Jak to działa

Poniżej wyjaśnimy w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. W skrócie - stworzyliśmy robota, który robi większość czynności za nas, korzystając z otwartych informacji polskiej Wikipedii.

Tworzenie listy roślin występujących w Polsce

Robot czyta nazwy łacińskie roślin wyszczególnionych w następujących artykułach z Wikipedii:

Sprawdzanie poprawności nazw i poszukiwanie synonimów

Po zebraniu nazw łacińskich roślin, robot korzysta z bazy The Plant List sprawdzając, czy dana nazwa jest nazwą główną, czy synonimem. Jeśli okazuje się synonimem - korzysta z nazwy głównej.

Pobieranie informacji z Wikipedii

Robot ściąga artykuły dla roślin obecnych w Wikipedii, a następnie przetwarza je tak, by uzyskać jak najwięcej informacji na temat morfologii. Uzyskane w ten sposób cechy grupuje w sposób zdefiniowany przez nas i dodaje do bazy danych atlasu.

Następnie robot poszukuje taksonomii danej rośliny w bazie GBIF i dodaje wynik do bazy atlasu. W ostatnim etapie, korzystając z API Wikipedii, robot pobiera zdjęcia roślin z polskiej Wikipedii oraz z Wikimedia. Informacje o autorstwie zdjęć i zasadach udostępniania są pobierane z użyciem API wmflabs.

Dodatkowe zdjęcia robot pobiera ze strony http://www.actaplantarum.org/acta/galleria.php udostępnianych na zasadach Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License oraz z http://www.biolib.de udostępniającej skany z literatury botanicznej, która przeszła do Domeny Publicznej.

Potwierdzanie informacji

Wpisy dotyczące nowych roślin są przeglądane przez człowieka, cechy charakterystyczne są na tym etapie ewentualnie modyfikowane. Zduplikowane zdjęcia również są usuwane. Uwaga: nie jesteśmy w stanie na bieżąco przeglądać bazy (zapraszamy do współpracy!), dlatego zawsze podchodź do prezentowanych tu informacji ostrożnie i potwierdź w innych źródłach.

Zawartość bazy danych

Baza zawiera 2855 roślin rosnących dziko bądź w uprawie na terenie Polski. Baza zawiera również 90913 miejsc występowania roślin z bazy GBIF oraz 996 wprowadzonych przez Użytkowników atlasu. Dla łatwiejszej identyfikacji, baza zawiera 123575 zdjęć (+ 7365 dodanych przez Użytkowników) różnych części roślin udostępnianych w Internecie na zasadach Creative Commons bądź będących w domenie publicznej.
W przypadku 90 roślin nie posiadamy zdjęć co znacznie utrudnia ich identyfikację (zobacz poniżej jak możesz to zmienić). Wierzymy, że z upływem czasu baza będzie systematycznie uzupełniana, m.in. dzięki Wam.

