Jak to działa

Poniżej wyjaśnimy w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. W skrócie - stworzyliśmy robota, który robi większość czynności za nas, korzystając z otwartych informacji polskiej Wikipedii.

Tworzenie listy roślin występujących w Polsce

Robot czyta nazwy łacińskie roślin wyszczególnionych w następujących artykułach z Wikipedii:

Sprawdzanie poprawności nazw i poszukiwanie synonimów

Po zebraniu nazw łacińskich roślin, robot korzysta z bazy The Plant List sprawdzając, czy dana nazwa jest nazwą główną, czy synonimem. Jeśli okazuje się synonimem - korzysta z nazwy głównej.

Pobieranie informacji z Wikipedii

Robot ściąga artykuły dla roślin obecnych w Wikipedii, a następnie przetwarza je tak, by uzyskać jak najwięcej informacji na temat morfologii. Uzyskane w ten sposób cechy grupuje w sposób zdefiniowany przez nas i dodaje do bazy danych atlasu.

Następnie robot poszukuje taksonomii danej rośliny w bazie GBIF i dodaje wynik do bazy atlasu. W ostatnim etapie, korzystając z API Wikipedii, robot pobiera zdjęcia roślin z polskiej Wikipedii oraz z Wikimedia. Informacje o autorstwie zdjęć i zasadach udostępniania są pobierane z użyciem API wmflabs.

Dodatkowe zdjęcia robot pobiera ze strony http://www.actaplantarum.org/acta/galleria.php udostępnianych na zasadach Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License oraz z http://www.biolib.de udostępniającej skany z literatury botanicznej, która przeszła do Domeny Publicznej.

Potwierdzanie informacji

Wpisy dotyczące nowych roślin są przeglądane przez człowieka, cechy charakterystyczne są na tym etapie ewentualnie modyfikowane. Zduplikowane zdjęcia również są usuwane. Uwaga: nie jesteśmy w stanie na bieżąco przeglądać bazy (zapraszamy do współpracy!), dlatego zawsze podchodź do prezentowanych tu informacji ostrożnie i potwierdź w innych źródłach.

Zawartość bazy danych

Baza zawiera 2886 roślin rosnących dziko bądź w uprawie na terenie Polski. Baza zawiera również 120473 miejsc występowania roślin z bazy GBIF oraz 1275 wprowadzonych przez Użytkowników atlasu. Dla łatwiejszej identyfikacji, baza zawiera 125606 zdjęć (+ 9806 dodanych przez Użytkowników) różnych części roślin udostępnianych w Internecie na zasadach Creative Commons bądź będących w domenie publicznej.
W przypadku 87 roślin nie posiadamy zdjęć co znacznie utrudnia ich identyfikację (zobacz poniżej jak możesz to zmienić). Wierzymy, że z upływem czasu baza będzie systematycznie uzupełniana, m.in. dzięki Wam.

