Sit czarny Juncus atratus

Sit czarny (Juncus atratus) – gatunek byliny z rośliny sitowatych (Juncaceae).

Łodyga do 120 cm wysokości. Liście 5-6-kątne, obłe, podłużnie żeberkowane, poprzecznie przegradzane. Kwiaty czarne, zebrane w liczne główki szerokości około 5 mm, te z kolei zebrane w luźną rozrzutkę. Działki kielicha wąskolancetowate, długo zaostrzone, długości torebki, wszystkie o jednakowej długości. Owoc torebka zwężona w długi dzióbek.

Biologia i występowanie

Występuje od Europy środkowej na zachodzie po zachodnią Syberię na wschodzie. W Polsce jest gatunkiem rzadkim; roście w rozproszeniu na nizinach. Bylina, hemikryptofit. Rośnie na łąkach i torfowiskach. Kwitnie w lipcu i sierpniu. Gatunek charakterystyczny łąk selernicowych ze związku Cnidion dubii.

Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006, 2016) w grupie gatunków narażonych na wyginięcie (kategoria zagrożenia VU). Znajduje się także w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin w kategorii EN (zagrożony).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 03:28:06]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62819081. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-11-19]  (ang.).
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • lipiec
   • sierpień
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • główka
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
 • ogólne
  • bylina
  • Polska Czerwona Księga Roślin
 • siedlisko
  • Torfowisk
 • cechy nasion
  • rozsiewanie nasion
   • endochoria