Histogram liczby cech przypisanych roślinom

Statystyki poszczególnych cech przypisanych roślinom

GrupaCecha# roślin
LR - gatunek niskiego ryzyka wyginięciem 21
EX - wymarły 51
DD - stopień zagrożenia wyginięciem trudny do określenia 2
ogólne ogólne 73
ogólne chwast 250
ogólne ścisła ochrona gatunkowa 216
ogólne Surowiec zielarski 247
ogólne roślina gęstokępkowa 8
ogólne odmiany botaniczne 1
ogólne niskie drzewo 14
ogólne na roślinie pienista wydzielinę larw owada skoczka pienika 2
ogólne kraj pochodzenia: Ameryka Północna 12
ogólne gatunek krytycznie zagrożony 10
ogólne niewielkie drzewko 1
ogólne roślina niepozorna 1
ogólne wymaga ochrony czynnej 2
ogólne roślina długowieczna 11
ogólne pochodzenie: Azja Mniejsza 1
ogólne roślina pionierska 20
ogólne roślina pospolita 70
ogólne częściowa ochrona gatunkowa 85
ogólne drzewo szybko rosnące 3
ogólne roślina azotolubna 24
ogólne roślina dwuletnia 124
ogólne do nasadzeń krajobrazowych 3
ogólne odmiany ogrodowe 2
ogólne roślina łąkowa 9
ogólne gatunek rodzimy 168
ogólne roślina szybkorosnąca 5
ogólne pochodzenie: Chiny 4
ogólne pleustofit obligatoryjny – niezakotwiczający się 1
ogólne roślina chroniona 484
ogólne Polska Czerwona Księga Roślin 368
ogólne północna granica zasięgu 40
ogólne roślina płożąca 6
ogólne roślina nektarodajna 4
ogólne ergazjofigofit 19
ogólne dwa podgatunki 71
ogólne gatunek obcy 22
ogólne roślina użytkowa 1277
ogólne krzew liściasty 8
ogólne roślina reliktowa 3
ogólne roślina bagienna 4
ogólne roślina aromatyczna 4
ogólne efemerofit 107
ogólne roślina ogrodowa 22
ogólne dość częste wystepowanie 2
ogólne formy bonsai 4
ogólne roślina mrozoodporna 33
ogólne drzewo liściaste 1
ogólne krzew iglasty 3
ogólne roślina endemiczna 1
ogólne uważany (a) za podgatunek 1
ogólne roślina szuwarowa 6
ogólne NT – gatunek bliski zagrożenia 12
ogólne półkrzew 34
ogólne antropofit 39
ogólne drzewko liściaste 1
ogólne zdziczała 87
ogólne EN - zagrożony 2
ogólne roślina stepów i półpustyń 1
ogólne bylina 1380
ogólne roślina kosmetyczna 42
ogólne gatunek monotypowy 1
ogólne typ nomenklatoryczny 4
ogólne geofit 212
ogólne tworzy mieszańce 349
ogólne roślina rzadka 60
ogólne roślina ruderalna 54
ogólne Południowa Europa, Kaukaz, Bliski Wschód 1
ogólne gatunek prawdopodobnie wymarły na terenie Polski 1
ogólne roślina olejkodajna 1
ogólne wschodnia granica zasięgu 17
ogólne bylina wodna 7
ogólne roślina wytrzymała na suszę 1
ogólne roślina pyłkodajna 153
ogólne roślina jednoroczna 441
ogólne sukulent 16
ogólne bylina kłączowa 10
ogólne drzewo iglaste 39
ogólne kenofit 133
ogólne nie występuje w Polsce w stanie naturalnym 18
ogólne roślina zimozielona 21
ogólne roślina owocowa 10
ogólne czerwona lista roślin i grzybów Polski 245
ogólne roślina geokarpiczna 2
ogólne CR – krytycznie zagrożony 122
ogólne krzewinka 37
ogólne VU–gatunek narażony 137
ogólne gatunek dziczejący 5
ogólne paproć 48
ogólne roślina krótkowieczna 3
ogólne południowa granica zasięgu 15
ogólne roślina wapieniolubna 29
ogólne roślina kępiasta 8
ogólne takson rodzimy lub trwale zadomowiony 2
ogólne formy zdziczałe 5
ogólne roślina górska 38
ogólne roślina bezzieleniowa 12
ogólne epekofit 1
ogólne kultywar 173
ogólne bylina skalna 1
ogólne roślina okrywowa 74
ogólne uprawiana w lasach 6
ogólne relikt polodowcowy 6
ogólne roślina nadwodna 1
ogólne endemit Pienin 1
ogólne roślina żywicielska 64
ogólne pochodzenie: Afryka południowa 1
ogólne takson uprawiany 4
ogólne gatunek bardzo rzadki 14
ogólne roślina tropikalna 1
ogólne gatunek synantropijny 7
ogólne wytrzymala na zanieczyszczenia 2
ogólne 6 podgatunków 4
ogólne warzywna bylina 1
ogólne drzewo 399
ogólne roślina heliofilna 2
ogólne krzewiaste pnącze 3
ogólne roślina dekoracyjna 1
ogólne roślina miododajna 193
ogólne roślina uprawiana 69
ogólne lokalnie zadomowiony 1
ogólne mieszaniec 68
ogólne pochodzenie: Daleki Wschód 4
ogólne trawa 336
ogólne roślina cienioznośna 2
ogólne hygrofit 5
ogólne geofit cebulkowy 8
ogólne gatunek silnie zmienny 1
ogólne krzew 471
ogólne subendemit ogólnokarpacki 4
ogólne Natura 2000 44
ogólne roślina barwierska 28
ogólne roślina luźnokępkowa 6
ogólne archeofit 106
ogólne roślina arktyczno-alpejska 1
ogólne gatunek lasotwórczy 3
ogólne pochodzenie: Europa Południowa 1
ogólne roślina żywicodajna 1
ogólne mech 16
ogólne RE–wymarły na terenie Polski 1
ogólne roślina wodna 140
ogólne najmniejsza roślina okrytonasienna Europy 1
ogólne pnącze 46
ogólne roślina wskaźnikowa 26
ogólne pochodzenie: Afryka Północna 1
ogólne roślina tworząca darnie 2
ogólne roślina sadownicza 7
ogólne roślina trująca 354
ogólne pochodzenie: rejon śródziemnomorski 8
ogólne roślina pasożytnicza 25
ogólne formy i kultywary 1
ogólne roślina ozdobna 836
ogólne endemit zachodniokarpacki 4
ogólne kraj pochodzenia: Chiny i Japonia 1
ogólne pochodzenie: Japonia 4
ogólne endemit karpacki 8
ogólne roślina darniowa 30
ogólne charakterystyczne dla rodzaju rozłupek (Schistidium) jest tworzenie darni budowanych przez kilka gatunków 1
ogólne roślina lecznicza 552
ogólne roślina cieniolubna 9
ogólne roślina przyprawowa 34
ogólne bylina cebulowa 1
ogólne roślina półpasożytnicza 2
ogólne dwie odmiany geograficzne 1
ogólne pochodzenie: Kaukaz 2
ogólne roślina inwazyjna 99
ogólne gatunek kosmopolityczny 30
ogólne roślina wysokogórska 16
ogólne warzywo 89
ogólne roślina jadalna 323
ogólne roślina doniczkowa 20
ogólne pochodzenie: Afryka 1
ogólne roślina ekspansywna 79
ogólne roślina tworząca łany 4
ogólne storczyk 57
ogólne pochodzenie: Azja Środkowa 1
ogólne roślina wolno rosnąca 2
ogólne skiofit 2
ogólne roślina kwasolubna 15
cechy gałęzi gałązki połyskujące 1
cechy gałęzi w okółkach 1
cechy gałęzi młode pędy rudawo owłosione 1
cechy gałęzi ustawione w płaszczyźnie poziomej 2
cechy gałęzi gałązki roczne owłosione 1
cechy gałęzi młode pędy grube 1
cechy gałęzi młode galązki zielone i gładkie 2
cechy gałęzi pędy spłaszczone 2
cechy gałęzi kolce proste lub hakowato zgięte 1
cechy gałęzi młode galązki 4-kanciaste 1
cechy gałęzi ustawione w płaszczyźnie pionowej 1
cechy gałęzi pnące się 1
cechy gałęzi gałązki zwisające 2
cechy gałęzi płożące się 1
cechy gałęzi zakorzeniające się 1
cechy gałęzi młode gałązki nagie, żółtawe 1
cechy gałęzi młode nieco zwisające 1
cechy gałęzi młode oliwkowobrunatne 1
cechy gałęzi pędy owłosione 1
cechy gałęzi wzniesione w górę 1
cechy gałęzi gałązki często cierniste 1
cechy gałęzi młode gęsto srebrzyście owłosione 1
cechy gałęzi młode 3-kanciaste 1
cechy gałęzi gałązki jasnożółte do szarożółtawych 1
cechy gałęzi pędy młode zielone 1
cechy gałęzi dolne części niebieskobiałe 1
cechy gałęzi pędy szarobrunatne 1
cechy gałęzi żółto-zielone 1
cechy gałęzi gałązki oliwkowozielone 1
cechy gałęzi młode pędy biało owłosione 1
cechy gałęzi żółto-brązowe 1
cechy gałęzi gałązki czerwonobrunatne 1
cechy gałęzi młode pędy cienkie 1
cechy gałęzi gruczołowato owłosione 1
cechy igiel cienkie 1
cechy igiel grzebieniasto ułożone 2
cechy igiel jasnozielone 1
cechy igiel krótko zaostrzone 1
cechy igiel wiotkie 1
cechy igiel szydlaste 1
cechy igiel spód z 2 słabo widocznymi białymi paskami 1
cechy igiel łuski środkowe bez zagłębień 1
cechy igiel pędzelkowato skupione 1
cechy igiel stępione 2
cechy igiel skrętoległe w 5 rzędach 1
cechy igiel po 5 na krótkopędach 2
cechy igiel zaokrąglone 1
cechy igiel przekrój romboidalny 1
cechy igiel długie do 6-8 cm 1
cechy igiel brzeg ząbkowany 1
cechy igiel łuski środkowe z rynienkowatymi zagłebieniami 1
cechy igiel ciemnozielone 1
cechy igiel brzeg drobnopiłkowany 1
cechy igiel 4-kanciaste 1
cechy igiel połyskujące 2
cechy igiel zielone 2
cechy igiel szczyt ostry 1
cechy igiel na spodzie 2 białe paski 3
cechy igiel łuskowate po 2 na krzyż naprzeciwległe 1
cechy igiel roztarte o nieprzyjemnym zapachu 1
cechy igiel po 2 2
cechy igiel na długopędach pojedynczo 2
cechy igiel na krótkopędach w pęczkach po 15-45 2
cechy igiel opadająjce na zimę 3
cechy igiel na długopędach skrętoległe 1
cechy igiel gęsto ustawione 2
cechy igiel w okółkach po 3 1
cechy igiel na na krótkopędach dwurzędowo 1
cechy igiel płaskie 3
cechy igiel ostre 1
cechy igiel żywozielone 1
cechy igiel niebieskozielone 3
cechy igiel zaostrzone 3
cechy igiel silnie kłujące 1
cechy igiel szarozielone 1
cechy igiel zróżnicowane 1
cechy igiel z wierzchu ciemnozielone 2