Histogram liczby cech przypisanych roślinom

Statystyki poszczególnych cech przypisanych roślinom

GrupaCecha# roślin
EX - wymarły 51
DD - stopień zagrożenia wyginięciem trudny do określenia 2
LR - gatunek niskiego ryzyka wyginięciem 21
ogólne ogólne 73
ogólne roślina półpasożytnicza 2
ogólne roślina strefy klimatu umiarkowanego chłodnego 1
ogólne zdziczała 84
ogólne podgatunki 2
ogólne wytrzymala na zanieczyszczenia 3
ogólne roślina tworząca darnie 2
ogólne niewielkie drzewko 2
ogólne mieszaniec 65
ogólne najmniejsza roślina okrytonasienna Europy 1
ogólne odmiany ogrodowe 7
ogólne roślina kosmetyczna 44
ogólne NT – gatunek bliski zagrożenia 14
ogólne roślina obecna w kulturze 2
ogólne sukulent 16
ogólne CR – krytycznie zagrożony 1
ogólne roślina niepozorna 1
ogólne roślina zimozielona 26
ogólne roślina sadownicza 8
ogólne pochodzenie Ameryka Środkowa i Meksyk 3
ogólne charakterystyczne dla rodzaju rozłupek (Schistidium) jest tworzenie darni budowanych przez kilka gatunków 1
ogólne roślina szybkorosnąca 5
ogólne roślina różnozarodnikowa 1
ogólne roślina jednoroczna 438
ogólne roślina dwuletnia 122
ogólne nie występuje w Polsce w stanie naturalnym 26
ogólne roślina stepów i półpustyń 1
ogólne roślina wapieniolubna 31
ogólne roślina górska 41
ogólne kenofit, zadomowiony 1
ogólne roślina tropikalna 1
ogólne roślina gęstokępkowa 9
ogólne roślina żywicodajna 1
ogólne Polska Czerwona Księga Roślin 1
ogólne zasięg okołobiegunowy 1
ogólne roślina miododajna 194
ogólne podgatunek 1
ogólne geofit cebulkowy 8
ogólne południowa granica zasięgu 14
ogólne typ nomenklatoryczny 4
ogólne formy zdziczałe 5
ogólne roślina wytrzymała na suszę 1
ogólne roślina okrywowa 71
ogólne roślina luźnodarniowa 1
ogólne roślina wskaźnikowa 25
ogólne roślina arktyczno-alpejska 1
ogólne agriofit 1
ogólne Czerwona Lista Roślin Naczyniowych w Polsce 6
ogólne roślina płożąca 6
ogólne roślina barwierska 29
ogólne pochodzenie: Europa Południowa 1
ogólne północna granica zasięgu 39
ogólne bylina kłączowa 11
ogólne subendemit ogólnokarpacki 4
ogólne VU–gatunek narażony 137
ogólne roślina oleista 1
ogólne pochodzenie: Chiny 6
ogólne roślina nadwodna 1
ogólne kraj pochodzenia: Chiny i Japonia 5
ogólne gatunek synantropijny 7
ogólne roślina pastewna 2
ogólne formy bonsai 4
ogólne roślina ogrodowa 30
ogólne pnącze 47
ogólne kraj pochodzenia: Ameryka Północna 19
ogólne pochodzenie: Afryka Północna 1
ogólne efemerofit 107
ogólne pochodzenie: Kaukaz 2
ogólne hygrofit 5
ogólne drzewo szybko rosnące 3
ogólne endemit Pienin 1
ogólne odmiany karłowate 1
ogólne roślina żywicielska 62
ogólne gatunek kosmopolityczny 31
ogólne tworzy mieszańce 344
ogólne pochodzenie: Afryka 2
ogólne trawa 322
ogólne roślina pokojowa 1
ogólne roślina ozdobna 827
ogólne gatunek rodzimy 184
ogólne roślina darniowa 32
ogólne antropofit 39
ogólne roślina owadożerna 1
ogólne roślina tworząca łany 6
ogólne drzewo liściaste 6
ogólne roślina mrozoodporna 38
ogólne gatunek higrolubny 1
ogólne roślina luźnokępkowa 6
ogólne gatunek dziczejący 5
ogólne bylina wodna 8
ogólne antropofit zadomowiony we florze polskiej 5
ogólne roślina inwazyjna 98
ogólne pleustofit obligatoryjny – niezakotwiczający się 1
ogólne gatunek obcy 29
ogólne roślina ciepłolubna 2
ogólne geofit 209
ogólne roślina cieniolubna 12
ogólne roślina drobna i delikatna 1
ogólne roślina upraw akwarystycznych 1
ogólne do nasadzeń krajobrazowych 3
ogólne na roślinie pienista wydzielinę larw owada skoczka pienika 2
ogólne roślina włóknodajna 1
ogólne dziko rosnący owoc jadalny 1
ogólne roślina ekspansywna 77
ogólne krzewinka 38
ogólne roślina olejkodajna 1
ogólne kenofit 134
ogólne bylina cebulowa 1
ogólne małe drzewko lub krzew 1
ogólne drzewo leśne 1
ogólne epekofit 4
ogólne roślina aromatyczna 6
ogólne półkrzew 34
ogólne wschodnia granica zasięgu 17
ogólne roślina akwariowa 1
ogólne Czerwona Lista — EN–zagrożony 1
ogólne roślina łąkowa 9
ogólne roślina azotolubna 24
ogólne chwast 248
ogólne pochodzenie Europa Środkowa i część Azji 1
ogólne roślina pokarmowa 1
ogólne zrzuca liście na zimę 2
ogólne dwa podgatunki 67
ogólne roślina doniczkowa 20
ogólne roślina podgórska 1
ogólne pochodzenie: rejon śródziemnomorski 8
ogólne endemit karpacki 8
ogólne takson uprawiany 17
ogólne krzewiaste pnącze 3
ogólne roślina pospolita 84
ogólne uważany (a) za podgatunek 1
ogólne czerwona lista roślin i grzybów Polski 245
ogólne 6 podgatunków 3
ogólne Południowa Europa, Kaukaz, Bliski Wschód 1
ogólne drzewo 370
ogólne dość częste wystepowanie 4
ogólne relikt polodowcowy 7
ogólne roślina pionierska 21
ogólne gatunek mikoryzowy 1
ogólne roślina drobnokępkowa 1
ogólne liczne kultywary 1
ogólne zasięg międzykontynentalny 1
ogólne roślina przyprawowa 36
ogólne pochodzenie: Ameryka Południowa 1
ogólne lokalnie zadomowiony 1
ogólne kultywar 163
ogólne drzewo iglaste 39
ogólne Surowiec zielarski 248
ogólne roślina bezzieleniowa 12
ogólne roślina niejadalna 1
ogólne krzew 412
ogólne archeofit 106
ogólne takson rodzimy lub trwale zadomowiony 38
ogólne roślina chroniona 482
ogólne warzywo 88
ogólne endemit zachodniokarpacki 4
ogólne gatunek krytycznie zagrożony 10
ogólne pochodzenie: Afryka południowa 1
ogólne pochodzenie: Daleki Wschód 5
ogólne krzew liściasty 15
ogólne bylina skalna 2
ogólne roślina wodna 140
ogólne pochodzenie Chiny i Korea 3
ogólne roślina bagienna 4
ogólne roślina jednoroczna lub dwuletnia 1
ogólne roślina użytkowa 1252
ogólne roślina wysokogórska 16
ogólne roślina owocowa 9
ogólne roślina dekoracyjna 4
ogólne roślina heliofilna 11
ogólne storczyk 57
ogólne krzew iglasty 3
ogólne roślina wieloletnia 1
ogólne roślina trująca 351
ogólne EN - zagrożony 2
ogólne hapaksant 1
ogólne roślina szuwarowa 6
ogólne warzywna bylina 2
ogólne Natura 2000 44
ogólne gatunek lasotwórczy 5
ogólne rodzaj monotypowy 2
ogólne CR – krytycznie zagrożony 122
ogólne lokalnie zadomowiony 1
ogólne paproć 48
ogólne ścisła ochrona gatunkowa 217
ogólne roślina pływająca 1
ogólne roślina lecznicza 548
ogólne niskie drzewo 14
ogólne gatunek prawdopodobnie wymarły na terenie Polski 1
ogólne roślina geokarpiczna 2
ogólne roślina nektarodajna 5
ogólne bylina 1385
ogólne skiofit 2
ogólne roślina długowieczna 11
ogólne Uuprawiany krzew owocowy 1
ogólne częściowa ochrona gatunkowa 87
ogólne roślina jadalna 321
ogólne wymaga ochrony czynnej 3
ogólne roślina kępiasta 9
ogólne roślina wolno rosnąca 2
ogólne roślina reliktowa 4
ogólne roślina rzadka 65
ogólne RE–wymarły na terenie Polski 1
ogólne roślina pyłkodajna 149
ogólne ergazjofigofit 18
ogólne pochodzenie: Azja Mniejsza 1
ogólne roślina uprawiana 76
ogólne formy i kultywary 2
ogólne gatunek silnie zmienny 7
ogólne pochodzenie: Japonia 6
ogólne roślina pasożytnicza 25
ogólne roślina cienioznośna 2
ogólne pochodzenie: Azja Południowa 1
ogólne ozdobne kultywary 1
ogólne uprawiana w lasach 6
ogólne mech 16
ogólne roślina krótkowieczna 5
ogólne gatunek monotypowy 1
ogólne roślina ozima 1
ogólne roślina kwasolubna 15
ogólne gatunek bardzo rzadki 14
ogólne gatunek sporadycznie sadzony w lasach 1
ogólne Polska Czerwona Księga Roślin 368
ogólne pochodzenie: Europa południowa i Azja 1
ogólne odmiany botaniczne 1
ogólne roślina endemiczna 1
ogólne drzewko liściaste 1
ogólne roślina ruderalna 55
ogólne dwie odmiany geograficzne 1
ogólne pochodzenie: Azja Środkowa 1
cechy gałęzi młode galązki 4-kanciaste 1
cechy gałęzi ustawione w płaszczyźnie pionowej 1
cechy gałęzi Młode gałązki słabo cierniste 1
cechy gałęzi cierniste 1
cechy gałęzi gałązki oliwkowozielone 1
cechy gałęzi rózgowate 1
cechy gałęzi młode pędy biało owłosione 1
cechy gałęzi cienkie 1
cechy gałęzi pnące się 1
cechy gałęzi w okółkach 1
cechy gałęzi srebrzystobiałe 1
cechy gałęzi gałązki czerwonobrunatne 1
cechy gałęzi młode pędy cienkie 2
cechy gałęzi młode pędy rudawo owłosione 1
cechy gałęzi gałązki połyskujące 1
cechy gałęzi młode nieco zwisające 1
cechy gałęzi kolce proste lub hakowato zgięte 1
cechy gałęzi młode pędy grube 1
cechy gałęzi zakorzeniające się 1
cechy gałęzi młode oliwkowobrunatne 1
cechy gałęzi gałązki zwisające 3
cechy gałęzi młode gęsto srebrzyście owłosione 1
cechy gałęzi wzniesione w górę 3
cechy gałęzi pędy młode zielone 1
cechy gałęzi młode 3-kanciaste 1
cechy gałęzi pędy szarobrunatne 1
cechy gałęzi młode gałązki czerwonobrązowe 1
cechy gałęzi żółto-zielone 1
cechy gałęzi gałązki roczne owłosione 1
cechy gałęzi dolne części niebieskobiałe 1
cechy gałęzi żółto-brązowe 1
cechy gałęzi płożące się 1
cechy gałęzi lekko skręcone 1
cechy gałęzi wyprostowane 1
cechy gałęzi brunatne 1
cechy gałęzi młode gałązki nagie, żółtawe 1
cechy gałęzi gałązki często cierniste 1
cechy gałęzi pędy owłosione 1
cechy gałęzi gałązki jasnożółte do szarożółtawych 1
cechy gałęzi nagie 2
cechy gałęzi gruczołowato owłosione 1
cechy gałęzi ustawione w płaszczyźnie poziomej 2
cechy gałęzi młode galązki zielone i gładkie 2
cechy gałęzi pędy spłaszczone 2
cechy igiel łuski środkowe z rynienkowatymi zagłebieniami 1
cechy igiel zielone 2
cechy igiel zróżnicowane 1
cechy igiel szydlaste 1
cechy igiel łuskowate po 2 na krzyż naprzeciwległe 1
cechy igiel równowąskie 2
cechy igiel szczyt wycięty 1
cechy igiel płaskie 3
cechy igiel cienkie 1
cechy igiel skrętoległe w 5 rzędach 1
cechy igiel roztarte o nieprzyjemnym zapachu 1
cechy igiel tępe 1
cechy igiel zaostrzone 3
cechy igiel wiotkie 1
cechy igiel miękkie 2
cechy igiel przekrój romboidalny 1
cechy igiel krótko zaostrzone 1
cechy igiel po 5 na krótkopędach 2
cechy igiel z wierzchu ciemnozielone 2
cechy igiel pędzelkowato skupione 1
cechy igiel jasnozielone 1
cechy igiel spód z 2 słabo widocznymi białymi paskami 1
cechy igiel długie do 6-8 cm 1
cechy igiel spodem matowozielone 1
cechy igiel ciemnozielone 1
cechy igiel grzebieniasto ułożone 2
cechy igiel brzeg drobnopiłkowany 1
cechy igiel w okółkach po 3 1
cechy igiel niebieskozielone 3
cechy igiel stępione 2
cechy igiel ostre 1
cechy igiel szarozielone 1
cechy igiel 4-kanciaste 1
cechy igiel zaokrąglone 1
cechy igiel silnie kłujące 1
cechy igiel połyskujące 2
cechy igiel zgięte 2
cechy igiel szczyt ostry 1
cechy igiel brzeg ząbkowany 1
cechy igiel na spodzie 2 białe paski 3
cechy igiel po 2 2
cechy igiel łuskowate 2
cechy igiel gęsto ustawione 2
cechy igiel na długopędach skrętoległe 1
cechy igiel na długopędach pojedynczo 2
cechy igiel na na krótkopędach dwurzędowo 1
cechy igiel na krótkopędach w pęczkach po 15-45 2
cechy igiel żywozielone 1
cechy igiel łuski środkowe bez zagłębień 1
cechy igiel opadająjce na zimę 3
cechy kory korowina młodych pni gładka 3
cechy kory bladobrunatna 1
cechy kory brunatna 1
cechy kory szara 2
cechy kory korowina starych pni spękana 4
cechy kory kora z przetchlinkami 1
cechy kory włóknista 2
cechy kory jasnobrunatna 1
cechy kory szarobrunatna 3
cechy kory nieliczne i drobne przetchlinki 1
cechy kory ciemnobrunatna 1
cechy kory zielonoszara zimą 1
cechy kory ciemnowiśniowa 1
cechy kory w górnej cześci pnia cienka 1
cechy kory czerwono-brunatna 3
cechy kory czerwonobrązowa 2
cechy kory płytko pękająca 1
cechy kory żółtawa 1
cechy kory łuszcząca się długimi pasam 1
cechy kory głęboko pękająca 2
cechy kory łuszcząca się 5
cechy kory jasnoszara 1
cechy kory różowawoszara 1
cechy kory ciemnoszara 3
cechy kory cienka 1
cechy kory nieprzyjemny zapach 1
cechy kory popielatoszara 1
cechy kory z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi 1
cechy kory czerwonawo-brązowa 1
cechy kory spękana 1
cechy kory czarno-szara 1
cechy kory białoszara 1
cechy kory spękana podłużnie 2
cechy kory gładka 2
cechy kory zielonawooliwkowa 1
cechy korony dolne gałęzie nisko zwieszone 1
cechy korony korona rozłożysta 7
cechy korony stożkowa 6
cechy korony zaokrąglona 2
cechy korony wąska 2
cechy korony regularna 4
cechy korony zaokrąglona na wierzchołku 1
cechy korony gęsto ugałęziona 3
