzywo 87
ogólne bylina ogrodowa 2
ogólne krzew liściasty 16
ogólne roślina inwazyjna 98
ogólne lokalnie zadomowiony 1
ogólne południowa granica zasięgu 14
ogólne trawa 319
ogólne charakterystyczne dla rodzaju rozłupek (Schistidium) jest tworzenie darni budowanych przez kilka gatunków 1
ogólne roślina żywicodajna 1
ogólne roślina płożąca 6
ogólne archeofit 106
ogólne roślina różnozarodnikowa 1
ogólne roślina jadalna 321
ogólne roślina owocowa 9
ogólne pochodzenie: Chiny 6
ogólne gatunek higrolubny 1
ogólne roślina upraw akwarystycznych 1
ogólne krzew iglasty 3
ogólne roślina ekspansywna 76
ogólne północna granica zasięgu 39
ogólne roślina luźnokępkowa 6
ogólne roślina gęstokępkowa 10
ogólne roślina strefy klimatu umiarkowanego chłodnego 1
ogólne najmniejsza roślina okrytonasienna Europy 1
ogólne roślina ciepłolubna 2
ogólne roślina ogrodowa 31
ogólne roślina nadwodna 1
ogólne Polska Czerwona Księga Roślin 1
ogólne pochodzenie: Kaukaz 2
ogólne hygrofit 5
ogólne takson rodzimy lub trwale zadomowiony 45
ogólne roślina oleista 1
ogólne pochodzenie: Afryka południowa 1
ogólne roślina akwariowa 1
ogólne chwast 248
ogólne efemerofit 107
ogólne bylina skalna 2
ogólne roślina żywicielska 62
ogólne lokalnie zadomowiony 1
ogólne formy bonsai 4
ogólne Czerwona Lista Roślin Naczyniowych w Polsce 7
ogólne CR – krytycznie zagrożony 1
ogólne roślina stepów i półpustyń 1
ogólne drzewo leśne 1
ogólne roślina dekoracyjna 5
ogólne odmiany karłowate 1
ogólne roślina pionierska 21
ogólne tworzy mieszańce 343
ogólne antropofit 39
ogólne uważany (a) za podgatunek 1
ogólne niskie drzewo 14
ogólne Uuprawiany krzew owocowy 1
ogólne roślina rzadka 67
ogólne roślina wytrzymała na suszę 1
ogólne pochodzenie: rejon śródziemnomorski 8
ogólne ergazjofigofit 18
ogólne pochodzenie Europa Środkowa i część Azji 1
ogólne roślina uprawiana 77
ogólne warzywna bylina 2
ogólne do nasadzeń krajobrazowych 3
ogólne drzewo szybko rosnące 3
ogólne roślina krótkowieczna 5
ogólne roślina chroniona 481
ogólne geofit 208
ogólne podgatunek 1
ogólne roślina azotolubna 24
ogólne roślina obecna w kulturze 2
ogólne roślina drobnokępkowa 1
ogólne gatunek sporadycznie sadzony w lasach 1
ogólne bylina wodna 8
ogólne gatunek krytycznie zagrożony 10
ogólne VU–gatunek narażony 137
ogólne roślina przyprawowa 36
ogólne pochodzenie: Azja Mniejsza 1
ogólne roślina owadożerna 1
ogólne Surowiec zielarski 248
ogólne formy i kultywary 2
ogólne roślina użytkowa 1247
ogólne kenofit 133
ogólne roślina pokojowa 1
ogólne na roślinie pienista wydzielinę larw owada skoczka pienika 2
ogólne roślina wolno rosnąca 2
ogólne antropofit zadomowiony we florze polskiej 5
ogólne roślina mrozoodporna 37
ogólne endemit karpacki 8
ogólne paproć 47
ogólne RE–wymarły na terenie Polski 1
cechy gałęzi pędy szarobrunatne 1
cechy gałęzi młode galązki 4-kanciaste 1
cechy gałęzi młode gałązki nagie, żółtawe 1
cechy gałęzi pnące się 1
cechy gałęzi żółto-zielone 1
cechy gałęzi pędy owłosione 1
cechy gałęzi gałązki oliwkowozielone 2
cechy gałęzi brunatne 1
cechy gałęzi w okółkach 1
cechy gałęzi żółto-brązowe 1
cechy gałęzi gałązki czerwonobrunatne 1
cechy gałęzi nagie 2
cechy gałęzi lekko skręcone 1
cechy gałęzi gałązki połyskujące 1
cechy gałęzi młode nieco zwisające 1
cechy gałęzi młode oliwkowobrunatne 1
cechy gałęzi Młode gałązki słabo cierniste 1
cechy gałęzi młode pędy biało owłosione 1
cechy gałęzi gałązki jasnożółte do szarożółtawych 1
cechy gałęzi młode gęsto srebrzyście owłosione 1
cechy gałęzi cierniste 1
cechy gałęzi ustawione w płaszczyźnie poziomej 2
cechy gałęzi młode pędy cienkie 2
cechy gałęzi pędy spłaszczone 2
cechy gałęzi młode pędy rudawo owłosione 1
cechy gałęzi srebrzystobiałe 1
cechy gałęzi kolce proste lub hakowato zgięte 1
cechy gałęzi ustawione w płaszczyźnie pionowej 1
cechy gałęzi młode pędy grube 1
cechy gałęzi gałązki zwisające 3
cechy gałęzi zakorzeniające się 2
cechy gałęzi gałązki roczne owłosione 1
cechy gałęzi dolne części niebieskobiałe 1
cechy gałęzi młode gałązki czerwonobrązowe 1
cechy gałęzi cienkie 1
cechy gałęzi gałązki często cierniste 1
cechy gałęzi płożące się 1
cechy gałęzi wzniesione w górę 3
cechy gałęzi pędy młode zielone 1
cechy gałęzi gruczołowato owłosione 1
cechy gałęzi młode galązki zielone i gładkie 2
cechy gałęzi rózgowate 1
cechy gałęzi wyprostowane 1
cechy gałęzi młode 3-kanciaste 1
cechy igiel w okółkach po 3 1
cechy igiel po 2 2
cechy igiel żywozielone 1
cechy igiel ostre 1
cechy igiel niebieskozielone 3
cechy igiel gęsto ustawione 2
cechy igiel na długopędach pojedynczo 2
cechy igiel na krótkopędach w pęczkach po 15-45 2
cechy igiel silnie kłujące 1
cechy igiel szarozielone 1
cechy igiel opadająjce na zimę 3
cechy igiel szydlaste 1
cechy igiel zgięte 2
cechy igiel łuskowate 2
cechy igiel wiotkie 1
cechy igiel skrętoległe w 5 rzędach 1
cechy igiel zróżnicowane 1
cechy igiel zaostrzone 3
cechy igiel pędzelkowato skupione 1
cechy igiel przekrój romboidalny 1
cechy igiel równowąskie 2
cechy igiel szczyt wycięty 1
cechy igiel łuski środkowe bez zagłębień 1
cechy igiel cienkie 1
cechy igiel z wierzchu ciemnozielone 2
cechy igiel spodem matowozielone 1
cechy igiel miękkie 2
cechy igiel tępe 1
cechy igiel grzebieniasto ułożone 2
cechy igiel jasnozielone 1
cechy igiel krótko zaostrzone 1
cechy igiel łuski środkowe z rynienkowatymi zagłebieniami 1
cechy igiel po 5 na krótkopędach 2
cechy igiel spód z 2 słabo widocznymi białymi paskami 1
cechy igiel zielone 2
cechy igiel długie do 6-8 cm 1
cechy igiel stępione 2
cechy igiel łuskowate po 2 na krzyż naprzeciwległe 1
cechy igiel ciemnozielone 1
cechy igiel płaskie 3
cechy igiel zaokrąglone 1
cechy igiel roztarte o nieprzyjemnym zapachu 1
cechy igiel brzeg drobnopiłkowany 1
cechy igiel brzeg ząbkowany 1
cechy igiel połyskujące 2
cechy igiel na długopędach skrętoległe 1
cechy igiel 4-kanciaste 1
cechy igiel na spodzie 2 białe paski 3
cechy igiel na na krótkopędach dwurzędowo 1
cechy igiel szczyt ostry 1
cechy kory brunatna 1
cechy kory nieprzyjemny zapach 1
cechy kory żółtawa 1
cechy kory bladobrunatna 1
cechy kory jasnobrunatna 1
cechy kory włóknista 2
cechy kory białoszara 1
cechy kory jasnoszara 1
cechy kory z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi 1
cechy kory gładka 2
cechy kory cienka 1
cechy kory korowina młodych pni gładka 3
cechy kory szara 3
cechy kory czerwonawo-brązowa 1
cechy kory korowina starych pni spękana 4
cechy kory kora z przetchlinkami 1
cechy kory czarno-szara 1
cechy kory szarobrunatna 3
cechy kory ciemnowiśniowa 1
cechy kory nieliczne i drobne przetchlinki 1
cechy kory zielonawooliwkowa 1
cechy kory czerwonobrązowa 2
cechy kory głęboko pękająca 2
cechy kory zielonoszara zimą 1
cechy kory łuszcząca się długimi pasam 1
cechy kory czerwono-brunatna 3
cechy kory ciemnobrunatna 1
cechy kory płytko pękająca 1
cechy kory łuszcząca się 5
cechy kory popielatoszara 1
cechy kory w górnej cześci pnia cienka 1
cechy kory spękana 1
cechy kory ciemnoszara 3
cechy kory spękana podłużnie 2
cechy kory różowawoszara 1
cechy korony gałęzie sięgają ziemi 1
cechy korony piramidalna 2
cechy korony miotlasto rozszerzona 1
cechy korony nisko rozgałęziona 1
cechy korony gałęzie wzniesione 1
cechy korony gęsta 3
cechy korony spłaszczona 1
cechy korony młode gałązki czerwonobrunatne 1
cechy korony szeroka 6
cechy korony nieregularna 6
cechy korony zaokrąglona na wierzchołku 1
cechy korony rozgałęziona 1
cechy korony zaokrąglona 2
cechy korony korona rozłożysta 7
cechy korony niezbyt szeroka 1
cechy korony kulistojajowata 1
cechy korony formy krzewiaste 2
cechy korony kolumnowa 2
cechy korony wąska 2
cechy korony kulista 3
cechy korony dolne gałęzie nisko zwieszone 1
cechy korony Pień prosty, gładki 1
cechy korony gęsto ugałęziona 3
cechy korony nisko osadzona 2
cechy korony okrągława 4
cechy korony stożkowa 6
cechy korony luźna 3
cechy korony smukła 1
cechy korony jednostronna 1
cechy korony regularna 4
cechy korony kopulasta 3
cechy korony wielopniowa 1
cechy korony parasolowata 5
cechy korony wierzchołek zaokrąglony 1
cechy korony słabo rozgałęziona 1
cechy korony wyniosła 2
cechy korony na szczycie ścięta 1
kwiaty dysk miodnikowy 1
kwiaty pąki kwiatowe duże 1
kwiaty białawe 1
kwiaty kotki pręcikowe grube, jajowate 1
kwiaty pachnące 1
kwiaty kotki słupkowe wysmukłe 1
kwiaty drzewo dwupienne 6
kwiaty kwiatostan szczytowy główkokształtny 1
kwiaty kotki słupkowe walcowate 1
kwiaty kwiaty siedzące po kilka w pęczkach 1
kwiaty w niewyraźnych baldaszkach 1
kwiaty kwiatostan - zwisłe gęste grono 1
kwiaty pręcikowe z 2 pręcikami 1
kwiaty krzew jedno- lub dwupienny 1
kwiaty słupkowe o słupku siedzącym z krotką szyjką 1
kwiaty kwiaty męskie 4
kwiaty jadalne 1
kwiaty kotki zwisające 3
kwiaty kwiaty żeńskie 3
kwiaty drzewo jednopienne 3
kwiaty kwiaty obupłciowe 7
kwiaty krzew jednopienny 1
kwiaty baldachogrona 1
kwiaty zebrane w wiechy 1
kwiaty kłosowate kwiatostany 1
kwiaty kotki pręcikowe walcowate 1
kwiaty jaskrawo żółtozielone 1
kwiaty zielonkawe 1
kwiaty kwiaty zeńskie butelkowate, niepozorne, zebrane w stojące kłosy 1
kwiaty kotki pręcikowe zwisające 1
kolor kwiatów męskich pylniki pręcików złocistożółte 1
kolor kwiatów męskich żółtawe 1
kolor kwiatów męskich purpurowe 1
kolor kwiatów męskich brązowawe 1
kolor kwiatów męskich jasnożółtozielonkawe 1
kolor kwiatów żeńskich kotki słupkowe zielone 1
kolor kwiatów żeńskich zielone 1
kolor kwiatów żeńskich szyszeczki 1
nasiona nieoskrzydlone 1
nasiona białawe 1
nasiona połyskujące 1
nasiona 5-7 mm 1
nasiona pokryte pomarańczową osnówką 1
nasiona jajowate 3
nasiona 4 1
nasiona brunatne 2
nasiona podłużnie 3-kanciaste 1
