Jak to działa

Poniżej wyjaśnimy w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. W skrócie - stworzyliśmy robota, który robi większość czynności za nas, korzystając z otwartych informacji polskiej Wikipedii.

Tworzenie listy roślin występujących w Polsce

Robot czyta nazwy łacińskie roślin wyszczególnionych w następujących artykułach z Wikipedii:

Sprawdzanie poprawności nazw i poszukiwanie synonimów

Po zebraniu nazw łacińskich roślin, robot korzysta z bazy The Plant List sprawdzając, czy dana nazwa jest nazwą główną, czy synonimem. Jeśli okazuje się synonimem - korzysta z nazwy głównej.

Pobieranie informacji z Wikipedii

Robot ściąga artykuły dla roślin obecnych w Wikipedii, a następnie przetwarza je tak, by uzyskać jak najwięcej informacji na temat morfologii. Uzyskane w ten sposób cechy grupuje w sposób zdefiniowany przez nas i dodaje do bazy danych atlasu.

Następnie robot poszukuje taksonomii danej rośliny w bazie GBIF i dodaje wynik do bazy atlasu. W ostatnim etapie, korzystając z API Wikipedii, robot pobiera zdjęcia roślin z polskiej Wikipedii oraz z Wikimedia. Informacje o autorstwie zdjęć i zasadach udostępniania są pobierane z użyciem API wmflabs.

Dodatkowe zdjęcia robot pobiera ze strony http://www.actaplantarum.org/acta/galleria.php udostępnianych na zasadach Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License oraz z http://www.biolib.de udostępniającej skany z literatury botanicznej, która przeszła do Domeny Publicznej.

Potwierdzanie informacji

Wpisy dotyczące nowych roślin są przeglądane przez człowieka, cechy charakterystyczne są na tym etapie ewentualnie modyfikowane. Zduplikowane zdjęcia również są usuwane. Uwaga: nie jesteśmy w stanie na bieżąco przeglądać bazy (zapraszamy do współpracy!), dlatego zawsze podchodź do prezentowanych tu informacji ostrożnie i potwierdź w innych źródłach.

Zawartość bazy danych

Baza zawiera 3409 roślin rosnących dziko bądź w uprawie na terenie Polski. Baza zawiera również 218412 miejsc występowania roślin z bazy GBIF oraz 1371 wprowadzonych przez Użytkowników atlasu. Dla łatwiejszej identyfikacji, baza zawiera 148151 zdjęć (+ 10366 dodanych przez Użytkowników) różnych części roślin udostępnianych w Internecie na zasadach Creative Commons bądź będących w domenie publicznej.
W przypadku 98 roślin nie posiadamy zdjęć co znacznie utrudnia ich identyfikację (zobacz poniżej jak możesz to zmienić). Wierzymy, że z upływem czasu baza będzie systematycznie uzupełniana, m.in. dzięki Wam.

