Jętniczek piłkowany Ephemerum serratum

Jętniczek piłkowany (Ephemerum serratum (Schreb. ex Hedw.) Hampe) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Biologia i występowanie


Występuje w Ameryce Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone), Brazylii, Europie, Chinach, Afryce południowej i Nowej Zelandii.
Puszki zarodni dojrzewają przez cały rok, najwięcej jesienią. Rośnie na łąkach, pastwiskach i wysychającej glebie. Występuje na wysokościach od 5 do 1150 m n.p.m.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2019-07-14 15:39:51]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52238235. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • B. Goffinet, W.R. Buck, A.J. Shaw: Classification: mosses (ang.). University of Connecticut, 2008–. [dostęp 2017-03-06].
  • Ephemerum serratum (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-03-06].
  • Ephemerum serratum (ang.). W: Bryophyte Flora of North America V. 2 [on-line]. [dostęp 2017-03-06].