nasiona 4 mm 1
nasiona nerkowate 1
nasiona płaskie 1
nasiona 2,3-4 mm 1
nasiona oskrzydlone 1
nasiona z białymi włoskami 2
wysokość 6-25 m 1
wysokość do 25 m 2
wysokość 1-2.5 m 2
wysokość do 2 m 1
wysokość 2-3 m 3
wysokość 50-65 m 1
wysokość 30-35m 1
wysokość 20-40 m 4
wysokość do 6 m 2
wysokość 18–27 1
wysokość 1-2 m 1
wysokość do 10 m 3
wysokość do 45 m 1
wysokość 20 m 2
wysokość do 40 m 2
wysokość 6-15 m 4
wysokość 1-3 m 2
wysokość 1-3 m 1
wysokość do 2 m 2
wysokość 2-4 m 3
wysokość 0,7-1,7 m 1
wysokość 15-25 m 3
wysokość 3-7 m 1
wysokość do 9 m 2
wysokość 1-8 m 1
wysokość 1,5 - 7 m 1
wysokość 3-9 m 1
wysokość 10-15(17) m 1
wysokość do 30 m 6
wysokość 50 cm - 200 cm 1
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit 1
forma życiowa wg Raunkiæra terofit 13
forma życiowa wg Raunkiæra autotrof 45
forma życiowa wg Raunkiæra geofit ryzomowy 1
forma życiowa wg Raunkiæra heterotrof 3
forma życiowa wg Raunkiæra megafanerofit 23
forma życiowa wg Raunkiæra nanofanerofit 14
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit zdrewnialy 1
forma życiowa wg Raunkiæra semiautotrof 1
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit zielny 9
forma życiowa wg Raunkiæra hemikryptofit 58
forma życiowa wg Raunkiæra mezofanerofit 1
forma życiowa wg Raunkiæra geofit 10
forma życiowa wg Raunkiæra hydrofit 6
forma życiowa wg Raunkiæra helofit 6
kolor igieł ciemnozielone 2
ułożenie igieł promieniste 1
ułożenie igieł grube 1
ułożenie igieł skręcone 1
ułożenie igieł grzebieniaste 1
ułożenie igieł po 2 na krótkopędzie 2
ułożenie igieł skierowane do przodu 1
ułożenie igieł sztywne 1
wierzchołek igieł ostry 1
wierzchołek igieł wycięty 1
wygląd igieł sztywne 1
wygląd igieł lekko skręcone 1
wygląd igieł zaostrzone 1
wygląd igieł skręcone 1
faktura kory głęboko spękana 1
kolor kory prawie czarna 1
kolor kory cynamonowa 1
kolor kory szarobrązowa 1
kolor kory szara 1
kolor kory brunatnoczerwonawa 1
kolor kory ciemnobrunatną 1
kolor kory rudopomarańczowa 1
kolor kory ciemnoszara 1
kolor kory brązowawa 1
spekania kory liczne i drobne 1
spekania kory kora głęboko bruzdowana 1
spekania kory siatkowato-bruzdowate 1
spekania kory cienkimi płatkami 2
spekania kory łuszcząca się 2
kształt Korzenie napowietrzne 1
kształt pneumatofory 1
kształt korzenie mocujące do podłoża 1
kształt Korzenie podziemne 2
system korzeniowy rozgałęzione i niezbyt liczne 1
system korzeniowy liczne korzonki przybyszowe czepne 1
system korzeniowy cebulki niewielkie 1
system korzeniowy walcowate kłącze 1
system korzeniowy podziemne rozłogi 2
system korzeniowy cebulki białe 1
system korzeniowy Korzenie cienkie 1
system korzeniowy cebulki kuliste 1
system korzeniowy pędy płonne ukorzeniające się 1
system korzeniowy grube mięsiste korzenie 1
system korzeniowy pączki przybyszowe na korzeniach 2
system korzeniowy endomikoryza 1
system korzeniowy rozległy 2
system korzeniowy ektomikoryza 1
system korzeniowy głęboki 4
system korzeniowy krótkie kłącze 1
system korzeniowy płytki 2
system korzeniowy Nie tworzy odrośli korzeniowych 1
system korzeniowy gęsty 1
system korzeniowy często powierzchniowy 1
system korzeniowy liczne grube 1
system korzeniowy z olejkami eterycznymi 1
system korzeniowy liczne odrośla 3
system korzeniowy duży i wytrzymały 1
system korzeniowy ssawki 2
system korzeniowy zimująca karpa korzeniowa 1
system korzeniowy palowy 1
system korzeniowy Korzenie zawierają bardzo dużą ilość substancji śluzowatych 1
system korzeniowy bulwocebule 2
system korzeniowy liczne korzenie przybyszowe 2
system korzeniowy bulwy 1
system korzeniowy grube korzenie 3
system korzeniowy czołgające się kłącze 1
system korzeniowy łuskowate rozłogi 1
system korzeniowy silny 2
system korzeniowy krótki 1
system korzeniowy sercowaty 2
system korzeniowy zimujący 1
system korzeniowy słabo wykształcony 1
system korzeniowy rozgałęziony 1
system korzeniowy Główny (palowy) wrzecionowaty 5
system korzeniowy korzenie spichrzowe 3
system korzeniowy Wiązkowy 2
system korzeniowy stolony zakończone bulwami 1
system korzeniowy ukorzeniające się pączki przybyszowe 1
system korzeniowy brak korzeni i wiązek przewodzących 1
barwa kwiatów karmazynowe 1
barwa kwiatów płatki z żółtozieloną gwiazdą 1
barwa kwiatów płatki żółte 787
barwa kwiatów karminowopurpurowe 1
barwa kwiatów bladofioletowe 1
barwa kwiatów bladoliliowe 3
barwa kwiatów bladoróżowe 10
barwa kwiatów szkarłatne 1
barwa kwiatów płatki zielone 41
barwa kwiatów białawe 4
barwa kwiatów niebieskie 1
barwa kwiatów purpurowoliliowe 1
barwa kwiatów ciemnoniebieskie 1
barwa kwiatów żółtozielone 4
barwa kwiatów pomarańczowoczerwone 2
barwa kwiatów płatki brązowe 99
barwa kwiatów kwiatostan kremowy 1
barwa kwiatów płatki łososiowe 2
barwa kwiatów szafirowo-niebieskie 1
barwa kwiatów kremowe 2
barwa kwiatów różowoczerwone 1
barwa kwiatów różowo-fioletowe 3
barwa kwiatów ciemnobrunatne 1
barwa kwiatów jaskrawopomarańczowe 1
barwa kwiatów płatki amarantowe 1
barwa kwiatów niebieskofioletowe, fioletowozielone, stalowoniebieskie 1
barwa kwiatów z białym oczkiem 1
barwa kwiatów purpurowe 2
barwa kwiatów jasnożółte 2
barwa kwiatów płatki pomarańczowe 61
barwa kwiatów żółtawe 1
barwa kwiatów fioletowo żyłkowane 1
barwa kwiatów rdzawe 2
barwa kwiatów żółtawobiałe 2
barwa kwiatów niebiesko-fioletowe 1
barwa kwiatów płatki purpurowe 104
barwa kwiatów brązowawofioletowe 1
barwa kwiatów bordowe 1
barwa kwiatów lazurowobłękitne 1
barwa kwiatów różowo nabiegłe 1
barwa kwiatów pierścień rurki białawy lub żółty 1
barwa kwiatów jasnozielone 1
barwa kwiatów kwiatostan bladozielony 1
barwa kwiatów jasnobrązowe 1
barwa kwiatów kwiaty żółtawe 4
barwa kwiatów płatki brudnobiałe 10
barwa kwiatów żółtawy z czerwonym żyłkowaniem 1
barwa kwiatów wielobarwne 1
barwa kwiatów zielonkawe 1
barwa kwiatów czerwonawo nabiegłe 1
barwa kwiatów kwiatostan srebrzystobiały 1
barwa kwiatów ceglastoczerwone 1
barwa kwiatów żagielek brunatno żyłkowany 1
barwa kwiatów płatki kremowe 54
barwa kwiatów fioletowo-czerwone 2
barwa kwiatów zmiana zabarwienia kwiatów w miarę dojrzewania 1
barwa kwiatów żółte 7
barwa kwiatów pomarańczowe plamki w gardzieli 1
barwa kwiatów brudnopurpurowe 1
barwa kwiatów ciemnoróżowe 1
barwa kwiatów płatki liliowe 37
barwa kwiatów fioletowopurpurowe 4
barwa kwiatów niebieszczejące 1
barwa kwiatów cieliste 1
barwa kwiatów płatki szafirowe 4
barwa kwiatów lazurowe 1
barwa kwiatów bielejące 1
barwa kwiatów ciemniej żyłkowane 2
barwa kwiatów śnieżnobiałe 1
barwa kwiatów bladoróżowawe 2
barwa kwiatów płatki zielonkawe 99
barwa kwiatów różowopurpurowe 8
barwa kwiatów jasnopurpurowe 2
barwa kwiatów czerwonawe 1
barwa kwiatów bezokwiatowe 1
barwa kwiatów niebieskobłękitne 1
barwa kwiatów karminowe 2
barwa kwiatów płatki białe 834
barwa kwiatów działki okwiatu purpurowo-czerwony 1
barwa kwiatów Z zewnątrz srebrzyste, wewnątrz żółte 1
barwa kwiatów różowe 9
barwa kwiatów trzy żółte plamki 1
barwa kwiatów fioletowoniebieskie 5
barwa kwiatów ciemnożółte 3
barwa kwiatów jasnofioletowe 1
barwa kwiatów fioletowe 2
barwa kwiatów płatki różowe 401
barwa kwiatów biało-niebieskie 1
barwa kwiatów różowopurpurowe 1
barwa kwiatów różowoliliowe 1
barwa kwiatów złotożółte 6
barwa kwiatów liliowoniebieskie 4
barwa kwiatów czerwone 2
barwa kwiatów płatki czerwone 360
barwa kwiatów płatki szkarłatne 2
barwa kwiatów białe 28
barwa kwiatów karminowróżowe 2
barwa kwiatów płatki fioletowe 330
barwa kwiatów płatki z ciemniejszym prążkiem 1
barwa kwiatów płatki żółtawe 6
barwa kwiatów czerwonopurpurowe 1
barwa kwiatów różowo-białe 1
barwa kwiatów czarna plama u podstawy 1
barwa kwiatów płatki niebieskie 183
barwa kwiatów bladoniebieskie 1
barwa kwiatów płatki czarno kropkowane 1
barwa kwiatów rurkowatych purpurowa 1
barwa kwiatów rurkowatych liliowopurpurowa 1
barwa kwiatów rurkowatych żółtawa 1
barwa kwiatów rurkowatych purpurowoczerwona 1
barwa kwiatów rurkowatych jasnobrunatna 1
barwa kwiatów rurkowatych żółta 4
typ kielicha działki eliptyczne, tępe 1
typ kielicha zrosłodziałkowy 7
typ kielicha działek 5 11
typ kielicha dwudziałkowy 1
typ kielicha działki 4 3
typ kielicha szczecinkowato owłosiony 1
typ kielicha działki lancetowate 1
typ kielicha wolnodziałkowy 7
typ kielicha nagi 2
typ kielicha Działki jajowatolancetowate 1
typ kielicha owłosiony 4
typ kielicha ogruczolony 2
typ kielicha grzbiecisty 1
typ kielicha dzbankowaty 1
typ kielicha działki długo owłosione 1
typ kielicha górne ząbki bardzo krótkie 1
typ kielicha dzwonkowaty 6
typ kielicha lejkowaty 2
typ kielicha puch kielichowy 8
typ kielicha dwuwargowy 1
typ kielicha kieliszek 2
typ kielicha działki 2 1
korona kwiatu i typ kwiatostanu kwiatostan 710
beczułkowata 2
2-wargowa 1
wolnopłatkowa 8
zrosłopłatkowa 8
dzwonkowata 1
bez przykoronka 1
baldaszek 2
główka 154
cyjacjum 1
koszyczek 15
kolba (buławka) 1
baldachogrono 6
szypuly kwiatostanowe długie 1
grono 263
kłos 369
kotka 5
wiecha 44
kłos złożony 2
szczytowe nibykłosy 1
baldach 3
podbaldach 5
grono złożone 1
baldach złożony 4
wierzchotka 3
nibyokółki 2
dwupromienisty 1
skrętek 5
rozrzutka 1
obecność miodników 1 2
obecność miodników 2 miodniki 1
obecność miodników pozakwiatowe 1
obecność miodników półksiężycowate 1
obecność miodników tak 9
Kwiaty 6-krotne 3
w postaci wieńca włosków 1
trąbkowaty 1
pojedynczy (niezróżnicowany na kielich i koronę) 4
podwójny (zróżnicowany na kielich i koronę) 12
kółkowy 1
kwiaty 3-krotne 1
kwiaty 4-krotne 3
kwiaty 5-krotne 6
pienność roślina jednopienna 16
pienność roślina dwupienna 10
liczba płatków płatki cztery 94
liczba płatków kwiat zredukowany 1
liczba płatków 5-13 1
liczba płatków płatków pięć 247
