Krwawnik pannoński Achillea pannonica

Krwawnik pannoński (Achillea pannonica Scheele) – gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Występuje w Europie środkowej i południowo-wschodniej oraz w Azji Mniejszej. W Polsce rozpowszechniony z wyjątkiem obszarów górskich i pogórzy, Mazowsza, Pomorza i Polski północno-wschodniej. Porasta łąki i miedze.

Liście pierzastodzielne, o wcięciach wąskich, nitkowatych. Kwiaty zebrane w kwiatostan – podbaldach złożony. Kwiaty brzeżne żeńskie są języczkowate, drobne, białe, czasem cieliste lub różowe; kwiaty wewnętrzne rurkowate, obupłciowe.

Biologia i występowanie

Bylina, hemikryptofit. Cała roślina ma silną woń, smak gorzki i cierpki. Rośnie na przydrożach i suchych murawach. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla O. Festucetalia valesiacae.

Roślina pastewna: ma znaczenie jako pasza, zwłaszcza dla owiec. Roślina lecznicza: był niegdyś stosowany jako środek wzmacniająco-pobudzający, a zewnętrznie w leczeniu ran. Nazwa rodzajowa pochodzi od Achillesa, bo jakoby sokiem tej rośliny leczono rany w wojnie trojańskiej. Kwiaty i liście zawierają olejek eteryczny, substancję gorzką (achileinę) i kwas akonitowy.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 00:05:07]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62812834. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Adam Zając, Maria (red.) Zając: Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. ISBN 83-915161-1-3.
 • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-04-15]  (ang.).
 • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
 • Achillea pannonica (ang.). USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network – (GRIN). [dostęp 1 listopada 2008].
 • cechy kwiatów
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
   • płatki różowe
  • kwiatostan
 • ogólne
  • roślina lecznicza
  • roślina użytkowa
  • bylina
  • tworzy mieszańce
 • siedlisko
  • suche murawy
  • łąki
  • murawy