Miłek szkarłatny Adonis flammea

Miłek szkarłatny (Adonis flammea Jacq.) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych. Rodzimy dla obszaru śródziemnomorskiego i południowo-zachodniej Azji. W Polsce jest archeofitem i rzadkim chwastem zbóż i roślin okopowych. Rośnie głównie na Wyżynie Małopolskiej.

Łodyga pojedyncza, wzniesiona, o wysokości do 50 cm. Liście pierzasto-wielodzielne, składające się z wąskich odcinków. Kwiaty jaskrawo- lub krwistoczerwone. Kielich przylegający do korony. Działki kielicha owłosione, ich długość dochodzi do połowy długości płatków korony. Koniec słupków czarny. Owoce jednonasienna niełupka, prosta i czarna, z dzióbkiem.

Biologia i występowanie

Roślina jednoroczna. Kwitnie od maja do sierpnia, roślina samopylna lub zapylana przez błonkówki. Rośnie głównie na polach uprawnych jako chwast segetalny, szczególnie na glebach zasobnych w węglan wapnia. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Caucalido-Scandicetum.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 00:08:04]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62814526. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
 • Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki: Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Kraków: IB PAN, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2009-06-07]  (ang.).
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
  • barwa kwiatów
   • płatki czerwone
 • cechy owoców
  • kolor owoców
   • czarne
 • ogólne
  • chwast
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • roślina jednoroczna
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • CR – krytycznie zagrożony
  • status gatunku we florze Polski
   • archeofit
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga wzniesiona
 • siedlisko
  • pola uprawne