liczba płatków płatków sześć i więcej 21
liczba płatków 6 4
liczba płatków 10 1
liczba płatków 5(6)-15 1
liczba płatków brak płatków korony 1
liczba płatków płatki trzy i mniej 47
lipiec 1306
sierpień 1022
wrzesień 520
październik 151
bardzo rzadko 1
listopad 12
grudzień 3
przy zaawansowanym rozwoju liści 1
po rozwinięciu się liści 4
styczeń 4
luty 24
marzec 101
kwiecień 301
równnoczesne z rozwojem liści 3
maj 745
wyprzedzające rozwój liści 8
czerwiec 1210
pręciki rurka 2
pręciki pylniki brunatne 1
pręciki czarne 1
pręciki pylniki purpurowoczerwone 1
pręciki prątniczki 1
pręciki pylniki owłosione 1
pręciki 1 1
pręciki pylniki pomarańczowe 1
pręciki 5 12
pręciki pylniki żółte 4
pręciki przedprątne kwiaty 6
pręciki pylniki fioletowe 1
pręciki 3-5 wiązek 1
pręciki 4-5 grup pręcików 1
pręciki pylniki białawe 1
pręciki Rurka pręcikowa cylindryczna, owłosiona 1
pręciki 3-5 prątniczek 1
pręciki 4 7
pręciki 10 7
pręciki liczne 11
pręciki zrośnięte u nasady 2
pręciki pylniiki zielone 2
pręciki przyrośnięte do rurki korony 2
pręciki pylniki brunatnoczerwone 1
pręciki nitki pręcików orzęsione 1
pręciki 20-30 1
pręciki 3 4
pręciki pylniki zrośnięte w rurkę 1
pręciki 5 pręcików przyrośniętych do rurki korony 2
pręciki dwusilne 7
pręciki pręciki wolne 1
pręciki biale 1
pręciki 6 6
pręciki 2 5
pręciki czterosilne 1
pręciki 2-3 1
pręciki różowe 1
kolor pyłku cytrynowożółty 1
kolor pyłku uwalniany w tetradach 1
kolor pyłku wiatropylność 8
kolor pyłku pomarańczowy 1
kolor pyłku ciemnobrązowy 1
kolor pyłku alergen 2
kolor pyłku pollinaria 1
kolor pyłku pyłkowina 1
kolor pyłku wodopylność 1
kolor pyłku żółty 2
kolor pyłku samopylność 4
kolor pyłku złotożółty 1
kolor pyłku owadopylność 3
kolor pyłku zapylenie krzyżowe 2
kolor pyłku owadopylność 35
symetria kwiatu promienista 105
symetria kwiatu grzbiecista 297
symetria kwiatu wargowa 2
typ kwiatu Jednopłciowe z przewagą żeńskich 1
typ kwiatu pręcikowy 1
typ kwiatu część męska kwiatostanu przylega bezpośrednio do żeńskiej 1
typ kwiatu przedsłupność 5
typ kwiatu słupkowy 1
typ kwiatu ozdobne kwiaty płonne 1
typ kwiatu obupłciowy 21
typ kwiatu niepozorne kwiaty płodne 1
typ kwiatu dwojakie 3
typ kwiatu równoczesne 2
typ kwiatu męskie 2
typ kwiatu rurkowate 1
typ kwiatu kwiaty rozdzielnopłciowe 10
typ kwiatu kwiaty przedprątne 4
typ kwiatu zredukowane kwiaty 1
typ kwiatu tylko rurkowate (jak np. lilak) 1
zapach silny, dość nieprzyjemny 2
zapach miły i przyjemny zapach 7
zapach cytrynowo-bergamotowy 1
zapach bezwonne 2
zapach piżmowy 1
zapach wonny 5
zapach silny i przyjemny 3
zapach pachnące miodem 1
zapach cytrynowy 4
zapach słaba, delikatna woń 2
znamiona słupka szyjki słupka zrośnięte spodem 1
znamiona słupka trzy słupki 2
znamiona słupka słupek trzyszyjkowy 3
znamiona słupka słupek 5-szyjkowy 2
znamiona słupka słupek nagi 1
znamiona słupka dwudzielne 5
znamiona słupka główkowate 1
znamiona słupka znamiona żółte 1
znamiona słupka 3 znamiona 1
znamiona słupka trójdzielne 2
znamiona słupka słupek jednoszyjkowy 1
znamiona słupka słupek dolny 1
znamiona słupka 1 pałeczkowate znamię 1
znamiona słupka kwiaty przedsłupne 1
znamiona słupka cztery słupki 1
znamiona słupka słupek górny 4
znamiona słupka Słupek dwukrotny 2
znamiona słupka heterostylia 1
znamiona słupka słupek jeden 34
znamiona słupka pałeczkowate 1
znamiona słupka słupek dwuszyjkowy 1
znamiona słupka 2 znamiona 2
znamiona słupka liczne słupki 5
kształt blaszki wąskoodwrotniejajowate 1
kształt blaszki wyginające się 1
kształt blaszki okrągławe 2
kształt blaszki silny nalot woskowy 1
kształt blaszki wąskojajowate 2
kształt blaszki liście łuskowate 4
kształt blaszki łuskowate 1
kształt blaszki szydlaste 2
kształt blaszki długoogonkowe 1
kształt blaszki połyskujące 1
kształt blaszki liście drobne 2
kształt blaszki liście szpilkowate 1
kształt blaszki obłe 1
kształt blaszki niesymetryczne 1
kształt blaszki liście równowąske 311
kształt blaszki owalno-eliptyczne 1
kształt blaszki podługowate 6
kształt blaszki równowąskie 2
kształt blaszki mięsiste 5
kształt blaszki przegradzane 1
kształt blaszki owalne 4
kształt blaszki liście eliptycznolancetowate 9
kształt blaszki klinowato odwrotnie jajowate 1
kształt blaszki płaskie 2
kształt blaszki łyżeczkowate 1
kształt blaszki trójkątno-nerkowate 1
kształt blaszki liście sercowate 220
kształt blaszki podługowatolancetowate 5
kształt blaszki szeroko-lancetowate 4
kształt blaszki opadające na zimę 3
kształt blaszki liście eliptyczne 148
kształt blaszki równowąskolancetowate 6
kształt blaszki sztywne 4
kształt blaszki podługowatoeliptyczne 1
kształt blaszki bocznie spłaszczone 1
kształt blaszki nerkowate 1
kształt blaszki liście jajowate 875
kształt blaszki listki jajowate lub eliptyczne 1
kształt blaszki igły 61
kształt blaszki cienkie 3
kształt blaszki bez zielonych liści 3
kształt blaszki liście romboidalne 11
kształt blaszki zatokowowrębne 1
kształt blaszki Środkowy listek romboidalny 1
kształt blaszki z głęboką zatoką 1
kształt blaszki liście okrągłe 111
kształt blaszki sercowatojajowate 2
kształt blaszki równowąskopodługowate 1
kształt blaszki odziomkowe 2
kształt blaszki łamliwe 1
kształt blaszki Przy roztarciu pachną terpentyną 1
kształt blaszki liście trójkątne 99
kształt blaszki najszersze poza połową 1
kształt blaszki wydłużone 1
kształt blaszki zanurzone 2
kształt blaszki szerokoeliptyczne 4
kształt blaszki listki podłużnie jajowate 1
kształt blaszki liście lancetowate 775
kształt blaszki kutnerowate 1
kształt blaszki w zarysie trójkątna 2
kształt blaszki delikatnie skręcone 1
kształt blaszki trójkątno-jajowate 1
kształt blaszki liście odwrotnie jajowate 125
kształt blaszki zapach cytrynowy 1
kształt blaszki liście nerkowate 41
kształt blaszki soczyste 1
kształt blaszki igiełkowate 1
kształt blaszki w zarysie okrągławe 2
kształt blaszki w zarysie nerkowate 1
kształt blaszki liście klinowate 81
kształt blaszki górne liście siedzące 1
kształt blaszki rozproszone włoski 1
kształt blaszki liście wąskie i wydłużone 320
kształt blaszki kruche 1
kształt blaszki duże 6
kształt blaszki liście łopatkowate 65
kształt blaszki delikatne punktowanie na spodzie blaszki 1
kształt blaszki liście najszersze w połowie długości 37
kształt blaszki eliptyczno-jajowate 4
kształt blaszki jajowatokoliste 1
kształt blaszki błyszczące 3
kształt blaszki podłużnie jajowate 3
kształt blaszki zatokowo-ząbkowane 1
kształt blaszki rynienkowate 2
kształt blaszki liście odwrotnie sercowate 3
kształt blaszki okrągłosercowate 2
kształt blaszki jajowato-lancetowate 3
kształt blaszki małe 1
kształt blaszki liście najszersze przy końcu 195
kształt blaszki kulisty 1
kształt blaszki liście strzałkowate 23
kształt blaszki długie 3
kształt blaszki pazurkowato zgięte 1
kształt blaszki na całej łodydze 1
kształt blaszki silnie porozcinane 1
kształt blaszki liście najszersze przy nasadzie 98
kształt blaszki częściowo zimozielone 1
kształt blaszki szeroko-jajowate 4
kształt blaszki jajowatopodługowate 1
kształt blaszki listki siedzące 1
kształt blaszki szerokie 2
kształt blaszki liście oszczepowate 16
kształt blaszki Listki o długości 1,5 - 3,2 mm 1
kształt blaszki mieczowate 1
kształt blaszki jajowate 3
kształt blaszki od spodu omszone 1
kształt blaszki jajowato-lancetowate 5
kształt blaszki nieco spłaszczone 1
kształt blaszki zimozielone 3
kształt blaszki listki sercowato-jajowate 1
kształt blaszki jajowato-trójkątne 2
kształt blaszki języczkowate 1
kształt blaszki lirowate 1
kształt blaszki często skręcone wokół osi, 1
kształt blaszki wąskolancetowate 2
kształt blaszki od spodu wełniście owłosione 1
kształt blaszki listki szerokoeliptyczne 1
kształt blaszki grube 4
kształt blaszki listki sierpowato zgięte 1
kształt blaszki magazynujące wodę 2
kształt blaszki rozety liściowe 2
kształt blaszki kędzierzawe 1
kształt blaszki jajowatoklinowate 1
kształt blaszki nitkowate 3
kształt blaszki Komórki listków na brzegu kwadratowe 1
kształt blaszki skórzaste 8
kształt blaszki wąskie 1
kształt blaszki ogruczolone 1
powierzchnia blaszki kutnerowata 1
powierzchnia blaszki od spodu owłosiona 5
powierzchnia blaszki od spodu jaśniejsza 1
powierzchnia blaszki karbowana 1
powierzchnia blaszki obustronnie naga 1
powierzchnia blaszki ogruczolona 1
powierzchnia blaszki z jamkami 1
powierzchnia blaszki owłosiona od spodu 1
powierzchnia blaszki dołem matowa 1
powierzchnia blaszki błyszcząca 4
powierzchnia blaszki obustronnie owłosiona 3
powierzchnia blaszki od spodu pokryta meszkiem 1
powierzchnia blaszki od spodu jedwabiste 1
powierzchnia blaszki gładka 10
powierzchnia blaszki srebrzyście owłosiona 1
powierzchnia blaszki szorstka 3
powierzchnia blaszki delikatnie owłosiona 1
powierzchnia blaszki z punkcikami gruczołów 2
powierzchnia blaszki połyskująca 8
powierzchnia blaszki skórzasta 4
powierzchnia blaszki lepka 1
powierzchnia blaszki pomarszczona 3
powierzchnia blaszki naga 3
powierzchnia blaszki od spodu biały, woskowaty rysunek (kokardka) 1
powierzchnia blaszki omszona 1
powierzchnia blaszki nieco skórzasta 1
powierzchnia blaszki owłosiona 11
powierzchnia blaszki spodem kutnerowata 1
powierzchnia blaszki miękka 1
brzeg liścia podwójnie piłkowany 2
brzeg liścia grubo piłkowany 2
brzeg liścia tępo ząbkowane 1
brzeg liścia grubo karbowane 1
brzeg liścia białawy 1
brzeg liścia gruczołkowaty 1
brzeg liścia nieregularnie piłkowany 1
brzeg liścia podwójnie ząbkowany 2
brzeg liścia karbowanopiłkowany 8
brzeg liścia drobno ząbkowany 2
brzeg liścia karbowanoząbkowany 1
brzeg liścia grubo ząbkowany 4
brzeg liścia całobrzegi 26
brzeg liścia bardzo drobno piłkowany 2
brzeg liścia kolczasty 5