cechy igiel zgięte 2
cechy igiel równowąskie 2
cechy igiel szczyt wycięty 1
cechy igiel spodem matowozielone 1
cechy igiel miękkie 2
cechy igiel tępe 1
cechy igiel łuskowate 2
cechy kory ciemnobrunatna 1
cechy kory czerwono-brunatna 3
cechy kory płytko pękająca 1
cechy kory spękana podłużnie 1
cechy kory łuszcząca się 5
cechy kory żółtawa 1
cechy kory jasnobrunatna 1
cechy kory głęboko pękająca 2
cechy kory nieliczne i drobne przetchlinki 1
cechy kory ciemnoszara 3
cechy kory zielonoszara zimą 1
cechy kory czerwonobrązowa 2
cechy kory kora z przetchlinkami 1
cechy kory w górnej cześci pnia cienka 1
cechy kory łuszcząca się długimi pasam 1
cechy kory białoszara 1
cechy kory korowina młodych pni gładka 2
cechy kory z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi 1
cechy kory gładka 1
cechy kory zielonawooliwkowa 1
cechy kory korowina starych pni spękana 3
cechy kory brunatna 1
cechy kory szara 2
cechy kory popielatoszara 1
cechy kory bladobrunatna 1
cechy kory spękana 1
cechy kory ciemnowiśniowa 1
cechy kory włóknista 2
cechy kory jasnoszara 1
cechy kory szarobrunatna 3
cechy korony jednostronna 1
cechy korony kulistojajowata 1
cechy korony wyniosła 1
cechy korony kolumnowa 1
cechy korony kopulasta 3
cechy korony rozgałęziona 1
cechy korony parasolowata 4
cechy korony szeroka 4
cechy korony gałęzie sięgają ziemi 1
cechy korony korona rozłożysta 3
cechy korony smukła 1
cechy korony formy krzewiaste 1
cechy korony na szczycie ścięta 1
cechy korony regularna 4
cechy korony luźna 3
cechy korony Pień prosty, gładki 1
cechy korony piramidalna 2
cechy korony wierzchołek zaokrąglony 1
cechy korony nisko rozgałęziona 1
cechy korony okrągława 3
cechy korony słabo rozgałęziona 1
cechy korony gałęzie wzniesione 1
cechy korony nieregularna 5
cechy korony dolne gałęzie nisko zwieszone 1
cechy korony młode gałązki czerwonobrunatne 1
cechy korony spłaszczona 1
cechy korony wąska 2
cechy korony kulista 2
cechy korony gęsto ugałęziona 2
cechy korony stożkowa 5
cechy korony zaokrąglona na wierzchołku 1
kwiaty krzew jednopienny 1
kwiaty w niewyraźnych baldaszkach 1
kwiaty kotki pręcikowe walcowate 1
kwiaty pąki kwiatowe duże 1
kwiaty kotki pręcikowe zwisające 1
kwiaty kwiatostan - zwisłe gęste grono 1
kwiaty kotki pręcikowe grube, jajowate 1
kwiaty krzew jedno- lub dwupienny 1
kwiaty kotki słupkowe wysmukłe 1
kwiaty kwiatostan szczytowy główkokształtny 1
kwiaty kwiaty męskie 4
kwiaty kotki słupkowe walcowate 1
kwiaty kwiaty siedzące po kilka w pęczkach 1
kwiaty kwiaty żeńskie 3
kwiaty drzewo dwupienne 5
kwiaty jadalne 1
kwiaty kwiaty obupłciowe 4
kwiaty drzewo jednopienne 1
kwiaty kłosowate kwiatostany 1
kwiaty kwiaty zeńskie butelkowate, niepozorne, zebrane w stojące kłosy 1
kwiaty pręcikowe z 2 pręcikami 1
kwiaty słupkowe o słupku siedzącym z krotką szyjką 1
kwiaty kotki zwisające 2
kolor kwiatów męskich żółtawe 1
kolor kwiatów męskich purpurowe 1
kolor kwiatów męskich pylniki pręcików złocistożółte 1
kolor kwiatów męskich jasnożółtozielonkawe 1
kolor kwiatów męskich brązowawe 1
kolor kwiatów żeńskich kotki słupkowe zielone 1
kolor kwiatów żeńskich zielone 1
nasiona z białymi włoskami 2
nasiona podłużnie 3-kanciaste 1
nasiona 4 mm 1
nasiona białawe 1
nasiona płaskie 1
nasiona nerkowate 1
nasiona pokryte pomarańczową osnówką 1
nasiona 2,3-4 mm 1
nasiona 4 1
nasiona połyskujące 1
nasiona oskrzydlone 1
nasiona nieoskrzydlone 1
nasiona 5-7 mm 1
nasiona jajowate 3
nasiona brunatne 2
wysokość 20 m 2
wysokość 6-15 m 4
wysokość do 10 m 2
wysokość 1-3 m 2
wysokość 1,5 - 7 m 1
wysokość 3-9 m 1
wysokość 1-3 m 1
wysokość 2-3 m 1
wysokość 6-25 m 1
wysokość do 2 m 1
wysokość do 45 m 1
wysokość do 25 m 2
wysokość 50 cm - 200 cm 1
wysokość 1-8 m 1
wysokość 30-35m 1
wysokość do 30 m 6
wysokość 2-4 m 3
wysokość 20-40 m 4
wysokość do 9 m 1
wysokość 50-65 m 1
wysokość 0,7-1,7 m 1
wysokość 15-25 m 3
forma życiowa wg Raunkiæra heterotrof 3
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit zdrewnialy 1
forma życiowa wg Raunkiæra chamefit zielny 4
forma życiowa wg Raunkiæra hemikryptofit 25
forma życiowa wg Raunkiæra geofit 7
forma życiowa wg Raunkiæra hydrofit 2
forma życiowa wg Raunkiæra helofit 2
forma życiowa wg Raunkiæra terofit 4
forma życiowa wg Raunkiæra autotrof 2
forma życiowa wg Raunkiæra megafanerofit 18
forma życiowa wg Raunkiæra nanofanerofit 10
kolor igieł ciemnozielone 2
ułożenie igieł promieniste 1
ułożenie igieł grube 1
ułożenie igieł skręcone 1
ułożenie igieł grzebieniaste 1
ułożenie igieł po 2 na krótkopędzie 2
ułożenie igieł skierowane do przodu 1
ułożenie igieł sztywne 1
wierzchołek igieł ostry 1
wierzchołek igieł wycięty 1
wygląd igieł lekko skręcone 1
wygląd igieł zaostrzone 1
wygląd igieł skręcone 1
wygląd igieł sztywne 1
faktura kory głęboko spękana 1
kolor kory brązowawa 1
kolor kory szarobrązowa 1
kolor kory cynamonowa 1
kolor kory brunatnoczerwonawa 1
kolor kory prawie czarna 1
kolor kory rudopomarańczowa 1
kolor kory ciemnobrunatną 1
spekania kory liczne i drobne 1
spekania kory kora głęboko bruzdowana 1
spekania kory siatkowato-bruzdowate 1
spekania kory łuszcząca się 2
spekania kory cienkimi płatkami 2
kształt pneumatofory 1
kształt Korzenie podziemne 1
kształt Korzenie napowietrzne 1
system korzeniowy brak korzeni i wiązek przewodzących 1
system korzeniowy endomikoryza 1
system korzeniowy ektomikoryza 1
system korzeniowy grube korzenie 3
system korzeniowy cebulki niewielkie 1
system korzeniowy cebulki białe 1
system korzeniowy bulwocebule 2
system korzeniowy z olejkami eterycznymi 1
system korzeniowy cebulki kuliste 1
system korzeniowy pączki przybyszowe na korzeniach 2
system korzeniowy rozległy 1
system korzeniowy korzenie spichrzowe 2
system korzeniowy płytki 1
system korzeniowy krótki 1
system korzeniowy pędy płonne ukorzeniające się 1
system korzeniowy liczne odrośla 1
system korzeniowy rozgałęziony 1
system korzeniowy głęboki 3
system korzeniowy Korzenie cienkie 1
system korzeniowy krótkie kłącze 1
system korzeniowy Główny (palowy) wrzecionowaty 1
system korzeniowy Nie tworzy odrośli korzeniowych 1
system korzeniowy Wiązkowy 1
system korzeniowy grube mięsiste korzenie 1
system korzeniowy rozgałęzione i niezbyt liczne 1
system korzeniowy silny 1
system korzeniowy Korzenie zawierają bardzo dużą ilość substancji śluzowatych 1
system korzeniowy ssawki 2
system korzeniowy zimujący 1
system korzeniowy zimująca karpa korzeniowa 1
system korzeniowy palowy 1
system korzeniowy ukorzeniające się pączki przybyszowe 1
barwa kwiatów kwiatostan srebrzystobiały 1
barwa kwiatów bezokwiatowe 1
barwa kwiatów płatki różowe 419
barwa kwiatów pomarańczowe plamki w gardzieli 1
barwa kwiatów żółtawy z czerwonym żyłkowaniem 1
barwa kwiatów płatki z ciemniejszym prążkiem 1
barwa kwiatów ciemnożółte 2
barwa kwiatów bladoróżowe 5
barwa kwiatów płatki czerwone 378
barwa kwiatów bladofioletowe 1
barwa kwiatów bladoniebieskie 1
barwa kwiatów purpurowoliliowe 1
barwa kwiatów płatki fioletowe 336
barwa kwiatów jasnofioletowe 1
barwa kwiatów różowopurpurowe 3
barwa kwiatów zmiana zabarwienia kwiatów w miarę dojrzewania 1
barwa kwiatów jasnozielone 1
barwa kwiatów fioletowo-czerwone 1
barwa kwiatów płatki niebieskie 188
barwa kwiatów płatki żółte 808
barwa kwiatów brudnopurpurowe 1
barwa kwiatów płatki zielone 44
barwa kwiatów płatki czarno kropkowane 1
barwa kwiatów płatki szkarłatne 2
barwa kwiatów jasnopurpurowe 2
barwa kwiatów niebieszczejące 1
barwa kwiatów płatki brązowe 104
barwa kwiatów działki okwiatu purpurowo-czerwony 1
barwa kwiatów płatki żółtawe 6
barwa kwiatów płatki kremowe 55
barwa kwiatów bladoliliowe 2
barwa kwiatów karminowe 1
barwa kwiatów płatki liliowe 36
barwa kwiatów płatki brudnobiałe 10
barwa kwiatów płatki łososiowe 2
barwa kwiatów żółtawobiałe 2
barwa kwiatów białawe 2
barwa kwiatów jasnożółte 2
barwa kwiatów płatki szafirowe 5
barwa kwiatów płatki pomarańczowe 67
barwa kwiatów złotożółte 4
barwa kwiatów kwiaty żółtawe 4
barwa kwiatów różowo nabiegłe 1
barwa kwiatów płatki purpurowe 104
barwa kwiatów płatki zielonkawe 101
barwa kwiatów brązowawofioletowe 1
barwa kwiatów płatki amarantowe 1
barwa kwiatów fioletowopurpurowe 1
barwa kwiatów różowo-białe 1
barwa kwiatów żółtozielone 3
barwa kwiatów jasnobrązowe 1
barwa kwiatów bielejące 1
barwa kwiatów białe 2
barwa kwiatów wielobarwne 1
barwa kwiatów kwiatostan kremowy 1