cechy korony rozgałęziona 1
cechy korony wierzchołek zaokrąglony 1
cechy korony nisko osadzona 2
cechy korony okrągława 4
cechy korony formy krzewiaste 2
cechy korony wyniosła 1
cechy korony jednostronna 1
cechy korony Pień prosty, gładki 1
cechy korony słabo rozgałęziona 1
cechy korony miotlasto rozszerzona 1
cechy korony kolumnowa 1
cechy korony gęsta 2
cechy korony piramidalna 2
cechy korony wielopniowa 1
cechy korony parasolowata 5
cechy korony szeroka 6
cechy korony nisko rozgałęziona 1
cechy korony spłaszczona 1
cechy korony gałęzie wzniesione 1
cechy korony kopulasta 3
cechy korony luźna 3
cechy korony smukła 1
cechy korony na szczycie ścięta 1
cechy korony młode gałązki czerwonobrunatne 1
cechy korony nieregularna 6
cechy korony gałęzie sięgają ziemi 1
cechy korony kulistojajowata 1
cechy korony kulista 3
kwiaty pąki kwiatowe duże 1
kwiaty kotki pręcikowe grube, jajowate 1
kwiaty krzew jedno- lub dwupienny 1
kwiaty zebrane w wiechy 1
kwiaty kotki zwisające 3
kwiaty kotki słupkowe walcowate 1
kwiaty zielonkawe 1
kwiaty kwiatostan szczytowy główkokształtny 1
kwiaty białawe 1
kwiaty kwiaty siedzące po kilka w pęczkach 1
kwiaty baldachogrona 1
kwiaty w niewyraźnych baldaszkach 1
kwiaty pachnące 1
kwiaty jaskrawo żółtozielone 1
kwiaty kotki pręcikowe walcowate 1
kwiaty dysk miodnikowy 1
kwiaty kotki pręcikowe zwisające 1
kwiaty kwiatostan - zwisłe gęste grono 1
kwiaty pręcikowe z 2 pręcikami 1
kwiaty kotki słupkowe wysmukłe 1
kwiaty kwiaty męskie 4
kwiaty drzewo dwupienne 6
kwiaty słupkowe o słupku siedzącym z krotką szyjką 1
kwiaty kwiaty żeńskie 3
kwiaty jadalne 1
kwiaty kwiaty obupłciowe 6
kwiaty drzewo jednopienne 3
kwiaty krzew jednopienny 1
kwiaty kłosowate kwiatostany 1
kwiaty kwiaty zeńskie butelkowate, niepozorne, zebrane w stojące kłosy 1
kolor kwiatów męskich pylniki pręcików złocistożółte 1
kolor kwiatów męskich żółtawe 1
kolor kwiatów męskich purpurowe 1
kolor kwiatów męskich brązowawe 1
kolor kwiatów męskich jasnożółtozielonkawe 1
kolor kwiatów żeńskich kotki słupkowe zielone 1
kolor kwiatów żeńskich szyszeczki 1
kolor kwiatów żeńskich zielone 1
nasiona 4 mm 1
nasiona białawe 1
nasiona pokryte pomarańczową osnówką 1
nasiona płaskie 1
nasiona 4 1
nasiona 2,3-4 mm 1
nasiona z białymi włoskami 2
nasiona oskrzydlone 1
nasiona nieoskrzydlone 1
nasiona nerkowate 1
nasiona połyskujące 1
nasiona 5-7 mm 1
nasiona jajowate 3
nasiona brunatne 2
nasiona podłużnie 3-kanciaste 1
wysokość do 40 m 2
wysokość 2-3 m 3
wysokość 50-65 m 1
wysokość do 2 m 2
wysokość 0,7-1,7 m 1
wysokość 1-3 m 2
wysokość 15-25 m 3
wysokość 1-3 m 1
wysokość 3-7 m 1
wysokość do 45 m 1
wysokość 1-8 m 1
wysokość 6-15 m 4
wysokość 6-25 m 1
wysokość 1-2.5 m 1
wysokość do 30 m 6
wysokość 50 cm - 200 cm 1
wysokość 10-15(17) m 1
wysokość 2-4 m 3
wysokość 18–27 1
wysokość 30-35m 1
wysokość do 2 m 1
wysokość 1-2 m 1
wysokość do 25 m 2
wysokość do 9 m 2
wysokość do 10 m 3
wysokość 20 m 2
wysokość 1,5 - 7 m 1
wysokość do 6 m 2
wysokość 3-9 m 1
wysokość 20-40 m 4
forma życiowa wg Raunkiæra megafanerofit 22
forma życiowa wg Raunkiæra terofit 13
forma życiowa wg Raunkiæra nanofanerofit 14
forma życiowa wg Raunkiæra autotrof 36
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit zdrewnialy 1
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit zielny 7
forma życiowa wg Raunkiæra hemikryptofit 52
forma życiowa wg Raunkiæra geofit 9
forma życiowa wg Raunkiæra hydrofit 5
forma życiowa wg Raunkiæra helofit 5
forma życiowa wg Raunkiæra semiautotrof 1
forma życiowa wg Raunkiæra heterotrof 3
forma życiowa wg Raunkiæra geofit ryzomowy 1
kolor igieł ciemnozielone 2
ułożenie igieł skierowane do przodu 1
ułożenie igieł promieniste 1
ułożenie igieł grube 1
ułożenie igieł sztywne 1
ułożenie igieł skręcone 1
ułożenie igieł grzebieniaste 1
ułożenie igieł po 2 na krótkopędzie 2
wierzchołek igieł ostry 1
wierzchołek igieł wycięty 1
wygląd igieł sztywne 1
wygląd igieł lekko skręcone 1
wygląd igieł zaostrzone 1
wygląd igieł skręcone 1
faktura kory głęboko spękana 1
kolor kory ciemnoszara 1
kolor kory cynamonowa 1
kolor kory brązowawa 1
kolor kory prawie czarna 1
kolor kory szarobrązowa 1
kolor kory szara 1
kolor kory brunatnoczerwonawa 1
kolor kory rudopomarańczowa 1
kolor kory ciemnobrunatną 1
spekania kory łuszcząca się 2
spekania kory liczne i drobne 1
spekania kory siatkowato-bruzdowate 1
spekania kory kora głęboko bruzdowana 1
spekania kory cienkimi płatkami 2
kształt pneumatofory 1
kształt Korzenie podziemne 2
kształt Korzenie napowietrzne 1
kształt korzenie mocujące do podłoża 1
system korzeniowy czołgające się kłącze 1
system korzeniowy ssawki 2
system korzeniowy bulwocebule 2
system korzeniowy łuskowate rozłogi 1
system korzeniowy krótkie kłącze 1
system korzeniowy Korzenie zawierają bardzo dużą ilość substancji śluzowatych 1
system korzeniowy liczne korzenie przybyszowe 2
system korzeniowy stolony zakończone bulwami 1
system korzeniowy pędy płonne ukorzeniające się 1
system korzeniowy palowy 1
system korzeniowy brak korzeni i wiązek przewodzących 1
system korzeniowy krótki 1
system korzeniowy Główny (palowy) wrzecionowaty 5
system korzeniowy rozgałęziony 1
system korzeniowy korzenie spichrzowe 3
system korzeniowy ukorzeniające się pączki przybyszowe 1
system korzeniowy z olejkami eterycznymi 1
system korzeniowy Wiązkowy 2
system korzeniowy sercowaty 1
system korzeniowy walcowate kłącze 1
system korzeniowy podziemne rozłogi 2
system korzeniowy słabo wykształcony 1
system korzeniowy pączki przybyszowe na korzeniach 2
system korzeniowy zimująca karpa korzeniowa 1
system korzeniowy cebulki niewielkie 1
system korzeniowy cebulki białe 1
system korzeniowy rozległy 2
system korzeniowy liczne korzonki przybyszowe czepne 1
system korzeniowy silny 2
system korzeniowy cebulki kuliste 1
system korzeniowy grube mięsiste korzenie 1
system korzeniowy bulwy 1
system korzeniowy płytki 2
system korzeniowy zimujący 1
system korzeniowy gęsty 1
system korzeniowy endomikoryza 1
system korzeniowy grube korzenie 3
system korzeniowy głęboki 4
system korzeniowy liczne odrośla 3
system korzeniowy rozgałęzione i niezbyt liczne 1
system korzeniowy często powierzchniowy 1
system korzeniowy ektomikoryza 1
system korzeniowy Nie tworzy odrośli korzeniowych 1
system korzeniowy Korzenie cienkie 1
system korzeniowy liczne grube 1
system korzeniowy duży i wytrzymały 1
barwa kwiatów zmiana zabarwienia kwiatów w miarę dojrzewania 1
barwa kwiatów jasnożółte 2
barwa kwiatów płatki różowe 403
barwa kwiatów płatki kremowe 54
barwa kwiatów niebieszczejące 1
barwa kwiatów cieliste 1
barwa kwiatów fioletowe 2
barwa kwiatów różowoliliowe 1
barwa kwiatów bladofioletowe 1
barwa kwiatów płatki czerwone 364
barwa kwiatów wielobarwne 1
barwa kwiatów płatki liliowe 37
barwa kwiatów śnieżnobiałe 1
barwa kwiatów bladoróżowawe 2
barwa kwiatów płatki purpurowe 104
barwa kwiatów płatki łososiowe 2
barwa kwiatów płatki fioletowe 331
barwa kwiatów pierścień rurki białawy lub żółty 1
barwa kwiatów płatki szafirowe 4
barwa kwiatów różowe 9
barwa kwiatów bielejące 1
barwa kwiatów trzy żółte plamki 1
barwa kwiatów płatki amarantowe 1
barwa kwiatów bezokwiatowe 1
barwa kwiatów żółte 7
barwa kwiatów płatki niebieskie 183
barwa kwiatów działki okwiatu purpurowo-czerwony 1
barwa kwiatów płatki zielonkawe 99
barwa kwiatów ciemnoróżowe 1
barwa kwiatów różowopurpurowe 8
barwa kwiatów niebieskofioletowe, fioletowozielone, stalowoniebieskie 1
barwa kwiatów płatki żółte 791
barwa kwiatów czerwonawo nabiegłe 1
barwa kwiatów płatki z żółtozieloną gwiazdą 1
barwa kwiatów płatki zielone 42
barwa kwiatów ciemniej żyłkowane 2
barwa kwiatów biało-niebieskie 1
barwa kwiatów karminowróżowe 2
barwa kwiatów żółtawobiałe 2
barwa kwiatów czerwonawe 1
barwa kwiatów jasnozielone 1
barwa kwiatów lazurowe 1
barwa kwiatów płatki brązowe 99
barwa kwiatów Z zewnątrz srebrzyste, wewnątrz żółte 1
barwa kwiatów czerwonopurpurowe 1
barwa kwiatów purpurowoliliowe 1
barwa kwiatów różowo nabiegłe 1
barwa kwiatów fioletowoniebieskie 5
barwa kwiatów żółtawy z czerwonym żyłkowaniem 1
barwa kwiatów fioletowo żyłkowane 1
barwa kwiatów niebieskobłękitne 1
barwa kwiatów żółtozielone 3
barwa kwiatów płatki z ciemniejszym prążkiem 1
barwa kwiatów kwiatostan kremowy 1
barwa kwiatów karmazynowe 1
barwa kwiatów płatki pomarańczowe 64
barwa kwiatów ciemnożółte 3
barwa kwiatów bladoniebieskie 1
barwa kwiatów karminowopurpurowe 1
barwa kwiatów jasnofioletowe 1
barwa kwiatów liliowoniebieskie 4
barwa kwiatów karminowe 2
barwa kwiatów złotożółte 4
barwa kwiatów kremowe 2
barwa kwiatów różowo-fioletowe 3
barwa kwiatów jasnopurpurowe 2
barwa kwiatów żółtawe 1
barwa kwiatów kwiatostan bladozielony 1
barwa kwiatów czarna plama u podstawy 1
barwa kwiatów płatki czarno kropkowane 1
barwa kwiatów purpurowe 2
barwa kwiatów lazurowobłękitne 1
barwa kwiatów bladoróżowe 10
barwa kwiatów szkarłatne 1
barwa kwiatów kwiatostan srebrzystobiały 1
barwa kwiatów białe 24
barwa kwiatów niebiesko-fioletowe 1
barwa kwiatów brązowawofioletowe 1
barwa kwiatów bladoliliowe 3
barwa kwiatów pomarańczowoczerwone 1
barwa kwiatów pomarańczowe plamki w gardzieli 1
barwa kwiatów ciemnoniebieskie 1
barwa kwiatów różowo-białe 1
barwa kwiatów rdzawe 2
barwa kwiatów zielonkawe 1
barwa kwiatów jasnobrązowe 1
barwa kwiatów różowoczerwone 1
barwa kwiatów jaskrawopomarańczowe 1
barwa kwiatów żagielek brunatno żyłkowany 1
barwa kwiatów białawe 4
barwa kwiatów fioletowopurpurowe 4
barwa kwiatów ciemnobrunatne 1
barwa kwiatów szafirowo-niebieskie 1
barwa kwiatów płatki szkarłatne 2
barwa kwiatów fioletowo-czerwone 2
barwa kwiatów bordowe 1
barwa kwiatów płatki białe 839
barwa kwiatów płatki brudnobiałe 10
barwa kwiatów brudnopurpurowe 1
barwa kwiatów czerwone 2
barwa kwiatów kwiaty żółtawe 4
barwa kwiatów niebieskie 1
barwa kwiatów z białym oczkiem 1
barwa kwiatów płatki żółtawe 6
barwa kwiatów rurkowatych liliowopurpurowa 1
barwa kwiatów rurkowatych purpurowoczerwona 1
barwa kwiatów rurkowatych żółta 4
barwa kwiatów rurkowatych żółtawa 1
barwa kwiatów rurkowatych jasnobrunatna 1
barwa kwiatów rurkowatych purpurowa 1
typ kielicha grzbiecisty 1
typ kielicha szczecinkowato owłosiony 1
typ kielicha górne ząbki bardzo krótkie 1
typ kielicha działki lancetowate 1
typ kielicha dwuwargowy 1
typ kielicha ogruczolony 2
typ kielicha nagi 2
typ kielicha owłosiony 4
typ kielicha dzbankowaty 1
typ kielicha dzwonkowaty 6
typ kielicha lejkowaty 2
typ kielicha puch kielichowy 8
typ kielicha zrosłodziałkowy 7
typ kielicha kieliszek 2
typ kielicha działki 2 1
typ kielicha Działki jajowatolancetowate 1
typ kielicha działki eliptyczne, tępe 1
typ kielicha dwudziałkowy 1
typ kielicha wolnodziałkowy 6
typ kielicha działki 4 3
typ kielicha działki długo owłosione 1
typ kielicha działek 5 9
korona kwiatu i typ kwiatostanu kwiatostan 710
2-wargowa 1
wolnopłatkowa 7
zrosłopłatkowa 8
bez przykoronka 1
beczułkowata 2
dzwonkowata 1
koszyczek 13
kolba (buławka) 1
baldachogrono 6
cyjacjum 1
grono 264
kłos 369
kotka 5
baldaszek 2
główka 154
szypuly kwiatostanowe długie 1
baldach 2
grono złożone 1
baldach złożony 4
szczytowe nibykłosy 1
podbaldach 1
wiecha 44
kłos złożony 2
wierzchotka 3
nibyokółki 2
dwupromienisty 1
skrętek 5
rozrzutka 1
obecność miodników pozakwiatowe 1
obecność miodników tak 8
obecność miodników 2 miodniki 1
obecność miodników półksiężycowate 1
obecność miodników 1 2
trąbkowaty 1
pojedynczy (niezróżnicowany na kielich i koronę) 4
podwójny (zróżnicowany na kielich i koronę) 12
kwiaty 3-krotne 1
kwiaty 4-krotne 3
kwiaty 5-krotne 5
Kwiaty 6-krotne 2
w postaci wieńca włosków 1
kółkowy 1
pienność roślina jednopienna 16
pienność roślina dwupienna 10
liczba płatków 6 3
liczba płatków płatki trzy i mniej 47
liczba płatków płatki cztery 94
liczba płatków płatków pięć 245
liczba płatków kwiat zredukowany 1
liczba płatków płatków sześć i więcej 21