brzeg liścia piłkowany 10
brzeg liścia karbowany 9
brzeg liścia drobno piłkowany 5
brzeg liścia ząbkowany 15
brzeg liścia podwinięty 7
brzeg liścia wcinano-karbowany 1
brzeg liścia falisty 5
brzeg liścia orzęsiony 5
jesienna barwa liści brunatniejące 2
jesienna barwa liści jaskrawoczerwona 1
jesienna barwa liści purpurowa 1
jesienna barwa liści nie tracą zabarwienia 2
jesienna barwa liści żółta 5
jesienna barwa liści opadające na zimę 4
jesienna barwa liści fioletowa 1
jesienna barwa liści czerwona 3
jesienna barwa liści sezonowe 1
jesienna barwa liści pomarańczowa 5
jesienna barwa liści karminowa 1
jesienna barwa liści złocistożółta 2
jesienna barwa liści żółtopomarańczowa 1
kolor liścia szarawoniebieskie 1
kolor liścia niebieskawe 1
kolor liścia czerwone 1
kolor liścia jasnozielone 6
kolor liścia srebrzyste 1
kolor liścia brzegiem białawe 1
kolor liścia żółtozielone 1
kolor liścia oliwkowo-ciemnozielone 1
kolor liścia oliwkowo-brunatne 1
kolor liścia czerwonawo nabiegłe 1
kolor liścia żywozielone 4
kolor liścia sinozielony 1
kolor liścia biało kropkowane 1
kolor liścia ciemnozielone 29
kolor liścia niebieskobiałe od spodu 1
kolor liścia szarozielone 9
kolor liścia od spodu żółto-zielone 1
kolor liścia od spodu szarozielone 4
kolor liścia niebieskozielone 1
kolor liścia od spodu jasnozielona 1
kolor liścia siwozielony 1
kolor liścia szare 2
kolor liścia trójbarwne 1
kolor liścia spodnia strona szarozielona 1
kolor liścia wielobarwne 1
kolor liścia obustronnie zielone 1
kolor liścia biało-zielono-różowe 1
kolor liścia od spodu białe 1
kolor liścia niebieskawo-szaro filcowate 1
kolor liścia od spodu purpurowo nabiegłe 1
kolor liścia nieregularne, ciemne plamki 1
kolor liścia od spodu jaśniejsze 1
kolor liścia w białe i różowe plamy 1
kolor liścia purpurowo-brązowe 2
kolor liścia matowozielone 1
kolor liścia od spodu czerwono-fioletowe 1
kolor liścia szarawe 2
kolor liścia obrzeżenie purpurowe 1
kolor liścia obustronnie zielone 1
kolor liścia od spodu niebiesko-szare 2
kolor liścia od spodu sinozielone 2
kolor liścia z białą półksiężycowatą plamą 1
kolor liścia od spodu niebieskozielone 4
kolor liścia zielone 19
kolor liścia czerwonawe 1
kolor liścia purpurowo nabiegłe 2
nasada ucięta 3
nasada szeroka 1
nasada brak gruczołków (cecha diagnostyczna) 1
nasada zwężona 2
nasada ostrokątna 1
nasada obejmująca 2
nasada Pochwy liściowe pędów letnich przylegające 1
nasada z uszkami 2
nasada Pochwy liściowe pędów letnich z ząbkami 1
nasada sercowata 9
nasada nasady otaczają kwitnące pędy 1
nasada klinowata 9
nasada pochwa liściowa zaokrąglona 1
nasada zaokrąglona 6
nasada Nasady zrastają się w krótką pochwę 1
ogonek liściowy niewyraźny 1
ogonek liściowy nagi 1
ogonek liściowy obecny 3
ogonek liściowy mięsisty 2
ogonek liściowy długi 16
ogonek liściowy krótki 11
ogonek liściowy pochwiasty 2
ogonek liściowy liście siedzące 12
ogonek liściowy dłuższy od blaszki liściowej 2
ogonek liściowy oskrzydlony 5
ogonek liściowy cienki 1
ogonek liściowy 4-8 mm 1
ogonek liściowy wiotki 1
ogonek liściowy różowo-żółty 1
ogonek liściowy spłaszczony 2
ogonek liściowy czerwonawy 1
ogonek liściowy mleczny sok 1
ogonek liściowy owłosiony 1
ogonek liściowy gruby 1
kształ pąków drobne 2
kształ pąków zaostrzone 2
kształ pąków owłosione 1
kształ pąków białe 1
kształ pąków kuliste 3
kształ pąków odstające na długich szypułkach 1
kształ pąków ożywicowane 3
kształ pąków środkowy zaostrzony 1
kształ pąków kutnerowato owłosione 1
kształ pąków małe 2
kształ pąków po 3 na końcach pędów 1
kształ pąków podługowate 1
kształ pąków stożkowate 1
kształ pąków długie 1
kształ pąków przylegające 1
kształ pąków owalne 1
kształ pąków ostre 4
kształ pąków jajowate 3
kształ pąków stępione 1
kształ pąków lepkie 3
kształ pąków walcowate 1
kształ pąków zaokrąglone 1
kolor pąków pomarańczowobrązowe 2
kolor pąków żywicujące 2
kolor pąków brunatne 1
kolor pąków białe 1
kolor pąków czerwonobrunatne 1
kolor pąków brązowe 3
kolor pąków purpurowofioletowe 1
liście przykwiatowe pokrywki 2
liście przykwiatowe pokrywy 1
liście przykwiatowe podsadki 8
liście przykwiatowe okrywa 10
liście przykwiatowe podkwiatki 4
liście przykwiatowe przysadki 13
przylistki szydlaste 1
przylistki drobne 1
przylistki słabo skręcone 1
przylistki całobrzegie 1
przylistki 2-3 klapowe 1
przylistki brak 1
przylistki przekształcone w ciernie 1
przylistki lancetowatoszydlaste 1
przylistki lancetowate 3
przylistki jajowate 3
przylistki błoniaste 1
przylistki nerkowate 2
przylistki zrośnięte 1
przylistki szybko opadające 1
przylistki poszarpane 1
szczególne formy liści ustawione dachówkowato 1
szczególne formy liści wąsy czepne 1
szczególne formy liści rozeta liści 5
szczególne formy liści liść obejmujący 8
szczyt tępy 10
szczyt z ostrym kończykiem 2
szczyt zaokrąglony 2
szczyt stępiony 1
szczyt wcięty 1
szczyt kolec 1
szczyt wykrojony 2
szczyt ostry 11
szczyt zaostrzony 19
szczyt z krótkim odgiętym końcem 1
szczyt wydłużony 1
typ liści potrójnie pierzastodzielny 1
typ liści 3-4 pierzastozłożony 1
typ liści lisc złożony 5
typ liści potrójnie złożony 1
typ liści 2-3 pierzasto-złożony 3
typ liści przyziemna różyczka 3
typ liści liść prosty 34
typ liści dłoniastozłożony 1
typ liści pierzastodzielne 1
typ liści parzyście pierzastozłożony 2
typ liści pierzastoklapowane 1
typ liści nieparzyście pierzastozłożony 6
typ liści 5-7 listkowe 1
typ liści pierzastosieczny 3
typ liści rozeta 5
ulistnienie skrętoległe 10
ulistnienie nakrzyżległe 2
ulistnienie naprzeciwległe 259
ulistnienie okółkowe 24
ulistnienie naprzemianległe 54
unerwienie dołem jaśniejsze 1
unerwienie dłoniaste 3
unerwienie trójdzielna 1
unerwienie równoległe 5
unerwienie pierzaste 5
wcięcia blaszki 3 – 5 klapowe 2
wcięcia blaszki pierzastosieczne 5
wcięcia blaszki potrójnie pierzastosieczne 2
wcięcia blaszki 1-2 pierzastoklapowane 2
wcięcia blaszki 3-4 pierzaste 1
wcięcia blaszki trójklapowe 3
wcięcia blaszki szeroko klapowane 1
wcięcia blaszki pięcioklapowe 4
wcięcia blaszki trójlistkowe 1
wcięcia blaszki dłoniasto-klapowane 2
wcięcia blaszki pierzasto wcięte 1
wcięcia blaszki nieregularnie zatokowo wrębne 1
wcięcia blaszki wrębne 2
wcięcia blaszki klapowane 2
wcięcia blaszki pierzastodzielne 4
wcięcia blaszki palczasto 5-dzielne 1
wcięcia blaszki pięciolistkowe 1
wcięcia blaszki odcinki wcinane 1
wcięcia blaszki nieparzyście pierzastosieczne 1
wcięcia blaszki 5-7 klapowe 1
wcięcia blaszki podwójnie pierzastosieczne 1
wcięcia blaszki dłoniastodzielne 2
wcięcia blaszki dłoniasto 7-dzielne 1
wcięcia blaszki pierzasto porozcinane 1
kolor nasion jasnobrunatne 1
kolor nasion szare 1
kolor nasion czarnobrązowe 2
kolor nasion jasnobrązowe 4
kolor nasion ciemnoszare 1
kolor nasion żółtawobrunatne 1
kolor nasion żółte 8
kolor nasion żółtawe 1
kolor nasion pomarańczowe 1
kolor nasion brązowe 5
kolor nasion czarne 3
kolor nasion brunatne 5
kolor nasion ciemne 1
rozsiewanie nasion hydrochoria 2
rozsiewanie nasion anemochoria 16
rozsiewanie nasion herpochoria 1
rozsiewanie nasion barochoria 1
rozsiewanie nasion ballochoria 1
rozsiewanie nasion ornitochoria 2
rozsiewanie nasion endochoria 117
rozsiewanie nasion autochoria 2
rozsiewanie nasion antropochoria 1
rozsiewanie nasion myrmekochoria 5
rozsiewanie nasion zoochoria 5
rozsiewanie nasion boleochoria 1
wielkość nasion nieoskrzydlone 1
wielkość nasion jadalne 1
wielkość nasion z elajosomem 4
wielkość nasion 3,5 mm 1
wielkość nasion żebrowane 1
wielkość nasion chropowate 1
wielkość nasion sercowate 1
wielkość nasion nerkowate 2
wielkość nasion długie 1
wielkość nasion ciemne 1
wielkość nasion z osnówką 1
wielkość nasion owłosione 1
wielkość nasion eliptyczne 1
wielkość nasion gładkie 5
wielkość nasion pomarszczone 1
wielkość nasion błyszczące 3
wielkość nasion drobno brodawkowane 2
wielkość nasion liczne 1
wielkość nasion soczewkowate 2
wielkość nasion poniżej 4mm 5
wielkość nasion jajowate 5
wielkość nasion spłaszczone 3
wielkość nasion okrągłe 1
wielkość nasion drobne 7
wielkość nasion matowe 3
wielkość nasion faliste 2
wielkość nasion oskrzydlone 7
wielkość nasion duże 2
okres dojrzewania owoców styczeń 1
okres dojrzewania owoców luty 1
okres dojrzewania owoców czerwiec 2
okres dojrzewania owoców lipiec 7
okres dojrzewania owoców sierpień 10
okres dojrzewania owoców wrzesień 11
okres dojrzewania owoców październik 9
okres dojrzewania owoców listopad 2
okres dojrzewania owoców grudzień 1
kolor owoców purpurowe 12
kolor owoców fioletowe 18
kolor owoców jasnobrązowe 2
kolor owoców żółtozielony z różowym odcieniem 2
kolor owoców białe 71
kolor owoców żółte 136
kolor owoców pomarańczowe 23
kolor owoców żółte 1
kolor owoców szare 29
kolor owoców różowe 1
kolor owoców różowokarminowe 1
kolor owoców ciemnoszare 1
kolor owoców zielonkawo-brunatne 1
kolor owoców wiśniowo-czerwone 1
kolor owoców ciemnoczerwonobrunatne 1
kolor owoców ciemnobrunante 1
kolor owoców srebrzystoszare 1
kolor owoców zielonawo prążkowane 1
kolor owoców zielone 119
kolor owoców oliwkowy 3
kolor owoców brązowawożółte 1
kolor owoców niebieskie 17
kolor owoców srebrzystobiaławy 1
kolor owoców czarne 142
kolor owoców szafirowe 1
kolor owoców brązowe 233
kolor owoców żółtozielonkawe 5
kolor owoców brunatne 5
kolor owoców ciemnogranatowe 1
kolor owoców czerwone 170
kolor owoców szkarłatne 1
rodzaj owoców orzechy 214
rodzaj owoców owoc zbiorowy 3
rodzaj owoców owoc pozorny 2
rodzaj owoców skrzydlak 4
rodzaj owoców owocostan 1
rodzaj owoców pestkowiec 82
rodzaj owoców łuszczyna 2
rodzaj owoców mieszek 51
rodzaj owoców łuszczynka 1
rodzaj owoców torebki 552
rodzaj owoców niełupka 15
rodzaj owoców orzeszki 13