barwa kwiatów różowo-fioletowe 2
barwa kwiatów lazurowe 1
barwa kwiatów fioletowoniebieskie 5
barwa kwiatów rdzawe 2
barwa kwiatów czerwonawo nabiegłe 1
barwa kwiatów niebieskofioletowe, fioletowozielone, stalowoniebieskie 1
barwa kwiatów bordowe 1
barwa kwiatów liliowoniebieskie 2
barwa kwiatów kwiatostan bladozielony 1
barwa kwiatów biało-niebieskie 1
barwa kwiatów płatki białe 865
barwa kwiatów rurkowatych purpurowa 1
barwa kwiatów rurkowatych liliowopurpurowa 1
barwa kwiatów rurkowatych żółta 3
typ kielicha lejkowaty 1
typ kielicha puch kielichowy 3
typ kielicha kieliszek 1
typ kielicha działki eliptyczne, tępe 1
typ kielicha górne ząbki bardzo krótkie 1
typ kielicha wolnodziałkowy 5
typ kielicha zrosłodziałkowy 3
typ kielicha działek 5 2
typ kielicha nagi 1
typ kielicha owłosiony 1
typ kielicha dzwonkowaty 3
korona kwiatu i typ kwiatostanu kwiatostan 711
wolnopłatkowa 1
zrosłopłatkowa 2
szypuly kwiatostanowe długie 1
grono 261
koszyczek 6
kłos 370
kotka 3
baldaszek 1
główka 160
grono złożone 1
baldach złożony 1
wiecha 43
kłos złożony 2
dwupromienisty 1
skrętek 4
nibyokółki 1
obecność miodników 1 1
obecność miodników tak 6
obecność miodników półksiężycowate 1
podwójny (zróżnicowany na kielich i koronę) 4
kwiaty 4-krotne 1
kwiaty 5-krotne 1
pienność roślina jednopienna 9
pienność roślina dwupienna 6
liczba płatków 6 2
liczba płatków płatki trzy i mniej 50
liczba płatków płatki cztery 90
liczba płatków płatków pięć 240
liczba płatków płatków sześć i więcej 21
liczba płatków 5-13 1
liczba płatków 5(6)-15 1
liczba płatków brak płatków korony 1
marzec 73
kwiecień 249
równnoczesne z rozwojem liści 2
maj 670
wyprzedzające rozwój liści 6
czerwiec 1106
po rozwinięciu się liści 2
bardzo rzadko 1
lipiec 1210
sierpień 958
wrzesień 484
październik 145
listopad 10
grudzień 2
przy zaawansowanym rozwoju liści 1
styczeń 1
luty 13
pręciki 6 2
pręciki pylniki owłosione 1
pręciki 20-30 1
pręciki pręciki wolne 1
pręciki przedprątne kwiaty 2
pręciki 2 3
pręciki pylniiki zielone 1
pręciki pylniki purpurowoczerwone 1
pręciki 4 3
pręciki Rurka pręcikowa cylindryczna, owłosiona 1
pręciki pylniki brunatne 1
pręciki 3-5 wiązek 1
pręciki biale 1
pręciki pylniki białawe 1
pręciki różowe 1
pręciki liczne 6
pręciki pylniki żółte 3
pręciki 3 1
pręciki dwusilne 5
pręciki pylniki fioletowe 1
pręciki czterosilne 1
pręciki 10 3
pręciki rurka 2
pręciki 4-5 grup pręcików 1
pręciki przyrośnięte do rurki korony 2
pręciki 5 pręcików przyrośniętych do rurki korony 1
pręciki zrośnięte u nasady 1
pręciki prątniczki 1
pręciki 5 4
kolor pyłku złotożółty 1
kolor pyłku wodopylność 1
kolor pyłku owadopylność 22
kolor pyłku samopylność 2
kolor pyłku wiatropylność 5
kolor pyłku pollinaria 1
kolor pyłku zapylenie krzyżowe 2
kolor pyłku pyłkowina 1
kolor pyłku żółty 2
kolor pyłku alergen 1
kolor pyłku cytrynowożółty 1
symetria kwiatu promienista 99
symetria kwiatu grzbiecista 301
typ kwiatu ozdobne kwiaty płonne 1
typ kwiatu niepozorne kwiaty płodne 1
typ kwiatu pręcikowy 1
typ kwiatu kwiaty rozdzielnopłciowe 6
typ kwiatu słupkowy 1
typ kwiatu obupłciowy 10
typ kwiatu przedsłupność 5
typ kwiatu kwiaty przedprątne 4
typ kwiatu zredukowane kwiaty 1
typ kwiatu tylko rurkowate (jak np. lilak) 1
zapach silny i przyjemny 2
zapach silny, dość nieprzyjemny 2
zapach wonny 3
zapach miły i przyjemny zapach 3
zapach słaba, delikatna woń 1
zapach cytrynowy 3
zapach bezwonne 2
znamiona słupka dwudzielne 2
znamiona słupka trójdzielne 1
znamiona słupka pałeczkowate 1
znamiona słupka słupek górny 4
znamiona słupka heterostylia 1
znamiona słupka znamiona żółte 1
znamiona słupka słupek trzyszyjkowy 2
znamiona słupka trzy słupki 2
znamiona słupka szyjki słupka zrośnięte spodem 1
znamiona słupka słupek jeden 17
znamiona słupka liczne słupki 1
znamiona słupka słupek jednoszyjkowy 1
kształt blaszki eliptyczno-jajowate 4
kształt blaszki na całej łodydze 1
kształt blaszki języczkowate 1
kształt blaszki podłużnie jajowate 2
kształt blaszki wąskojajowate 1
kształt blaszki jajowato-trójkątne 1
kształt blaszki okrągłosercowate 2
kształt blaszki listki jajowate lub eliptyczne 1
kształt blaszki duże 1
kształt blaszki listki sierpowato zgięte 1
kształt blaszki wąskolancetowate 1
kształt blaszki błyszczące 1
kształt blaszki listki podłużnie jajowate 1
kształt blaszki Komórki listków na brzegu kwadratowe 1
kształt blaszki długie 1
kształt blaszki szeroko-jajowate 2
kształt blaszki owalne 2
kształt blaszki nieco spłaszczone 1
kształt blaszki równowąskolancetowate 2
kształt blaszki magazynujące wodę 2
kształt blaszki liście szpilkowate 1
kształt blaszki jajowato-lancetowate 4
kształt blaszki opadające na zimę 2
kształt blaszki często skręcone wokół osi, 1
kształt blaszki łyżeczkowate 1
kształt blaszki liście równowąske 314
kształt blaszki silny nalot woskowy 1
kształt blaszki rynienkowate 1
kształt blaszki owalno-eliptyczne 1
kształt blaszki liście eliptycznolancetowate 8
kształt blaszki częściowo zimozielone 1
kształt blaszki szeroko-lancetowate 2
kształt blaszki równowąskie 1
kształt blaszki liście łuskowate 4
kształt blaszki sztywne 2
kształt blaszki liście sercowate 221
kształt blaszki sercowatojajowate 2
kształt blaszki mieczowate 1
kształt blaszki liście eliptyczne 149
kształt blaszki łamliwe 1
kształt blaszki zapach cytrynowy 1
kształt blaszki kulisty 1
kształt blaszki liście jajowate 894
kształt blaszki igły 62
kształt blaszki liście romboidalne 11
kształt blaszki delikatnie skręcone 1
kształt blaszki długoogonkowe 1
kształt blaszki mięsiste 4
kształt blaszki nitkowate 2
kształt blaszki rozproszone włoski 1
kształt blaszki liście okrągłe 114
kształt blaszki bez zielonych liści 3
kształt blaszki od spodu omszone 1
kształt blaszki niesymetryczne 1
kształt blaszki liście trójkątne 103
kształt blaszki górne liście siedzące 1
kształt blaszki okrągławe 1
kształt blaszki od spodu wełniście owłosione 1
kształt blaszki podługowatoeliptyczne 1
kształt blaszki delikatne punktowanie na spodzie blaszki 1
kształt blaszki liście lancetowate 785
kształt blaszki skórzaste 6
kształt blaszki liście odwrotnie jajowate 128
kształt blaszki klinowato odwrotnie jajowate 1
kształt blaszki rozety liściowe 1
kształt blaszki zatokowowrębne 1
kształt blaszki podługowate 2
kształt blaszki liście nerkowate 44
kształt blaszki połyskujące 1
kształt blaszki liście klinowate 87
kształt blaszki jajowato-lancetowate 3
kształt blaszki pazurkowato zgięte 1
kształt blaszki szerokoeliptyczne 4
kształt blaszki podługowatolancetowate 2
kształt blaszki jajowatoklinowate 1
kształt blaszki liście wąskie i wydłużone 324
kształt blaszki szerokie 1
kształt blaszki liście łopatkowate 66
kształt blaszki liście najszersze w połowie długości 39
kształt blaszki jajowatokoliste 1
kształt blaszki liście odwrotnie sercowate 3
kształt blaszki kutnerowate 1
kształt blaszki Środkowy listek romboidalny 1
kształt blaszki liście najszersze przy końcu 206
kształt blaszki zimozielone 3
kształt blaszki liście strzałkowate 23
kształt blaszki najszersze poza połową 1
kształt blaszki liście najszersze przy nasadzie 102
kształt blaszki liście oszczepowate 16
kształt blaszki grube 1
kształt blaszki Przy roztarciu pachną terpentyną 1
kształt blaszki Listki o długości 1,5 - 3,2 mm 1
powierzchnia blaszki szorstka 1
powierzchnia blaszki połyskująca 6
powierzchnia blaszki kutnerowata 1
powierzchnia blaszki pomarszczona 2
powierzchnia blaszki z jamkami 1
powierzchnia blaszki omszona 1
powierzchnia blaszki owłosiona 5
powierzchnia blaszki od spodu owłosiona 1
powierzchnia blaszki skórzasta 1
powierzchnia blaszki od spodu jedwabiste 1
powierzchnia blaszki lepka 1
powierzchnia blaszki od spodu biały, woskowaty rysunek (kokardka) 1
powierzchnia blaszki z punkcikami gruczołów 2
powierzchnia blaszki gładka 9
brzeg liścia ząbkowany 11
brzeg liścia kolczasty 2
brzeg liścia bardzo drobno piłkowany 2
brzeg liścia falisty 3
brzeg liścia orzęsiony 2
brzeg liścia grubo ząbkowany 2
brzeg liścia karbowanoząbkowany 1
brzeg liścia podwójnie piłkowany 1
brzeg liścia wcinano-karbowany 1
brzeg liścia podwinięty 6
brzeg liścia nieregularnie piłkowany 1
brzeg liścia gruczołkowaty 1
brzeg liścia całobrzegi 18
brzeg liścia drobno piłkowany 3
brzeg liścia karbowanopiłkowany 5
brzeg liścia piłkowany 6
brzeg liścia karbowany 8
jesienna barwa liści żółta 4
jesienna barwa liści pomarańczowa 2
