Jętniczek piłkowany Ephemerum serratum

Jętniczek piłkowany (Ephemerum serratum (Schreb. ex Hedw.) Hampe) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit rośliny o wysokości poniżej 2 mm. Listki podłużnie do jajowato lancetowate, o rozmiarach 1–2,4 mm na 0,17–0,3 mm. Żeberka zwykle brak lub śladowe. Sporofit zarodniki kuliste lub nerkowate, o rozmiarach 55–106 na 27–75 µm.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone), Brazylii, Europie, Chinach, Afryce południowej i Nowej Zelandii. Puszki zarodni dojrzewają przez cały rok, najwięcej jesienią. Rośnie na łąkach, pastwiskach i wysychającej glebie. Występuje na wysokościach od 5 do 1150 m n.p.m.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 00:35:23]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838179. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Ephemerum serratum (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-03-06].
  • Ephemerum serratum (ang.). W: Bryophyte Flora of North America V. 2 [on-line]. [dostęp 2017-03-06].
  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-03-06]  (ang.).
  • siedlisko
    • Pastwiska