Krągłolistka cienka Gyroweisia tenuis

Krągłolistka cienka (Gyroweisia tenuis (Schrad. ex Hedw.) Schimp.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit łodyżka wysokości do 4 mm. Listki długości 0,25–1(1,4) mm, proste do skręconych w stanie suchym, rozpostarte gdy wilgotne. Sporofit puszka zarodni bez perystomu.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej (Grenlandia, Kanada, Stany Zjednoczone), Europie, Azji (Bliski Wschód, Chiny), północnej Afryce. Rośnie na cienkiej warstwie gleby, w szczelinach skalnych, na piaskowcu lub skałach wapiennych. Występuje na wysokościach 75–1000 m n.p.m.

Gatunek został wpisany na czerwoną listę mchów województwa śląskiego z kategorią zagrożenia „VU” (narażony na wyginięcie, stan na 2011 r.). W Czechach nadano mu kategorię „DD” (o nieokreślonym zagrożeniu, wymagające dokładniejszych danych, 2005 r.), na Słowacji kategorię „NT” (bliski zagrożenia, 2001 r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 00:43:05]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838159. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Gyroweisia tenuis (ang.). W: Bryophyte Flora of North America Vol. 1 [on-line]. [dostęp 2017-03-03].
  • Gyroweisia tenuis (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-03-03].
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142. [dostęp 2017-03-03]. 
  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-03-02]  (ang.).