Krwawnik szlachetny Achillea nobilis

Krwawnik szlachetny (Achillea nobilis L.) – gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Występuje w Europie, umiarkowanej części Azji i w Ameryce Północnej. W Polsce rośnie dość rzadko na siedliskach antropogenicznych w miastach.

Liście podługowatoeliptyczne, potrójnie pierzastosieczne. Łatki krótkie, tępawe. Kwiaty zebrane w liczne, drobne koszyczki, te z kolei zebrane w baldachokształtny kwiatostan. Okrywa koszyczka długości 2,5-3,5 mm. Kwiatów języczkowych 4-6, białych, do 1 mm długości i 1-2 mm szerokości. Łodyga do 50 cm wysokości, omszona, w górnej części rozgałęziona.

Biologia i występowanie


Bylina, hemikryptofit. Rośnie na siedliskach synantropijnych. Kwitnie od lipca do października. Gatunek charakterystyczny zespołu Poo-Anthemetum tinctoriae. Liczba chromosomów 2n = 18, 27.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 19:19:53]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=53621771. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2014-01-07].
ogólne bylina
ogólne antropofit
ogólne kenofit
ogólne roślina rzadka
ogólne gatunek synantropijny
forma życiowa wg Raunkiæra hemikryptofit
barwa kwiatów płatki białe
korona kwiatu i typ kwiatostanu kwiatostan
korona kwiatu i typ kwiatostanu baldachokształtny kwiatostan
korona kwiatu i typ kwiatostanu koszyczki
kształt blaszki podługowatoeliptyczne
liście przykwiatowe okrywy koszyczków
typ liści liść prosty
ulistnienie liście pierzaste
unerwienie pierzaste
wcięcia blaszki pierzastosieczne
wcięcia blaszki potrójnie pierzastosieczne
wygląd łodygi łodyga gałęzista
wygląd łodygi łodyga owłosiona
wygląd łodygi łodyga omszona
szacowana wysokość łodygi od kostki do kolana (15< x <60 cm)
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień
pora kwitnienia wrzesień
pora kwitnienia październik
siedlisko Tereny ruderalne. Siedliska antropogeniczne
siedlisko Pobocza dróg, ścieżki
siedlisko w miastach
siedlisko synatropijne
siedlisko suche zbocza