jesienna barwa liści fioletowa 1
jesienna barwa liści karminowa 1
jesienna barwa liści złocistożółta 2
jesienna barwa liści opadające na zimę 1
jesienna barwa liści brunatniejące 2
jesienna barwa liści czerwona 1
jesienna barwa liści purpurowa 1
kolor liścia spodnia strona szarozielona 1
kolor liścia zielone 12
kolor liścia ciemnozielone 15
kolor liścia szarozielone 6
kolor liścia czerwonawe 1
kolor liścia od spodu purpurowo nabiegłe 1
kolor liścia obustronnie zielone 1
kolor liścia od spodu szarozielone 2
kolor liścia niebieskozielone 1
kolor liścia od spodu niebiesko-szare 2
kolor liścia szare 2
kolor liścia wielobarwne 1
kolor liścia purpurowo-brązowe 2
kolor liścia od spodu niebieskozielone 4
kolor liścia oliwkowo-brunatne 1
kolor liścia od spodu sinozielone 2
kolor liścia od spodu jasnozielona 1
kolor liścia purpurowo nabiegłe 2
kolor liścia od spodu czerwono-fioletowe 1
kolor liścia matowozielone 1
kolor liścia od spodu żółto-zielone 1
kolor liścia od spodu jaśniejsze 1
kolor liścia niebieskawe 1
kolor liścia obrzeżenie purpurowe 1
kolor liścia srebrzyste 1
kolor liścia niebieskawo-szaro filcowate 1
kolor liścia nieregularne, ciemne plamki 1
kolor liścia niebieskobiałe od spodu 1
kolor liścia w białe i różowe plamy 1
kolor liścia szarawe 2
kolor liścia jasnozielone 3
kolor liścia oliwkowo-ciemnozielone 1
kolor liścia biało-zielono-różowe 1
kolor liścia żółtozielone 1
kolor liścia od spodu białe 1
kolor liścia trójbarwne 1
kolor liścia żywozielone 2
nasada nasady otaczają kwitnące pędy 1
nasada sercowata 6
nasada z uszkami 1
nasada klinowata 5
nasada zaokrąglona 4
nasada pochwa liściowa zaokrąglona 1
nasada ostrokątna 1
nasada Nasady zrastają się w krótką pochwę 1
nasada szeroka 1
nasada brak gruczołków (cecha diagnostyczna) 1
nasada zwężona 1
nasada ucięta 1
ogonek liściowy obecny 2
ogonek liściowy oskrzydlony 2
ogonek liściowy gruby 1
ogonek liściowy 4-8 mm 1
ogonek liściowy mięsisty 2
ogonek liściowy krótki 5
ogonek liściowy nagi 1
ogonek liściowy liście siedzące 3
ogonek liściowy długi 4
ogonek liściowy spłaszczony 2
ogonek liściowy wiotki 1
ogonek liściowy dłuższy od blaszki liściowej 1
kształ pąków lepkie 2
kształ pąków walcowate 1
kształ pąków stożkowate 1
kształ pąków długie 1
kształ pąków przylegające 1
kształ pąków ostre 4
kształ pąków owłosione 1
kształ pąków środkowy zaostrzony 1
kształ pąków zaokrąglone 1
kształ pąków białe 1
kształ pąków kutnerowato owłosione 1
kształ pąków stępione 1
kształ pąków kuliste 3
kształ pąków jajowate 3
kształ pąków małe 2
kształ pąków drobne 2
kształ pąków po 3 na końcach pędów 1
kształ pąków podługowate 1
kształ pąków zaostrzone 2
kształ pąków ożywicowane 3
kolor pąków czerwonobrunatne 1
kolor pąków pomarańczowobrązowe 2
kolor pąków brązowe 3
kolor pąków żywicujące 2
kolor pąków białe 1
liście przykwiatowe podkwiatki 2
liście przykwiatowe przysadki 9
liście przykwiatowe okrywa 4
liście przykwiatowe podsadki 4
przylistki brak 1
przylistki przekształcone w ciernie 1
przylistki szydlaste 1
przylistki słabo skręcone 1
przylistki lancetowate 2
przylistki drobne 1
przylistki całobrzegie 1
przylistki nerkowate 1
przylistki 2-3 klapowe 1
przylistki szybko opadające 1
szczególne formy liści rozeta liści 1
szczególne formy liści liść obejmujący 5
szczyt tępy 7
szczyt zaokrąglony 1
szczyt stępiony 1
szczyt wcięty 1
szczyt ostry 6
szczyt zaostrzony 11
szczyt z krótkim odgiętym końcem 1
szczyt z ostrym kończykiem 2
typ liści lisc złożony 1
typ liści 2-3 pierzasto-złożony 1
typ liści 5-7 listkowe 1
typ liści 3-4 pierzastozłożony 1
typ liści liść prosty 25
typ liści dłoniastozłożony 1
typ liści parzyście pierzastozłożony 1
typ liści potrójnie złożony 1
typ liści nieparzyście pierzastozłożony 5
ulistnienie naprzeciwległe 257
ulistnienie okółkowe 23
ulistnienie skrętoległe 1
ulistnienie naprzemianległe 54
unerwienie dłoniaste 3
unerwienie równoległe 4
unerwienie pierzaste 2
wcięcia blaszki pierzastosieczne 3
wcięcia blaszki pięciolistkowe 1
wcięcia blaszki klapowane 1
wcięcia blaszki nieregularnie zatokowo wrębne 1
wcięcia blaszki pierzasto porozcinane 1
wcięcia blaszki trójklapowe 3
wcięcia blaszki potrójnie pierzastosieczne 2
wcięcia blaszki pięcioklapowe 3
wcięcia blaszki wrębne 2
wcięcia blaszki dłoniastodzielne 2
wcięcia blaszki pierzastodzielne 2
wcięcia blaszki szeroko klapowane 1
wcięcia blaszki odcinki wcinane 1
kolor nasion szare 1
kolor nasion jasnobrązowe 2
kolor nasion jasnobrunatne 1
kolor nasion czarnobrązowe 2
kolor nasion żółte 6
kolor nasion brązowe 2
kolor nasion brunatne 1
kolor nasion czarne 1
rozsiewanie nasion autochoria 2
rozsiewanie nasion myrmekochoria 1
rozsiewanie nasion endochoria 116
rozsiewanie nasion zoochoria 2
rozsiewanie nasion anemochoria 6
rozsiewanie nasion hydrochoria 2
rozsiewanie nasion herpochoria 1
rozsiewanie nasion barochoria 1
rozsiewanie nasion ballochoria 1
rozsiewanie nasion ornitochoria 2
wielkość nasion pomarszczone 1
wielkość nasion poniżej 4mm 5
wielkość nasion drobno brodawkowane 1
wielkość nasion liczne 1
wielkość nasion drobne 2
wielkość nasion faliste 2
wielkość nasion gładkie 3
wielkość nasion oskrzydlone 6
wielkość nasion duże 2
wielkość nasion owłosione 1
wielkość nasion nieoskrzydlone 1
wielkość nasion nerkowate 1
wielkość nasion jadalne 1
wielkość nasion błyszczące 1
wielkość nasion spłaszczone 1
wielkość nasion matowe 1
wielkość nasion eliptyczne 1
wielkość nasion chropowate 1
wielkość nasion z elajosomem 1
wielkość nasion jajowate 5
okres dojrzewania owoców czerwiec 1
okres dojrzewania owoców lipiec 3
okres dojrzewania owoców sierpień 5
okres dojrzewania owoców wrzesień 6
okres dojrzewania owoców październik 5
kolor owoców niebieskie 17
kolor owoców żółtozielonkawe 3
kolor owoców czarne 147
kolor owoców oliwkowy 1
kolor owoców brązowe 239
kolor owoców szkarłatne 1
kolor owoców brązowawożółte 1
kolor owoców czerwone 172
kolor owoców fioletowe 18
kolor owoców purpurowe 12
kolor owoców brunatne 2
kolor owoców jasnobrązowe 2
kolor owoców zielonkawo-brunatne 1
kolor owoców białe 74
kolor owoców pomarańczowe 23
kolor owoców ciemnobrunante 1
kolor owoców żółte 140
kolor owoców różowe 1
kolor owoców szafirowe 1
kolor owoców szare 30
kolor owoców zielonawo prążkowane 1
kolor owoców wiśniowo-czerwone 1
kolor owoców zielone 121
rodzaj owoców mieszek 49
rodzaj owoców torebki 550
rodzaj owoców jagoda 85
rodzaj owoców orzeszki 6
rodzaj owoców strąki 117
rodzaj owoców orzechy 221
rodzaj owoców owoc pozorny 1
rodzaj owoców pestkowiec 82
rodzaj owoców niełupka 3
rodzaj owoców owoc zbiorowy 1
rodzaj owoców rozłupnia z rozłupkami 1
powierzchnia owocu słabo siateczkowata 1
powierzchnia owocu kanciasta 50
powierzchnia owocu drobno punktowane 1
powierzchnia owocu kolczasta 15
powierzchnia owocu pomarszczona 37
powierzchnia owocu żeberkowana 58
powierzchnia owocu szaro filcowate 1
powierzchnia owocu gładka 106
powierzchnia owocu szorstka 14
powierzchnia owocu matowa 1
powierzchnia owocu owłosiona 241
wielkość owoców 5-8 mm 1
wielkość owoców rozmnaża się wegetatywnie przez liście 1
cechy pędu sztywne 1
cechy pędu płaskie gałązki 1
cechy pędu zielony 1
cechy pędu silnie rozczłonkowane 1
cechy pędu brązowoczerwone 2
cechy pędu czterokanciaste 1
cechy pędu zwisające 2
cechy pędu młode pędy niebieskawe 1
cechy pędu rozgałęziony 1
cechy pędu młode pędy jedwabiście owłosione 1
cechy pędu podnoszące się 1
cechy pędu proste 1
cechy pędu owijające się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 1
cechy pędu wspinające się 1
cechy pędu młode jasnozielonkawe 1
cechy pędu cienkie 4
cechy pędu pędy kwiatowe 1
cechy pędu graniaste 1
cechy pędu bardzo liczne 1
cechy pędu zielonoszare do szarobrunatnych 1
cechy pędu nitkowate 1
cechy pędu pędy płonne 1
cechy pędu delikatne 1
cechy pędu pokładające się 2
cechy pędu młode pędy cienkie 1
cechy pędu długorozłogowe 1
cechy pędu młode pędy jasnożółte 1
cechy pędu zakorzeniające się w węzłach 1
cechy pędu wijące się 1
cechy pędu nagie 4
cechy pędu pęd uproszczony do organizacji plechy 1
cechy pędu młode pędy omszone 1
cechy pędu zdrewniałe 1
cechy pędu młode pędy szaro-brunatne 1
cechy pędu kulisty człon pędowy 1
cechy pędu długie do 15 m 1
cechy pędu wzniesione 2
cechy pędu młode pędy z białymi przetchlinkami 1
cechy pędu wysoki pęd kwiatostanowy 1
powierzchnia łodygi czerwonobrązowa 1