liczba płatków brak płatków korony 1
liczba płatków 5-13 1
liczba płatków 5(6)-15 1
liczba płatków 10 1
marzec 75
kwiecień 253
maj 674
przy zaawansowanym rozwoju liści 1
czerwiec 1125
równnoczesne z rozwojem liści 3
lipiec 1231
sierpień 972
wyprzedzające rozwój liści 8
wrzesień 493
październik 147
listopad 10
bardzo rzadko 1
po rozwinięciu się liści 3
grudzień 2
styczeń 2
luty 15
pręciki pylniki owłosione 1
pręciki pylniki zrośnięte w rurkę 1
pręciki pylniki białawe 1
pręciki 3-5 prątniczek 1
pręciki przyrośnięte do rurki korony 2
pręciki pylniiki zielone 2
pręciki liczne 10
pręciki pylniki żółte 4
pręciki 4 7
pręciki pylniki fioletowe 1
pręciki 2-3 1
pręciki 10 6
pręciki 20-30 1
pręciki pręciki wolne 1
pręciki pylniki pomarańczowe 1
pręciki pylniki brunatnoczerwone 1
pręciki dwusilne 7
pręciki zrośnięte u nasady 2
pręciki 3 4
pręciki 1 1
pręciki czterosilne 1
pręciki pylniki brunatne 1
pręciki pylniki purpurowoczerwone 1
pręciki rurka 2
pręciki 5 pręcików przyrośniętych do rurki korony 2
pręciki prątniczki 1
pręciki przedprątne kwiaty 5
pręciki 5 12
pręciki 6 5
pręciki 4-5 grup pręcików 1
pręciki 2 5
pręciki czarne 1
pręciki biale 1
pręciki różowe 1
pręciki Rurka pręcikowa cylindryczna, owłosiona 1
pręciki nitki pręcików orzęsione 1
pręciki 3-5 wiązek 1
kolor pyłku zapylenie krzyżowe 2
kolor pyłku wiatropylność 8
kolor pyłku cytrynowożółty 1
kolor pyłku samopylność 2
kolor pyłku pomarańczowy 1
kolor pyłku ciemnobrązowy 1
kolor pyłku owadopylność 3
kolor pyłku uwalniany w tetradach 1
kolor pyłku złotożółty 1
kolor pyłku wodopylność 1
kolor pyłku pollinaria 1
kolor pyłku alergen 2
kolor pyłku pyłkowina 1
kolor pyłku owadopylność 32
kolor pyłku żółty 2
symetria kwiatu wargowa 2
symetria kwiatu promienista 105
symetria kwiatu grzbiecista 297
typ kwiatu równoczesne 2
typ kwiatu tylko rurkowate (jak np. lilak) 1
typ kwiatu zredukowane kwiaty 1
typ kwiatu rurkowate 1
typ kwiatu kwiaty przedprątne 4
typ kwiatu Jednopłciowe z przewagą żeńskich 1
typ kwiatu kwiaty rozdzielnopłciowe 10
typ kwiatu przedsłupność 5
typ kwiatu dwojakie 3
typ kwiatu męskie 1
typ kwiatu część męska kwiatostanu przylega bezpośrednio do żeńskiej 1
typ kwiatu pręcikowy 1
typ kwiatu słupkowy 1
typ kwiatu obupłciowy 19
typ kwiatu ozdobne kwiaty płonne 1
typ kwiatu niepozorne kwiaty płodne 1
zapach bezwonne 2
zapach silny, dość nieprzyjemny 2
zapach piżmowy 1
zapach słaba, delikatna woń 2
zapach cytrynowo-bergamotowy 1
zapach wonny 5
zapach silny i przyjemny 3
zapach cytrynowy 4
zapach miły i przyjemny zapach 7
zapach pachnące miodem 1
znamiona słupka heterostylia 1
znamiona słupka 3 znamiona 1
znamiona słupka cztery słupki 1
znamiona słupka 1 pałeczkowate znamię 1
znamiona słupka pałeczkowate 1
znamiona słupka Słupek dwukrotny 2
znamiona słupka główkowate 1
znamiona słupka słupek jeden 33
znamiona słupka 2 znamiona 2
znamiona słupka słupek dwuszyjkowy 1
znamiona słupka trzy słupki 2
znamiona słupka znamiona żółte 1
znamiona słupka dwudzielne 5
znamiona słupka liczne słupki 4
znamiona słupka słupek 5-szyjkowy 1
znamiona słupka trójdzielne 2
znamiona słupka kwiaty przedsłupne 1
znamiona słupka słupek nagi 1
znamiona słupka słupek trzyszyjkowy 3
znamiona słupka słupek dolny 1
znamiona słupka słupek jednoszyjkowy 1
znamiona słupka szyjki słupka zrośnięte spodem 1
znamiona słupka słupek górny 4
kształt blaszki listki szerokoeliptyczne 1
kształt blaszki igły 61
kształt blaszki liście eliptyczne 149
kształt blaszki rozproszone włoski 1
kształt blaszki jajowatokoliste 1
kształt blaszki owalne 4
kształt blaszki opadające na zimę 3
kształt blaszki okrągławe 2
kształt blaszki bez zielonych liści 3
kształt blaszki liście romboidalne 11
kształt blaszki zanurzone 2
kształt blaszki delikatne punktowanie na spodzie blaszki 1
kształt blaszki długoogonkowe 1
kształt blaszki liście drobne 2
kształt blaszki sercowatojajowate 2
kształt blaszki duże 5
kształt blaszki rynienkowate 2
kształt blaszki liście trójkątne 100
kształt blaszki łuskowate 1
kształt blaszki błyszczące 2
kształt blaszki lirowate 1
kształt blaszki w zarysie okrągławe 1
kształt blaszki Listki o długości 1,5 - 3,2 mm 1
kształt blaszki długie 3
kształt blaszki na całej łodydze 1
kształt blaszki liście odwrotnie jajowate 125
kształt blaszki kutnerowate 1
kształt blaszki eliptyczno-jajowate 4
kształt blaszki kędzierzawe 1
kształt blaszki w zarysie nerkowate 1
kształt blaszki wąskoodwrotniejajowate 1
kształt blaszki mieczowate 1
kształt blaszki liście klinowate 82
kształt blaszki listki jajowate lub eliptyczne 1
kształt blaszki podługowatolancetowate 5
kształt blaszki nieco spłaszczone 1
kształt blaszki igiełkowate 1
kształt blaszki zatokowo-ząbkowane 1
kształt blaszki Przy roztarciu pachną terpentyną 1
kształt blaszki podługowatoeliptyczne 1
kształt blaszki liście łopatkowate 65
kształt blaszki często skręcone wokół osi, 1
kształt blaszki cienkie 2
kształt blaszki jajowato-trójkątne 2
kształt blaszki liście odwrotnie sercowate 3
kształt blaszki języczkowate 1
kształt blaszki ogruczolone 1
kształt blaszki od spodu wełniście owłosione 1
kształt blaszki skórzaste 8
kształt blaszki podłużnie jajowate 3
kształt blaszki okrągłosercowate 2
kształt blaszki listki sierpowato zgięte 1
kształt blaszki liście sercowate 220
kształt blaszki liście strzałkowate 23
kształt blaszki odziomkowe 2
kształt blaszki zimozielone 3
kształt blaszki połyskujące 1
kształt blaszki klinowato odwrotnie jajowate 1
kształt blaszki górne liście siedzące 1
kształt blaszki Komórki listków na brzegu kwadratowe 1
kształt blaszki liście jajowate 880
kształt blaszki liście oszczepowate 16
kształt blaszki liście łuskowate 4
kształt blaszki w zarysie trójkątna 1
kształt blaszki liście okrągłe 111
kształt blaszki częściowo zimozielone 1
kształt blaszki kulisty 1
kształt blaszki wąskolancetowate 2
kształt blaszki płaskie 1
kształt blaszki pazurkowato zgięte 1
kształt blaszki grube 2
kształt blaszki liście lancetowate 776
kształt blaszki Środkowy listek romboidalny 1
kształt blaszki wydłużone 1
kształt blaszki jajowate 1
kształt blaszki wąskie 1
kształt blaszki mięsiste 5
kształt blaszki niesymetryczne 1
kształt blaszki łamliwe 1
kształt blaszki owalno-eliptyczne 1
kształt blaszki wąskojajowate 2
kształt blaszki łyżeczkowate 1
kształt blaszki liście nerkowate 41
kształt blaszki trójkątno-nerkowate 1
kształt blaszki szydlaste 2
kształt blaszki szerokie 2
kształt blaszki delikatnie skręcone 1
kształt blaszki wyginające się 1
kształt blaszki nitkowate 3
kształt blaszki silny nalot woskowy 1
kształt blaszki liście wąskie i wydłużone 321
kształt blaszki równowąskopodługowate 1
kształt blaszki nerkowate 1
kształt blaszki obłe 1
kształt blaszki szeroko-jajowate 3
kształt blaszki szeroko-lancetowate 4
kształt blaszki trójkątno-jajowate 1
kształt blaszki zatokowowrębne 1
kształt blaszki listki podłużnie jajowate 1
kształt blaszki liście szpilkowate 1
kształt blaszki sztywne 4
kształt blaszki liście najszersze w połowie długości 38
kształt blaszki rozety liściowe 2
kształt blaszki z głęboką zatoką 1
kształt blaszki od spodu omszone 1
kształt blaszki przegradzane 1
kształt blaszki jajowatoklinowate 1
kształt blaszki jajowato-lancetowate 5
kształt blaszki równowąskie 2
kształt blaszki najszersze poza połową 1
kształt blaszki listki siedzące 1
kształt blaszki szerokoeliptyczne 4
kształt blaszki liście równowąske 312
kształt blaszki liście najszersze przy końcu 196
kształt blaszki soczyste 1
kształt blaszki jajowatopodługowate 1
kształt blaszki listki sercowato-jajowate 1
kształt blaszki podługowate 6
kształt blaszki liście eliptycznolancetowate 8
kształt blaszki równowąskolancetowate 6
kształt blaszki zapach cytrynowy 1
kształt blaszki liście najszersze przy nasadzie 99
kształt blaszki kruche 1
kształt blaszki magazynujące wodę 2
kształt blaszki jajowato-lancetowate 3
kształt blaszki bocznie spłaszczone 1
powierzchnia blaszki nieco skórzasta 1
powierzchnia blaszki obustronnie owłosiona 3
powierzchnia blaszki z jamkami 1
powierzchnia blaszki od spodu owłosiona 5
powierzchnia blaszki od spodu pokryta meszkiem 1
powierzchnia blaszki srebrzyście owłosiona 1
powierzchnia blaszki z punkcikami gruczołów 2
powierzchnia blaszki delikatnie owłosiona 1
powierzchnia blaszki gładka 9
powierzchnia blaszki skórzasta 3
powierzchnia blaszki kutnerowata 1
powierzchnia blaszki od spodu jaśniejsza 1
powierzchnia blaszki szorstka 3
powierzchnia blaszki ogruczolona 1
powierzchnia blaszki od spodu jedwabiste 1
powierzchnia blaszki naga 3
powierzchnia blaszki połyskująca 8
powierzchnia blaszki pomarszczona 3
powierzchnia blaszki obustronnie naga 1
powierzchnia blaszki omszona 1
powierzchnia blaszki miękka 1
powierzchnia blaszki karbowana 1
powierzchnia blaszki owłosiona 10
powierzchnia blaszki lepka 1
powierzchnia blaszki owłosiona od spodu 1
powierzchnia blaszki dołem matowa 1
powierzchnia blaszki od spodu biały, woskowaty rysunek (kokardka) 1
powierzchnia blaszki spodem kutnerowata 1
powierzchnia blaszki błyszcząca 3
brzeg liścia bardzo drobno piłkowany 2
brzeg liścia gruczołkowaty 1
brzeg liścia podwinięty 7
brzeg liścia całobrzegi 24
brzeg liścia karbowanopiłkowany 8
brzeg liścia białawy 1
brzeg liścia piłkowany 10
brzeg liścia karbowany 9
brzeg liścia ząbkowany 15
brzeg liścia falisty 5
brzeg liścia orzęsiony 4
brzeg liścia tępo ząbkowane 1
brzeg liścia grubo ząbkowany 4
brzeg liścia wcinano-karbowany 1
brzeg liścia podwójnie piłkowany 2
brzeg liścia kolczasty 5
brzeg liścia grubo karbowane 1
brzeg liścia drobno piłkowany 5
brzeg liścia grubo piłkowany 2
brzeg liścia drobno ząbkowany 2
brzeg liścia nieregularnie piłkowany 1
brzeg liścia karbowanoząbkowany 1
brzeg liścia podwójnie ząbkowany 2
jesienna barwa liści złocistożółta 2
jesienna barwa liści purpurowa 1
jesienna barwa liści sezonowe 1
jesienna barwa liści nie tracą zabarwienia 2
jesienna barwa liści jaskrawoczerwona 1
jesienna barwa liści fioletowa 1
jesienna barwa liści brunatniejące 2
jesienna barwa liści opadające na zimę 4
jesienna barwa liści czerwona 3
jesienna barwa liści żółta 5
jesienna barwa liści pomarańczowa 4
jesienna barwa liści karminowa 1
kolor liścia trójbarwne 1
kolor liścia nieregularne, ciemne plamki 1
kolor liścia wielobarwne 1
kolor liścia purpurowo nabiegłe 2
kolor liścia biało-zielono-różowe 1
kolor liścia z białą półksiężycowatą plamą 1
kolor liścia od spodu białe 1
kolor liścia matowozielone 1
kolor liścia obustronnie zielone 1
kolor liścia szarawoniebieskie 1
kolor liścia purpurowo-brązowe 2
kolor liścia biało kropkowane 1
kolor liścia czerwone 1
kolor liścia obustronnie zielone 1
kolor liścia od spodu szarozielone 4
kolor liścia niebieskawe 1
kolor liścia od spodu jaśniejsze 1
kolor liścia srebrzyste 1
kolor liścia siwozielony 1
kolor liścia od spodu niebieskozielone 4
kolor liścia brzegiem białawe 1
kolor liścia szarawe 2
kolor liścia od spodu purpurowo nabiegłe 1
kolor liścia spodnia strona szarozielona 1
kolor liścia niebieskobiałe od spodu 1
kolor liścia niebieskawo-szaro filcowate 1
kolor liścia jasnozielone 6
kolor liścia sinozielony 1
kolor liścia oliwkowo-ciemnozielone 1
kolor liścia od spodu czerwono-fioletowe 1
kolor liścia żółtozielone 1
kolor liścia od spodu niebiesko-szare 2
kolor liścia zielone 17
kolor liścia oliwkowo-brunatne 1
kolor liścia czerwonawe 1
kolor liścia od spodu sinozielone 2
kolor liścia żywozielone 4
kolor liścia w białe i różowe plamy 1
kolor liścia obrzeżenie purpurowe 1
kolor liścia ciemnozielone 26
kolor liścia szarozielone 9
kolor liścia od spodu jasnozielona 1
kolor liścia od spodu żółto-zielone 1
kolor liścia niebieskozielone 1
kolor liścia czerwonawo nabiegłe 1
kolor liścia szare 2
nasada obejmująca 2
nasada pochwa liściowa zaokrąglona 1
nasada zwężona 2
nasada ostrokątna 1
nasada z uszkami 1
nasada ucięta 3
nasada sercowata 8
nasada klinowata 9
nasada zaokrąglona 6