Histogram liczby cech przypisanych roślinom

Statystyki poszczególnych cech przypisanych roślinom

GrupaCecha# roślin
eliptyczna 1
brak 1
ukośnie wzniesione 1
spedem jedwabista 1
kolce szare 1
zacienione skały 1
zielonkawoszara 1
zwieszające się 1
działki 3 1
cytrynowo-żółte 1
przepuszczalne 1
spodem fioletowe 1
zaokrąglona 1
spłaszczona 1
korzenie grube i mięsiste 1
brak 1
drobne igiełki i szczecinki 1
skały wapienne 1
włóknista 1
krwistoczerwone 1
paskowate słupki 1
wilgotne 1
próchniczne 1
pływająca 1
zdrewniały 1
jaskrawoczerwone 1
brunatnoszara 1
włochaty 1
listki małe 1
czerwona lista - E - krytycznie zagrożony 1
lancetowate 1
sino owoszczone 1
duże 1
gliniaste 1
gliniasto-piaszczyste 1
do 20 1
wielogłowy 1
roślina skrajnie rzadka 1
głęboko podłużnie bruzdowana 1
białawy 1
listki szerokojajowate 1
(zespół) Ass. Phyllitido-Aceretum Moor 1952 jaworzyna z języcznikiem 1
brak 1
spód szary 1
mięsiste 1
ubogie 1
gliniaste 1
do 125 1
Tatry Zachodnie 1
izolowane stanowisko 1
tworzy siatkowatą strukturę 1
rurkowata 1
spodem ogruczolona 1
(związek) All. Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani - jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (9180) 1
lekko ząbkowany 1
spód białawy 1
jaskrawożółte 1
wilgotne pola 1
rząd (O.) Fagetalia 1
zrośnięte z zalążnią 1
stoki o południowej ekspozycji 1
do 40 cm 1
gorzkawa i aromatyczna 1
jasnoróżowe 1
pachnąca jabłkami 1
Brak oddzielnych liści zarodnionośnych. 1
zatokowo pierzastodzielne 1
jajowato lancetowate 1
żółtozielone 1
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 1
do 10 cm 2
płaskie 1
żółtawozielone 1
brązowozielone 1
kupki zarodni proste, podłużne w dwóch rzędach ku górze blaszki 1
trójkątnie lancetowate 1
błyszcząco czerwonobrązowe 1
błękitne 1
kwaśne 1
brunatny 1
piaszczyste 1
ząbki trójkątne 1
żółtozielone 1
EX - wymarły 50
czerwono podbarwiona 1
krótkie 1
delikatny, łagodny zapach 1
pręciki w 4 okółkach 1
brunatnoczerwone 1
zimotrwałe 1
przeświecająco kropkowana 1
spłaszczone łopatkowato 1
wystające 1
mineralno-próchnicze 1
naga 1
kamieniste 1
niebieskawe 1
zebrane w grona 1
DD - stopień zagrożenia wyginięciem trudny do określenia 2
niebieskawozielone 1
wąskostożkowate 1
wielonasienny, jagodopodobny 1
słupek jajowaty, z szyjką 1
dno piaszczysto-muliste 1
szerokie 1
działki zaostrzone 1
działki szerokoeliptyczne 1
blaszkowate 1
podwójnie klapowane. 1
świeże 1
siarkowożółte 1
obrzeża pól uprawnych 1
białawe 1
dzwonkowate 1
LR - gatunek niskiego ryzyka wyginięciem 21
spodem szare 1
25-35 m 1
oleiste 1
(zespół) Ass. Nupharo-Nymphaeetum albae Tomasz. 1977 zespół grążela i grzybieni białych (zbiorowisko „lilii wodnych”) 1
sercowate u nasady 1
działki gruczołowato orzęsione 1
w dwóch okółkach 1
dwuwierzchołkowe 1
naga 2
(związek) All. Dicrano-Pinion W.Mat. 1962 bory sosnowe 1
eliptyczne 1
wody 1
krótkie 2
ciemnobrunatne 1
słabo widoczna 1
kielichowate 1
prostokątny w obrysie 1
aromatyczna - cynamon 1
ochrona częściowa 1
rosnące w pękach rozetowato-lejkowatych 1
z czarnymi kropkami na brzegu 1
zasobne w węglan wapnia 3
bardzo długi 1
5 cm 1
słabo owłosiona 1
piłkowanoząbkowany 1
grube 1
zgrubiałe 1
10 mm 1
różowawe 1
pomarańczowoczerwona 1
z olejkiem eterycznym 1
pełzające 1
nieprześwitujące 1
murawy stepowe 1
odwrotnie sercowate 2
duże 1
płożące się 1
10–60 cm 1
zbiegająca 3
walcowate 1
odstające 1
wyraźne użyłkowanie 1
talerzykowaty 1
zwarta 1
kora korzeni źródłem kamfory 1
spłaszczony 1
ze skórką ochronną 1
ochrona ścisła (1.165); wymaga ochr. czynnej 1
długie 3
delikatne 1
soczyście jasnozielone 1
wzniesiona 3
pływające 1
z łatką 1
ciemnobrunatne 1
działki owalne 1
grube 1
sinozielony 1
szorstkie 1
podziemne 1
Czerwona Księga 1
owłosione 3
jasnozielone 1
czerwonawo kropkowane 1
ukośne 1
liczne komory powietrzne 1
wypłycone partie jezior 1
gałązki kanciaste 1
pylniki duże 1
niezbyt długie 1
białozielona 1
kolczasta 1
z owalno-lancetowatymi łuskami 1
Czerwona Lista — EN–zagrożony 1
wycięte na szczycie 2
miękkie 1
krótkie 2
20-50 cm 1
wycięta 1
(związek) All. Phragmition Koch 1926 szuwary właściwe (szuwary wodne, trzcinowiska) 1
lekko odstająca 1
Czerwona Księga - EN - zagrożony 1
słupek rozdęty 1
(zespół) Ass. Drabo-Artemisietum 1
słupek zielony 1
prawie poziome 1
jeden nerw główny 1
kolce hakowato zgięte 1
zacienione lasy 1
30–120 cm 1
elastyczne 1
kielichowata 1
działki sercowato-jajowate 1
baldach pozorny 1
woskowana 1
zespół) Ass. Oenantho-Rorippetum Lohm. 1950 1
szorstka 1
ogólne ogólne 73
ogólne zasięg międzykontynentalny 1
ogólne zdziczała 82
ogólne roślina półpasożytnicza 2
ogólne pochodzenie: Afryka Północna 1
ogólne typ nomenklatoryczny 4
ogólne gatunek higrolubny 1
ogólne roślina wapieniolubna 32
ogólne roślina wytrzymała na suszę 1
ogólne południowa granica zasięgu 14
ogólne roślina ciepłolubna 2
ogólne roślina jednoroczna lub dwuletnia 1
ogólne niewielkie drzewko 2
ogólne Polska Czerwona Księga Roślin 1
ogólne gatunek synantropijny 7
ogólne roślina nadwodna 1
ogólne drzewo leśne 1
ogólne do nasadzeń krajobrazowych 3
ogólne roślina olejkodajna 2
ogólne endemit zachodniokarpacki 4
ogólne roślina darniowa 33
ogólne bylina kłączowa 11
ogólne roślina dwuletnia 123
ogólne roślina okrywowa 70
ogólne VU–gatunek narażony 137
ogólne północna granica zasięgu 39
ogólne lokalnie zadomowiony 1
ogólne roślina szybkorosnąca 5
ogólne Czerwona Lista Roślin Naczyniowych w Polsce 7
ogólne trawa 318
ogólne roślina żywicielska 62
ogólne bylina ogrodowa 3
ogólne kraj pochodzenia: Ameryka Północna 22
ogólne roślina wysokogórska 16
ogólne subendemit ogólnokarpacki 4
ogólne odmiany karłowate 1
ogólne roślina miododajna 194
ogólne efemerofit 107
ogólne Uuprawiany krzew owocowy 1
ogólne roślina arktyczno-alpejska 1
ogólne pochodzenie: Daleki Wschód 5
ogólne EN - zagrożony 2
ogólne roślina luźnokępkowa 6
ogólne gatunek rodzimy 188
ogólne roślina owadożerna 1
ogólne dość częste wystepowanie 5
ogólne relikt polodowcowy 7
ogólne epekofit 4
ogólne roślina barwierska 29
ogólne gatunek kosmopolityczny 30
ogólne rodzaj monotypowy 2
ogólne antropofit 39
ogólne roślina drobnokępkowa 1
ogólne kultywar 161
ogólne gatunek sporadycznie sadzony w lasach 1
ogólne roślina aromatyczna 6
ogólne formy bonsai 4
ogólne antropofit zadomowiony we florze polskiej 6
ogólne półkrzew 35
ogólne roślina oleista 1
ogólne gatunek obcy 32
ogólne pochodzenie: Afryka południowa 1
ogólne roślina upraw akwarystycznych 1
ogólne pleustofit obligatoryjny – niezakotwiczający się 1
ogólne takson uprawiany 20
ogólne pnącze 46
ogólne hygrofit 5
ogólne roślina tworząca łany 6
ogólne geofit 207
ogólne endemit Pienin 1
ogólne roślina włóknodajna 1
ogólne roślina dekoracyjna 5
ogólne roślina cieniolubna 12
ogólne roślina akwariowa 1
ogólne pochodzenie Chiny i Korea 3
ogólne lokalnie zadomowiony 1
ogólne pochodzenie: rejon śródziemnomorski 8
ogólne roślina ozdobna 822
ogólne tworzy mieszańce 342
ogólne roślina drobna i delikatna 1
ogólne pochodzenie: Azja Południowa 1
ogólne kenofit 133
ogólne CR – krytycznie zagrożony 2
ogólne pochodzenie: Europa południowa i Azja 1
ogólne wymaga ochrony czynnej 3
ogólne bylina wodna 8
ogólne drzewo iglaste 39
ogólne roślina pokarmowa 1
ogólne gatunek dziczejący 6
ogólne takson rodzimy lub trwale zadomowiony 48
ogólne zrzuca liście na zimę 3
ogólne bylina cebulowa 1
ogólne gatunek krytycznie zagrożony 10
ogólne pochodzenie Ameryka Środkowa i Meksyk 3
ogólne formy i kultywary 2
ogólne roślina przyprawowa 37
ogólne roślina inwazyjna 98
ogólne uprawiana w lasach 6
ogólne endemit karpacki 8
ogólne Surowiec zielarski 247
ogólne gatunek mikoryzowy 1
ogólne paproć 47
ogólne liczne kultywary 1
ogólne roślina azotolubna 24
ogólne roślina geokarpiczna 2
ogólne roślina mrozoodporna 37
ogólne pochodzenie: Ameryka Południowa 1
ogólne roślina doniczkowa 19
ogólne dwie odmiany geograficzne 1
ogólne krzewinka 38
ogólne roślina ekspansywna 75
ogólne podgatunek 1
ogólne wytrzymala na zanieczyszczenia 3
ogólne ozdobne kultywary 1
ogólne roślina obecna w kulturze 2
ogólne bylina skalna 2
ogólne roślina wolno rosnąca 2
ogólne wschodnia granica zasięgu 17
ogólne warzywna bylina 2
ogólne roślina pokojowa 1
ogólne dwa podgatunki 65
ogólne uważany (a) za podgatunek 1
ogólne chwast 246
ogólne roślina pospolita 90
ogólne roślina długowieczna 12
ogólne podgatunki 2
ogólne dziko rosnący owoc jadalny 1
ogólne niskie drzewo 14
ogólne odmiany botaniczne 1
ogólne drzewo 364
ogólne czerwona lista roślin i grzybów Polski 243
ogólne roślina nektarodajna 5
ogólne pochodzenie: Azja Mniejsza 1
ogólne roślina ozima 1
ogólne warzywo 86
ogólne drzewo szybko rosnące 3
ogólne zasięg okołobiegunowy 1
ogólne roślina pionierska 21
ogólne 6 podgatunków 3
ogólne storczyk 57
ogólne roślina żywicodajna 1
ogólne Południowa Europa, Kaukaz, Bliski Wschód 1
ogólne krzewiaste pnącze 3
ogólne roślina niejadalna 1
ogólne odmiany ogrodowe 9
ogólne hapaksant 1
ogólne roślina kępiasta 9
ogólne gatunek prawdopodobnie wymarły na terenie Polski 1
ogólne krzew 407
ogólne roślina bezzieleniowa 12
ogólne archeofit 106
ogólne RE–wymarły na terenie Polski 1
ogólne roślina bagienna 4
ogólne roślina owocowa 9
ogólne agriofit 1
ogólne częściowa ochrona gatunkowa 87
ogólne roślina pływająca 1
ogólne roślina chroniona 482
ogólne roślina wieloletnia 1
ogólne krzew liściasty 19
ogólne roślina heliofilna 11
ogólne mech 16
ogólne roślina gęstokępkowa 10
ogólne roślina wodna 139
ogólne drzewko liściaste 2
ogólne roślina szuwarowa 6
ogólne ścisła ochrona gatunkowa 217
ogólne roślina pastewna 2
ogólne Polska Czerwona Księga Roślin 368
ogólne skiofit 2
ogólne roślina użytkowa 1245
ogólne krzew iglasty 3
ogólne roślina tropikalna 1
ogólne gatunek monotypowy 1
ogólne Czerwona Lista — VU–narażony 1
ogólne CR – krytycznie zagrożony 122
ogólne roślina luźnodarniowa 1
ogólne małe drzewko lub krzew 1
ogólne Natura 2000 43
ogólne roślina tworząca darnie 2
ogólne kenofit, zadomowiony 2
ogólne roślina trująca 348
ogólne roślina niepozorna 1
ogólne gatunek lasotwórczy 5
ogólne roślina reliktowa 4
ogólne gatunek silnie zmienny 7
ogólne roślina strefy klimatu umiarkowanego chłodnego 1
ogólne charakterystyczne dla rodzaju rozłupek (Schistidium) jest tworzenie darni budowanych przez kilka gatunków 1
ogólne roślina rzadka 67
ogólne roślina lecznicza 548
ogólne roślina płożąca 6
ogólne roślina uprawiana 79
ogólne Czerwona Lista — EN–zagrożony 2
ogólne roślina endemiczna 2
ogólne ergazjofigofit 18
ogólne drzewo liściaste 8
ogólne pochodzenie: Chiny 7
ogólne bylina 1383
ogólne roślina ruderalna 54
ogólne roślina zimozielona 27
ogólne gatunek bardzo rzadki 14
ogólne pochodzenie Europa Środkowa i część Azji 1
ogólne geofit cebulkowy 8
ogólne najmniejsza roślina okrytonasienna Europy 1
ogólne NT – gatunek bliski zagrożenia 14
ogólne roślina jadalna 321
ogólne roślina ogrodowa 31
ogólne nie występuje w Polsce w stanie naturalnym 28
ogólne pochodzenie: Japonia 6
ogólne pochodzenie: Kaukaz 2
ogólne roślina kosmetyczna 44
ogólne roślina cienioznośna 2
ogólne roślina sadownicza 8
ogólne roślina pyłkodajna 149
ogólne roślina krótkowieczna 5
ogólne roślina wskaźnikowa 25
ogólne na roślinie pienista wydzielinę larw owada skoczka pienika 2
ogólne roślina górska 42
ogólne roślina podgórska 1
ogólne pochodzenie: Afryka 2
ogólne mieszaniec 64
ogólne roślina pasożytnicza 25
ogólne pochodzenie: Europa Południowa 1
ogólne formy zdziczałe 5
ogólne pochodzenie: Azja Środkowa 1
ogólne sukulent 16
ogólne roślina stepów i półpustyń 1
ogólne roślina jednoroczna 436
ogólne roślina kwasolubna 15
ogólne roślina różnozarodnikowa 1
ogólne kraj pochodzenia: Chiny i Japonia 5
ogólne roślina łąkowa 9
cechy gałęzi wyprostowane 1
cechy gałęzi młode oliwkowobrunatne 1
cechy gałęzi gałązki często cierniste 1
cechy gałęzi młode gęsto srebrzyście owłosione 1
cechy gałęzi brunatne 1
cechy gałęzi gałązki jasnożółte do szarożółtawych 1
cechy gałęzi młode gałązki czerwonobrązowe 1
cechy gałęzi młode pędy rudawo owłosione 1
cechy gałęzi nagie 2
cechy gałęzi dolne części niebieskobiałe 1
cechy gałęzi młode pędy grube 1
cechy gałęzi wzniesione w górę 3
cechy gałęzi gałązki roczne owłosione 1
cechy gałęzi młode 3-kanciaste 1
cechy gałęzi zakorzeniające się 2
cechy gałęzi pędy młode zielone 1
cechy gałęzi żółto-zielone 1
cechy gałęzi cienkie 1
cechy gałęzi Młode gałązki słabo cierniste 1
cechy gałęzi cierniste 1
cechy gałęzi pędy szarobrunatne 1
cechy gałęzi żółto-brązowe 1
cechy gałęzi srebrzystobiałe 1
cechy gałęzi lekko skręcone 1
cechy gałęzi rózgowate 1
cechy gałęzi w okółkach 1
cechy gałęzi płożące się 1
cechy gałęzi młode pędy biało owłosione 1
cechy gałęzi gruczołowato owłosione 1
cechy gałęzi młode galązki zielone i gładkie 2
cechy gałęzi młode pędy cienkie 2
cechy gałęzi młode gałązki nagie, żółtawe 1