powierzchnia łodygi nieoskrzydlona na krawędziach 1
powierzchnia łodygi zielona 1
powierzchnia łodygi kolczasto ocierniona 1
sok pędu sok mleczny 18
wygląd łodygi głąbik 3
wygląd łodygi skąpokwiatowa 1
wygląd łodygi podłużnie bruzdowana 2
wygląd łodygi kłącze grube 2
wygląd łodygi brązowa 1
wygląd łodygi cienka 1
wygląd łodygi przy wysychaniu czerniejąca 1
wygląd łodygi kanciasta 4
wygląd łodygi częściowo zdrewniała 2
wygląd łodygi pokryta włoskami gruczołowatymi. 1
wygląd łodygi gęsto ulistniona 3
wygląd łodygi dość sztywna 1
wygląd łodygi naga 4
wygląd łodygi ogruczolona 1
wygląd łodygi pień 1
wygląd łodygi podnosząca się 6
wygląd łodygi kłącze zdrewniałe 2
wygląd łodygi niebieskawozielona 1
wygląd łodygi łodyga prosta 5
wygląd łodygi purpurowo nabiegła 4
wygląd łodygi sztywna 2
wygląd łodygi pędy dołem zdrewniałe 1
wygląd łodygi kłącze okryte łuskami 1
wygląd łodygi sinozielona 1
wygląd łodygi zdrewniała 1
wygląd łodygi płożące się 1
wygląd łodygi łodyga omszona 59
wygląd łodygi krótkie kłącze 1
wygląd łodygi wyprostowana 1
wygląd łodygi bezzieleniowa 1
wygląd łodygi formy półpienne 1
wygląd łodygi brak 1
wygląd łodygi gruba 4
wygląd łodygi żółtawa 2
wygląd łodygi łodygi do 6m długości 1
wygląd łodygi kłącze walcowate 2
wygląd łodygi zakończona kwiatostanem 2
wygląd łodygi brązowawo-fioletowa 1
wygląd łodygi ulistniona 4
wygląd łodygi łodyga pełzająca 233
wygląd łodygi czerwona 1
wygląd łodygi liczne łodygi 1
wygląd łodygi kłącze poziome 1
wygląd łodygi pokryta brązowymi łuskami 1
wygląd łodygi pojedyncza 1
wygląd łodygi pusta w środku 1
wygląd łodygi Część odziomkowa pokryta skórzastymi łuskami 1
wygląd łodygi łodyga trójkanciasta 48
wygląd łodygi nierozgałęziona 3
wygląd łodygi pokładająca się 2
wygląd łodygi fioletowo nabiegła 2
wygląd łodygi łodyga czterokanciasta 70
wygląd łodygi łodyga kolczasta 21
wygląd łodygi czerwono nabiegła 1
wygląd łodygi kłącze 1
wygląd łodygi unosząca się w wodzie 1
wygląd łodygi źdźbło 3
wygląd łodygi Kłącze długie, cienkie 1
wygląd łodygi łodyga gałęzista 729
wygląd łodygi łodyga wzniesiona 656
wygląd łodygi z długimi międzywęźlami 1
wygląd łodygi mięsista 3
wygląd łodygi kłaącze pokryte łuskami i brązowymi włoskami 1
wygląd łodygi łodyga szorstka 118
wygląd łodygi dołem długo owłosiona 1
wygląd łodygi pełna 1
wygląd łodygi rozgałęzione kłącze 1
wygląd łodygi kłącze z rozłogami 2
wygląd łodygi łodyga owłosiona 714
wygląd łodygi włoski gruczołowe 1
wygląd łodygi pełzające kłącza 4
wygląd łodygi zielona 3
wygląd łodygi łodyga żebrowana 9
wygląd łodygi łodyżki kilkukrotnie widlasto rozgałęzione 1
wygląd łodygi prosta 4
wygląd łodygi rozesłana 2
wygląd łodygi soczysta 1
wygląd łodygi słabo rozgałęziona 1
wygląd łodygi łodyga gładka 382
wygląd łodygi słabo ulistniona 1
wygląd łodygi łodyg kilka 1
wygląd łodygi czerwone rozłogi 1
szacowana wysokość łodygi do 120 cm wysokości 1
szacowana wysokość łodygi 25 cm 1
szacowana wysokość łodygi 50-90 cm 1
szacowana wysokość łodygi 3-4 m 1
szacowana wysokość łodygi do 8 cm 1
szacowana wysokość łodygi długość 10-80 cm 3
szacowana wysokość łodygi 10-20 cm 1
szacowana wysokość łodygi 30-60 m 1
szacowana wysokość łodygi do 15 m 1
szacowana wysokość łodygi do kostki (0 < x < 15 cm) 136
szacowana wysokość łodygi od kostki do kolana (15< x <60 cm) 22
szacowana wysokość łodygi 30-90 cm 4
szacowana wysokość łodygi od kolana do pasa (60 < x < 100 cm) 384
szacowana wysokość łodygi od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm) 249
szacowana wysokość łodygi 2-39 cm 1
szacowana wysokość łodygi wyższa od człowieka (> 200 cm) 343
zapach łodygi zapach aromatyczny 21
zapach łodygi zapach czosnkowy 2
zapach łodygi zapach nieprzyjemny 9
siedlisko przy rowach melioracyjnych 1
siedlisko uprawy leśne 2
siedlisko Ogrody i parki 21
siedlisko zarastające piargi 1
siedlisko załomy skalne 2
siedlisko Grądy 56
siedlisko siedliska ruderalne 2
siedlisko przybrzeżne strefy jezior 2
siedlisko Lasy liściaste 138
siedlisko Tatry 338
siedlisko Łęgi 22
siedlisko starorzecza 30
siedlisko Polany leśne 3
siedlisko kamieniste i słoneczne zbocza 2
siedlisko lasy mieszane 46
siedlisko Wrzosowiska 69
siedlisko cieniste lasy i zarośla 8
siedlisko suche murawy 43
siedlisko skały, mury, skarpy 1
siedlisko Pastwiska 135
siedlisko kamieńce 10
siedlisko gleby wapienne 48
siedlisko Wzgórza i pagórki 2
siedlisko piaszczyste pola 8
siedlisko skały, głazy i kamienie 2
siedlisko trawiaste zbocza 19
siedlisko Wilgotne pola i przydroża 1
siedlisko żwirowiska 14
siedlisko przypłocia, przychacia 2
siedlisko Przy drogach i torach kolejowych 7
siedlisko Bory sosnowe 34
siedlisko zarośla nadrzeczne i śródpolne 1
siedlisko miejsca nasłonecznione 36
siedlisko Zbiorowiska nadrzeczne 2
siedlisko zadrzewienia śródpolne 5
siedlisko Szuwary 71
siedlisko Siedliska kserotermiczne 3
siedlisko ugory 69
siedlisko Ziołorośla górskie 11
siedlisko Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne 5
siedlisko nieużytki 120
siedlisko wzdłuż dróg leśnych 2
siedlisko Torfowisk 199
siedlisko Suche, kamieniste stoki wapienne 3
siedlisko wody słodkie 5
siedlisko Mokre łąki, pastwiska i miedze 6
siedlisko świeże bory sosnowe 2
siedlisko Gleby suche i piaszczyste 2
siedlisko wapienie 68
siedlisko łąki 183
siedlisko wilgotne łąki i zarośla 4
siedlisko Olszyny 27
siedlisko na próchnicznych podłożach 2
siedlisko w miastach 18
siedlisko Górskie łąki i hale 1
siedlisko wilgotne lasy 56
siedlisko górska murawa naskalna 1
siedlisko wody szybko płynące 5
siedlisko Słoneczne łąki i murawy 1
siedlisko polany 106
siedlisko solniska 29
siedlisko wysokogórskie traworośla 4
siedlisko lasy liściaste i mieszane 18
siedlisko zarośla kosówki 3
siedlisko Podszyt lasów liściastych 1
siedlisko W miejscach okresowo lub trwale podmokłych, skrajnie ubogich 1
siedlisko Skraje lasów 43
siedlisko pola uprawne 82
siedlisko murawy 359
siedlisko piaszczyste łachy, wydmy 1
siedlisko sady 3
siedlisko Bory mieszane 21
siedlisko łąki pobagienne 1
siedlisko tereny podmokłe 22
siedlisko wybrzeże morskie 18
siedlisko pas nadmorski 2
siedlisko Pobocza dróg, ścieżki 8
siedlisko zarośla 492
siedlisko skraje borów sosnowych 2
siedlisko synatropijne 2
siedlisko Piętro halne 58
siedlisko Kserotermiczne zarośla 1
siedlisko obrzeża lasów sosnowo-brzozowe 1
siedlisko ubogie łąki 5
siedlisko Bory bagienne 10
siedlisko aluwia 31
siedlisko umocnienia koryt rzecznych 1
siedlisko świetliste lasy 58
siedlisko Lasy iglaste i liściaste 3
siedlisko w górach brak 1
siedlisko suche zbocza 35
siedlisko Piętro turni 32
siedlisko Wilgotne lasy i zarośla 5
siedlisko zarastające jeziora 2
siedlisko Torfowiska wysokie 26
siedlisko wapienne ściany skalne 2
siedlisko Sudety 207
siedlisko źródliska 38
siedlisko Widne lasy, zarośla i zręby 4
siedlisko góry 82
siedlisko Piętro kosodrzewiny 39
siedlisko torfowiska niskie 51
siedlisko Brzegi wód 102
siedlisko Regiel dolny 40
siedlisko zagajniki 1
siedlisko skały, zbocza 2
siedlisko żyzne łąki 4
siedlisko Buczyny 57
siedlisko zalewiska rzeczne 1
siedlisko Borówczyska 12
siedlisko trawiasto-skalny gzyms 1
siedlisko ponad górną granicą lasu 1
siedlisko zręby 36
siedlisko do nasadzeń nadwodnych 2
siedlisko podmokłe łąki 32
siedlisko zarośla wierzbowe 5
siedlisko Tereny podmokłe i zabagnione 2
siedlisko Regiel górny 27
siedlisko gleby zasobne w wapń 4
siedlisko torfowiska na wapieniu 1
siedlisko Dąbrowy 39
siedlisko nasypy kolejowe 2
siedlisko skały granitowe 1
siedlisko rowy 38
gatunek charakterystyczny dla Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 olsy i zarośla łozowe 1
gatunek charakterystyczny dla Juncetum subnodulosi 2
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964 łozowisko subborealne 1
gatunek charakterystyczny dla Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Beg. et Theurill 1984 świetliste dąbrowy; ciepłolubne dąbowy (91I0) 3
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. 1943 em. Görs. 1966 zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Gladiolo-Agrostietum capillaris (Br.-Bl. 1930) Pawł. et Wal. 1949 zespół mieczyka i mietlicy pospolitej (łąki mietlicowe) 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Berberidion Br.-Bl. (1947) 1950 ciepłolubne zarośla 1