nasada Pochwy liściowe pędów letnich przylegające 1
nasada brak gruczołków (cecha diagnostyczna) 1
nasada Nasady zrastają się w krótką pochwę 1
nasada Pochwy liściowe pędów letnich z ząbkami 1
nasada nasady otaczają kwitnące pędy 1
nasada szeroka 1
ogonek liściowy nagi 1
ogonek liściowy mięsisty 2
ogonek liściowy długi 15
ogonek liściowy wiotki 1
ogonek liściowy cienki 1
ogonek liściowy pochwiasty 2
ogonek liściowy różowo-żółty 1
ogonek liściowy krótki 10
ogonek liściowy obecny 2
ogonek liściowy czerwonawy 1
ogonek liściowy mleczny sok 1
ogonek liściowy liście siedzące 12
ogonek liściowy dłuższy od blaszki liściowej 2
ogonek liściowy niewyraźny 1
ogonek liściowy gruby 1
ogonek liściowy spłaszczony 2
ogonek liściowy 4-8 mm 1
ogonek liściowy oskrzydlony 4
kształ pąków zaokrąglone 1
kształ pąków małe 2
kształ pąków przylegające 1
kształ pąków po 3 na końcach pędów 1
kształ pąków długie 1
kształ pąków podługowate 1
kształ pąków owalne 1
kształ pąków ostre 4
kształ pąków owłosione 1
kształ pąków lepkie 3
kształ pąków jajowate 3
kształ pąków stępione 1
kształ pąków stożkowate 1
kształ pąków walcowate 1
kształ pąków zaostrzone 2
kształ pąków białe 1
kształ pąków ożywicowane 3
kształ pąków kutnerowato owłosione 1
kształ pąków środkowy zaostrzony 1
kształ pąków odstające na długich szypułkach 1
kształ pąków kuliste 3
kształ pąków drobne 2
kolor pąków czerwonobrunatne 1
kolor pąków brązowe 3
kolor pąków pomarańczowobrązowe 2
kolor pąków purpurowofioletowe 1
kolor pąków żywicujące 2
kolor pąków brunatne 1
kolor pąków białe 1
liście przykwiatowe pokrywki 1
liście przykwiatowe podsadki 7
liście przykwiatowe okrywa 7
liście przykwiatowe pokrywy 1
liście przykwiatowe podkwiatki 4
liście przykwiatowe przysadki 13
przylistki szydlaste 1
przylistki poszarpane 1
przylistki słabo skręcone 1
przylistki brak 1
przylistki przekształcone w ciernie 1
przylistki lancetowate 3
przylistki drobne 1
przylistki całobrzegie 1
przylistki nerkowate 2
przylistki 2-3 klapowe 1
przylistki szybko opadające 1
przylistki błoniaste 1
przylistki zrośnięte 1
przylistki lancetowatoszydlaste 1
przylistki jajowate 3
szczególne formy liści rozeta liści 5
szczególne formy liści ustawione dachówkowato 1
szczególne formy liści wąsy czepne 1
szczególne formy liści liść obejmujący 8
szczyt wykrojony 2
szczyt ostry 10
szczyt zaostrzony 16
szczyt z krótkim odgiętym końcem 1
szczyt z ostrym kończykiem 2
szczyt kolec 1
szczyt tępy 8
szczyt zaokrąglony 2
szczyt stępiony 1
szczyt wcięty 1
typ liści pierzastoklapowane 1
typ liści liść prosty 33
typ liści lisc złożony 5
typ liści pierzastosieczny 3
typ liści dłoniastozłożony 1
typ liści parzyście pierzastozłożony 2
typ liści 2-3 pierzasto-złożony 2
typ liści nieparzyście pierzastozłożony 6
typ liści 5-7 listkowe 1
typ liści rozeta 5
typ liści potrójnie złożony 1
typ liści potrójnie pierzastodzielny 1
typ liści przyziemna różyczka 2
typ liści pierzastodzielne 1
typ liści 3-4 pierzastozłożony 1
ulistnienie naprzeciwległe 259
ulistnienie okółkowe 24
ulistnienie skrętoległe 9
ulistnienie naprzemianległe 54
ulistnienie nakrzyżległe 2
unerwienie dłoniaste 3
unerwienie równoległe 5
unerwienie pierzaste 5
unerwienie dołem jaśniejsze 1
unerwienie trójdzielna 1
wcięcia blaszki szeroko klapowane 1
wcięcia blaszki dłoniasto-klapowane 2
wcięcia blaszki 3-4 pierzaste 1
wcięcia blaszki pierzastosieczne 5
wcięcia blaszki nieparzyście pierzastosieczne 1
wcięcia blaszki 1-2 pierzastoklapowane 2
wcięcia blaszki trójklapowe 3
wcięcia blaszki pięcioklapowe 4
wcięcia blaszki pierzasto wcięte 1
wcięcia blaszki wrębne 2
wcięcia blaszki pierzastodzielne 4
wcięcia blaszki palczasto 5-dzielne 1
wcięcia blaszki odcinki wcinane 1
wcięcia blaszki potrójnie pierzastosieczne 2
wcięcia blaszki klapowane 2
wcięcia blaszki pierzasto porozcinane 1
wcięcia blaszki 5-7 klapowe 1
wcięcia blaszki nieregularnie zatokowo wrębne 1
wcięcia blaszki dłoniastodzielne 2
wcięcia blaszki trójlistkowe 1
wcięcia blaszki podwójnie pierzastosieczne 1
wcięcia blaszki pięciolistkowe 1
wcięcia blaszki 3 – 5 klapowe 2
kolor nasion żółtawe 1
kolor nasion czarnobrązowe 2
kolor nasion jasnobrązowe 4
kolor nasion pomarańczowe 1
kolor nasion ciemne 1
kolor nasion żółtawobrunatne 1
kolor nasion żółte 8
kolor nasion brązowe 5
kolor nasion czarne 2
kolor nasion brunatne 5
kolor nasion ciemnoszare 1
kolor nasion jasnobrunatne 1
kolor nasion szare 1
rozsiewanie nasion ornitochoria 2
rozsiewanie nasion autochoria 2
rozsiewanie nasion antropochoria 1
rozsiewanie nasion myrmekochoria 5
rozsiewanie nasion endochoria 116
rozsiewanie nasion zoochoria 5
rozsiewanie nasion hydrochoria 2
rozsiewanie nasion anemochoria 15
rozsiewanie nasion herpochoria 1
rozsiewanie nasion boleochoria 1
rozsiewanie nasion barochoria 1
rozsiewanie nasion ballochoria 1
wielkość nasion liczne 1
wielkość nasion błyszczące 3
wielkość nasion gładkie 3
wielkość nasion soczewkowate 2
wielkość nasion sercowate 1
wielkość nasion okrągłe 1
wielkość nasion spłaszczone 3
wielkość nasion drobno brodawkowane 2
wielkość nasion pomarszczone 1
wielkość nasion poniżej 4mm 5
wielkość nasion z osnówką 1
wielkość nasion jajowate 5
wielkość nasion matowe 3
wielkość nasion duże 2
wielkość nasion owłosione 1
wielkość nasion drobne 7
wielkość nasion chropowate 1
wielkość nasion 3,5 mm 1
wielkość nasion faliste 2
wielkość nasion nieoskrzydlone 1
wielkość nasion oskrzydlone 7
wielkość nasion z elajosomem 4
wielkość nasion długie 1
wielkość nasion jadalne 1
wielkość nasion eliptyczne 1
wielkość nasion ciemne 1
wielkość nasion nerkowate 2
wielkość nasion żebrowane 1
okres dojrzewania owoców styczeń 1
okres dojrzewania owoców luty 1
okres dojrzewania owoców czerwiec 2
okres dojrzewania owoców lipiec 7
okres dojrzewania owoców sierpień 10
okres dojrzewania owoców wrzesień 11
okres dojrzewania owoców październik 8
okres dojrzewania owoców listopad 1
okres dojrzewania owoców grudzień 1
kolor owoców niebieskie 17
kolor owoców szare 29
kolor owoców czarne 143
kolor owoców brązowe 233
kolor owoców oliwkowy 3
kolor owoców czerwone 170
kolor owoców różowe 1
kolor owoców fioletowe 18
kolor owoców żółte 1
kolor owoców białe 72
kolor owoców szafirowe 1
kolor owoców zielonkawo-brunatne 1
kolor owoców żółte 136
kolor owoców ciemnogranatowe 1
kolor owoców pomarańczowe 23
kolor owoców brązowawożółte 1
kolor owoców srebrzystobiaławy 1
kolor owoców ciemnoczerwonobrunatne 1
kolor owoców wiśniowo-czerwone 1
kolor owoców żółtozielony z różowym odcieniem 2
kolor owoców różowokarminowe 1
kolor owoców ciemnobrunante 1
kolor owoców jasnobrązowe 2
kolor owoców brunatne 5
kolor owoców zielonawo prążkowane 1
kolor owoców srebrzystoszare 1
kolor owoców purpurowe 12
kolor owoców ciemnoszare 1
kolor owoców żółtozielonkawe 5
kolor owoców zielone 119
kolor owoców szkarłatne 1
rodzaj owoców mieszek 50
rodzaj owoców skrzydlak 3
rodzaj owoców torebki 554
rodzaj owoców owocostan 1
rodzaj owoców jagoda 84
rodzaj owoców strąki 117
rodzaj owoców orzechy 215
rodzaj owoców pestkowiec 82
rodzaj owoców łuszczyna 2
rodzaj owoców niełupka 13
rodzaj owoców rozłupnia z rozłupkami 7
rodzaj owoców orzeszki 12
rodzaj owoców owoc pozorny 2
rodzaj owoców owoc zbiorowy 2
powierzchnia owocu oskrzydlona 1
powierzchnia owocu meszkowaty nalot 2
powierzchnia owocu naga lub owłosiona 1
powierzchnia owocu drobno punktowane 1
powierzchnia owocu szaro filcowate 1
powierzchnia owocu pomarszczona 37
powierzchnia owocu żeberkowana 57
powierzchnia owocu matowa 1
powierzchnia owocu słabo siateczkowata 1
powierzchnia owocu gładka 107
powierzchnia owocu szorstka 14
powierzchnia owocu owłosiona 238
powierzchnia owocu miękko kolczasta 1
powierzchnia owocu aparat lotny 2
powierzchnia owocu kanciasta 50
powierzchnia owocu kolczasta 15
wielkość owoców rozmnaża się wegetatywnie przez liście 1
wielkość owoców 5-8 mm 1
cechy pędu młode pędy jasnożółte 1
cechy pędu pęd uproszczony do organizacji plechy 1
cechy pędu przekształcone w ciernie 1
cechy pędu proste 1
cechy pędu pędy kwiatowe 1
cechy pędu wspinające się 1
cechy pędu drewniejące 1
cechy pędu czterokanciaste 1
cechy pędu pędy płonne 1
cechy pędu nierozgałęzione 1
cechy pędu młode pędy omszone 1
cechy pędu bardzo liczne 1
cechy pędu cienkie 5
cechy pędu młode pędy jedwabiście owłosione 1
cechy pędu kulisty człon pędowy 1
cechy pędu młode pędy szaro-brunatne 1
cechy pędu brązowoczerwone 2
cechy pędu nitkowate 1
cechy pędu owijające się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 1
cechy pędu nagie 5
cechy pędu młode pędy niebieskawe 1
cechy pędu młode pędy z białymi przetchlinkami 1
cechy pędu pokładające się 2
cechy pędu zielony 1
cechy pędu płaskie gałązki 1
cechy pędu długorozłogowe 1
cechy pędu młode jasnozielonkawe 1
cechy pędu silnie rozczłonkowane 1
cechy pędu zakorzeniające się w węzłach 1
cechy pędu zielonoszare do szarobrunatnych 1
cechy pędu krótki 1
cechy pędu delikatne 1
cechy pędu długie 1
cechy pędu zwisające 2
cechy pędu mięsisty 1
cechy pędu ukorzenione 1
cechy pędu grube 1
cechy pędu podnoszące się 1
cechy pędu wysoki pęd kwiatostanowy 1
cechy pędu zdrewniałe 1
cechy pędu graniaste 1
cechy pędu wzniesione 3
cechy pędu pędy zarodnionośne wiosenne jasnobrązowe 1
cechy pędu sztywne 2
cechy pędu długie do 15 m 1
cechy pędu wijące się 2
cechy pędu rozgałęziony 1
cechy pędu letnie pędy asymilacyjne zielone 1
cechy pędu młode pędy cienkie 1
powierzchnia łodygi sinawozielona 1
powierzchnia łodygi czerwono nabiegła 2
powierzchnia łodygi kolczasto ocierniona 1
powierzchnia łodygi czerwonobrązowa 1
powierzchnia łodygi zielona 3
powierzchnia łodygi fioletowo nabiegła 1
powierzchnia łodygi brunatno nabiegła 1
powierzchnia łodygi żółtawozielona 1
powierzchnia łodygi kolczasto oskrzydlona 1
powierzchnia łodygi szarozielona 1
powierzchnia łodygi nieoskrzydlona na krawędziach 1
sok pędu sok mleczny 20
wygląd łodygi szorstko owłosiona 2
wygląd łodygi dołem łysiejąca 1
wygląd łodygi wzniesiona 12
wygląd łodygi podłużnie bruzdowana 2
wygląd łodygi płożące się 3
wygląd łodygi fioletowo nabiegła 3
wygląd łodygi kłącze grube 4
wygląd łodygi kanciasta 1
wygląd łodygi dołem rozgałęziona 1
wygląd łodygi kłącze zdrewniałe 2
wygląd łodygi Kłącze długie, cienkie 1
wygląd łodygi sztywna 6
wygląd łodygi pień 1
wygląd łodygi kłącze 4
wygląd łodygi górą rozgałęziona 2
wygląd łodygi dwudzielna 1
wygląd łodygi wydłużona 1
wygląd łodygi pnąca 1
wygląd łodygi kłącze okryte łuskami 1
wygląd łodygi gruba 7
wygląd łodygi rozłogi 2
wygląd łodygi źdźbło 3
wygląd łodygi łodyżki kilkukrotnie widlasto rozgałęzione 1
wygląd łodygi czerwona 1
wygląd łodygi mięsista 4
wygląd łodygi kłaącze pokryte łuskami i brązowymi włoskami 1
wygląd łodygi lekko owłosiona 1
wygląd łodygi przerywano-kolczasto oskrzydlona 1
wygląd łodygi ogruczolona 4
wygląd łodygi nierozgałęziona 5
wygląd łodygi łodyga kolczasta 19
wygląd łodygi bez rozłogów 1
wygląd łodygi dołem długo owłosiona 1
wygląd łodygi odstająco owłosiona 3
wygląd łodygi brak 1
wygląd łodygi cienka 3
wygląd łodygi pełna 1
wygląd łodygi dołem czerwonawa 1
wygląd łodygi kłącze z rozłogami 5
wygląd łodygi purpurowo nabiegła 1
wygląd łodygi czerwone rozłogi 1
wygląd łodygi niebieskawozielona 1
wygląd łodygi łodyga wzniesiona 644
wygląd łodygi pojedyncza 2
wygląd łodygi niewyraźnie bruzdowana 1
wygląd łodygi zakończona kwiatostanem 2
wygląd łodygi zmodyfikowane w bulwy 1
wygląd łodygi dość sztywna 1
wygląd łodygi rurkowata 1
wygląd łodygi brązowa 2
wygląd łodygi kłącze walcowate 2
wygląd łodygi wyprostowana 4
wygląd łodygi pokładająca się 4
wygląd łodygi zielona 3
wygląd łodygi formy półpienne 1
wygląd łodygi krótkie kłącze 2
wygląd łodygi sinozielona 2
wygląd łodygi pokryta włoskami gruczołowatymi. 1
wygląd łodygi rozesłana 3
wygląd łodygi kłącze poziome 1
wygląd łodygi łodyg kilka 1
wygląd łodygi rozgałęzione kłącze 1
wygląd łodygi żeberkowana 1
wygląd łodygi gładka 2
