Przymiotno karpackie Erigeron macrophyllus

Przymiotno karpackie (Erigeron macrophyllus Herbich – gatunek roślin należący do rodziny astrowatych. Według nowszych ujęć taksonomicznych Erigeron macrophyllus jest podgatunkiem przymiotna ostrego (Erigeron acris subsp. droebachiensis). W starszych polskich opracowaniach polska nazwa gatunku była związana z Erigeron atticus Vill. (= Erigeron carpaticus Griseb. & Schenk), który jest odrębnym gatunkiem.

Biologia i występowanie

Występuje w Europie. W Polsce jest gatunkiem bardzo rzadkim, znanym z kilku stanowisk położonych w Sudetach i Karpatach.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 21:50:35]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72180989. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • siedlisko
    • Sudety