gatunek charakterystyczny dla klasa) Cl. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939 bory szpilkowe (lasy iglaste na siedliskach ubogich i kwaśnych) 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925 zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich - 6430 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę 1
gatunek charakterystyczny dla Molinietalia caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Lemnetea minoris R. Tx. 1955 zbiorowiska rzęs w postaci skupienia na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pruno-Ligustretum R.Tx. 1952 nom. inv. Oberd. 1970 zarośla ligustru i tarniny 1
gatunek charakterystyczny dla siedlisko 1 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Pino mugo-Sphagnetum Kästner et Flössner 1933 em. Neuhäusl 1969 corr. Dierss. 1975 odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Aconitetum firmi Pawł., Sokoł. et Wall. 1927 zespół tojadu mocnego 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Arctio-Artemisietum vulgaris 1
gatunek charakterystyczny dla Cl.. Querco-Fagetea 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Veronico-Fumarietum officinalis (Krusem. et Vlieg. 1939) R.Tx. 1950 zespół przetacznika i dymnicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Nardo-Callunetea Prsg 1949 murawy bliźniczkowe i wrzosowiska 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Garb. 1961 ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Calamagrostion Luqu. 1926 naturalne traworośla wysokogórskie 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Lamio-Veronicetum politae Kornaś 1950 zespół jasnoty i przetacznika lśniącego 1
gatunek charakterystyczny dla zespół Sieglingio-Agrostietum zespół izgrzycy przyziemnej i mietlicy pospolitej 1
gatunek charakterystyczny dla Ass. Cerastio-Androsacetum septentrionalis 3
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Poo-Anthemetum tinctoriae Müller et Görs 1969 in Oberd. 1970 zbiorowisko wiechliny i rumianu żółtego 1
gatunek charakterystyczny dla Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne, (6210) 1
gatunek charakterystyczny dla Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947 wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę 1
gatunek charakterystyczny dla zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) 2
gatunek charakterystyczny dla Polygalo-Nardetum Prsg 1953 zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki 1
gatunek charakterystyczny dla wyróżniający dla: Quercetum pubescenti-petraeae Imchenetzky 1926 n.inv. Heinis 1933 dąbrowa z dębem omszonym 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Molinion caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych 2
gatunek charakterystyczny dla Potentilletalia caulescentis wapienne ściany skalne ... (8210) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Carici albae-Fagetum - ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Junco-Molinietum Prsg 1951 zespół situ i trzęślicy modrej 1
gatunek charakterystyczny dla Sambuco-Salicion R.Tx. et Neum. 1950 nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe będące dalszym stadium sukcesji w procesie regeneracji lasu 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Trifolio fragiferae-Agrostietalia stolonifera - niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Epilobio-Salicetum capreae Oberd. 1957 zespół wierzbówki i wierzby iwy 1
gatunek charakterystyczny dla związek) All. Calamagrostion Luqu. 1926 naturalne traworośla wysokogórskie 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 odpowiada siedlisku „nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260) 1
gatunek charakterystyczny dla zespół) Ass. Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927 karpackie zarośla kosówki (4070) 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Ranunculo-Alopecuretum geniculati 1
gatunek charakterystyczny dla (podzwiązek) SubAll. Onopordenion acanthii Br.-Bl. 1926 1
gatunek charakterystyczny dla Populetum albae Br.-Bl. 1931 łęg wierzbowo-topolowy (nadrzeczny łęg topolowy) - (91E0) 1
gatunek charakterystyczny dla Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R.Tx. 1970 niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych 2
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Oxycocco-Empetrion hermaphroditi (Nordh. 1936) R.Tx. 1937 1
gatunek charakterystyczny dla Festuco-Stipion - luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw (stepy ostnicowe) 1
gatunek charakterystyczny dla (rząd) O. Cladonio-Vaccinietalia Kiell.-Lund 1967 1
gatunek charakterystyczny dla Filipendulion ulmariae Segal 1966 antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych 1
gatunek charakterystyczny dla Sisymbrio-Stipetum capillatae - zespół stulisza i ostnicy włosowatej 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 atlantyckie lasy acydofilne 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste zrzucające liście na zimę 2
gatunek charakterystyczny dla ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (6120) 1
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 - półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe 1
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Petasitetum kablikiani Wal. 1933 łopuszyny z lepiężnikiem wyłysiałym 1
gatunek charakterystyczny dla (związek) All. Pruno-Rubion fruticosi R.Tx. 1952 corr. Doing 1962 - zbiorowiska otulinowe o subatlantycko-środkowoeuropejskim typie zasięgu 1
gatunek charakterystyczny dla Corynephoro-Silenetum tataricae 3
gatunek charakterystyczny dla (zespół) Ass. Frangulo-Rubetum plicati Neum. in R.Tx. 1952 em. Oberd. 1983 1
gatunek charakterystyczny dla Salicion albae R.Tx. 1955 zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu 1
inne cechy szyszek oś szyszki pozostaje na drzewie 1
inne cechy szyszek opadają w całości 2
inne cechy szyszek rozpadają się na drzewie 1
kolor szyszek męskie szyszeczki siarkowożółte 1
kolor szyszek żeńskie szyszeczki ciemnoczerwone, purpurowe lub fioletowe 1
kolor szyszek zielone 1
kolor szyszek początkowo fioletowo nabiegłe 1
kolor szyszek ciemnobrązowo-fioletowe 1
kolor szyszek brunatne 2
kolor szyszek ciemnobrunatne 1
kolor szyszek brązowe 2
kolor szyszek z sinawym nalotem 1
kolor szyszek męskie jasnoczerwone 1
kolor szyszek w kolorze ochry 1
kolor szyszek szarobrązowe 1
kolor szyszek popielate 1
kształt szyszki Łuski zdrewniałe, grube i długie 1
kształt szyszki drobne 3
kształt szyszki kuliste 3
kształt szyszki eliptyczne 1
kształt szyszki łuski odgięte wstecz 1
kształt szyszki łuski wklęsłe o brzegu grubym 1
kształt szyszki łuski nasienne szeroko zaokrąglone 1
kształt szyszki łuski okrywające w zarysie trójkątne 1
kształt szyszki łuski okrywające wystające, ostro trójklapowe 1
kształt szyszki początkowo fioletowo nabiegłe 1
kształt szyszki łuski cienkie, zaokrąglone 1
kształt szyszki siedzące 1
kształt szyszki jajowate 5
kształt szyszki szerokojajowate 1
kształt szyszki Łuski bez kolców 1
kształt szyszki łuski na brzegach lekko odginające się 1
kształt szyszki cylindryczne 1
kształt szyszki prawie siedzące 1
kształt szyszki łuski na brzegach cienkie 1
kształt szyszki owalne 1
kształt szyszki ł. na szczycie czarno obrzeżone 1
kształt szyszki łuski okrywające odgięte 1
kształt (2) podługowatojakowate 1
kształt (2) jajowate 1
kształt (2) cylindryczne 1
łuski zakończone drobnym wyrostkiem 1
łuski 6 grubych łusek 1
łuski z silnym hakowatym wyrostkiem 1
łuski wachlarzowate 1
łuski klinowate 1
szyszkojagody białosinawo nabiegłe 1
szyszkojagody powstają ze zrośnięcia zmięśniałych owocolistków 1
szyszkojagody sinawoczarne 1
szyszkojagody dojrzewają w 2 roku 1
szyszkojagody z początku zielone 1
szyszkojagody niebieskoczarne 1
szyszkojagody 5-8 mm 1
szyszkojagody jajowatokuliste 1
szyszkojagody 6-9 mm 1
ułożenie szyszek zwisające 4
ułożenie szyszek stojące 3
ułożenie szyszek na końcach 2
ułożenie szyszek z 6 łusek 1
ułożenie szyszek pojedynczo lub po 2-3 1
wielkość szyszek 1,5-2,5 cm 1
wielkość szyszek 2,5 cm 1
wielkość szyszek 6-12 cm 1
wielkość szyszek 3 cm 1
wielkość szyszek 3–7 cm 2
wielkość szyszek 5-8 cm 1
cechy zarodników podwójnie pierzasta 1
cechy zarodników brak osobnych liści zarodnionośnych 1
cechy zarodników lipiec 1
cechy zarodników sierpień 1
cechy zarodników Liść zróżnicowany na część płonną oraz zarodnionośną 1
cechy zarodników Część płonna podwójnie pierzasta 1
cechy zarodników lancetowate 1
cechy zarodników ostre 1