wygląd łodygi rozgałęziająca się 12
wygląd łodygi słabo rozgałęziona 2
wygląd łodygi z jednym kwiatem 1
wygląd łodygi kłącze płożące się 3
wygląd łodygi ulistniona 5
wygląd łodygi wełnisto owłosiona 1
wygląd łodygi łodygi do 6m długości 1
wygląd łodygi słabo ulistniona 2
wygląd łodygi dołem brązowoczerwona tunika 1
wygląd łodygi obła 6
wygląd łodygi walcowata 1
wygląd łodygi włoski gruczołowe 1
wygląd łodygi bezzieleniowa 1
wygląd łodygi łodyga pełzająca 230
wygląd łodygi tworząca wąsy czepne 1
wygląd łodygi skąpokwiatowa 1
wygląd łodygi szaro przylegająco owłosiona 1
wygląd łodygi gęsto ulistniona 5
wygląd łodygi wysoka 1
wygląd łodygi głąbik 4
wygląd łodygi łodyga trójkanciasta 48
wygląd łodygi czworograniasta 3
wygląd łodygi czerwono nabiegła 2
wygląd łodygi kłącze cienkie, płożące się 1
wygląd łodygi pędy dołem zdrewniałe 1
wygląd łodygi żółtawa 3
wygląd łodygi purpurowo nabiegła 4
wygląd łodygi kolankowata 1
wygląd łodygi okółkowo rozgałęziona 1
wygląd łodygi pełzające kłącza 6
wygląd łodygi łodyga czterokanciasta 69
wygląd łodygi zdrewniała u nasady 1
wygląd łodygi ciernie 1
wygląd łodygi brązowawo-fioletowa 1
wygląd łodygi dołem naga 1
wygląd łodygi unosząca się w wodzie 1
wygląd łodygi leżąca 1
wygląd łodygi prosta 10
wygląd łodygi łodyga gałęzista 712
wygląd łodygi okrągława 1
wygląd łodygi pokryta brązowymi łuskami 1
wygląd łodygi przy wysychaniu czerniejąca 1
wygląd łodygi górą owłosiona 1
wygląd łodygi z długimi międzywęźlami 1
wygląd łodygi drewniejąca 1
wygląd łodygi soczysta 1
wygląd łodygi łodyga szorstka 116
wygląd łodygi słabo kanciasta 1
wygląd łodygi owłosiona 3
wygląd łodygi bulwiasta 2
wygląd łodygi łodyga prosta 6
wygląd łodygi naga 12
wygląd łodygi zdrewniała 2
wygląd łodygi dęta 3
wygląd łodygi kanciasta 6
wygląd łodygi przylegająco owłosiona 1
wygląd łodygi Część odziomkowa pokryta skórzastymi łuskami 1
wygląd łodygi łodyga owłosiona 703
wygląd łodygi podnosząca się 13
wygląd łodygi zakorzeniająca się 1
wygląd łodygi podziemna 1
wygląd łodygi łodyga omszona 60
wygląd łodygi kanał powietrzny 1
wygląd łodygi liczne łodygi 1
wygląd łodygi częściowo zdrewniała 2
wygląd łodygi łodyga żebrowana 11
wygląd łodygi bruzdowana 6
wygląd łodygi łodyga gładka 373
wygląd łodygi pusta w środku 1
wygląd łodygi kutnerowata 3
wygląd łodygi kłącza podziemne 1
wygląd łodygi szczeciniasto owłosiona 1
szacowana wysokość łodygi 30-40 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 8 cm 1
szacowana wysokość łodygi 8-30 cm 1
szacowana wysokość łodygi 60-80 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 100 cm 2
szacowana wysokość łodygi 50 - 200 cm 1
szacowana wysokość łodygi 5-20 cm 1
szacowana wysokość łodygi 50-90 cm 2
szacowana wysokość łodygi 70-150 cm 1
szacowana wysokość łodygi 30-60 m 4
szacowana wysokość łodygi 2-39 cm 1
szacowana wysokość łodygi 10-20 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 50 cm 2
szacowana wysokość łodygi do 15 m 1
szacowana wysokość łodygi 3-4 m 2
szacowana wysokość łodygi 80-100 cm 1
szacowana wysokość łodygi 50-90 cm 1
szacowana wysokość łodygi 5-50 cm 1
szacowana wysokość łodygi 5-30 cm 2
szacowana wysokość łodygi 50-100 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 2,5 m 1
szacowana wysokość łodygi do 10 m 1
szacowana wysokość łodygi 20-70 cm 1
szacowana wysokość łodygi do kostki (0 < x < 15 cm) 139
szacowana wysokość łodygi 10-30 cm 3
szacowana wysokość łodygi od kostki do kolana (15< x <60 cm) 21
szacowana wysokość łodygi do 30 cm 1
szacowana wysokość łodygi długość 10-80 cm 3
szacowana wysokość łodygi od kolana do pasa (60 < x < 100 cm) 381
szacowana wysokość łodygi 15-40 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 120 cm wysokości 2
szacowana wysokość łodygi 30-90 cm 7
szacowana wysokość łodygi do 200 cm 1
szacowana wysokość łodygi od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm) 246
szacowana wysokość łodygi do 10 cm 1
szacowana wysokość łodygi 100 - 150 cm 3
szacowana wysokość łodygi 6-8 m 1
szacowana wysokość łodygi wyższa od człowieka (> 200 cm) 343
szacowana wysokość łodygi 10–40 cm 1
szacowana wysokość łodygi 15-30 cm 1
szacowana wysokość łodygi do 60 cm 4
szacowana wysokość łodygi 25 cm 1
zapach łodygi zapach aromatyczny 22
zapach łodygi zapach czosnkowy 2
zapach łodygi zapach nieprzyjemny 9
zapach łodygi zapach ogórków 1
siedlisko murawy 354
siedlisko Zbiorowiska nadrzeczne 2
siedlisko góry 81
siedlisko piaszczyste dna czystych jezior 1
siedlisko glinianki 1
siedlisko Wody stojące i wolno płynące, eutroficzne 2
siedlisko wapienie 71
siedlisko zarośla wierzbowe 4
siedlisko widne bory sosnowe 2
siedlisko mokradła 1
siedlisko W miejscach okresowo lub trwale podmokłych, skrajnie ubogich 1
siedlisko piaszczyste łachy, wydmy 1
siedlisko gruzowiska 3
siedlisko Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne 9
siedlisko ponad górną granicą lasu 1
siedlisko doły potorfowe 1
siedlisko Siedliska kserotermiczne 5
siedlisko kamieniołomy 1
siedlisko zarośla 485
siedlisko łąki pobagienne 1
siedlisko skraje borów sosnowych 2
siedlisko uprawy leśne 2
siedlisko tereny kolejowe 3
siedlisko bagna 1
siedlisko Mokre łąki, pastwiska i miedze 6
siedlisko wysypiska 2
siedlisko wzdłuż dróg leśnych 2
siedlisko zbiorniki astatyczne 1
siedlisko umocnienia koryt rzecznych 1
siedlisko Torfowisk 197
siedlisko zasiewy 1
siedlisko żyzne łąki 4
siedlisko Sudety 206
siedlisko obrzeża lasów sosnowo-brzozowe 1
siedlisko zarastające jeziora 2
siedlisko widne lasy sosnowe i brzozowe 1
siedlisko olsy 1
siedlisko Olszyny 29
siedlisko źródliska 39
siedlisko trawniki 1
siedlisko świeże bory sosnowe 2
siedlisko kanały 1
siedlisko wapienne ściany skalne 2
siedlisko Gleby suche i piaszczyste 2
siedlisko wysokogórskie traworośla 4
siedlisko torfowiska na wapieniu 1
siedlisko do nasadzeń nadwodnych 2
siedlisko Słoneczne łąki i murawy 1
siedlisko w miastach 18
siedlisko torfowiska przejściowe 2
siedlisko siedliska segetalne 1
siedlisko Górskie łąki i hale 2
siedlisko piętro pogórza 1
siedlisko hale wysokogórskie 1
siedlisko wilgotne lasy 56
siedlisko wilgotne lasy liściaste 1
siedlisko Skraje lasów 48
siedlisko gruzowiska 1
siedlisko uskoki skalne 1
siedlisko hałdy Górnego Śląska. 1
siedlisko skały wapienne 2
siedlisko skały i szczeliny skalne 1
siedlisko Podszyt lasów liściastych 1
siedlisko traworośla 1
siedlisko wybrzeże morskie 18
siedlisko aluwia 30
siedlisko zarośla kosówki 4
siedlisko zadrzewienia nad brzegami rzek 1
siedlisko Pobocza dróg, ścieżki 10
siedlisko ugory 71
siedlisko kamieńce 13
siedlisko trawiasto-skalny gzyms 1
siedlisko zbocza dolin i wąwozów 1
siedlisko Bory sosnowe 33
siedlisko stare mury z zaprawą wapienną 1
siedlisko skraje wilgotnych lasów 1
siedlisko Bory mieszane 21
siedlisko ziołorośla 1
siedlisko murawy naskalne 1
siedlisko miejsca piaszczyste 2
siedlisko doliny rzek 1
siedlisko Lasy iglaste i liściaste 3
siedlisko piętro alpejskie i subniwalne 1
siedlisko załomy skalne 2
siedlisko żwirowiska 17
siedlisko synatropijne 2
siedlisko półki skalne 1
siedlisko lasy liściaste i mieszane 19
siedlisko przydroża 15
siedlisko Ziołorośla górskie 11
siedlisko wilgotne szczeliny skalne 1
siedlisko Kserotermiczne zarośla 1
siedlisko Wilgotne lasy i zarośla 6
siedlisko pas nadmorski 2
siedlisko uprawy rolne 2
siedlisko kamieniste i słoneczne zbocza 3
siedlisko zbiorowiska okrajkowe 2
siedlisko zarośla nadrzeczne i śródpolne 1
siedlisko Widne lasy, zarośla i zręby 5
siedlisko skały granitowe 2
siedlisko rumowiska 3
siedlisko suche zbocza 35
siedlisko sady 3
siedlisko suche łąki 3
siedlisko świetliste zarośla 1
siedlisko górska murawa naskalna 2
siedlisko Brzegi wód 103
siedlisko świetliste lasy 58
siedlisko torowiska 1
siedlisko Bory bagienne 10
siedlisko poręby 1
siedlisko zagajniki 1
siedlisko pola uprawne 84
siedlisko Buczyny 57
siedlisko wody szybko płynące 5
siedlisko krzewiaste zarośla 1
siedlisko Karpaty 3
siedlisko murawy kserotermiczne 4
siedlisko piaszczyste pola 9
siedlisko brzegi potoków 3
siedlisko Borówczyska 12
siedlisko Tereny podmokłe i zabagnione 2
siedlisko Torfowiska wysokie 25
siedlisko Namuliska 1
siedlisko gleby zasobne w wapń 4
siedlisko Dąbrowy 38
siedlisko skały, głazy i kamienie 2
siedlisko Babia Góra 1
siedlisko nasypy kolejowe 6
siedlisko młaki 1
siedlisko skały, zbocza 2
siedlisko Ogrody i parki 22
siedlisko Cieniste wilgotne lasy 1
siedlisko Regiel dolny 41
siedlisko zalewiska rzeczne 1
siedlisko Grądy 58
siedlisko cieniste lasy i zarośla 9
siedlisko siedliska ruderalne 4
siedlisko wody słodkie 5
siedlisko piętro alpejskie 3
siedlisko przybrzeżne strefy jezior 2
siedlisko wilgotne zarośla nadbrzeżne 1
siedlisko Lasy liściaste 138
siedlisko lasy mieszane 47
siedlisko przypłocia, przychacia 3
siedlisko miejsca zabagnione 1
siedlisko Regiel górny 24
siedlisko zręby 36
siedlisko Łęgi 24
siedlisko wilgotne łąki i zarośla 7
siedlisko suche murawy 43
siedlisko Suche, kamieniste stoki wapienne 4
siedlisko starorzecza 30
siedlisko Polany leśne 4
siedlisko zadrzewienia śródpolne 5
siedlisko gleby wapienne 49
siedlisko przy rowach melioracyjnych 1
siedlisko rowy 39
siedlisko Wrzosowiska 69
siedlisko miedze 4
siedlisko zarastające piargi 1
siedlisko skały, mury, skarpy 2
siedlisko Piętro halne 56
siedlisko Pastwiska 137
siedlisko nieużytki 122
siedlisko łąki 183
siedlisko na próchnicznych podłożach 2
siedlisko płytkie jeziora 1
siedlisko lasy 1
siedlisko Wzgórza i pagórki 2
siedlisko uprawy okopowe 1
siedlisko torfowiska niskie 55
siedlisko Tatry 335
siedlisko trawiaste zbocza 19
siedlisko Piętro turni 31
siedlisko Wilgotne pola i przydroża 1
siedlisko ubogie łąki 5
siedlisko stawy 1
siedlisko Przy drogach i torach kolejowych 8
siedlisko pojedyncze stanowiska na Pomorzu 1
siedlisko Szuwary 70
siedlisko podmokłe łąki 32
siedlisko w górach brak 1
siedlisko słoneczne pagórki 1
siedlisko polany 104
siedlisko tereny podmokłe 23
siedlisko miejsca nasłonecznione 37
siedlisko Piętro kosodrzewiny 42
siedlisko solniska 29
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pruno-Ligustretum R.Tx. 1952 nom. inv. Oberd. 1970 zarośla ligustru i tarniny 1
gatunek charakterystyczny dla Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne, (6210) 2
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Centauretalia cyanii R.Tx. 1950 zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Aconitetum firmi Pawł., Sokoł. et Wall. 1927 zespół tojadu mocnego 1
gatunek charakterystyczny dla Ass. Cerastio-Androsacetum septentrionalis 3
gatunek charakterystyczny dla Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R.Tx. 1970 niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych 2
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939 bory szpilkowe (lasy iglaste na siedliskach ubogich i kwaśnych) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Petasitetum kablikiani Wal. 1933 łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym 1
gatunek charakterystyczny dla Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 olsy i zarośla łozowe 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Veronico-Fumarietum officinalis (Krusem. et Vlieg. 1939) R.Tx. 1950 zespół przetacznika i dymnicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla Cl Scheuchzerio-Caricetea nigrae - torfowiska przejściowe i trzęsawiska ... (7140) 1
gatunek charakterystyczny dla związek) All. Calamagrostion Luqu. 1926 naturalne traworośla wysokogórskie 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pino mugo-Sphagnetum Kästner et Flössner 1933 em. Neuhäusl 1969 corr. Dierss. 1975 odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0) 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Aegopodion podagrariae R.Tx. 1967 zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964 łozowisko subborealne 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Lamio-Veronicetum politae Kornaś 1950 zespół jasnoty i przetacznika lśniącego 1