rodzaj owoców jagoda 84
rodzaj owoców rozłupnia z rozłupkami 9
rodzaj owoców strąki 117
powierzchnia owocu miękko kolczasta 1
powierzchnia owocu kanciasta 50
powierzchnia owocu kolczasta 15
powierzchnia owocu pomarszczona 37
powierzchnia owocu żeberkowana 57
powierzchnia owocu błyszcząca 1
powierzchnia owocu szaro filcowate 1
powierzchnia owocu gładka 106
powierzchnia owocu oskrzydlona 1
powierzchnia owocu aparat lotny 3
powierzchnia owocu szorstka 14
powierzchnia owocu owłosiona 237
powierzchnia owocu słabo siateczkowata 1
powierzchnia owocu drobno punktowane 1
powierzchnia owocu matowa 1
powierzchnia owocu naga lub owłosiona 1
powierzchnia owocu pappus 1
powierzchnia owocu meszkowaty nalot 2
wielkość owoców rozmnaża się wegetatywnie przez liście 1
wielkość owoców 5-8 mm 1
cechy pędu pokładające się 2
cechy pędu zielony 1
cechy pędu pędy kwiatowe 1
cechy pędu długorozłogowe 1
cechy pędu wijące się 2
cechy pędu krótki 1
cechy pędu pędy płonne 1
cechy pędu młode pędy cienkie 1
cechy pędu zakorzeniające się w węzłach 1
cechy pędu rozgałęziony 1
cechy pędu mięsisty 1
cechy pędu zdrewniałe 1
cechy pędu młode pędy jasnożółte 1
cechy pędu młode pędy jedwabiście owłosione 1
cechy pędu nagie 5
cechy pędu graniaste 1
cechy pędu wzniesione 3
cechy pędu owijające się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 1
cechy pędu sztywne 2
cechy pędu drewniejące 1
cechy pędu przekształcone w ciernie 1
cechy pędu proste 1
cechy pędu płaskie gałązki 1
cechy pędu silnie rozczłonkowane 1
cechy pędu wspinające się 1
cechy pędu delikatne 1
cechy pędu młode pędy omszone 1
cechy pędu bardzo liczne 1
cechy pędu czterokanciaste 1
cechy pędu wysoki pęd kwiatostanowy 1
cechy pędu podnoszące się 1
cechy pędu nierozgałęzione 1
cechy pędu młode pędy szaro-brunatne 1
cechy pędu pędy zarodnionośne wiosenne jasnobrązowe 1
cechy pędu młode pędy niebieskawe 1
cechy pędu młode pędy z białymi przetchlinkami 1
cechy pędu brązowoczerwone 2
cechy pędu pęd uproszczony do organizacji plechy 1
cechy pędu letnie pędy asymilacyjne zielone 1
cechy pędu długie 1
cechy pędu zwisające 2
cechy pędu cienkie 5
cechy pędu długie do 15 m 1
cechy pędu ukorzenione 1
cechy pędu kulisty człon pędowy 1
cechy pędu młode jasnozielonkawe 1
cechy pędu zielonoszare do szarobrunatnych 1
cechy pędu nitkowate 1
cechy pędu grube 1
powierzchnia łodygi kolczasto ocierniona 1
powierzchnia łodygi nieoskrzydlona na krawędziach 1
powierzchnia łodygi żółtawozielona 1
powierzchnia łodygi kolczasto oskrzydlona 1
powierzchnia łodygi sinawozielona 1
powierzchnia łodygi czerwonobrązowa 1
powierzchnia łodygi fioletowo nabiegła 1
powierzchnia łodygi zielona 3
powierzchnia łodygi brunatno nabiegła 1
powierzchnia łodygi czerwono nabiegła 2
powierzchnia łodygi szarozielona 1
sok pędu sok mleczny 20
wygląd łodygi rozłogi 2
wygląd łodygi dołem naga 1
wygląd łodygi kłącze płożące się 3
wygląd łodygi podłużnie bruzdowana 2
wygląd łodygi prosta 10
wygląd łodygi pnąca 1
wygląd łodygi ciernie 1
wygląd łodygi górą owłosiona 2
wygląd łodygi walcowata 1
wygląd łodygi nierozgałęziona 5
wygląd łodygi łodyga prosta 6
wygląd łodygi liczne łodygi 1
wygląd łodygi czerwono nabiegła 2
wygląd łodygi naga 12
wygląd łodygi żółtawa 3
wygląd łodygi ogruczolona 4
wygląd łodygi pień 1
wygląd łodygi łodyga omszona 60
wygląd łodygi czworograniasta 3
wygląd łodygi kłącza podziemne 1
wygląd łodygi szorstko owłosiona 2
wygląd łodygi brązowawo-fioletowa 1
wygląd łodygi dęta 3
wygląd łodygi niebieskawozielona 1
wygląd łodygi unosząca się w wodzie 1
wygląd łodygi fioletowo nabiegła 3
wygląd łodygi częściowo zdrewniała 2
wygląd łodygi Kłącze długie, cienkie 1
wygląd łodygi kłaącze pokryte łuskami i brązowymi włoskami 1
wygląd łodygi łodyga pełzająca 229
wygląd łodygi szczeciniasto owłosiona 1
wygląd łodygi pokryta brązowymi łuskami 1
wygląd łodygi kanał powietrzny 1
wygląd łodygi rozgałęzione kłącze 1
wygląd łodygi z długimi międzywęźlami 1
wygląd łodygi leżąca 1
wygląd łodygi soczysta 1
wygląd łodygi kłącze z rozłogami 5
wygląd łodygi wyprostowana 4
wygląd łodygi źdźbło 3
wygląd łodygi łodyga trójkanciasta 48
wygląd łodygi wełnisto owłosiona 1
wygląd łodygi formy półpienne 1
wygląd łodygi lekko owłosiona 1
wygląd łodygi przy wysychaniu czerniejąca 1
wygląd łodygi łodyg kilka 1
wygląd łodygi wzniesiona 14
wygląd łodygi drewniejąca 1
wygląd łodygi dołem długo owłosiona 1
wygląd łodygi obła 6
wygląd łodygi wydłużona 1
wygląd łodygi łodyga czterokanciasta 69
wygląd łodygi czerwona 1
wygląd łodygi łodyga kolczasta 19
wygląd łodygi bulwiasta 2
wygląd łodygi zdrewniała u nasady 1
wygląd łodygi przylegająco owłosiona 1
wygląd łodygi podnosząca się 14
wygląd łodygi bez rozłogów 1
wygląd łodygi łodyga gałęzista 710
wygląd łodygi bruzdowana 7
wygląd łodygi przerywano-kolczasto oskrzydlona 1
wygląd łodygi ulistniona 6
wygląd łodygi łodyga wzniesiona 640
wygląd łodygi podziemna 1
wygląd łodygi czerwone rozłogi 1
wygląd łodygi pojedyncza 2
wygląd łodygi okrągława 1
wygląd łodygi kłącze grube 4
wygląd łodygi zielona 4
wygląd łodygi dołem czerwonawa 1
wygląd łodygi odstająco owłosiona 4
wygląd łodygi łodyga szorstka 116
wygląd łodygi mięsista 4
wygląd łodygi rozesłana 3
wygląd łodygi górą rozgałęziona 3
wygląd łodygi kłącze 4
wygląd łodygi okółkowo rozgałęziona 1
wygląd łodygi Część odziomkowa pokryta skórzastymi łuskami 1
wygląd łodygi niewyraźnie bruzdowana 1
wygląd łodygi głąbik 4
wygląd łodygi pokładająca się 4
wygląd łodygi słabo kanciasta 1
wygląd łodygi słabo rozgałęziona 2
wygląd łodygi łodyga owłosiona 700
wygląd łodygi kłącze cienkie, płożące się 1
wygląd łodygi kłącze walcowate 2
wygląd łodygi sztywna 6
wygląd łodygi dwudzielna 1
wygląd łodygi owłosiona 4
wygląd łodygi pędy dołem zdrewniałe 1
wygląd łodygi łodyga żebrowana 11
wygląd łodygi kłącze poziome 1
wygląd łodygi bezzieleniowa 1
wygląd łodygi zakorzeniająca się 1
wygląd łodygi gruba 7
wygląd łodygi łodyga gładka 373
wygląd łodygi brak 1
wygląd łodygi łodyżki kilkukrotnie widlasto rozgałęzione 1
wygląd łodygi kutnerowata 3
wygląd łodygi pełna 1
wygląd łodygi słabo ulistniona 2
wygląd łodygi z jednym kwiatem 1
wygląd łodygi wysoka 1
wygląd łodygi gładka 2
wygląd łodygi skąpokwiatowa 1
wygląd łodygi kłącze zdrewniałe 2
wygląd łodygi zakończona kwiatostanem 2
wygląd łodygi włoski gruczołowe 1
wygląd łodygi cienka 3
wygląd łodygi dołem łysiejąca 1
wygląd łodygi sinozielona 2
wygląd łodygi zdrewniała 2
wygląd łodygi żeberkowana 1
wygląd łodygi brązowa 2
wygląd łodygi kanciasta 6
wygląd łodygi kłącze okryte łuskami 1
wygląd łodygi tworząca wąsy czepne 1
wygląd łodygi purpurowo nabiegła 1
wygląd łodygi dość sztywna 1
wygląd łodygi purpurowo nabiegła 4
wygląd łodygi krótkie kłącze 2
wygląd łodygi pokryta włoskami gruczołowatymi. 1
wygląd łodygi grube kłącze 1
wygląd łodygi rurkowata 1
wygląd łodygi dołem brązowoczerwona tunika 1
wygląd łodygi kanciasta 1
wygląd łodygi szaro przylegająco owłosiona 1
wygląd łodygi pusta w środku 2
wygląd łodygi rozgałęziająca się 13
wygląd łodygi zmodyfikowane w bulwy 1
wygląd łodygi gęsto ulistniona 5
wygląd łodygi kolankowata 1
wygląd łodygi łodygi do 6m długości 1
wygląd łodygi pełzające kłącza 6
wygląd łodygi płożące się 5
wygląd łodygi dołem rozgałęziona 1
szacowana wysokość łodygi do 15 m 1
szacowana wysokość łodygi 25 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 120 cm wysokości 2
szacowana wysokość łodygi 50 - 200 cm 1
szacowana wysokość łodygi 15-30 cm 2
szacowana wysokość łodygi do 10 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 2,5 m 1
szacowana wysokość łodygi 6-8 m 1
szacowana wysokość łodygi 10-30 cm 3
szacowana wysokość łodygi 30-90 cm 7
szacowana wysokość łodygi 50-90 cm 1
szacowana wysokość łodygi 2-39 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 60 cm 4
szacowana wysokość łodygi 50-90 cm 2
szacowana wysokość łodygi 60-80 cm 1
szacowana wysokość łodygi 100 - 150 cm 4
szacowana wysokość łodygi do kostki (0 < x < 15 cm) 168
szacowana wysokość łodygi do 30 cm 1
szacowana wysokość łodygi od kostki do kolana (15< x <60 cm) 21
szacowana wysokość łodygi 30-40 cm 1
szacowana wysokość łodygi 10–40 cm 2
szacowana wysokość łodygi do 8 cm 1
szacowana wysokość łodygi od kolana do pasa (60 < x < 100 cm) 418
szacowana wysokość łodygi 15-40 cm 1
szacowana wysokość łodygi od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm) 273
szacowana wysokość łodygi do 200 cm 2
szacowana wysokość łodygi 80-100 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 50 cm 2
szacowana wysokość łodygi wyższa od człowieka (> 200 cm) 467
szacowana wysokość łodygi 50-100 cm 1
szacowana wysokość łodygi 8-30 cm 1
szacowana wysokość łodygi 70-150 cm 1
szacowana wysokość łodygi 5-30 cm 2
szacowana wysokość łodygi 3-4 m 2
szacowana wysokość łodygi do 100 cm 2
szacowana wysokość łodygi 20-70 cm 1
szacowana wysokość łodygi 5-50 cm 1
szacowana wysokość łodygi długość 10-80 cm 3
szacowana wysokość łodygi do 10 m 1
szacowana wysokość łodygi 30-60 m 4
szacowana wysokość łodygi 5-20 cm 1
szacowana wysokość łodygi 10-20 cm 1
zapach łodygi zapach aromatyczny 22
zapach łodygi zapach czosnkowy 2
zapach łodygi zapach nieprzyjemny 9
zapach łodygi zapach ogórków 1
siedlisko wilgotne szczeliny skalne 1
siedlisko lasy mieszane 47
siedlisko wysypiska 2
siedlisko przypłocia, przychacia 3
siedlisko zarośla nadrzeczne i śródpolne 1
siedlisko Wilgotne lasy i zarośla 6
siedlisko suche murawy 43
siedlisko siedliska ruderalne 4
siedlisko Borówczyska 12
siedlisko na próchnicznych podłożach 2
siedlisko W miejscach okresowo lub trwale podmokłych, skrajnie ubogich 1
siedlisko Widne lasy, zarośla i zręby 6
siedlisko Buczyny 57
