Krągłolistka cienka Gyroweisia tenuis

Krągłolistka cienka (Gyroweisia tenuis (Schrad. ex Hedw.) Schimp.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit łodyżka wysokości do 4 mm. Listki długości 0,25–1(1,4) mm, proste do skręconych w stanie suchym, rozpostarte gdy wilgotne. Sporofit puszka zarodni bez perystomu.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej (Grenlandia, Kanada, Stany Zjednoczone), Europie, Azji (Bliski Wschód, Chiny), północnej Afryce. Rośnie na cienkiej warstwie gleby, w szczelinach skalnych, na piaskowcu lub skałach wapiennych. Występuje na wysokościach 75–1000 m n.p.m.

Gatunek został wpisany na czerwoną listę mchów województwa śląskiego z kategorią zagrożenia „VU” (narażony na wyginięcie, stan na 2011 r.). W Czechach nadano mu kategorię „DD” (o nieokreślonym zagrożeniu, wymagające dokładniejszych danych, 2005 r.), na Słowacji kategorię „NT” (bliski zagrożenia, 2001 r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-06-25 00:04:56]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=70717516. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.