gatunek charakterystyczny dla (podzwiązek) SubAll. Onopordenion acanthii Br.-Bl. 1926 1
gatunek charakterystyczny dla ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (6120) 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950 zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych 2
gatunek charakterystyczny dla Filipendulion ulmariae Segal 1966 antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych 1
gatunek charakterystyczny dla Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941 murawy piaskowe 1
gatunek charakterystyczny dla Corynephoro-Silenetum tataricae 3
gatunek charakterystyczny dla (podklasa) SubCl. Galio-Urticenea (Pass. 1967) Th. Müller in Oberd. 1983 naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu okrajkowego na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu zacienionych 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 - półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe 2
gatunek charakterystyczny dla All. Isoetion lacustris, 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Seslerietea variae Br.-Bl. 1948 em. Oberd. 1978 wysokogórskie murawy nawapiene 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 - „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260) 1
gatunek charakterystyczny dla Juncetum subnodulosi 2
gatunek charakterystyczny dla O. Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949 żyzne niskoturzycowe torfowiska niskie 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Carduetum acanthoidis Morariu 1943 1
gatunek charakterystyczny dla SubAll. Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953 łęgi olszowe - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Isoetetum lacustris Szańk. et Kłos. 1996 n.n. zespół poryblinu jeziornego 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942 szuwary 1
gatunek charakterystyczny dla Ass. Valeriano-Caricetum flavae Pawł. (1949 n.n.) 1960 żyzna młaka górska 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Nardo-Callunetea Prsg 1949 murawy bliźniczkowe i wrzosowiska 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Adonido-Brachypodietum pinnati (Libb. 1933) Krausch 1960 zespół miłka i kłosownicy pierzastej 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Lolio-Cynosuretum R.Tx. 1937 zespół życicy i grzebienicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Typhetum latifoliae Soó 1927 szuwar szerokopałkowy 1
gatunek charakterystyczny dla Sambuco-Salicion R.Tx. et Neum. 1950 nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe będące dalszym stadium sukcesji w procesie regeneracji lasu 1
gatunek charakterystyczny dla Salicion elaeagni Moor 1958 zbiorowiska zaroślowe z panującą wierzbą siwą, zarastające kamieńce i żwirowiska potoków oraz górskich odcinków rzek 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym 1
gatunek charakterystyczny dla zespół) Ass. Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927 karpackie zarośla kosówki (4070) 1
gatunek charakterystyczny dla zespół Sieglingio-Agrostietum zespół izgrzycy przyziemnej i mietlicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Garb. 1961 ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe 1
gatunek charakterystyczny dla Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Lemnetea minoris R. Tx. 1955 zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Epilobio-Salicetum capreae Oberd. 1957 zespół wierzbówki i wierzby iwy 1
gatunek charakterystyczny dla SubCl. Galio-Urticenea (Pass. 1967) Th. Müller in Oberd. 1983 naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu okrajkowego na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu zacienionych 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Potentilletalia caulescentis - wapienne ściany skalne ... (8210) 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Geranion sanguinei R.Tx. 1961 kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Poo-Anthemetum tinctoriae Müller et Görs 1969 in Oberd. 1970 zbiorowisko wiechliny i rumianu żółtego 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953 lasy grądowe (grądy) 1
gatunek charakterystyczny dla Salici-Myricarietum Moor 1958 zarośla wierzbowe z wrześnią 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Epilobietea angustifolii R.Tx. et Prsg 1950 nirofilne zbiorowiska porębowe 1
gatunek charakterystyczny dla Festuco-Stipion - luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw (stepy ostnicowe) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Asplenietum trichomano-rutae-murariae (Kuhn 1937) R.Tx. 1937 1
gatunek charakterystyczny dla Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Beg. et Theurill 1984 świetliste dąbrowy; ciepłolubne dąbowy (91I0) 3
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et R.Tx. 1943 - brzegi lub oszuszane dna zbiorników wodnych ... (3130) 1
gatunek charakterystyczny dla Molinietalia caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Arabidetalia coeruleae Rübel 1933 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Oxycocco-Empetrion hermaphroditi (Nordh. 1936) R.Tx. 1937 1
gatunek charakterystyczny dla Sisymbrio-Stipetum capillatae - zespół stulisza i ostnicy włosowatej 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et Novak 1941 murawy piaskowe 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 atlantyckie lasy acydofilne 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Vicietum sylvatico-dumetorum Oberd. et Th. Müll. 1961 zespół wyki leśnej i zaroślowej 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 odpowiada siedlisku „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260) 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928 zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych 2
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste zrzucające liście na zimę 3
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Pruno-Rubion fruticosi R.Tx. 1952 corr. Doing 1962 - zbiorowiska otulinowe o subatlantycko-środkowoeuropejskim typie zasięgu 1
gatunek charakterystyczny dla siedlisko 1 1
gatunek charakterystyczny dla O. Eragrostietalia - synantropijna ciepłolubne zbiorowiska roślin rocznych 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Carici albae-Fagetum - ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Frangulo-Rubetum plicati Neum. in R.Tx. 1952 em. Oberd. 1983 1
gatunek charakterystyczny dla Salicion albae R.Tx. 1955 zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. 1943 em. Görs. 1966 zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Calamagrostion Luqu. 1926 naturalne traworośla wysokogórskie 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę 1
gatunek charakterystyczny dla zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) 2
gatunek charakterystyczny dla wyróżniający dla: Quercetum pubescenti-petraeae Imchenetzky 1926 n.inv. Heinis 1933 dąbrowa z dębem omszonym 1
gatunek charakterystyczny dla Polygalo-Nardetum Prsg 1953 zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967 1
gatunek charakterystyczny dla Mezo- i eutroficzne lasy liściaste - (rząd) O. Fagetalia sylvaticae 1
gatunek charakterystyczny dla Cl.. Querco-Fagetea 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Trifolio fragiferae-Agrostietalia stolonifera - niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych 1
gatunek charakterystyczny dla Alno-Ulmion Br.-Bl. et R.Tx. 1943 lasy łęgowe 1
gatunek charakterystyczny dla Potentilletalia caulescentis wapienne ściany skalne ... (8210) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Arctio-Artemisietum vulgaris 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 1957 antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki 1
gatunek charakterystyczny dla Populetum albae Br.-Bl. 1931 łęg wierzbowo-topolowy (nadrzeczny łęg topolowy) - (91E0) 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika 1944 em. Krausch 1961 zwarte stepy łąkowe 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Molinion caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych 2
gatunek charakterystyczny dla związek) All. Trifolion medii Th. Müller 1961 ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Gladiolo-Agrostietum capillaris (Br.-Bl. 1930) Pawł. et Wal. 1949 zespół mieczyka i mietlicy pospolitej (łąki mietlicowe) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Ranunculo-Alopecuretum geniculati 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927 karpackie zarośla kosówki (=zarośla kosodrzewiny (4070) 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925 zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich - 6430 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Junco-Molinietum Prsg 1951 zespół situ i trzęślicy modrej 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Carici remotae-Fraxinetum Koch 1926 ex Faber 1936 podgórski łęg jesionowy 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Berberidion Br.-Bl. (1947) 1950 ciepłolubne zarośla 1
część podliścieniowa do 45 mm 1
część podliścieniowa zgrubiała w szyjce korzeniowej 1
część podliścieniowa purpurowa 1
część podliścieniowa owłosiona w dwóch rzędach 1
liścienie palczasto klapowane 1
liścienie ciemnozielone 1
inne cechy szyszek opadają w całości 2
inne cechy szyszek oś szyszki pozostaje na drzewie 1
inne cechy szyszek rozpadają się na drzewie 1
kolor szyszek szarobrązowe 1
kolor szyszek w kolorze ochry 1
kolor szyszek męskie szyszeczki siarkowożółte 1
kolor szyszek żeńskie szyszeczki ciemnoczerwone, purpurowe lub fioletowe 1
kolor szyszek ciemnobrunatne 1
kolor szyszek z sinawym nalotem 1
kolor szyszek ciemnobrązowo-fioletowe 1
kolor szyszek zielone 1
kolor szyszek brunatne 2
kolor szyszek początkowo fioletowo nabiegłe 1
kolor szyszek brązowe 2
kolor szyszek popielate 1
kolor szyszek męskie jasnoczerwone 1
kształt szyszki łuski na brzegach lekko odginające się 1
kształt szyszki Łuski zdrewniałe, grube i długie 1
kształt szyszki łuski na brzegach cienkie 1
kształt szyszki łuski okrywające odgięte 1
kształt szyszki łuski odgięte wstecz 1
kształt szyszki drobne 3
kształt szyszki kuliste 3
kształt szyszki eliptyczne 1
kształt szyszki łuski wklęsłe o brzegu grubym 1
kształt szyszki łuski nasienne szeroko zaokrąglone 1
kształt szyszki łuski okrywające w zarysie trójkątne 1
kształt szyszki początkowo fioletowo nabiegłe 1
kształt szyszki siedzące 1
kształt szyszki łuski okrywające wystające, ostro trójklapowe 1
kształt szyszki jajowate 5
kształt szyszki szerokojajowate 1
kształt szyszki łuski cienkie, zaokrąglone 1
kształt szyszki cylindryczne 1
kształt szyszki Łuski bez kolców 1
kształt szyszki prawie siedzące 1
kształt szyszki owalne 1
kształt szyszki ł. na szczycie czarno obrzeżone 1
kształt (2) podługowatojakowate 1
kształt (2) jajowate 1
kształt (2) cylindryczne 1
łuski zakończone drobnym wyrostkiem 1
łuski wachlarzowate 1
łuski 6 grubych łusek 1
łuski klinowate 1
łuski z silnym hakowatym wyrostkiem 1
szyszkojagody dojrzewają w 2 roku 1
szyszkojagody z początku zielone 1
szyszkojagody niebieskoczarne 1
szyszkojagody sinawoczarne 1
szyszkojagody 5-8 mm 1
szyszkojagody jajowatokuliste 1
szyszkojagody 6-9 mm 1
szyszkojagody białosinawo nabiegłe 1
szyszkojagody powstają ze zrośnięcia zmięśniałych owocolistków 1
ułożenie szyszek zwisające 4
ułożenie szyszek stojące 3
ułożenie szyszek na końcach 2
ułożenie szyszek z 6 łusek 1
ułożenie szyszek pojedynczo lub po 2-3 1
wielkość szyszek 3–7 cm 2
wielkość szyszek 5-8 cm 1
wielkość szyszek 1,5-2,5 cm 1
wielkość szyszek 6-12 cm 1
wielkość szyszek 2,5 cm 1
wielkość szyszek 3 cm 1
cechy zarodników maj 2
cechy zarodników lipiec 3
cechy zarodników sierpień 4
cechy zarodników kwiecień 1
cechy zarodników wrzesień 3
cechy zarodników październik 1
cechy zarodników czerwiec 3