cechy gałęzi młode galązki 4-kanciaste 1
cechy gałęzi kolce proste lub hakowato zgięte 1
cechy gałęzi pędy owłosione 1
cechy gałęzi gałązki oliwkowozielone 2
cechy gałęzi pnące się 1
cechy gałęzi gałązki zwisające 3
cechy gałęzi ustawione w płaszczyźnie poziomej 2
cechy gałęzi gałązki czerwonobrunatne 1
cechy gałęzi gałązki połyskujące 1
cechy gałęzi pędy spłaszczone 2
cechy gałęzi młode nieco zwisające 1
cechy gałęzi ustawione w płaszczyźnie pionowej 1
cechy igiel płaskie 3
cechy igiel łuski środkowe z rynienkowatymi zagłebieniami 1
cechy igiel zróżnicowane 1
cechy igiel zaostrzone 3
cechy igiel zielone 2
cechy igiel szczyt wycięty 1
cechy igiel z wierzchu ciemnozielone 2
cechy igiel łuskowate po 2 na krzyż naprzeciwległe 1
cechy igiel równowąskie 2
cechy igiel spodem matowozielone 1
cechy igiel miękkie 2
cechy igiel roztarte o nieprzyjemnym zapachu 1
cechy igiel tępe 1
cechy igiel grzebieniasto ułożone 2
cechy igiel jasnozielone 1
cechy igiel krótko zaostrzone 1
cechy igiel po 5 na krótkopędach 2
cechy igiel długie do 6-8 cm 1
cechy igiel spód z 2 słabo widocznymi białymi paskami 1
cechy igiel ciemnozielone 1
cechy igiel stępione 2
cechy igiel brzeg drobnopiłkowany 1
cechy igiel w okółkach po 3 1
cechy igiel zaokrąglone 1
cechy igiel ostre 1
cechy igiel brzeg ząbkowany 1
cechy igiel niebieskozielone 3
cechy igiel 4-kanciaste 1
cechy igiel silnie kłujące 1
cechy igiel połyskujące 2
cechy igiel szarozielone 1
cechy igiel na długopędach skrętoległe 1
cechy igiel szczyt ostry 1
cechy igiel na spodzie 2 białe paski 3
cechy igiel szydlaste 1
cechy igiel zgięte 2
cechy igiel na na krótkopędach dwurzędowo 1
cechy igiel łuskowate 2
cechy igiel skrętoległe w 5 rzędach 1
cechy igiel po 2 2
cechy igiel żywozielone 1
cechy igiel cienkie 1
cechy igiel na długopędach pojedynczo 2
cechy igiel przekrój romboidalny 1
cechy igiel gęsto ustawione 2
cechy igiel wiotkie 1
cechy igiel na krótkopędach w pęczkach po 15-45 2
cechy igiel łuski środkowe bez zagłębień 1
cechy igiel pędzelkowato skupione 1
cechy igiel opadająjce na zimę 3
cechy kory korowina starych pni spękana 4
cechy kory kora z przetchlinkami 1
cechy kory czerwonobrązowa 2
cechy kory szarobrunatna 3
cechy kory ciemnobrunatna 2
cechy kory ciemnowiśniowa 1
cechy kory łuszcząca się długimi pasam 2
cechy kory głęboko pękająca 2
cechy kory różowawoszara 1
cechy kory zielonawooliwkowa 1
cechy kory nieprzyjemny zapach 1
cechy kory czerwono-brunatna 3
cechy kory w górnej cześci pnia cienka 1
cechy kory płytko pękająca 1
cechy kory z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi 1
cechy kory łuszcząca się 5
cechy kory gładka 2
cechy kory popielatoszara 2
cechy kory jasnoszara 1
cechy kory szara 3
cechy kory cienka 1
cechy kory spękana 1
cechy kory nieliczne i drobne przetchlinki 1
cechy kory czerwonawo-brązowa 1
cechy kory ciemnoszara 3
cechy kory spękana podłużnie 2
cechy kory brunatna 1
cechy kory zielonoszara zimą 1
cechy kory czarno-szara 1
cechy kory bladobrunatna 1
cechy kory żółtawa 1
cechy kory włóknista 2
cechy kory białoszara 1
cechy kory jasnobrunatna 1
cechy kory korowina młodych pni gładka 3
cechy korony jednostronna 1
cechy korony regularna 4
cechy korony nisko osadzona 2
cechy korony gęsto ugałęziona 3
cechy korony Pień prosty, gładki 1
cechy korony wierzchołek zaokrąglony 1
cechy korony stożkowa 6
cechy korony okrągława 4
cechy korony spłaszczona 1
cechy korony wielopniowa 1
cechy korony gałęzie wzniesione 1
cechy korony kopulasta 3
cechy korony niezbyt szeroka 1
cechy korony młode gałązki czerwonobrunatne 1
cechy korony kolumnowa 2
cechy korony piramidalna 2
cechy korony gałęzie sięgają ziemi 1
cechy korony nisko rozgałęziona 1
cechy korony parasolowata 5
cechy korony miotlasto rozszerzona 1
cechy korony gęsta 3
cechy korony zaokrąglona 2
cechy korony na szczycie ścięta 1
cechy korony dolne gałęzie nisko zwieszone 1
cechy korony szeroka 6
cechy korony wyniosła 2
cechy korony nieregularna 6
cechy korony korona rozłożysta 7
cechy korony słabo rozgałęziona 1
cechy korony rozgałęziona 1
cechy korony kulistojajowata 1
cechy korony zaokrąglona na wierzchołku 1
cechy korony smukła 1
cechy korony luźna 3
cechy korony kulista 3
cechy korony wąska 2
cechy korony formy krzewiaste 2
kwiaty jadalne 1
kwiaty w niewyraźnych baldaszkach 1
kwiaty krzew jedno- lub dwupienny 1
kwiaty kwiaty męskie 4
kwiaty kwiaty żeńskie 3
kwiaty baldachogrona 1
kwiaty kwiaty obupłciowe 8
kwiaty jaskrawo żółtozielone 1
kwiaty pręcikowe z 2 pręcikami 1
kwiaty kotki pręcikowe walcowate 1
kwiaty dysk miodnikowy 1
kwiaty słupkowe o słupku siedzącym z krotką szyjką 1
kwiaty kotki pręcikowe zwisające 1
kwiaty zebrane w wiechy 2
kwiaty drzewo jednopienne 5
kwiaty kotki zwisające 3
kwiaty zielonkawe 1
kwiaty krzew jednopienny 1
kwiaty białawe 1
kwiaty kłosowate kwiatostany 1
kwiaty drzewo dwupienne 6
kwiaty pachnące 2
kwiaty kwiaty zeńskie butelkowate, niepozorne, zebrane w stojące kłosy 1
kwiaty pąki kwiatowe duże 1
kwiaty kotki pręcikowe grube, jajowate 1
kwiaty kwiatostan - zwisłe gęste grono 2
kwiaty kotki słupkowe walcowate 1
kwiaty kotki słupkowe wysmukłe 1
kwiaty kwiatostan szczytowy główkokształtny 1
kwiaty kwiaty siedzące po kilka w pęczkach 1
kolor kwiatów męskich purpurowe 1
kolor kwiatów męskich brązowawe 1
kolor kwiatów męskich jasnożółtozielonkawe 1
kolor kwiatów męskich pylniki pręcików złocistożółte 1
kolor kwiatów męskich żółtawe 1
kolor kwiatów żeńskich szyszeczki 1
kolor kwiatów żeńskich zielone 1
kolor kwiatów żeńskich kotki słupkowe zielone 1
nasiona płaskie 1
nasiona 2,3-4 mm 1
nasiona oskrzydlone 1
nasiona nieoskrzydlone 1
nasiona 5-7 mm 1
nasiona z białymi włoskami 2
nasiona połyskujące 1
nasiona jajowate 3
nasiona brunatne 2
nasiona białawe 1
nasiona nerkowate 1
nasiona pokryte pomarańczową osnówką 1
nasiona podłużnie 3-kanciaste 1
nasiona 4 1
nasiona 4 mm 1
wysokość 6-15 m 4
wysokość do 2 m 2
wysokość 15-25 m 3
wysokość 3-7 m 1
wysokość do 2 m 1
wysokość 50 cm - 200 cm 1
wysokość 0,7-1,7 m 1
wysokość 10-15(17) m 1
wysokość 1-8 m 1
wysokość 1-2 m 1
wysokość do 6 m 2
wysokość 1-2.5 m 2
wysokość do 40 m 2
wysokość 20-40 m 4
wysokość do 9 m 2
wysokość 18–27 1
wysokość 50-65 m 1
wysokość 1,5 - 7 m 1
wysokość 1-3 m 2
wysokość 3-9 m 1
wysokość 30-35m 1
wysokość 1-3 m 1
wysokość 2-4 m 3
wysokość do 25 m 2
wysokość 2-3 m 4
wysokość 6-25 m 1
wysokość 20 m 2
wysokość do 10 m 5
wysokość do 30 m 6
wysokość do 45 m 1
forma życiowa wg Raunkiæra megafanerofit 25
forma życiowa wg Raunkiæra nanofanerofit 15
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit zdrewnialy 1
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit zielny 10
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit 1
forma życiowa wg Raunkiæra hemikryptofit 60
forma życiowa wg Raunkiæra mezofanerofit 2
forma życiowa wg Raunkiæra semiautotrof 2
forma życiowa wg Raunkiæra geofit 10
forma życiowa wg Raunkiæra hydrofit 8
forma życiowa wg Raunkiæra helofit 7
forma życiowa wg Raunkiæra heterotrof 3
forma życiowa wg Raunkiæra autotrof 52
forma życiowa wg Raunkiæra geofit ryzomowy 1
forma życiowa wg Raunkiæra terofit 13
kolor igieł ciemnozielone 2
ułożenie igieł skierowane do przodu 1
ułożenie igieł grube 1
ułożenie igieł skręcone 1
ułożenie igieł promieniste 1
ułożenie igieł sztywne 1
ułożenie igieł grzebieniaste 1
ułożenie igieł po 2 na krótkopędzie 2
wierzchołek igieł ostry 1
wierzchołek igieł wycięty 1
wygląd igieł sztywne 1
wygląd igieł lekko skręcone 1
wygląd igieł zaostrzone 1
wygląd igieł skręcone 1
faktura kory głęboko spękana 1
faktura kory gładka 1
pozostałe cechy kory aromatyczny zapach 1
kolor kory brązowawa 1
kolor kory cynamonowa 1
kolor kory szarobrązowa 1
kolor kory szara 1
kolor kory brunatnoczerwonawa 1
kolor kory ciemnoszara 1
kolor kory rudopomarańczowa 1
kolor kory ciemnobrunatną 2
kolor kory prawie czarna 1
spekania kory łuszcząca się 2
spekania kory liczne i drobne 1
spekania kory siatkowato-bruzdowate 1
spekania kory kora głęboko bruzdowana 1
spekania kory cienkimi płatkami 2
kształt pneumatofory 1
kształt Korzenie podziemne 2
kształt Korzenie napowietrzne 1
kształt korzenie mocujące do podłoża 1
system korzeniowy liczne grube 1
system korzeniowy z olejkami eterycznymi 1
system korzeniowy rozgałęzione i niezbyt liczne 1
system korzeniowy ektomikoryza 1
system korzeniowy liczne korzonki przybyszowe czepne 1
system korzeniowy sercowaty 2
system korzeniowy palowy 1
system korzeniowy ssawki 2
system korzeniowy bulwy 1
system korzeniowy brak korzeni i wiązek przewodzących 1
system korzeniowy pędy płonne ukorzeniające się 1
system korzeniowy czołgające się kłącze 1
system korzeniowy cebulki niewielkie 1
system korzeniowy Główny (palowy) wrzecionowaty 5
system korzeniowy grube mięsiste korzenie 1
system korzeniowy łuskowate rozłogi 1
system korzeniowy cebulki białe 1
system korzeniowy Wiązkowy 2
system korzeniowy pączki przybyszowe na korzeniach 2
system korzeniowy walcowate kłącze 1
system korzeniowy cebulki kuliste 1
system korzeniowy słabo wykształcony 1
system korzeniowy podziemne rozłogi 2
system korzeniowy korzenie spichrzowe 3
system korzeniowy głęboki 4
system korzeniowy zimująca karpa korzeniowa 1
system korzeniowy Nie tworzy odrośli korzeniowych 1
system korzeniowy Korzenie cienkie 1
system korzeniowy bulwocebule 2
system korzeniowy rozległy 2
system korzeniowy silny 2
system korzeniowy krótki 1
system korzeniowy płytki 2
system korzeniowy liczne korzenie przybyszowe 2
system korzeniowy zimujący 1
system korzeniowy często powierzchniowy 1
system korzeniowy rozgałęziony 1
system korzeniowy gęsty 1
system korzeniowy grube korzenie 3
system korzeniowy Korzenie zawierają bardzo dużą ilość substancji śluzowatych 1
system korzeniowy krótkie kłącze 1
system korzeniowy duży i wytrzymały 1
system korzeniowy liczne odrośla 3
system korzeniowy ukorzeniające się pączki przybyszowe 1
system korzeniowy endomikoryza 1
system korzeniowy stolony zakończone bulwami 1
barwa kwiatów ceglastoczerwone 1
barwa kwiatów różowe 10
barwa kwiatów wielobarwne 1
barwa kwiatów trzy żółte plamki 1
barwa kwiatów płatki różowe 399
barwa kwiatów żółtawobiałe 2
barwa kwiatów płatki zielonkawe 97
barwa kwiatów bladofioletowe 1
barwa kwiatów żółtawy z czerwonym żyłkowaniem 1
barwa kwiatów płatki czerwone 360
barwa kwiatów różowo nabiegłe 1
barwa kwiatów płatki z ciemniejszym prążkiem 1
barwa kwiatów płatki z żółtozieloną gwiazdą 1
barwa kwiatów jasnozielone 1
barwa kwiatów płatki purpurowe 104
barwa kwiatów szkarłatne 1
barwa kwiatów lazurowe 1
barwa kwiatów płatki fioletowe 329
barwa kwiatów płatki czarno kropkowane 1
barwa kwiatów różowo-białe 1
barwa kwiatów bladoniebieskie 1
barwa kwiatów purpurowoliliowe 1
barwa kwiatów pomarańczowoczerwone 2
barwa kwiatów niebieskobłękitne 1
barwa kwiatów jasnofioletowe 1
barwa kwiatów płatki niebieskie 181
barwa kwiatów ciemnoniebieskie 1
barwa kwiatów karminowróżowe 2
barwa kwiatów różowopurpurowe 8
barwa kwiatów bezokwiatowe 1
barwa kwiatów fioletowoniebieskie 6
barwa kwiatów ciemnożółte 3
barwa kwiatów jaskrawopomarańczowe 1
barwa kwiatów złotożółte 6
barwa kwiatów płatki żółte 783
barwa kwiatów szafirowo-niebieskie 1
barwa kwiatów czerwonopurpurowe 1
barwa kwiatów różowopurpurowe 1
barwa kwiatów liliowoniebieskie 4
barwa kwiatów jasnopurpurowe 2
barwa kwiatów żółtozielone 3
barwa kwiatów płatki zielone 41
barwa kwiatów z białym oczkiem 1
barwa kwiatów karmazynowe 1
barwa kwiatów kwiatostan kremowy 1
barwa kwiatów rdzawe 2
barwa kwiatów różowoliliowe 1
barwa kwiatów białe 33
barwa kwiatów płatki brązowe 99
barwa kwiatów karminowopurpurowe 1
barwa kwiatów kremowe 2
barwa kwiatów zielonkawe 2
barwa kwiatów czerwone 2
barwa kwiatów karminowe 2
barwa kwiatów bordowe 1
barwa kwiatów purpurowe 2
barwa kwiatów płatki szkarłatne 2
barwa kwiatów jasnożółte 3
barwa kwiatów ciemnobrunatne 1
barwa kwiatów płatki pomarańczowe 61
barwa kwiatów różowoczerwone 1
barwa kwiatów niebiesko-fioletowe 1
barwa kwiatów białawe 4
barwa kwiatów zmiana zabarwienia kwiatów w miarę dojrzewania 1
barwa kwiatów płatki żółtawe 6
barwa kwiatów ciemnoniebieskofioletowe 1
barwa kwiatów czarna plama u podstawy 1
barwa kwiatów żółtawe 1
barwa kwiatów bladoliliowe 3
barwa kwiatów ciemnoróżowe 2
barwa kwiatów bladoróżowe 10
barwa kwiatów kwiatostan bladozielony 1
barwa kwiatów kwiaty żółtawe 4
barwa kwiatów żółte 7
barwa kwiatów niebieskie 2
barwa kwiatów kwiatostan srebrzystobiały 1
barwa kwiatów czerwonawe 1
barwa kwiatów płatki łososiowe 2
barwa kwiatów działki okwiatu purpurowo-czerwony 1
barwa kwiatów ciemniej żyłkowane 2
barwa kwiatów pomarańczowe plamki w gardzieli 1
barwa kwiatów różowo-fioletowe 3
barwa kwiatów Z zewnątrz srebrzyste, wewnątrz żółte 1
