Turzyca bladozielona Carex pallidula

Turzyca bladozielona (Carex pallidula Harmaja) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych.

Gatunek podobny do turzycy palczastej.

Biologia i występowanie

Występuje w północnej i środkowej Europie. W Polsce rośnie na kilku stanowiskach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i w Paśmie Przedborsko-Małogoskim. Bylina, hemikryptofit. Rośnie na skrajach ciepłolubnych buczyn i grądów i w murawach kserotermicznych.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2019-10-09 13:28:17]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52066480. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2013-11-02].
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • ogólne
  • bylina
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • NT – gatunek bliski zagrożenia
  • LR - gatunek niskiego ryzyka wyginięciem
 • siedlisko
  • Grądy
  • murawy

 

 
Mapa występowania
Źródło: - The Global Biodiversity Information Facility, - Użytkownicy atlasu.