Brodek zwisły Tortula cernua

Brodek zwisły (Tortula cernua (Hüb.) Lindb.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.). Występuje w Ameryce Północnej, Europie i Azji.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2019-10-09 13:37:59]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52235966. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • B. Goffinet, W.R. Buck, A.J. Shaw: Classification: mosses (ang.). University of Connecticut, 2008–. [dostęp 2017-02-17].
  • Tortula cernua (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-17].
  • Tortula cernua (ang.). W: Bryophyte Flora of North America Vol. 1 [on-line]. [dostęp 2017-02-17].
  • ogólne
    • roślina chroniona