barwa kwiatów żagielek brunatno żyłkowany 1
barwa kwiatów płatki brudnobiałe 10
barwa kwiatów fioletowopurpurowe 4
barwa kwiatów płatki amarantowe 1
barwa kwiatów brudnopurpurowe 1
barwa kwiatów płatki kremowe 54
barwa kwiatów fioletowe 2
barwa kwiatów brązowawofioletowe 1
barwa kwiatów niebieskofioletowe, fioletowozielone, stalowoniebieskie 1
barwa kwiatów niebieszczejące 1
barwa kwiatów cieliste 1
barwa kwiatów fioletowo żyłkowane 1
barwa kwiatów czerwonawo nabiegłe 1
barwa kwiatów płatki liliowe 37
barwa kwiatów jasnobrązowe 1
barwa kwiatów fioletowo-czerwone 2
barwa kwiatów śnieżnobiałe 1
barwa kwiatów bladoróżowawe 2
barwa kwiatów płatki białe 830
barwa kwiatów bielejące 1
barwa kwiatów lazurowobłękitne 1
barwa kwiatów płatki szafirowe 4
barwa kwiatów biało-niebieskie 1
barwa kwiatów pierścień rurki białawy lub żółty 1
barwa kwiatów rurkowatych żółta 4
barwa kwiatów rurkowatych żółtawa 1
barwa kwiatów rurkowatych jasnobrunatna 1
barwa kwiatów rurkowatych purpurowa 1
barwa kwiatów rurkowatych liliowopurpurowa 1
barwa kwiatów rurkowatych purpurowoczerwona 1
typ kielicha puch kielichowy 8
typ kielicha Działki jajowatolancetowate 1
typ kielicha kieliszek 2
typ kielicha działki eliptyczne, tępe 1
typ kielicha działki długo owłosione 2
typ kielicha działek 5 12
typ kielicha dwuwargowy 2
typ kielicha dwudziałkowy 1
typ kielicha działki 2 1
typ kielicha zrosłodziałkowy 8
typ kielicha ogruczolony 3
typ kielicha wolnodziałkowy 8
typ kielicha nagi 2
typ kielicha owłosiony 4
typ kielicha dzbankowaty 1
typ kielicha grzbiecisty 1
typ kielicha dzwonkowaty 6
typ kielicha szczecinkowato owłosiony 1
typ kielicha działki 4 4
typ kielicha górne ząbki bardzo krótkie 1
typ kielicha działki lancetowate 1
typ kielicha lejkowaty 2
korona kwiatu i typ kwiatostanu kwiatostan 710
2-wargowa 2
bez przykoronka 1
dzwonkowata 1
beczułkowata 2
wolnopłatkowa 8
zrosłopłatkowa 9
grono 263
kłos 370
kotka 5
baldaszek 2
główka 153
koszyczek 16
kolba (buławka) 1
baldachogrono 6
cyjacjum 1
szypuly kwiatostanowe długie 1
wiecha 44
podbaldach 5
kłos złożony 2
baldach 3
szczytowe nibykłosy 1
grono złożone 1
baldach złożony 4
rozrzutka 1
nibyokółki 2
wierzchotka 3
dwupromienisty 1
skrętek 5
obecność miodników tak 9
obecność miodników nie 1
obecność miodników półksiężycowate 1
obecność miodników 2 miodniki 1
obecność miodników 1 2
obecność miodników pozakwiatowe 1
kwiaty 4-krotne 3
kwiaty 5-krotne 7
Kwiaty 6-krotne 3
kółkowy 1
w postaci wieńca włosków 1
trąbkowaty 1
pojedynczy (niezróżnicowany na kielich i koronę) 4
podwójny (zróżnicowany na kielich i koronę) 12
kwiaty 3-krotne 1
pienność roślina jednopienna 18
pienność roślina dwupienna 10
liczba płatków płatki trzy i mniej 47
liczba płatków płatki cztery 93
liczba płatków 10 1
liczba płatków płatków pięć 247
liczba płatków płatków sześć i więcej 21
liczba płatków 5-13 1
liczba płatków kwiat zredukowany 1
liczba płatków 5(6)-15 1
liczba płatków brak płatków korony 1
liczba płatków 6 4
marzec 103
kwiecień 305
maj 747
czerwiec 1215
lipiec 1312
sierpień 1027
równnoczesne z rozwojem liści 3
wrzesień 520
wyprzedzające rozwój liści 8
bardzo rzadko 1
październik 151
po rozwinięciu się liści 4
listopad 12
grudzień 3
przy zaawansowanym rozwoju liści 1
styczeń 4
luty 24
pręciki pylniki brunatnoczerwone 1
pręciki zrośnięte u nasady 2
pręciki przedprątne kwiaty 6
pręciki pylniki żółte 4
pręciki pylniki fioletowe 1
pręciki pylniki pomarańczowe 1
pręciki 4-5 grup pręcików 1
pręciki 3 4
pręciki przyrośnięte do rurki korony 2
pręciki dwusilne 7
pręciki 20-30 1
pręciki nitki pręcików orzęsione 1
pręciki czterosilne 1
pręciki 5 pręcików przyrośniętych do rurki korony 2
pręciki 3-5 wiązek 1
pręciki pylniki zrośnięte w rurkę 1
pręciki pręciki wolne 1
pręciki rurka 2
pręciki 2 5
pręciki pylniki purpurowoczerwone 1
pręciki prątniczki 1
pręciki 6 6
pręciki 2-3 1
pręciki pylniki brunatne 1
pręciki Rurka pręcikowa cylindryczna, owłosiona 1
pręciki 5 12
pręciki czarne 1
pręciki pylniiki zielone 2
pręciki pylniki białawe 1
pręciki 1 1
pręciki 3-5 prątniczek 1
pręciki liczne 11
pręciki pylniki owłosione 1
pręciki biale 1
pręciki 4 7
pręciki różowe 1
pręciki 10 8
kolor pyłku samopylność 4
kolor pyłku cytrynowożółty 1
kolor pyłku pomarańczowy 1
kolor pyłku owadopylność 4
kolor pyłku wiatropylność 8
kolor pyłku uwalniany w tetradach 1
kolor pyłku wodopylność 1
kolor pyłku złotożółty 1
kolor pyłku ciemnobrązowy 1
kolor pyłku pollinaria 1
kolor pyłku pyłkowina 1
kolor pyłku owadopylność 36
kolor pyłku alergen 2
kolor pyłku żółty 2
kolor pyłku zapylenie krzyżowe 2
symetria kwiatu promienista 105
symetria kwiatu wargowa 3
symetria kwiatu grzbiecista 296
typ kwiatu dwojakie 3
typ kwiatu zredukowane kwiaty 1
typ kwiatu równoczesne 2
typ kwiatu męskie 2
typ kwiatu kwiaty rozdzielnopłciowe 9
typ kwiatu kwiaty przedprątne 4
typ kwiatu ozdobne kwiaty płonne 1
typ kwiatu przedsłupność 5
typ kwiatu niepozorne kwiaty płodne 1
typ kwiatu Jednopłciowe z przewagą żeńskich 1
typ kwiatu część męska kwiatostanu przylega bezpośrednio do żeńskiej 1
typ kwiatu pręcikowy 1
typ kwiatu rurkowate 1
typ kwiatu słupkowy 1
typ kwiatu obupłciowy 22
typ kwiatu tylko rurkowate (jak np. lilak) 1
zapach silny, dość nieprzyjemny 2
zapach piżmowy 1
zapach słaba, delikatna woń 2
zapach cytrynowo-bergamotowy 1
zapach bezwonne 2
zapach miły i przyjemny zapach 7
zapach wonny 6
zapach silny i przyjemny 3
zapach cytrynowy 4
zapach pachnące miodem 1
znamiona słupka 1 pałeczkowate znamię 1
znamiona słupka 2 znamiona 2
znamiona słupka kwiaty przedsłupne 1
znamiona słupka cztery słupki 1
znamiona słupka szyjki słupka zrośnięte spodem 1
znamiona słupka główkowate 1
znamiona słupka Słupek dwukrotny 2
znamiona słupka słupek jeden 37
znamiona słupka słupek 5-szyjkowy 2
znamiona słupka pałeczkowate 1
znamiona słupka słupek trzyszyjkowy 3
znamiona słupka liczne słupki 5
znamiona słupka dwudzielne 5
znamiona słupka trójdzielne 2
znamiona słupka słupek nagi 1
znamiona słupka 3 znamiona 1
znamiona słupka słupek górny 4
znamiona słupka słupek dolny 1
znamiona słupka słupek jednoszyjkowy 1
znamiona słupka heterostylia 1
znamiona słupka słupek dwuszyjkowy 1
znamiona słupka trzy słupki 1
znamiona słupka znamiona żółte 2
kształt blaszki jajowato-trójkątne 2
kształt blaszki długoogonkowe 1
kształt blaszki w zarysie okrągławe 2
kształt blaszki wąskie 1
kształt blaszki trójkątno-jajowate 1
kształt blaszki igły 61
kształt blaszki liście drobne 2
kształt blaszki liście eliptyczne 148
kształt blaszki języczkowate 1
kształt blaszki okrągławe 3
kształt blaszki okrągłosercowate 2
kształt blaszki listki sierpowato zgięte 1
kształt blaszki w zarysie nerkowate 1
kształt blaszki bez zielonych liści 3
kształt blaszki duże 6
kształt blaszki liście romboidalne 11
kształt blaszki niesymetryczne 1
kształt blaszki podłużnie jajowate 3
kształt blaszki łyżeczkowate 1
kształt blaszki Komórki listków na brzegu kwadratowe 1
kształt blaszki błyszczące 3
kształt blaszki liście trójkątne 98
kształt blaszki eliptyczno-jajowate 5
kształt blaszki małe 1
kształt blaszki kulisty 1
kształt blaszki podługowatolancetowate 5
kształt blaszki liście odwrotnie jajowate 125
kształt blaszki długie 3
kształt blaszki silnie porozcinane 1
kształt blaszki jajowatopodługowate 3
kształt blaszki ogruczolone 1
kształt blaszki nieco spłaszczone 1
kształt blaszki podługowatoeliptyczne 1
kształt blaszki liście klinowate 80
kształt blaszki zimozielone 3
kształt blaszki wąskolancetowate 2
kształt blaszki pazurkowato zgięte 1
kształt blaszki jajowate 5
kształt blaszki owalno-eliptyczne 1
kształt blaszki na całej łodydze 1
kształt blaszki skórzaste 10
kształt blaszki często skręcone wokół osi, 1
kształt blaszki jajowatokoliste 1
kształt blaszki listki siedzące 1
kształt blaszki liście łopatkowate 65
kształt blaszki równowąskie 2
kształt blaszki szydlaste 2
kształt blaszki klinowato odwrotnie jajowate 1
kształt blaszki lirowate 1
kształt blaszki nitkowate 3
kształt blaszki grube 4
kształt blaszki połyskujące 1
kształt blaszki listki sercowato-jajowate 1
kształt blaszki jajowato-lancetowate 5
kształt blaszki liście odwrotnie sercowate 3
kształt blaszki szeroko-lancetowate 4
kształt blaszki obłe 1
kształt blaszki łamliwe 1
kształt blaszki kędzierzawe 1
kształt blaszki jajowatoklinowate 1
kształt blaszki liście sercowate 219
kształt blaszki sztywne 5
kształt blaszki listki szerokoeliptyczne 1
kształt blaszki szerokie 2
kształt blaszki liście strzałkowate 22
kształt blaszki przegradzane 1
kształt blaszki liście łuskowate 4
kształt blaszki delikatnie skręcone 1
kształt blaszki silny nalot woskowy 1
kształt blaszki wąskojajowate 2
kształt blaszki górne liście siedzące 1
kształt blaszki Środkowy listek romboidalny 1
kształt blaszki liście jajowate 872
kształt blaszki płaskie 2
kształt blaszki liście oszczepowate 16
kształt blaszki bocznie spłaszczone 1
kształt blaszki Przy roztarciu pachną terpentyną 1
kształt blaszki podługowate 7
kształt blaszki rozety liściowe 2
kształt blaszki wąskoodwrotniejajowate 1
kształt blaszki liście okrągłe 111
kształt blaszki wyginające się 1
kształt blaszki zatokowo-ząbkowane 1
kształt blaszki łuskowate 1
kształt blaszki mięsiste 5
kształt blaszki równowąskopodługowate 1
kształt blaszki liście lancetowate 773
kształt blaszki rynienkowate 2
kształt blaszki listki podłużnie jajowate 1
kształt blaszki częściowo zimozielone 1
kształt blaszki liście nerkowate 41
kształt blaszki szeroko-jajowate 4
kształt blaszki owalne 5
kształt blaszki mieczowate 1
kształt blaszki soczyste 1
kształt blaszki zapach cytrynowy 1
kształt blaszki równowąskolancetowate 6
kształt blaszki od spodu omszone 1
kształt blaszki liście wąskie i wydłużone 319
kształt blaszki zatokowowrębne 1
kształt blaszki opadające na zimę 3
kształt blaszki trójkątno-nerkowate 1
kształt blaszki nerkowate 1
kształt blaszki kruche 1
kształt blaszki rozproszone włoski 1
kształt blaszki cienkie 3
kształt blaszki od spodu wełniście owłosione 1
kształt blaszki liście szpilkowate 1
kształt blaszki liście najszersze w połowie długości 37
kształt blaszki sercowatojajowate 2
kształt blaszki jajowato-lancetowate 3
kształt blaszki kutnerowate 1
kształt blaszki szerokoeliptyczne 4
kształt blaszki z głęboką zatoką 1
kształt blaszki odziomkowe 2
kształt blaszki delikatne punktowanie na spodzie blaszki 1
kształt blaszki liście równowąske 311
kształt blaszki liście najszersze przy końcu 194
kształt blaszki magazynujące wodę 2
kształt blaszki igiełkowate 1
kształt blaszki najszersze poza połową 1
kształt blaszki listki jajowate lub eliptyczne 1
kształt blaszki Listki o długości 1,5 - 3,2 mm 1
kształt blaszki w zarysie trójkątna 2
kształt blaszki zanurzone 2
kształt blaszki liście eliptycznolancetowate 9
kształt blaszki liście najszersze przy nasadzie 97
kształt blaszki wydłużone 1
powierzchnia blaszki miękka 1
powierzchnia blaszki szorstka 3
powierzchnia blaszki połyskująca 8
powierzchnia blaszki pomarszczona 3
powierzchnia blaszki od spodu jedwabiste 1
powierzchnia blaszki omszona 1
powierzchnia blaszki owłosiona od spodu 2
powierzchnia blaszki kutnerowata 1
powierzchnia blaszki owłosiona 12
powierzchnia blaszki nieco skórzasta 1
powierzchnia blaszki od spodu biały, woskowaty rysunek (kokardka) 1
powierzchnia blaszki spodem kutnerowata 1
powierzchnia blaszki lepka 1
powierzchnia blaszki obustronnie naga 1
powierzchnia blaszki skórzasta 5
powierzchnia blaszki srebrzyście owłosiona 1
powierzchnia blaszki błyszcząca 5
powierzchnia blaszki dołem matowa 1
powierzchnia blaszki obustronnie owłosiona 3
powierzchnia blaszki od spodu jaśniejsza 1
powierzchnia blaszki od spodu pokryta meszkiem 1
powierzchnia blaszki karbowana 1
powierzchnia blaszki ogruczolona 1
powierzchnia blaszki od spodu owłosiona 6
powierzchnia blaszki z punkcikami gruczołów 2
powierzchnia blaszki naga 4
powierzchnia blaszki z jamkami 1
powierzchnia blaszki delikatnie owłosiona 1
powierzchnia blaszki gładka 10
brzeg liścia tępo ząbkowane 1
brzeg liścia grubo karbowane 1
brzeg liścia bardzo drobno piłkowany 2
brzeg liścia gruczołkowaty 1
brzeg liścia podwinięty 7
brzeg liścia karbowanopiłkowany 8
brzeg liścia podwójnie ząbkowany 3
brzeg liścia wcinano-karbowany 1
brzeg liścia całobrzegi 31
brzeg liścia grubo piłkowany 2
brzeg liścia piłkowany 10
brzeg liścia nieregularnie piłkowany 1
brzeg liścia karbowany 9
brzeg liścia ząbkowany 15
brzeg liścia białawy 1
brzeg liścia falisty 5
brzeg liścia grubo ząbkowany 4
brzeg liścia drobno ząbkowany 2
brzeg liścia orzęsiony 5
brzeg liścia kolczasty 5
brzeg liścia karbowanoząbkowany 1
brzeg liścia podwójnie piłkowany 2
brzeg liścia drobno piłkowany 5
jesienna barwa liści fioletowa 1
jesienna barwa liści sezonowe 1
jesienna barwa liści żółtopomarańczowa 1
jesienna barwa liści nie tracą zabarwienia 2