siedlisko świetliste zarośla 1
siedlisko w górach brak 1
siedlisko gleby wapienne 49
siedlisko trawniki 1
siedlisko skały, głazy i kamienie 2
siedlisko wzdłuż dróg leśnych 2
siedlisko Brzegi wód 103
siedlisko wody szybko płynące 5
siedlisko skały, mury, skarpy 2
siedlisko Bory bagienne 10
siedlisko hale wysokogórskie 1
siedlisko wilgotne zarośla nadbrzeżne 1
siedlisko łąki pobagienne 1
siedlisko Dąbrowy 38
siedlisko brzegi potoków 3
siedlisko świeże bory sosnowe 2
siedlisko piętro pogórza 1
siedlisko uprawy okopowe 1
siedlisko Tereny podmokłe i zabagnione 2
siedlisko trawiaste zbocza 19
siedlisko polany 104
siedlisko Torfowiska wysokie 25
siedlisko traworośla 1
siedlisko przybrzeżne strefy jezior 2
siedlisko obrzeża lasów sosnowo-brzozowe 1
siedlisko zarastające jeziora 2
siedlisko Grądy 58
siedlisko młaki 1
siedlisko w miastach 17
siedlisko półki skalne 1
siedlisko hałdy Górnego Śląska. 1
siedlisko Ogrody i parki 22
siedlisko miejsca nasłonecznione 37
siedlisko Regiel dolny 41
siedlisko ziołorośla 2
siedlisko piaszczyste łachy, wydmy 1
siedlisko starorzecza 30
siedlisko Łęgi 25
siedlisko piętro alpejskie 4
siedlisko łąki 183
siedlisko góry 81
siedlisko Lasy liściaste 137
siedlisko zarośla 484
siedlisko Regiel górny 24
siedlisko murawy naskalne 1
siedlisko skraje borów sosnowych 2
siedlisko Wrzosowiska 69
siedlisko ponad górną granicą lasu 1
siedlisko przy rowach melioracyjnych 1
siedlisko Piętro halne 55
siedlisko umocnienia koryt rzecznych 1
siedlisko Szuwary 70
siedlisko mokradła 1
siedlisko torfowiska niskie 55
siedlisko murawki na wapieniu 1
siedlisko Polany leśne 4
siedlisko skały, zbocza 2
siedlisko zarastające piargi 1
siedlisko skały i szczeliny skalne 1
siedlisko zbiorowiska okrajkowe 2
siedlisko Sudety 205
siedlisko Wzgórza i pagórki 2
siedlisko Namuliska 1
siedlisko miejsca piaszczyste 4
siedlisko piętro alpejskie i subniwalne 1
siedlisko pojedyncze stanowiska na Pomorzu 1
siedlisko Piętro turni 31
siedlisko synatropijne 2
siedlisko wapienne ściany skalne 2
siedlisko wody słodkie 5
siedlisko podmokłe łąki 32
siedlisko piętro subalpejskie 1
siedlisko Pastwiska 137
siedlisko Tatry 334
siedlisko solniska 29
siedlisko poręby 1
siedlisko Przy drogach i torach kolejowych 8
siedlisko do nasadzeń nadwodnych 2
siedlisko zręby 36
siedlisko uprawy rolne 2
siedlisko skały granitowe 2
siedlisko krzewiaste zarośla 1
siedlisko Piętro kosodrzewiny 42
siedlisko płytkie jeziora 1
siedlisko ubogie łąki 5
siedlisko suche zbocza 35
siedlisko wilgotne łąki i zarośla 7
siedlisko zarośla wierzbowe 4
siedlisko Wilgotne pola i przydroża 1
siedlisko bagna 1
siedlisko murawy 353
siedlisko kamieniste i słoneczne zbocza 3
siedlisko pas nadmorski 2
siedlisko Wody stojące i wolno płynące, eutroficzne 3
siedlisko rowy 40
siedlisko torowiska 1
siedlisko stawy 2
siedlisko wilgotne lasy liściaste 1
siedlisko Zbiorowiska nadrzeczne 2
siedlisko słoneczne pagórki 1
siedlisko olsy 1
siedlisko górska murawa naskalna 2
siedlisko świetliste lasy 58
siedlisko Siedliska kserotermiczne 5
siedlisko źródliska 40
siedlisko siedliska segetalne 1
siedlisko pola uprawne 84
siedlisko piaszczyste dna czystych jezior 1
siedlisko glinianki 1
siedlisko zadrzewienia nad brzegami rzek 1
siedlisko wysokogórskie traworośla 4
siedlisko piaszczyste pola 9
siedlisko Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne 9
siedlisko wybrzeże morskie 18
siedlisko widne bory sosnowe 2
siedlisko kamieniołomy 1
siedlisko Torfowisk 197
siedlisko gruzowiska 3
siedlisko lasy 2
siedlisko gruzowiska 1
siedlisko Cieniste wilgotne lasy 1
siedlisko cieniste lasy i zarośla 9
siedlisko trawiasto-skalny gzyms 1
siedlisko doły potorfowe 2
siedlisko doliny rzek 1
siedlisko uprawy leśne 2
siedlisko zasiewy 1
siedlisko Mokre łąki, pastwiska i miedze 6
siedlisko aluwia 30
siedlisko Gleby suche i piaszczyste 3
siedlisko tereny kolejowe 3
siedlisko miedze 4
siedlisko zalewiska rzeczne 1
siedlisko miejsca zabagnione 1
siedlisko zbiorniki astatyczne 2
siedlisko skraje wilgotnych lasów 1
siedlisko zbocza dolin i wąwozów 1
siedlisko Olszyny 28
siedlisko zadrzewienia śródpolne 5
siedlisko Górskie łąki i hale 2
siedlisko lasy liściaste i mieszane 18
siedlisko kanały 1
siedlisko Suche, kamieniste stoki wapienne 4
siedlisko przydroża 15
siedlisko Słoneczne łąki i murawy 1
siedlisko nieużytki 122
siedlisko rumowiska 3
siedlisko wilgotne lasy 56
siedlisko załomy skalne 2
siedlisko ugory 71
siedlisko Podszyt lasów liściastych 1
siedlisko sady 3
siedlisko torfowiska przejściowe 2
siedlisko żyzne łąki 4
siedlisko suche łąki 3
siedlisko Skraje lasów 48
siedlisko skały wapienne 2
siedlisko zagajniki 1
siedlisko zarośla kosówki 4
siedlisko Bory sosnowe 33
siedlisko Bory mieszane 21
siedlisko kamieńce 13
siedlisko Karpaty 3
siedlisko tereny podmokłe 23
siedlisko torfowiska na wapieniu 1
siedlisko uskoki skalne 1
siedlisko murawy kserotermiczne 4
siedlisko Pobocza dróg, ścieżki 10
siedlisko stare mury z zaprawą wapienną 1
siedlisko widne lasy sosnowe i brzozowe 1
siedlisko Babia Góra 1
siedlisko gleby zasobne w wapń 4
siedlisko Ziołorośla górskie 12
siedlisko Kserotermiczne zarośla 1
siedlisko wapienie 71
siedlisko nasypy kolejowe 6
siedlisko żwirowiska 19
siedlisko Lasy iglaste i liściaste 3
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Potentilletalia caulescentis - wapienne ściany skalne ... (8210) 1
gatunek charakterystyczny dla zespół Sieglingio-Agrostietum zespół izgrzycy przyziemnej i mietlicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928 zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych 2
gatunek charakterystyczny dla zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) 2
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika 1944 em. Krausch 1961 zwarte stepy łąkowe 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Asplenietum trichomano-rutae-murariae (Kuhn 1937) R.Tx. 1937 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Calamagrostion Luqu. 1926 naturalne traworośla wysokogórskie 1
gatunek charakterystyczny dla Potentilletalia caulescentis wapienne ściany skalne ... (8210) 1
gatunek charakterystyczny dla Molinietalia caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. 1943 em. Görs. 1966 zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Oxycocco-Empetrion hermaphroditi (Nordh. 1936) R.Tx. 1937 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste zrzucające liście na zimę 3
gatunek charakterystyczny dla Cl.. Querco-Fagetea 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939 bory szpilkowe (lasy iglaste na siedliskach ubogich i kwaśnych) 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Lemnetea minoris R. Tx. 1955 zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 odpowiada siedlisku „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260) 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pino mugo-Sphagnetum Kästner et Flössner 1933 em. Neuhäusl 1969 corr. Dierss. 1975 odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0) 1
gatunek charakterystyczny dla Alno-Ulmion Br.-Bl. et R.Tx. 1943 lasy łęgowe 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Arctio-Artemisietum vulgaris 1
gatunek charakterystyczny dla Festuco-Stipion - luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw (stepy ostnicowe) 1
gatunek charakterystyczny dla Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne, (6210) 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Lolio-Cynosuretum R.Tx. 1937 zespół życicy i grzebienicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla Salicion elaeagni Moor 1958 zbiorowiska zaroślowe z panującą wierzbą siwą, zarastające kamieńce i żwirowiska potoków oraz górskich odcinków rzek 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae Szaf., Pawł. et Kulcz. (1923) 1927 zespół kostrzewy i seslerii tatrzańskiej 1
gatunek charakterystyczny dla Ass. Cerastio-Androsacetum septentrionalis 3
gatunek charakterystyczny dla Sisymbrio-Stipetum capillatae - zespół stulisza i ostnicy włosowatej 1
gatunek charakterystyczny dla Polygalo-Nardetum Prsg 1953 zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Centauretalia cyanii R.Tx. 1950 zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu 2
gatunek charakterystyczny dla O. Eragrostietalia - synantropijna ciepłolubne zbiorowiska roślin rocznych 1
gatunek charakterystyczny dla związek) All. Calamagrostion Luqu. 1926 naturalne traworośla wysokogórskie 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R.Tx. 1943 - brzegi lub oszuszane dna zbiorników wodnych ... (3130) 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941 murawy piaskowe 2
gatunek charakterystyczny dla (podzwiązek) SubAll. Onopordenion acanthii Br.-Bl. 1926 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Berberidion Br.-Bl. (1947) 1950 ciepłolubne zarośla 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Epilobietea angustifolii R.Tx. et Prsg 1950 nirofilne zbiorowiska porębowe 1
gatunek charakterystyczny dla Filipendulion ulmariae Segal 1966 antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych 1
gatunek charakterystyczny dla Cl Scheuchzerio-Caricetea nigrae - torfowiska przejściowe i trzęsawiska ... (7140) 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 1957 antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki 1
gatunek charakterystyczny dla Sambuco-Salicion R.Tx. et Neum. 1950 nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe będące dalszym stadium sukcesji w procesie regeneracji lasu 1
gatunek charakterystyczny dla Populetum albae Br.-Bl. 1931 łęg wierzbowo-topolowy (nadrzeczny łęg topolowy) - (91E0) 1
