Turzyca bladozielona Carex pallidula

Turzyca bladozielona (Carex pallidula Harmaja) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych.

Gatunek podobny do turzycy palczastej.

Biologia i występowanie

Występuje w północnej i środkowej Europie. W Polsce rośnie na kilku stanowiskach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i w Paśmie Przedborsko-Małogoskim. Bylina, hemikryptofit. Rośnie na skrajach ciepłolubnych buczyn i grądów i w murawach kserotermicznych.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-02-19 00:09:35]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=69621438. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • ogólne
  • bylina
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • NT – gatunek bliski zagrożenia
  • LR - gatunek niskiego ryzyka wyginięciem
 • siedlisko
  • Grądy
  • murawy