jesienna barwa liści brunatniejące 2
jesienna barwa liści żółta 5
jesienna barwa liści jaskrawoczerwona 1
jesienna barwa liści opadające na zimę 4
jesienna barwa liści purpurowa 2
jesienna barwa liści czerwona 3
jesienna barwa liści pomarańczowa 5
jesienna barwa liści karminowa 1
jesienna barwa liści złocistożółta 2
kolor liścia od spodu białe 1
kolor liścia trójbarwne 1
kolor liścia biało-zielono-różowe 1
kolor liścia od spodu purpurowo nabiegłe 1
kolor liścia oliwkowo-ciemnozielone 1
kolor liścia matowozielone 1
kolor liścia niebieskawe 1
kolor liścia obustronnie zielone 1
kolor liścia niebieskawo-szaro filcowate 1
kolor liścia purpurowo-brązowe 2
kolor liścia srebrzyste 1
kolor liścia szarawe 2
kolor liścia oliwkowo-brunatne 1
kolor liścia od spodu sinozielone 2
kolor liścia od spodu niebiesko-szare 2
kolor liścia siwozielony 1
kolor liścia zielone 21
kolor liścia niebieskobiałe od spodu 1
kolor liścia czerwonawe 1
kolor liścia od spodu niebieskozielone 4
kolor liścia jasnozielone 6
kolor liścia spodnia strona szarozielona 1
kolor liścia od spodu żółto-zielone 1
kolor liścia od spodu jaśniejsze 1
kolor liścia z białą półksiężycowatą plamą 1
kolor liścia obrzeżenie purpurowe 1
kolor liścia żółtozielone 1
kolor liścia żywozielone 5
kolor liścia purpurowo nabiegłe 2
kolor liścia ciemnozielone 30
kolor liścia od spodu szarozielone 4
kolor liścia czerwone 1
kolor liścia szarozielone 9
kolor liścia od spodu jasnozielona 1
kolor liścia brzegiem białawe 1
kolor liścia sinozielony 1
kolor liścia w białe i różowe plamy 1
kolor liścia niebieskozielone 1
kolor liścia biało kropkowane 1
kolor liścia od spodu czerwono-fioletowe 1
kolor liścia czerwonawo nabiegłe 1
kolor liścia szare 2
kolor liścia wielobarwne 1
kolor liścia obustronnie zielone 1
kolor liścia nieregularne, ciemne plamki 1
kolor liścia szarawoniebieskie 1
nasada ucięta 3
nasada zwężona 2
nasada brak gruczołków (cecha diagnostyczna) 1
nasada z uszkami 2
nasada Pochwy liściowe pędów letnich przylegające 1
nasada obejmująca 2
nasada Pochwy liściowe pędów letnich z ząbkami 1
nasada Nasady zrastają się w krótką pochwę 1
nasada szeroka 1
nasada nasady otaczają kwitnące pędy 1
nasada sercowata 10
nasada strzałkowata 1
nasada klinowata 10
nasada zaokrąglona 7
nasada pochwa liściowa zaokrąglona 1
nasada ostrokątna 1
ogonek liściowy liście siedzące 12
ogonek liściowy różowo-żółty 1
ogonek liściowy niewyraźny 1
ogonek liściowy czerwonawy 1
ogonek liściowy mleczny sok 1
ogonek liściowy 4-8 mm 1
ogonek liściowy wiotki 1
ogonek liściowy gruby 1
ogonek liściowy spłaszczony 2
ogonek liściowy pochwiasty 2
ogonek liściowy oskrzydlony 5
ogonek liściowy nagi 1
ogonek liściowy długi 18
ogonek liściowy mięsisty 2
ogonek liściowy owłosiony 1
ogonek liściowy krótki 13
ogonek liściowy dłuższy od blaszki liściowej 2
ogonek liściowy obecny 3
ogonek liściowy cienki 1
kształ pąków po 3 na końcach pędów 1
kształ pąków owalne 1
kształ pąków przylegające 1
kształ pąków ostre 4
kształ pąków podługowate 1
kształ pąków zaostrzone 2
kształ pąków lepkie 3
kształ pąków jajowate 3
kształ pąków ożywicowane 3
kształ pąków drobne 2
kształ pąków środkowy zaostrzony 1
kształ pąków odstające na długich szypułkach 1
kształ pąków walcowate 1
kształ pąków stożkowate 1
kształ pąków stępione 1
kształ pąków białe 1
kształ pąków kutnerowato owłosione 1
kształ pąków kuliste 3
kształ pąków owłosione 1
kształ pąków małe 2
kształ pąków długie 1
kształ pąków zaokrąglone 1
kolor pąków czerwonobrunatne 1
kolor pąków brązowe 3
kolor pąków purpurowofioletowe 1
kolor pąków brunatne 1
kolor pąków pomarańczowobrązowe 2
kolor pąków żywicujące 2
kolor pąków białe 1
liście przykwiatowe pokrywy 1
liście przykwiatowe podsadki 9
liście przykwiatowe pokrywki 2
liście przykwiatowe podkwiatki 4
liście przykwiatowe przysadki 13
liście przykwiatowe okrywa 11
przylistki błoniaste 1
przylistki lancetowate 3
przylistki zrośnięte 1
przylistki nerkowate 2
przylistki szybko opadające 1
przylistki brak 1
przylistki poszarpane 1
przylistki drobne 1
przylistki całobrzegie 1
przylistki 2-3 klapowe 1
przylistki szydlaste 1
przylistki przekształcone w ciernie 1
przylistki słabo skręcone 1
przylistki lancetowatoszydlaste 1
przylistki jajowate 3
szczególne formy liści ustawione dachówkowato 1
szczególne formy liści wąsy czepne 1
szczególne formy liści rozeta liści 6
szczególne formy liści liść obejmujący 8
szczyt wcięty 1
szczyt wykrojony 2
szczyt z ostrym kończykiem 2
szczyt ostry 11
szczyt wydłużony 1
szczyt zaostrzony 20
szczyt z krótkim odgiętym końcem 1
szczyt kolec 1
szczyt tępy 11
szczyt zaokrąglony 2
szczyt stępiony 1
typ liści lisc złożony 5
typ liści liść prosty 35
typ liści dłoniastozłożony 1
typ liści rozeta 5
typ liści parzyście pierzastozłożony 2
typ liści nieparzyście pierzastozłożony 7
typ liści potrójnie złożony 1
typ liści potrójnie pierzastodzielny 1
typ liści pierzastosieczny 3
typ liści 3-4 pierzastozłożony 1
typ liści przyziemna różyczka 3
typ liści pierzastodzielne 1
typ liści 5-7 listkowe 1
typ liści 2-3 pierzasto-złożony 3
typ liści pierzastoklapowane 1
ulistnienie naprzeciwległe 259
ulistnienie okółkowe 24
ulistnienie naprzemianległe 55
ulistnienie skrętoległe 11
ulistnienie nakrzyżległe 2
unerwienie dłoniaste 3
unerwienie trójdzielna 1
unerwienie równoległe 5
unerwienie pierzaste 5
unerwienie dołem jaśniejsze 1
wcięcia blaszki trójlistkowe 1
wcięcia blaszki pierzasto porozcinane 1
wcięcia blaszki trójklapowe 3
wcięcia blaszki 3 – 5 klapowe 2
wcięcia blaszki nieregularnie zatokowo wrębne 1
wcięcia blaszki pięcioklapowe 4
wcięcia blaszki podwójnie pierzastosieczne 1
wcięcia blaszki odcinki wcinane 1
wcięcia blaszki potrójnie pierzastosieczne 2
wcięcia blaszki wrębne 2
wcięcia blaszki pierzastodzielne 4
wcięcia blaszki dłoniasto 7-dzielne 1
wcięcia blaszki dłoniastodzielne 2
wcięcia blaszki 3-4 pierzaste 1
wcięcia blaszki pierzasto wcięte 1
wcięcia blaszki pięciolistkowe 1
wcięcia blaszki palczasto 5-dzielne 1
wcięcia blaszki pierzastosieczne 5
wcięcia blaszki 1-2 pierzastoklapowane 2
wcięcia blaszki dłoniasto-klapowane 2
wcięcia blaszki nieparzyście pierzastosieczne 1
wcięcia blaszki 5-7 klapowe 1
wcięcia blaszki klapowane 2
wcięcia blaszki szeroko klapowane 1
kolor nasion pomarańczowe 1
kolor nasion ciemne 1
kolor nasion żółtawobrunatne 1
kolor nasion brunatne 4
kolor nasion żółte 8
kolor nasion brązowe 5
kolor nasion czarne 3
kolor nasion żółtawe 1
kolor nasion szare 1
kolor nasion ciemnoszare 1
kolor nasion czarnobrązowe 2
kolor nasion jasnobrunatne 1
kolor nasion jasnobrązowe 4
rozsiewanie nasion ornitochoria 2
rozsiewanie nasion autochoria 2
rozsiewanie nasion boleochoria 1
rozsiewanie nasion antropochoria 1
rozsiewanie nasion endochoria 117
rozsiewanie nasion myrmekochoria 5
rozsiewanie nasion zoochoria 5
rozsiewanie nasion hydrochoria 2
rozsiewanie nasion herpochoria 1
rozsiewanie nasion anemochoria 17
rozsiewanie nasion barochoria 1
rozsiewanie nasion ballochoria 1
wielkość nasion owłosione 1
wielkość nasion okrągłe 1
wielkość nasion nerkowate 2
wielkość nasion jajowate 5
wielkość nasion drobne 7
wielkość nasion jadalne 1
wielkość nasion 3,5 mm 1
wielkość nasion faliste 2
wielkość nasion oskrzydlone 7
wielkość nasion spłaszczone 3
wielkość nasion długie 1
wielkość nasion drobno brodawkowane 2
wielkość nasion pomarszczone 1
wielkość nasion liczne 1
wielkość nasion poniżej 4mm 5
wielkość nasion ciemne 1
wielkość nasion duże 2
wielkość nasion błyszczące 3
wielkość nasion z elajosomem 4
wielkość nasion soczewkowate 2
wielkość nasion żebrowane 2
wielkość nasion nieoskrzydlone 1
wielkość nasion sercowate 1
wielkość nasion matowe 3
wielkość nasion z osnówką 1
wielkość nasion eliptyczne 2
wielkość nasion chropowate 1
wielkość nasion gładkie 5
okres dojrzewania owoców styczeń 1
okres dojrzewania owoców luty 1
okres dojrzewania owoców czerwiec 2
okres dojrzewania owoców lipiec 7
okres dojrzewania owoców sierpień 11
okres dojrzewania owoców wrzesień 12
okres dojrzewania owoców październik 9
okres dojrzewania owoców listopad 2
okres dojrzewania owoców grudzień 1
kolor owoców niebieskie 18
kolor owoców szare 29
kolor owoców czarne 142
kolor owoców brązowe 232
kolor owoców wiśniowo-czerwone 1
kolor owoców oliwkowy 3
kolor owoców czerwone 168
kolor owoców srebrzystoszare 1
kolor owoców jasnobrązowe 2
kolor owoców fioletowe 18
kolor owoców ciemnogranatowe 1
kolor owoców białe 71
kolor owoców brązowawożółte 1
kolor owoców zielonawo prążkowane 1
kolor owoców żółte 136
kolor owoców pomarańczowe 23
kolor owoców żółtozielony z różowym odcieniem 2
kolor owoców żółte 1
kolor owoców brunatne 5
kolor owoców ciemnoczerwonobrunatne 1
kolor owoców ciemnoszare 1
kolor owoców szkarłatne 1
kolor owoców purpurowe 12
kolor owoców różowokarminowe 1
kolor owoców srebrzystobiaławy 1
kolor owoców ciemnobrunante 1
kolor owoców żółtozielonkawe 5
kolor owoców zielonkawo-brunatne 1
kolor owoców zielone 117
kolor owoców różowe 1
rodzaj owoców mieszek 51
rodzaj owoców niełupka 16
rodzaj owoców torebki 553
rodzaj owoców rozłupnia z rozłupkami 9
rodzaj owoców jagoda 83
rodzaj owoców strąki 117
rodzaj owoców pestkowiec 82
rodzaj owoców orzechy 214
rodzaj owoców orzeszki 13
rodzaj owoców skrzydlak 4
rodzaj owoców owocostan 1
rodzaj owoców owoc zbiorowy 3
rodzaj owoców owoc pozorny 2
rodzaj owoców łuszczyna 2
rodzaj owoców łuszczynka 1
powierzchnia owocu szaro filcowate 1
powierzchnia owocu miękko kolczasta 1
powierzchnia owocu słabo siateczkowata 1
powierzchnia owocu pomarszczona 37
powierzchnia owocu naga lub owłosiona 1
powierzchnia owocu pappus 1
powierzchnia owocu żeberkowana 58
powierzchnia owocu gładka 106
powierzchnia owocu oskrzydlona 1
powierzchnia owocu drobno punktowane 1
powierzchnia owocu matowa 1
powierzchnia owocu szorstka 14
powierzchnia owocu owłosiona 237
powierzchnia owocu aparat lotny 3
powierzchnia owocu błyszcząca 2
powierzchnia owocu kanciasta 51
powierzchnia owocu meszkowaty nalot 2
powierzchnia owocu kolczasta 15
wielkość owoców 5-8 mm 1
wielkość owoców rozmnaża się wegetatywnie przez liście 1
cechy pędu nierozgałęzione 1
cechy pędu pędy kwiatowe 1
cechy pędu grube 1
cechy pędu cienkie 6
cechy pędu kulisty człon pędowy 1
cechy pędu pędy płonne 1
cechy pędu nitkowate 1
cechy pędu delikatne 1
cechy pędu czterokanciaste 1
cechy pędu nagie 5
cechy pędu pokładające się 2
cechy pędu młode pędy jedwabiście owłosione 1
cechy pędu zielony 1
cechy pędu zdrewniałe 1
cechy pędu długorozłogowe 1
cechy pędu pędy zarodnionośne wiosenne jasnobrązowe 1
cechy pędu owijające się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 1
cechy pędu wzniesione 3
cechy pędu brązowoczerwone 2
cechy pędu wspinające się 1
cechy pędu zwisające 2
cechy pędu zakorzeniające się w węzłach 2
cechy pędu letnie pędy asymilacyjne zielone 1
cechy pędu sztywne 2
cechy pędu bardzo liczne 1
cechy pędu krótki 1
cechy pędu młode jasnozielonkawe 1
cechy pędu graniaste 1
cechy pędu długie 1
cechy pędu mięsisty 1
cechy pędu przekształcone w ciernie 1
cechy pędu zielonoszare do szarobrunatnych 1
cechy pędu ukorzenione 1
cechy pędu wijące się 2
cechy pędu młode pędy cienkie 1
cechy pędu proste 1
cechy pędu płaskie gałązki 1
cechy pędu młode pędy jasnożółte 1
cechy pędu rozgałęziony 1
cechy pędu wysoki pęd kwiatostanowy 1
cechy pędu podnoszące się 1
cechy pędu drewniejące 2
cechy pędu silnie rozczłonkowane 1
cechy pędu młode pędy omszone 1
cechy pędu młode pędy szaro-brunatne 1
cechy pędu długie do 15 m 1
cechy pędu młode pędy niebieskawe 1
cechy pędu młode pędy z białymi przetchlinkami 1
cechy pędu pęd uproszczony do organizacji plechy 1
powierzchnia łodygi brunatno nabiegła 1
powierzchnia łodygi czerwonobrązowa 1
powierzchnia łodygi kolczasto ocierniona 1
powierzchnia łodygi zielona 3
powierzchnia łodygi szarozielona 1
powierzchnia łodygi nieoskrzydlona na krawędziach 1
powierzchnia łodygi sinawozielona 1
powierzchnia łodygi czerwono nabiegła 2
powierzchnia łodygi kolczasto oskrzydlona 1
powierzchnia łodygi żółtawozielona 1
powierzchnia łodygi fioletowo nabiegła 1
sok pędu sok mleczny 20
wygląd łodygi gładka 2
wygląd łodygi okrągława 1
wygląd łodygi podłużnie bruzdowana 2
wygląd łodygi wyprostowana 4
wygląd łodygi kłącze grube 4
wygląd łodygi pokładająca się 4
wygląd łodygi rozłogi 2
wygląd łodygi zmodyfikowane w bulwy 1
wygląd łodygi zielona 4
wygląd łodygi kłącze okryte łuskami 1
wygląd łodygi okółkowo rozgałęziona 1
wygląd łodygi mięsista 4
wygląd łodygi słabo kanciasta 1
wygląd łodygi nierozgałęziona 5
wygląd łodygi górą rozgałęziona 3
wygląd łodygi słabo rozgałęziona 2
wygląd łodygi dwudzielna 1
wygląd łodygi gruba 7
wygląd łodygi owłosiona 4
wygląd łodygi kłącze walcowate 2
wygląd łodygi ogruczolona 4
wygląd łodygi czworograniasta 4