gatunek charakterystyczny dla ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (6120) 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Aegopodion podagrariae R.Tx. 1967 zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pruno-Ligustretum R.Tx. 1952 nom. inv. Oberd. 1970 zarośla ligustru i tarniny 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Garb. 1961 ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Gladiolo-Agrostietum capillaris (Br.-Bl. 1930) Pawł. et Wal. 1949 zespół mieczyka i mietlicy pospolitej (łąki mietlicowe) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Epilobio-Salicetum capreae Oberd. 1957 zespół wierzbówki i wierzby iwy 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925 zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich - 6430 1
gatunek charakterystyczny dla Corynephoro-Silenetum tataricae 3
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Vicietum sylvatico-dumetorum Oberd. et Th. Müll. 1961 zespół wyki leśnej i zaroślowej 1
gatunek charakterystyczny dla Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 olsy i zarośla łozowe 2
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Geranion sanguinei R.Tx. 1961 kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów 1
gatunek charakterystyczny dla Mezo- i eutroficzne lasy liściaste - (rząd) O. Fagetalia sylvaticae 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Aconitetum firmi Pawł., Sokoł. et Wall. 1927 zespół tojadu mocnego 1
gatunek charakterystyczny dla Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R.Tx. 1970 niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych 2
gatunek charakterystyczny dla związek) All. Trifolion medii Th. Müller 1961 ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Trifolio fragiferae-Agrostietalia stolonifera - niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Petasitetum kablikiani Wal. 1933 łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym 1
gatunek charakterystyczny dla O. Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949 żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964 łozowisko subborealne 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Veronico-Fumarietum officinalis (Krusem. et Vlieg. 1939) R.Tx. 1950 zespół przetacznika i dymnicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Lamio-Veronicetum politae Kornaś 1950 zespół jasnoty i przetacznika lśniącego 1
gatunek charakterystyczny dla SubAll. Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953 łęgi olszowe - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0) 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 atlantyckie lasy acydofilne 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Ranunculo-Alopecuretum geniculati 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1960 zespół miłka i kłosownicy pierzastej 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1948 wysokogórskie ziołorośla i traworośla 1
gatunek charakterystyczny dla Ass. Valeriano-Caricetum flavae Pawł. (1949 n.n.) 1960 żyzna młaka górska 1
gatunek charakterystyczny dla Salici-Myricarietum Moor 1958 zarośla wierzbowe z wrześnią 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Pruno-Rubion fruticosi R.Tx. 1952 corr. Doing 1962 - zbiorowiska otulinowe o subatlantycko-środkowoeuropejskim typie zasięgu 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 - „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260) 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953 lasy grądowe (grądy) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Frangulo-Rubetum plicati Neum. in R.Tx. 1952 em. Oberd. 1983 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950 zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych 2
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 - półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe 2
gatunek charakterystyczny dla SubCl. Galio-Urticenea (Pass. 1967) Th. Müller in Oberd. 1983 naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu okrajkowego na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu zacienionych 1
gatunek charakterystyczny dla Salicion albae R.Tx. 1955 zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Carici albae-Fagetum - ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska 1
gatunek charakterystyczny dla Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941 murawy piaskowe 1
gatunek charakterystyczny dla Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Beg. et Theurill 1984 świetliste dąbrowy; ciepłolubne dąbowy (91I0) 3
gatunek charakterystyczny dla (podklasa) SubCl. Galio-Urticenea (Pass. 1967) Th. Müller in Oberd. 1983 naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu okrajkowego na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu zacienionych 1
gatunek charakterystyczny dla All. Isoetion lacustris, 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Carici remotae-Fraxinetum Koch 1926 ex Faber 1936 podgórski łęg jesionowy 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Seslerietea variae Br.-Bl. 1948 em. Oberd. 1978 wysokogórskie murawy nawapiene 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym 1
gatunek charakterystyczny dla wyróżniający dla: Quercetum pubescenti-petraeae Imchenetzky 1926 n.inv. Heinis 1933 dąbrowa z dębem omszonym 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Arabidetalia coeruleae Rübel 1933 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Carduetum acanthoidis Morariu 1943 1
gatunek charakterystyczny dla Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Isoetetum lacustris Szańk. et Kłos. 1996 n.n. zespół poryblinu jeziornego 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942 szuwary 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Geranion sanguinei R.Tx. 1961 kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Poo-Anthemetum tinctoriae Müller et Görs 1969 in Oberd. 1970 zbiorowisko wiechliny i rumianu żółtego 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Molinion caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych 2
gatunek charakterystyczny dla siedlisko 1 1
gatunek charakterystyczny dla zespół) Ass. Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927 karpackie zarośla kosówki (4070) 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Nardo-Callunetea Prsg 1949 murawy bliźniczkowe i wrzosowiska 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927 karpackie zarośla kosówki (=zarośla kosodrzewiny (4070) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Typhetum latifoliae Soó 1927 szuwar szerokopałkowy 1
gatunek charakterystyczny dla Juncetum subnodulosi 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Junco-Molinietum Prsg 1951 zespół situ i trzęślicy modrej 1
część podliścieniowa do 45 mm 1
część podliścieniowa zgrubiała w szyjce korzeniowej 1
część podliścieniowa purpurowa 1
część podliścieniowa owłosiona w dwóch rzędach 1
liścienie palczasto klapowane 1
liścienie ciemnozielone 1
inne cechy szyszek oś szyszki pozostaje na drzewie 1
inne cechy szyszek opadają w całości 2
inne cechy szyszek rozpadają się na drzewie 1
kolor szyszek zielone 1
kolor szyszek brunatne 2
kolor szyszek brązowe 2
kolor szyszek popielate 1
kolor szyszek męskie jasnoczerwone 1
kolor szyszek szarobrązowe 1
kolor szyszek w kolorze ochry 1
kolor szyszek męskie szyszeczki siarkowożółte 1
kolor szyszek ciemnobrązowo-fioletowe 1
kolor szyszek żeńskie szyszeczki ciemnoczerwone, purpurowe lub fioletowe 1
kolor szyszek ciemnobrunatne 1
kolor szyszek z sinawym nalotem 1
kolor szyszek początkowo fioletowo nabiegłe 1
kształt szyszki łuski cienkie, zaokrąglone 1
kształt szyszki prawie siedzące 1
kształt szyszki jajowate 5
kształt szyszki ł. na szczycie czarno obrzeżone 1
kształt szyszki łuski na brzegach lekko odginające się 1
kształt szyszki szerokojajowate 1
kształt szyszki łuski na brzegach cienkie 1
kształt szyszki cylindryczne 1
kształt szyszki owalne 1
kształt szyszki Łuski bez kolców 1
kształt szyszki łuski odgięte wstecz 1
kształt szyszki łuski okrywające odgięte 1
kształt szyszki Łuski zdrewniałe, grube i długie 1
kształt szyszki drobne 3
kształt szyszki kuliste 3
kształt szyszki eliptyczne 1
kształt szyszki łuski wklęsłe o brzegu grubym 1
kształt szyszki łuski nasienne szeroko zaokrąglone 1
kształt szyszki siedzące 1
kształt szyszki łuski okrywające w zarysie trójkątne 1
kształt szyszki początkowo fioletowo nabiegłe 1
kształt szyszki łuski okrywające wystające, ostro trójklapowe 1
kształt (2) podługowatojakowate 1
kształt (2) jajowate 1
kształt (2) cylindryczne 1
łuski klinowate 1
łuski zakończone drobnym wyrostkiem 1
łuski 6 grubych łusek 1
łuski wachlarzowate 1
łuski z silnym hakowatym wyrostkiem 1
szyszkojagody 5-8 mm 1
szyszkojagody jajowatokuliste 1
szyszkojagody 6-9 mm 1
szyszkojagody białosinawo nabiegłe 1
szyszkojagody powstają ze zrośnięcia zmięśniałych owocolistków 1
szyszkojagody sinawoczarne 1
szyszkojagody dojrzewają w 2 roku 1
szyszkojagody z początku zielone 1
szyszkojagody niebieskoczarne 1
ułożenie szyszek na końcach 2
ułożenie szyszek zwisające 4
ułożenie szyszek z 6 łusek 1
ułożenie szyszek stojące 3
ułożenie szyszek pojedynczo lub po 2-3 1
wielkość szyszek 2,5 cm 1
wielkość szyszek 3 cm 1
wielkość szyszek 3–7 cm 2
wielkość szyszek 5-8 cm 1
wielkość szyszek 1,5-2,5 cm 1
wielkość szyszek 6-12 cm 1
cechy zarodników pojedynczy całobrzegi 1
cechy zarodników płaski 1
cechy zarodników kwiecień 1
cechy zarodników lipiec 4
cechy zarodników czerwiec 3
cechy zarodników sierpień 5
cechy zarodników wrzesień 4
cechy zarodników październik 1
cechy zarodników maj 2

