Ponikło kraińskie Eleocharis carniolica

Ponikło kraińskie (Eleocharis carniolica) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych (turzycowatych).

Pokrój roślina tworząca kępki. Łodygi liczne, jasnozielone, 4-graniaste z kilkoma dość głębokimi bruzdami. Osiągają wysokość 10-30 (40) cm. Kwiaty drobne, skupione w pojedynczych kwiatostanach na szczycie łodygi, mających postać wąskojajowatego kłosa o długości do 13 mm. Kwiaty obupłciowe. Okwiat szczecinkowaty pozostający na owocu. Jego szczecinki mają długość (4)6-7(8) mm i dwa rzędy haczyków. Słupek ma 2, rzadko 3 znamiona. Owoc gładka i lśniąca niełupka o długości ok. 1 mm.

Biologia i występowanie

Występuje wyłącznie w Europie. Zwarty zasięg występowania obejmuje część Europy Południowej od północnych Włoch poprzez Austrię, Słowenię, Słowację, południowo-wschodnią Polskę, Węgry, Rumunię, środkową Ukrainę po wybrzeże Morza Czarnego. W Polsce znany zaledwie z pięciu stanowisk na południu. Dwa z nich znajdują się w Kotlinie Sandomierskiej (na Płaskowyżu Tarnowskim i Tarnogrodzkim), trzy w Karpatach (w Beskidzie Niskim obok rezerwatu przyrody Źródliska Jasiołki, oraz w Bieszczadach w pobliżu miejscowości Habkowce i wzdłuż drogi Solinka – Roztoki Górne). Helofit lub hydrofit, a czasami także hemikryptofit. Roślina wiatropylna, kwitnąca w okresie od maja do sierpnia. Rozmnażą się także wegetatywnie przez rozmnóżki. Rośnie w miejscach wilgotnych lub okresowo zalewanych. W Polsce odnaleziony w miejscach antropogenicznych (kałuże na drodze leśnej, rowy, piaskownia). Liczba chromosomów 2n = 20.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-14 01:34:06]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62552217. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Władysław Szafer, Stanisław Kulczyński: Rośliny polskie. Warszawa: PWN, 1953.
 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
 • Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek: Rośliny chronione. Warszawa: Multico Oficyna Wyd., 2006. ISBN 978-83-7073-444-2.
 • Eleocharis carniolica, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online]  (ang.).
 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa: Czerwona księga Karpat Polskich. Kraków: Instytut Botaniki PAN, 2008. ISBN 978-83-89648-71-6.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-11-12]  (ang.).
 • The Plant List. [dostęp 2017-03-23].
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • cechy kwiatów
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • kłos
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga czterokanciasta
 • ogólne
  • roślina wodna
  • roślina chroniona
  • bylina
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • VU–gatunek narażony
 • cechy owoców
  • powierzchnia owocu
   • gładka
 • siedlisko
  • źródliska
  • rowy