Brodek zwisły Tortula cernua

Brodek zwisły (Tortula cernua (Hüb.) Lindb.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.). Występuje w Ameryce Północnej, Europie i Azji.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:28:35]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838049. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-02-17]  (ang.).
  • Tortula cernua (ang.). W: Bryophyte Flora of North America Vol. 1 [on-line]. [dostęp 2017-02-17].
  • Tortula cernua (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-17].
  • ogólne
    • roślina chroniona