wygląd łodygi liczne łodygi 1
wygląd łodygi skąpokwiatowa 1
wygląd łodygi łodyga kolczasta 19
wygląd łodygi szaro przylegająco owłosiona 1
wygląd łodygi zakorzeniająca się 1
wygląd łodygi soczysta 1
wygląd łodygi słabo ulistniona 2
wygląd łodygi kłącze poziome 1
wygląd łodygi niebieskawozielona 1
wygląd łodygi łodyga wzniesiona 639
wygląd łodygi wysoka 1
wygląd łodygi włoski gruczołowe 1
wygląd łodygi pędy dołem zdrewniałe 1
wygląd łodygi purpurowo nabiegła 4
wygląd łodygi rozgałęzione kłącze 1
wygląd łodygi z jednym kwiatem 1
wygląd łodygi kutnerowata 3
wygląd łodygi rozgałęziająca się 16
wygląd łodygi kolankowata 1
wygląd łodygi krótkie kłącze 2
wygląd łodygi żeberkowana 1
wygląd łodygi formy półpienne 1
wygląd łodygi łodyg kilka 1
wygląd łodygi dołem łysiejąca 1
wygląd łodygi kłącze płożące się 3
wygląd łodygi wzniesiona 16
wygląd łodygi grube kłącze 1
wygląd łodygi brązowa 2
wygląd łodygi purpurowo nabiegła 1
wygląd łodygi bez rozłogów 1
wygląd łodygi obła 6
wygląd łodygi prosta 10
wygląd łodygi walcowata 1
wygląd łodygi dołem długo owłosiona 1
wygląd łodygi łodygi do 6m długości 1
wygląd łodygi dołem brązowoczerwona tunika 1
wygląd łodygi kanciasta 1
wygląd łodygi ulistniona 7
wygląd łodygi pokryta włoskami gruczołowatymi. 1
wygląd łodygi wydłużona 1
wygląd łodygi rurkowata 1
wygląd łodygi pełzające kłącza 6
wygląd łodygi odstająco owłosiona 4
wygląd łodygi dołem rozgałęziona 1
wygląd łodygi gęsto ulistniona 5
wygląd łodygi głąbik 4
wygląd łodygi łodyga pełzająca 228
wygląd łodygi sztywna 6
wygląd łodygi leżąca 1
wygląd łodygi pnąca 1
wygląd łodygi szczeciniasto owłosiona 1
wygląd łodygi częściowo zdrewniała 2
wygląd łodygi łodyga trójkanciasta 48
wygląd łodygi przy wysychaniu czerniejąca 1
wygląd łodygi ciernie 1
wygląd łodygi czerwone rozłogi 1
wygląd łodygi naga 15
wygląd łodygi drewniejąca 1
wygląd łodygi szorstko owłosiona 2
wygląd łodygi bezzieleniowa 1
wygląd łodygi fioletowo nabiegła 3
wygląd łodygi czerwono nabiegła 2
wygląd łodygi pełna 1
wygląd łodygi żółtawa 3
wygląd łodygi łodyga czterokanciasta 69
wygląd łodygi pień 1
wygląd łodygi unosząca się w wodzie 1
wygląd łodygi kłącza podziemne 1
wygląd łodygi przylegająco owłosiona 1
wygląd łodygi Kłącze długie, cienkie 1
wygląd łodygi kłącze 4
wygląd łodygi Część odziomkowa pokryta skórzastymi łuskami 1
wygląd łodygi brak 1
wygląd łodygi bulwiasta 2
wygląd łodygi dołem naga 1
wygląd łodygi brązowawo-fioletowa 1
wygląd łodygi łodyga gałęzista 707
wygląd łodygi z długimi międzywęźlami 1
wygląd łodygi zdrewniała 2
wygląd łodygi cienka 3
wygląd łodygi lekko owłosiona 1
wygląd łodygi kłaącze pokryte łuskami i brązowymi włoskami 1
wygląd łodygi dęta 3
wygląd łodygi bruzdowana 7
wygląd łodygi kanciasta 6
wygląd łodygi przerywano-kolczasto oskrzydlona 1
wygląd łodygi zakończona kwiatostanem 2
wygląd łodygi podziemna 1
wygląd łodygi górą owłosiona 2
wygląd łodygi pokryta brązowymi łuskami 1
wygląd łodygi łodyga szorstka 115
wygląd łodygi niewyraźnie bruzdowana 1
wygląd łodygi dość sztywna 1
wygląd łodygi kłącze z rozłogami 5
wygląd łodygi kanał powietrzny 1
wygląd łodygi dołem czerwonawa 1
wygląd łodygi źdźbło 3
wygląd łodygi łodyga owłosiona 698
wygląd łodygi podnosząca się 14
wygląd łodygi czerwona 1
wygląd łodygi łodyżki kilkukrotnie widlasto rozgałęzione 1
wygląd łodygi łodyga prosta 6
wygląd łodygi tworząca wąsy czepne 1
wygląd łodygi wełnisto owłosiona 1
wygląd łodygi kłącze cienkie, płożące się 1
wygląd łodygi łodyga żebrowana 11
wygląd łodygi łodyga gładka 373
wygląd łodygi zdrewniała u nasady 1
wygląd łodygi łodyga omszona 60
wygląd łodygi sinozielona 2
wygląd łodygi rozesłana 3
wygląd łodygi płożące się 5
wygląd łodygi pojedyncza 2
wygląd łodygi pusta w środku 2
wygląd łodygi kłącze zdrewniałe 2
szacowana wysokość łodygi 8-30 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 30 cm 1
szacowana wysokość łodygi 30-40 cm 1
szacowana wysokość łodygi 5-30 cm 2
szacowana wysokość łodygi 70-150 cm 1
szacowana wysokość łodygi 10–40 cm 3
szacowana wysokość łodygi 15-40 cm 1
szacowana wysokość łodygi 30-60 m 4
szacowana wysokość łodygi 10-20 cm 1
szacowana wysokość łodygi 50-100 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 15 m 1
szacowana wysokość łodygi do 200 cm 3
szacowana wysokość łodygi 80-100 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 8 cm 1
szacowana wysokość łodygi 2-39 cm 1
szacowana wysokość łodygi 6-8 m 1
szacowana wysokość łodygi 30-90 cm 7
szacowana wysokość łodygi do 60 cm 4
szacowana wysokość łodygi do 100 cm 2
szacowana wysokość łodygi długość 10-80 cm 2
szacowana wysokość łodygi 5-50 cm 1
szacowana wysokość łodygi 20-70 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 120 cm wysokości 2
szacowana wysokość łodygi do 2,5 m 1
szacowana wysokość łodygi 10-30 cm 3
szacowana wysokość łodygi do kostki (0 < x < 15 cm) 170
szacowana wysokość łodygi 50 - 200 cm 1
szacowana wysokość łodygi od kostki do kolana (15< x <60 cm) 21
szacowana wysokość łodygi 25 cm 1
szacowana wysokość łodygi 100 - 150 cm 4
szacowana wysokość łodygi 15-30 cm 2
szacowana wysokość łodygi do 50 cm 2
szacowana wysokość łodygi od kolana do pasa (60 < x < 100 cm) 421
szacowana wysokość łodygi 50-90 cm 2
szacowana wysokość łodygi od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm) 274
szacowana wysokość łodygi 60-80 cm 1
szacowana wysokość łodygi 50-90 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 10 cm 1
szacowana wysokość łodygi wyższa od człowieka (> 200 cm) 466
szacowana wysokość łodygi 5-20 cm 1
szacowana wysokość łodygi 3-4 m 2
szacowana wysokość łodygi do 10 m 1
zapach łodygi zapach ogórków 1
zapach łodygi zapach aromatyczny 22
zapach łodygi zapach czosnkowy 2
zapach łodygi zapach nieprzyjemny 9
siedlisko zbiorniki astatyczne 2
siedlisko skraje wilgotnych lasów 1
siedlisko Mokre łąki, pastwiska i miedze 6
siedlisko ugory 71
siedlisko poręby 1
siedlisko tereny kolejowe 3
siedlisko żyzne łąki 4
siedlisko Torfowisk 197
siedlisko W miejscach okresowo lub trwale podmokłych, skrajnie ubogich 1
siedlisko ponad górną granicą lasu 1
siedlisko miejsca zabagnione 1
siedlisko kanały 1
siedlisko wzdłuż dróg leśnych 2
siedlisko Olszyny 28
siedlisko w górach brak 1
siedlisko Sudety 204
siedlisko wybrzeże morskie 18
siedlisko torfowiska na wapieniu 1
siedlisko Gleby suche i piaszczyste 3
siedlisko łąki pobagienne 1
siedlisko półki skalne 1
siedlisko torfowiska przejściowe 2
siedlisko nasypy kolejowe 7
siedlisko kamieniste i słoneczne zbocza 3
siedlisko źródliska 40
siedlisko uprawy leśne 2
siedlisko świeże bory sosnowe 2
siedlisko trawiasto-skalny gzyms 1
siedlisko Słoneczne łąki i murawy 1
siedlisko wysokogórskie traworośla 4
siedlisko rumowiska 3
siedlisko aluwia 30
siedlisko Górskie łąki i hale 2
siedlisko obrzeża lasów sosnowo-brzozowe 1
siedlisko Podszyt lasów liściastych 1
siedlisko siedliska ruderalne 4
siedlisko zasiewy 1
siedlisko uskoki skalne 1
siedlisko skały wapienne 2
siedlisko w miastach 17
siedlisko Skraje lasów 49
siedlisko pas nadmorski 2
siedlisko lasy 2
siedlisko przypłocia, przychacia 3
siedlisko zarastające jeziora 3
siedlisko Bory mieszane 21
siedlisko zarastające piargi 1
siedlisko stare mury z zaprawą wapienną 1
siedlisko skały, głazy i kamienie 2
siedlisko Pobocza dróg, ścieżki 11
siedlisko świetliste lasy 58
siedlisko miedze 4
siedlisko piaszczyste łachy, wydmy 1
siedlisko Kserotermiczne zarośla 1
siedlisko Tatry 334
siedlisko wilgotne szczeliny skalne 1
siedlisko lasy liściaste i mieszane 18
siedlisko Lasy iglaste i liściaste 3
siedlisko skały i szczeliny skalne 1
siedlisko skraje borów sosnowych 2
siedlisko przy rowach melioracyjnych 1
siedlisko piętro alpejskie i subniwalne 1
siedlisko zagajniki 1
siedlisko Wilgotne lasy i zarośla 6
siedlisko wilgotne zarośla nadbrzeżne 1
siedlisko załomy skalne 2
siedlisko świetliste zarośla 1
siedlisko synatropijne 2
siedlisko sady 4
siedlisko Widne lasy, zarośla i zręby 6
siedlisko zalewiska rzeczne 2
siedlisko Bory sosnowe 33
siedlisko Ziołorośla górskie 12
siedlisko skały granitowe 2
siedlisko gleby zasobne w wapń 4
siedlisko Brzegi wód 103
siedlisko Bory bagienne 10
siedlisko brzegi potoków 3
siedlisko suche zbocza 35
siedlisko Buczyny 57
siedlisko Borówczyska 12
siedlisko Tereny podmokłe i zabagnione 2
siedlisko kamieńce 13
siedlisko na próchnicznych podłożach 2
siedlisko Torfowiska wysokie 25
siedlisko widne lasy sosnowe i brzozowe 1
siedlisko młaki 1
siedlisko suche murawy 43
siedlisko Dąbrowy 37
siedlisko torfowiska niskie 55
siedlisko skały, zbocza 2
siedlisko zarośla nadrzeczne i śródpolne 1
siedlisko górska murawa naskalna 2
siedlisko lasy mieszane 47
siedlisko wody szybko płynące 5
siedlisko Ogrody i parki 23
siedlisko pola uprawne 85
siedlisko żwirowiska 19
siedlisko Regiel dolny 40
siedlisko piętro alpejskie 4
siedlisko wysypiska 2
siedlisko skały, mury, skarpy 2
siedlisko wody słodkie 5
siedlisko Grądy 58
siedlisko podmokłe łąki 32
siedlisko polany 104
siedlisko piaszczyste pola 9
siedlisko solniska 29
siedlisko gleby wapienne 49
siedlisko mokradła 1
siedlisko cieniste lasy i zarośla 9
siedlisko hale wysokogórskie 1
siedlisko zręby 36
siedlisko Lasy liściaste 137
siedlisko Regiel górny 24
siedlisko trawiaste zbocza 19
siedlisko wilgotne łąki i zarośla 8
siedlisko Łęgi 25
siedlisko zarośla wierzbowe 4
siedlisko trawniki 1
siedlisko Babia Góra 1
siedlisko murawy 352
siedlisko krzewiaste zarośla 1
siedlisko przybrzeżne strefy jezior 2
siedlisko traworośla 1
siedlisko rowy 40
siedlisko Polany leśne 5
siedlisko miejsca nasłonecznione 37
siedlisko Wrzosowiska 69
siedlisko zarośla 484
siedlisko miejsca piaszczyste 4
siedlisko piętro pogórza 1
siedlisko starorzecza 30
siedlisko uprawy okopowe 1
siedlisko ziołorośla 2
siedlisko zbocza dolin i wąwozów 1
siedlisko Pastwiska 137
siedlisko bagna 1
siedlisko umocnienia koryt rzecznych 1
siedlisko Wzgórza i pagórki 2
siedlisko Suche, kamieniste stoki wapienne 4
siedlisko uprawy rolne 2
siedlisko zadrzewienia śródpolne 5
siedlisko płytkie jeziora 1
siedlisko hałdy Górnego Śląska. 1
siedlisko łąki 184
siedlisko Piętro halne 55
siedlisko murawy naskalne 1
siedlisko przydroża 15
siedlisko słoneczne pagórki 1
siedlisko Wilgotne pola i przydroża 1
siedlisko olsy 1
siedlisko wapienne ściany skalne 2
siedlisko Przy drogach i torach kolejowych 8
siedlisko wilgotne lasy 56
siedlisko torowiska 1
siedlisko nieużytki 122
siedlisko stawy 2
siedlisko wilgotne lasy liściaste 1
siedlisko zadrzewienia nad brzegami rzek 1
siedlisko murawki na wapieniu 1
siedlisko do nasadzeń nadwodnych 2
siedlisko Piętro turni 31
siedlisko suche łąki 3
siedlisko widne bory sosnowe 2
siedlisko Zbiorowiska nadrzeczne 2
siedlisko Szuwary 69
siedlisko tereny podmokłe 23
siedlisko Wody stojące i wolno płynące, eutroficzne 4
siedlisko siedliska segetalne 1
siedlisko zarośla kosówki 4
siedlisko piaszczyste dna czystych jezior 1
siedlisko glinianki 1
siedlisko doły potorfowe 2
siedlisko ubogie łąki 5
siedlisko doliny rzek 1
siedlisko Piętro kosodrzewiny 42
siedlisko piętro subalpejskie 1
siedlisko Karpaty 3
siedlisko wapienie 71
siedlisko murawy kserotermiczne 4
siedlisko kamieniołomy 1
siedlisko Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne 9
siedlisko zbiorowiska okrajkowe 2
siedlisko Namuliska 1
siedlisko gruzowiska 3
siedlisko Siedliska kserotermiczne 5
siedlisko gruzowiska 1
siedlisko góry 81
siedlisko Cieniste wilgotne lasy 1
siedlisko pojedyncze stanowiska na Pomorzu 1
gatunek charakterystyczny dla Molinietalia caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Oxycocco-Empetrion hermaphroditi (Nordh. 1936) R.Tx. 1937 1
gatunek charakterystyczny dla zespół Sieglingio-Agrostietum zespół izgrzycy przyziemnej i mietlicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Geranion sanguinei R.Tx. 1961 kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów 1
gatunek charakterystyczny dla Sambuco-Salicion R.Tx. et Neum. 1950 nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe będące dalszym stadium sukcesji w procesie regeneracji lasu 1
gatunek charakterystyczny dla Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941 murawy piaskowe 1
gatunek charakterystyczny dla Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Vicietum sylvatico-dumetorum Oberd. et Th. Müll. 1961 zespół wyki leśnej i zaroślowej 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950 zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych 2
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Berberidion Br.-Bl. (1947) 1950 ciepłolubne zarośla 1
gatunek charakterystyczny dla SubCl. Galio-Urticenea (Pass. 1967) Th. Müller in Oberd. 1983 naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu okrajkowego na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu zacienionych 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Poo-Anthemetum tinctoriae Müller et Görs 1969 in Oberd. 1970 zbiorowisko wiechliny i rumianu żółtego 1
