Nazwa łacińska Nazwa polska Dodaj zdjęcia na Wikipedii
Achillea millefolium subsp. sudetica Krwawnik sudecki tutaj
Ajuga chia Dąbrówka podolska tutaj
Alchemilla pseudincisa Przywrotnik nibywcięty tutaj
Alchemilla walasii Przywrotnik Walasa tutaj
Aphanes microcarpa Skrytek drobnoowockowy tutaj
Arabis recta Gęsiówka uszkowata tutaj
Betula szaferi Brzoza Szafera tutaj
Cardamine pratensis subsp. paludosa Rzeżucha bagienna tutaj
Carduus ×lobulatus Oset klapowany tutaj
Carex bigelowii subsp. dacica Turzyca dacka tutaj
Carex pallidula Turzyca bladozielona tutaj
Carex repens Turzyca poznańska tutaj
Conioselinum vaginatum Szczwoligorz tatarski tutaj
Erigeron macrophyllus Przymiotno karpackie tutaj
Eleocharis carniolica Ponikło kraińskie tutaj
Euphrasia coerulea Świetlik błękitny tutaj
Euphrasia micrantha Świetlik wątły tutaj
Galium sudeticum Przytulia sudecka tutaj
Gladiolus ×gandawensis Mieczyk gandawski tutaj
Hesperis nivea Wieczornik śnieżny tutaj
Hieracium caesium Jastrzębiec modry tutaj
Hieracium fuscocinereum Jastrzębiec strzałkowaty tutaj
Hieracium sparsum subsp. silesiacum Jastrzębiec śląski tutaj
Juncus atratus Sit czarny tutaj
Laserpitium archangelica Okrzyn jeleni tutaj
Melampyrum saxosum Pszeniec biały tutaj
Myosotis praecox Niezapominajka wczesna tutaj
Myosotis stenophylla Niezapominajka smukła tutaj
Pedicularis exaltata Gnidosz okazały tutaj
Pilosella auriculoides Jastrzębiec ciepłolubny tutaj
Hieracium fallax Jastrzębiec mylący tutaj
Potentilla silesiaca Pięciornik śląski tutaj
Senecio aurantiacus Starzec pomarańczowy tutaj
Silene borysthenica Lepnica drobnokwiatowa tutaj
Sisymbrium polymorphum Stulisz miotłowy tutaj
Symphyotrichum tradescantii Aster drobnokwiatowy tutaj
Utricularia ochroleuca Pływacz krótkoostrogowy tutaj
Viola dacica Fiołek dacki tutaj
Tephroseris papposa Starzec długolistny tutaj
Festuca pseudodalmatica Kostrzewa nibydalmacka tutaj
Calamagrostis villosa Trzcinnik owłosiony tutaj
Rubus praecox Jeżyna długopręcikowa tutaj
Tolypella glomerata Tolypella glomerata tutaj
Chara aculeolata Ramienica kolczasta tutaj
Carex secalina Turzyca żytowata tutaj
Chara connivens Ramienica zagięta tutaj
Chara aspera Ramienica szorstka tutaj
Carex parviflora Turzyca czarna tutaj
Festuca heterophylla Kostrzewa różnolistna tutaj
Festuca makutrensis Kostrzewa makutrzańska tutaj
Dianthus compactus Goździk skupiony tutaj
Aconitum bucovinense Tojad niski tutaj
Aconitum lasiocarpum Tojad wschodniokarpacki tutaj
Alchemilla colorata Przywrotnik zaczerwieniony tutaj
Gentianella baltica Goryczuszka bałtycka tutaj
Callitriche hermaphroditica Rzęśl jesienna tutaj
Cardamine parviflora Rzeżucha drobnokwiatowa tutaj
Chenopodium acerifolium Komosa ostroklapowa tutaj
Aconitum lasiocarpum subsp. kotulae Tojad wschodniokarpacki Kotuli tutaj
Aconitum lasiocarpum subsp. lasiocarpum Tojad wschodniokarpacki typowy tutaj
Melampyrum polonicum Pszeniec polski tutaj
Orobanche mayeri Zaraza Mayera tutaj
Rorippa austriaca Rzepicha austriacka tutaj
Rumex ucranicus Szczaw ukraiński tutaj
Silene chlorantha Lepnica zielonawa tutaj
Sparganium erectum subsp. neglectum Jeżogłówka zapoznana tutaj
Robinia viscosa Robinia lepka tutaj
Tulipa suaveolens Tulipan pachnący tutaj
Thuja sutchuenensis Thuja sutchuenensis tutaj
Stipa borysthenica Ostnica piaskowa tutaj
Aconitum firmum subsp. maninense Tojad mocny kosmaty tutaj
Bromus arvensis Stokłosa polna tutaj
Lolium remotum Życica lnowa tutaj
Rhododendron wardii Różanecznik Warda tutaj
Commiphora kataf Commiphora kataf tutaj
Orobanche kochii Orobanche kochii tutaj
Dryptodon orbicularis Strzechwowiec okrągły tutaj
Syntrichia laevipila Pędzliczek gładkowłoskowy tutaj
Helictotrichon versicolor Owsica pstra tutaj
Hilpertia velenovskyi Ślimakobrzeżek lessowy tutaj
Tortella flavovirens Kędzierzawka żółtozielona tutaj
Chara tenuispina Ramienica cienko kolczasta tutaj
Anacamptodon splachnoides Krzywoząb podsadnikowy tutaj
Schistidium atrofuscum Rozłupek czarniawy tutaj
Ephedra pachyclada Ephedra pachyclada tutaj
Bromus squarrosus Stokłosa łuskowata tutaj
Fissidens fontanus Skrzydlik studziennik tutaj
Helleborus serbicus Ciemiernik serbski tutaj
Ranunculus pseudomontanus Jaskier halny tutaj
Poa variegata Wiechlina fioletowa tutaj
Festuca duvalii Kostrzewa Duvala tutaj
Allium sibiricum Czosnek syberyjski tutaj
Adonis turkestanica Miłek turkiestański tutaj
Amblyodon dealbatus Tępoząb białawy tutaj
Tortula cernua Brodek zwisły tutaj
Phalaris brachystachys Mozga krótkokłosa tutaj
Rhododendron mucronatum Różanecznik ostrolistny tutaj
Syntrichia sinensis Pędzliczek chiński tutaj
Rhododendron purdomii Różanecznik Purdoma tutaj
Phalaris paradoxa Mozga osobliwa tutaj
Adonis chrysocyathus Miłek złocisty tutaj
Festuca vaginata Kostrzewa pochwiasta tutaj
Clematis x jouiniana Powojnik pośredni tutaj
Grimmia crinita Strzechwa włosista tutaj
Dryptodon decipiens Strzechwowiec zwodniczy tutaj
Festuca pseudovina Kostrzewa nibyowcza tutaj
Glyceria lithuanica Manna litewska tutaj
Poa granitica Wiechlina granitowa tutaj
Pyrola carpatica Gruszyczka karpacka tutaj
Sesleria bielzii Sesleria Bielza tutaj
Cirsium helenoides Ostrożeń dwubarwny tutaj