Aktualizacja bazy danych

Korzystając z powyżej przedstawionego schematu, robot sprawdza co tydzień czy pojawiły się nowe rośliny w polskiej Wikipedii oraz czy obecne już w naszej bazie rośliny nie zostały zaktualizowane - jeśli tak, nanosi poprawki w atlasie.

Jak wynika z powyższego opisu, by uaktualnić bazę atlasu należy uaktualnić polską Wikipedię. Zachęcamy do samodzielnego dodawania artykułów o polskich roślinach (można to zrobić bez zakładania konta) - nie tylko wzbogacisz Wikipedię, ale jednocześnie atlas. Oczywiście Wikipedia (czy bardziej ogólnie - Wikimedia) umożliwia również dodawanie zdjęć roślin. Jeśli jednak wolisz dodawać zdjęcia bezpośrednio w atlasie roślin - zostaną one dodane do zbiorów wikipedii (tutaj spis dodanych zdjęć).

Jeśli jesteś zainteresowana/y dodaniem nowych roślin do Wikipedii, poniżej przygotowaliśmy spis pozycji, które prawdopodobnie występują w Polsce, ale nie występują w Wikipedii:

Warto pamiętać, że polscy Wikipedyści tworzą artykuły dotyczące roślin według pewnego schematu, który jest opisany tutaj.

Jeśli brakuje w atlasie rośliny, która jest obecna w Wikipedii, możesz albo nam o tym napisać, albo uzupełnić któryś z poniższych spisów roślin w Wikipedii:

Rozpoznawanie roślin na podstawie zdjęć

Rozpoznawanie wykorzystuje sieć neuronową resnet 101 wytrenowaną na podstawie zdjęć z atlasu za pomocą mxnet. Model można pobrać tutaj (licencja GPL).

Dokładność algorytmu rozpoznawania roślin na podstawie zdjęcia*:

w 78.67%przypadków roślina ze zdjęcia pojawia sięjako pierwsza na liście wyników
w 88.42%w pierwszej trójce
w 91.39%w pierwszej piątce
w 94.21%w pierwszej dziesiątce
w 95.43%w pierwszej piętnastce
* - wyniki dla 5860 losowych, ogólnodostępnych w internecie zdjęć roślin, po wyłączeniu zdjęć użytych do trenowania i walidacji sieci neuronowej

Licencja

Zawartość atlasu udostępniana jest na zasadach licencji Creative Commons BY-SA 3.0, ponieważ pochodzą one z Wikipedii. Zdjęcia natomiast opatrzone są informacją o licencji i autorstwie przy powiększeniu ich do pełnego rozmiaru. Jest to zazwyczaj licencja z rodziny Creative Commons lub domena publiczna. Jeśli Twoje zdjęcie znalazło się tu wbrew licencji, zgłoś to nam korzystając z przycisku Zgłoś błąd po prawej stronie okna.

Dane do trenowania sieci neuronowej

Jeśli jesteś zainteresowana/y użyciem zdjęć z atlasu roślin do trenowania własnej sieci neuronowej, możesz skorzystać z pliku training_data.tar.xz. Jest to archiwum zawierające spis wszystkich zdjęć z atlasu, pogrupowanych według id rośliny (plant_id). Po rozpakowaniu pliku użyj skrypty pythonowego zawartego wewnątrz do ściągnięcia wszystkich zdjęć. Pozostałe pliki zawarte w archiwum sformatowane są tak, by łatwo można było użyć ich do trenowania sieci neuronowej za pomocą frameworka MXNET.
Archiwum to jest automatycznie uaktualniane cotygodniowo. Jeśli uda Ci się wytrenować lepszą sieć niż obecna w atlasie - może nam ją udostępnisz? Miłej zabawy!

Kod źródłowy

Kod źródłowy atlasu roślin jak i aplikacji na telefony można pobrać z repozytorium. Kod udostępniany jest na wolnej licencji GPL.