gatunek charakterystyczny dla Salici-Myricarietum Moor 1958 zarośla wierzbowe z wrześnią 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Epilobio-Salicetum capreae Oberd. 1957 zespół wierzbówki i wierzby iwy 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Seslerietea variae Br.-Bl. 1948 em. Oberd. 1978 wysokogórskie murawy nawapiene 1
gatunek charakterystyczny dla związek) All. Trifolion medii Th. Müller 1961 ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste zrzucające liście na zimę 3
gatunek charakterystyczny dla (podklasa) SubCl. Galio-Urticenea (Pass. 1967) Th. Müller in Oberd. 1983 naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu okrajkowego na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu zacienionych 1
gatunek charakterystyczny dla siedlisko 1 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pruno-Ligustretum R.Tx. 1952 nom. inv. Oberd. 1970 zarośla ligustru i tarniny 1
gatunek charakterystyczny dla Juncetum subnodulosi 2
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Garb. 1961 ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe 1
gatunek charakterystyczny dla All. Isoetion lacustris, 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942 szuwary 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Petasitetum kablikiani Wal. 1933 łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym 1
gatunek charakterystyczny dla Populetum albae Br.-Bl. 1931 łęg wierzbowo-topolowy (nadrzeczny łęg topolowy) - (91E0) 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 1948 wysokogórskie ziołorośla i traworośla 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Arabidetalia coeruleae Rübel 1933 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Carduetum acanthoidis Morariu 1943 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1960 zespół miłka i kłosownicy pierzastej 1
gatunek charakterystyczny dla Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Beg. et Theurill 1984 świetliste dąbrowy; ciepłolubne dąbowy (91I0) 3
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Isoetetum lacustris Szańk. et Kłos. 1996 n.n. zespół poryblinu jeziornego 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 - „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Typhetum latifoliae Soó 1927 szuwar szerokopałkowy 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. 1943 em. Görs. 1966 zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych 2
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Calamagrostion Luqu. 1926 naturalne traworośla wysokogórskie 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Potentilletalia caulescentis - wapienne ściany skalne ... (8210) 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Lemnetea minoris R. Tx. 1955 zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 atlantyckie lasy acydofilne 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Arctio-Artemisietum vulgaris 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Carici remotae-Fraxinetum Koch 1926 ex Faber 1936 podgórski łęg jesionowy 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925 zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich - 6430 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Asplenietum trichomano-rutae-murariae (Kuhn 1937) R.Tx. 1937 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Pruno-Rubion fruticosi R.Tx. 1952 corr. Doing 1962 - zbiorowiska otulinowe o subatlantycko-środkowoeuropejskim typie zasięgu 1
gatunek charakterystyczny dla Festuco-Stipion - luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw (stepy ostnicowe) 1
gatunek charakterystyczny dla ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (6120) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Gladiolo-Agrostietum capillaris (Br.-Bl. 1930) Pawł. et Wal. 1949 zespół mieczyka i mietlicy pospolitej (łąki mietlicowe) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Carici albae-Fagetum - ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Aconitetum firmi Pawł., Sokoł. et Wall. 1927 zespół tojadu mocnego 1
gatunek charakterystyczny dla zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Frangulo-Rubetum plicati Neum. in R.Tx. 1952 em. Oberd. 1983 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Geranion sanguinei R.Tx. 1961 kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów 2
gatunek charakterystyczny dla Sisymbrio-Stipetum capillatae - zespół stulisza i ostnicy włosowatej 1
gatunek charakterystyczny dla Polygalo-Nardetum Prsg 1953 zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Lolio-Cynosuretum R.Tx. 1937 zespół życicy i grzebienicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla Salicion albae R.Tx. 1955 zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu 1
gatunek charakterystyczny dla Corynephoro-Silenetum tataricae 3
gatunek charakterystyczny dla Potentilletalia caulescentis wapienne ściany skalne ... (8210) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Veronico-Fumarietum officinalis (Krusem. et Vlieg. 1939) R.Tx. 1950 zespół przetacznika i dymnicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla związek) All. Calamagrostion Luqu. 1926 naturalne traworośla wysokogórskie 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Potentillo albae-Quercetum petraeae Libb. 1933 świetlista dąbrowa subkontynentalna 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika 1944 em. Krausch 1961 zwarte stepy łąkowe 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928 zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Lamio-Veronicetum politae Kornaś 1950 zespół jasnoty i przetacznika lśniącego 1
gatunek charakterystyczny dla (podzwiązek) SubAll. Onopordenion acanthii Br.-Bl. 1926 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Epilobietea angustifolii R.Tx. et Prsg 1950 nirofilne zbiorowiska porębowe 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 odpowiada siedlisku „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260) 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Centauretalia cyanii R.Tx. 1950 zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu 2
gatunek charakterystyczny dla Cl.. Querco-Fagetea 1
gatunek charakterystyczny dla Cl Scheuchzerio-Caricetea nigrae - torfowiska przejściowe i trzęsawiska ... (7140) 1
gatunek charakterystyczny dla Alno-Ulmion Br.-Bl. et R.Tx. 1943 lasy łęgowe 1
gatunek charakterystyczny dla Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 olsy i zarośla łozowe 2
gatunek charakterystyczny dla Mezo- i eutroficzne lasy liściaste - (rząd) O. Fagetalia sylvaticae 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 - półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe 2
gatunek charakterystyczny dla Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R.Tx. 1970 niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych 2
gatunek charakterystyczny dla Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne, (6210) 3
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Trifolio fragiferae-Agrostietalia stolonifera - niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych 2
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Aegopodion podagrariae R.Tx. 1967 zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych 1
gatunek charakterystyczny dla Ass. Cerastio-Androsacetum septentrionalis 3
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964 łozowisko subborealne 1
gatunek charakterystyczny dla Salicion elaeagni Moor 1958 zbiorowiska zaroślowe z panującą wierzbą siwą, zarastające kamieńce i żwirowiska potoków oraz górskich odcinków rzek 1
gatunek charakterystyczny dla Cl. Nymphaeion - zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni (3150) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Festuco versicoloris-Seslerietum tatrae Szaf., Pawł. et Kulcz. (1923) 1927 zespół kostrzewy i seslerii tatrzańskiej 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Ranunculo-Alopecuretum geniculati 1
gatunek charakterystyczny dla Potametum acutifolii Segal 1961 1
gatunek charakterystyczny dla Filipendulion ulmariae Segal 1966 antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953 lasy grądowe (grądy) 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967 1
gatunek charakterystyczny dla wyróżniający dla: Quercetum pubescenti-petraeae Imchenetzky 1926 n.inv. Heinis 1933 dąbrowa z dębem omszonym 1
gatunek charakterystyczny dla O. Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949 żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941 murawy piaskowe 2
gatunek charakterystyczny dla O. Eragrostietalia - synantropijna ciepłolubne zbiorowiska roślin rocznych 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R.Tx. 1943 - brzegi lub oszuszane dna zbiorników wodnych ... (3130) 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Molinion caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych 2
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 1957 antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki 1
gatunek charakterystyczny dla Ass. Valeriano-Caricetum flavae Pawł. (1949 n.n.) 1960 żyzna młaka górska 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Nardo-Callunetea Prsg 1949 murawy bliźniczkowe i wrzosowiska 1
gatunek charakterystyczny dla SubAll. Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953 łęgi olszowe - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927 karpackie zarośla kosówki (=zarośla kosodrzewiny (4070) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Junco-Molinietum Prsg 1951 zespół situ i trzęślicy modrej 1
gatunek charakterystyczny dla zespół) Ass. Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927 karpackie zarośla kosówki (4070) 1
część podliścieniowa do 45 mm 1
część podliścieniowa zgrubiała w szyjce korzeniowej 1
część podliścieniowa purpurowa 1
część podliścieniowa owłosiona w dwóch rzędach 1
liścienie palczasto klapowane 1
liścienie ciemnozielone 1
inne cechy szyszek oś szyszki pozostaje na drzewie 1
inne cechy szyszek opadają w całości 2
inne cechy szyszek rozpadają się na drzewie 1
kolor szyszek szarobrązowe 1
kolor szyszek ciemnobrązowo-fioletowe 1
kolor szyszek męskie szyszeczki siarkowożółte 1
kolor szyszek żeńskie szyszeczki ciemnoczerwone, purpurowe lub fioletowe 1
kolor szyszek ciemnobrunatne 1
kolor szyszek z sinawym nalotem 1
kolor szyszek zielone 1
kolor szyszek w kolorze ochry 1
kolor szyszek początkowo fioletowo nabiegłe 1
kolor szyszek męskie jasnoczerwone 1
kolor szyszek brunatne 2
kolor szyszek brązowe 2
kolor szyszek popielate 1
kształt szyszki łuski na brzegach cienkie 1
kształt szyszki Łuski zdrewniałe, grube i długie 1
kształt szyszki siedzące 1
kształt szyszki łuski okrywające odgięte 1
kształt szyszki drobne 3
kształt szyszki kuliste 3
kształt szyszki eliptyczne 1
kształt szyszki łuski wklęsłe o brzegu grubym 1
kształt szyszki łuski nasienne szeroko zaokrąglone 1
kształt szyszki początkowo fioletowo nabiegłe 1
kształt szyszki łuski okrywające w zarysie trójkątne 1
kształt szyszki łuski okrywające wystające, ostro trójklapowe 1
kształt szyszki Łuski bez kolców 1
kształt szyszki jajowate 5
kształt szyszki łuski cienkie, zaokrąglone 1
kształt szyszki szerokojajowate 1
kształt szyszki cylindryczne 1
kształt szyszki prawie siedzące 1
kształt szyszki owalne 1
kształt szyszki ł. na szczycie czarno obrzeżone 1
kształt szyszki łuski odgięte wstecz 1
kształt szyszki łuski na brzegach lekko odginające się 1
kształt (2) jajowate 1
kształt (2) cylindryczne 1
kształt (2) podługowatojakowate 1
łuski zakończone drobnym wyrostkiem 1
łuski wachlarzowate 1
łuski klinowate 1
łuski 6 grubych łusek 1
łuski z silnym hakowatym wyrostkiem 1
szyszkojagody sinawoczarne 1
szyszkojagody dojrzewają w 2 roku 1
szyszkojagody z początku zielone 1
szyszkojagody niebieskoczarne 1
szyszkojagody 5-8 mm 1
szyszkojagody jajowatokuliste 1
szyszkojagody 6-9 mm 1
szyszkojagody białosinawo nabiegłe 1
szyszkojagody powstają ze zrośnięcia zmięśniałych owocolistków 1
ułożenie szyszek zwisające 4
ułożenie szyszek stojące 3
ułożenie szyszek na końcach 2
ułożenie szyszek z 6 łusek 1
ułożenie szyszek pojedynczo lub po 2-3 1
wielkość szyszek 3–7 cm 2
wielkość szyszek 5-8 cm 1
wielkość szyszek 1,5-2,5 cm 1
wielkość szyszek 6-12 cm 1
wielkość szyszek 2,5 cm 1
wielkość szyszek 3 cm 1
cechy zarodników lipiec 4
cechy zarodników maj 2
cechy zarodników sierpień 5
cechy zarodników wrzesień 4
cechy zarodników październik 1
cechy zarodników pojedynczy całobrzegi 1
cechy zarodników czerwiec 3
cechy zarodników kwiecień 1
cechy zarodników płaski 1