Aktualizacja bazy danych

Korzystając z powyżej przedstawionego schematu, robot sprawdza co tydzień czy pojawiły się nowe rośliny w polskiej Wikipedii oraz czy obecne już w naszej bazie rośliny nie zostały zaktualizowane - jeśli tak, nanosi poprawki w atlasie.

Jak wynika z powyższego opisu, by uaktualnić bazę atlasu należy uaktualnić polską Wikipedię. Zachęcamy do samodzielnego dodawania artykułów o polskich roślinach (można to zrobić bez zakładania konta) - nie tylko wzbogacisz Wikipedię, ale jednocześnie atlas. Oczywiście Wikipedia (czy bardziej ogólnie - Wikimedia) umożliwia również dodawanie zdjęć roślin. Jeśli jednak wolisz dodawać zdjęcia bezpośrednio w atlasie roślin - zostaną one dodane do zbiorów wikipedii (tutaj spis dodanych zdjęć).

Jeśli jesteś zainteresowana/y dodaniem nowych roślin do Wikipedii, poniżej przygotowaliśmy spis pozycji, które prawdopodobnie występują w Polsce, ale nie występują w Wikipedii:

Warto pamiętać, że polscy Wikipedyści tworzą artykuły dotyczące roślin według pewnego schematu, który jest opisany tutaj.

Jeśli brakuje w atlasie rośliny, która jest obecna w Wikipedii, możesz albo nam o tym napisać, albo uzupełnić któryś z poniższych spisów roślin w Wikipedii:

Rozpoznawanie roślin na podstawie zdjęć

Rozpoznawanie wykorzystuje sieć neuronową resnet 101 wytrenowaną na podstawie zdjęć z atlasu za pomocą mxnet. Model można pobrać tutaj (licencja GPL).

Dokładność algorytmu rozpoznawania roślin na podstawie zdjęcia*:

w 78.67%przypadków roślina ze zdjęcia pojawia sięjako pierwsza na liście wyników
w 88.42%w pierwszej trójce
w 91.39%w pierwszej piątce
w 94.21%w pierwszej dziesiątce
w 95.43%w pierwszej piętnastce
* - wyniki dla 5860 losowych, ogólnodostępnych w internecie zdjęć roślin, po wyłączeniu zdjęć użytych do trenowania i walidacji sieci neuronowej

Licencja

Zawartość atlasu udostępniana jest na zasadach licencji Creative Commons BY-SA 3.0, ponieważ pochodzą one z Wikipedii. Zdjęcia natomiast opatrzone są informacją o licencji i autorstwie przy powiększeniu ich do pełnego rozmiaru. Jest to zazwyczaj licencja z rodziny Creative Commons lub domena publiczna. Jeśli Twoje zdjęcie znalazło się tu wbrew licencji, zgłoś to nam korzystając z przycisku Zgłoś błąd po prawej stronie okna.

Dane do trenowania sieci neuronowej

Jeśli jesteś zainteresowana/y użyciem zdjęć z atlasu roślin do trenowania własnej sieci neuronowej, możesz skorzystać z pliku training_data.tar.xz. Jest to archiwum zawierające spis wszystkich zdjęć z atlasu, pogrupowanych według id rośliny (plant_id). Po rozpakowaniu pliku użyj skrypty pythonowego zawartego wewnątrz do ściągnięcia wszystkich zdjęć. Pozostałe pliki zawarte w archiwum sformatowane są tak, by łatwo można było użyć ich do trenowania sieci neuronowej za pomocą frameworka MXNET.
Archiwum to jest automatycznie uaktualniane cotygodniowo. Jeśli uda Ci się wytrenować lepszą sieć niż obecna w atlasie - może nam ją udostępnisz? Miłej zabawy!

Kod źródłowy

Kod źródłowy atlasu roślin jak i aplikacji na telefony można pobrać z repozytorium. Kod udostępniany jest na wolnej licencji GPL.