Aktualizacja bazy danych

Korzystając z powyżej przedstawionego schematu, robot sprawdza co tydzień czy pojawiły się nowe rośliny w polskiej Wikipedii oraz czy obecne już w naszej bazie rośliny nie zostały zaktualizowane - jeśli tak, nanosi poprawki w atlasie.

Jak wynika z powyższego opisu, by uaktualnić bazę atlasu należy uaktualnić polską Wikipedię. Zachęcamy do samodzielnego dodawania artykułów o polskich roślinach (można to zrobić bez zakładania konta) - nie tylko wzbogacisz Wikipedię, ale jednocześnie atlas. Oczywiście Wikipedia (czy bardziej ogólnie - Wikimedia) umożliwia również dodawanie zdjęć roślin. Jeśli jednak wolisz dodawać zdjęcia bezpośrednio w atlasie roślin - zostaną one dodane do zbiorów wikipedii (tutaj spis dodanych zdjęć).

Jeśli jesteś zainteresowana/y dodaniem nowych roślin do Wikipedii, poniżej przygotowaliśmy spis pozycji, które prawdopodobnie występują w Polsce, ale nie występują w Wikipedii:

Warto pamiętać, że polscy Wikipedyści tworzą artykuły dotyczące roślin według pewnego schematu, który jest opisany tutaj.

Jeśli brakuje w atlasie rośliny, która jest obecna w Wikipedii, możesz albo nam o tym napisać, albo uzupełnić któryś z poniższych spisów roślin w Wikipedii:

Rozpoznawanie roślin na podstawie zdjęć

Rozpoznawanie wykorzystuje sieć neuronową resnet 101 wytrenowaną na podstawie zdjęć z atlasu za pomocą mxnet. Model można pobrać tutaj (licencja GPL).

Dokładność algorytmu rozpoznawania roślin na podstawie zdjęcia*:

w 78.67%przypadków roślina ze zdjęcia pojawia sięjako pierwsza na liście wyników
w 88.42%w pierwszej trójce
w 91.39%w pierwszej piątce
w 94.21%w pierwszej dziesiątce
w 95.43%w pierwszej piętnastce
* - wyniki dla 5860 losowych, ogólnodostępnych w internecie zdjęć roślin, po wyłączeniu zdjęć użytych do trenowania i walidacji sieci neuronowej

Licencja

Zawartość atlasu udostępniana jest na zasadach licencji Creative Commons BY-SA 3.0, ponieważ pochodzą one z Wikipedii. Zdjęcia natomiast opatrzone są informacją o licencji i autorstwie przy powiększeniu ich do pełnego rozmiaru. Jest to zazwyczaj licencja z rodziny Creative Commons lub domena publiczna. Jeśli Twoje zdjęcie znalazło się tu wbrew licencji, zgłoś to nam korzystając z przycisku Zgłoś błąd po prawej stronie okna.

Dane do trenowania sieci neuronowej

Jeśli jesteś zainteresowana/y użyciem zdjęć z atlasu roślin do trenowania własnej sieci neuronowej, możesz skorzystać z pliku training_data.tar.xz. Jest to archiwum zawierające spis wszystkich zdjęć z atlasu, pogrupowanych według id rośliny (plant_id). Po rozpakowaniu pliku użyj skrypty pythonowego zawartego wewnątrz do ściągnięcia wszystkich zdjęć. Pozostałe pliki zawarte w archiwum sformatowane są tak, by łatwo można było użyć ich do trenowania sieci neuronowej za pomocą frameworka MXNET.
Archiwum to jest automatycznie uaktualniane cotygodniowo. Jeśli uda Ci się wytrenować lepszą sieć niż obecna w atlasie - może nam ją udostępnisz? Miłej zabawy!

Kod źródłowy

Kod źródłowy atlasu roślin jak i aplikacji na telefony można pobrać z repozytorium. Kod udostępniany jest na wolnej licencji GPL.