Aktualizacja bazy danych

Korzystając z powyżej przedstawionego schematu, robot sprawdza co tydzień czy pojawiły się nowe rośliny w polskiej Wikipedii oraz czy obecne już w naszej bazie rośliny nie zostały zaktualizowane - jeśli tak, nanosi poprawki w atlasie.

Jak wynika z powyższego opisu, by uaktualnić bazę atlasu należy uaktualnić polską Wikipedię. Zachęcamy do samodzielnego dodawania artykułów o polskich roślinach (można to zrobić bez zakładania konta) - nie tylko wzbogacisz Wikipedię, ale jednocześnie atlas. Oczywiście Wikipedia (czy bardziej ogólnie - Wikimedia) umożliwia również dodawanie zdjęć roślin. Jeśli jednak wolisz dodawać zdjęcia bezpośrednio w atlasie roślin - zostaną one dodane do zbiorów wikipedii (tutaj spis dodanych zdjęć).

Jeśli jesteś zainteresowana/y dodaniem nowych roślin do Wikipedii, poniżej przygotowaliśmy spis pozycji, które prawdopodobnie występują w Polsce, ale nie występują w Wikipedii:

Warto pamiętać, że polscy Wikipedyści tworzą artykuły dotyczące roślin według pewnego schematu, który jest opisany tutaj.

Jeśli brakuje w atlasie rośliny, która jest obecna w Wikipedii, możesz albo nam o tym napisać, albo uzupełnić któryś z poniższych spisów roślin w Wikipedii:

Rozpoznawanie roślin na podstawie zdjęć

Rozpoznawanie wykorzystuje sieć neuronową resnet 101 wytrenowaną na podstawie zdjęć z atlasu za pomocą mxnet. Model można pobrać tutaj (licencja GPL).

Dokładność algorytmu rozpoznawania roślin na podstawie zdjęcia*:

w 78.67%przypadków roślina ze zdjęcia pojawia sięjako pierwsza na liście wyników
w 88.42%w pierwszej trójce
w 91.39%w pierwszej piątce
w 94.21%w pierwszej dziesiątce
w 95.43%w pierwszej piętnastce
* - wyniki dla 5860 losowych, ogólnodostępnych w internecie zdjęć roślin, po wyłączeniu zdjęć użytych do trenowania i walidacji sieci neuronowej

Licencja

Zawartość atlasu udostępniana jest na zasadach licencji Creative Commons BY-SA 3.0, ponieważ pochodzą one z Wikipedii. Zdjęcia natomiast opatrzone są informacją o licencji i autorstwie przy powiększeniu ich do pełnego rozmiaru. Jest to zazwyczaj licencja z rodziny Creative Commons lub domena publiczna. Jeśli Twoje zdjęcie znalazło się tu wbrew licencji, zgłoś to nam korzystając z przycisku Zgłoś błąd po prawej stronie okna.

Dane do trenowania sieci neuronowej

Jeśli jesteś zainteresowana/y użyciem zdjęć z atlasu roślin do trenowania własnej sieci neuronowej, możesz skorzystać z pliku training_data.tar.xz. Jest to archiwum zawierające spis wszystkich zdjęć z atlasu, pogrupowanych według id rośliny (plant_id). Po rozpakowaniu pliku użyj skrypty pythonowego zawartego wewnątrz do ściągnięcia wszystkich zdjęć. Pozostałe pliki zawarte w archiwum sformatowane są tak, by łatwo można było użyć ich do trenowania sieci neuronowej za pomocą frameworka MXNET.
Archiwum to jest automatycznie uaktualniane cotygodniowo. Jeśli uda Ci się wytrenować lepszą sieć niż obecna w atlasie - może nam ją udostępnisz? Miłej zabawy!

Kod źródłowy

Kod źródłowy atlasu roślin jak i aplikacji na telefony można pobrać z repozytorium. Kod udostępniany jest na wolnej licencji GPL.