Piaskowiec orzęsiony Arenaria tenella

Piaskowiec orzęsiony, p. rzęsowaty (Arenaria ciliata) – gatunek rośliny należący do rodziny goździkowatych. Występuje w Karpatach i Alpach. W Polsce wyłącznie w Tatrach. Wzdłuż potoków i rzek przenoszących jego pędy i nasiona schodzi na Podtatrze.

Pokrój roślina darniowa z rozesłanymi i gęsto rozgałęziającymi się pędami. Kwiatowe pędy są szorstko owłosione (stąd nazwa gatunkowa rośliny). Liście ulistnienie naprzeciwlegle. Liście łopatkowato-lancetowate, o nasadach stopniowo zwężających się w krótki (ok. 5 mm) ogonek. Liście 1-nerwowe, o długości 4-6 mm i szerokości ok. 2 mm. Kwiaty wyrastające na pojedynczych, cienkich i wzniesionych szypułkach. Składają się z 5 białych płatków, które są o ok. 1/3 dłuższe od ostro zakończonych i naprzemianlegle z płatkami osadzonych działek kielicha. Działki kielicha i szypułki są orzęsione. Wewnątrz korony jeden słupek i 10 pręcików. Owoc otwierająca się na szczycie 6 ząbkami jajowata torebka. Ma długość równą długości kielicha. Nasiona liczne, drobne i bez elajosomu.

Biologia i występowanie

Rozwój: bylina. Kwitnie od maja do lipca. Siedlisko: murawy, piargi, skały. W Tatrach występuje od regla dolnego do piętra turniowego, głównie jednak w piętrze kosówki i piętrze halnym. Rośnie na podłożu wapiennym – roślina wapieniolubna.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 00:26:51]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62817524. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
 • The Plant List. [dostęp 2017-01-11].
 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa: Kwiaty Tatr. Przewodnik kieszonkowy. Warszawa: MULTICO Oficyna Wyd., 2003. ISBN 83-7073-385-9.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Caryophyllales, [w:] Angiosperm Phylogeny Website [online], Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-02-12]  (ang.).
 • Władysław Szafer, Stanisław Kulczyński: Rośliny polskie. Warszawa: PWN, 1953.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
   • lipiec
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście lancetowate
   • liście najszersze przy końcu
   • liście łopatkowate
  • ustawienie liści
   • naprzeciwległe
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga szorstka
   • łodyga owłosiona
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
 • ogólne
  • bylina
  • roślina darniowa
  • roślina wapieniolubna
 • siedlisko
  • Piętro halne
  • Piętro turni
  • wapienie
  • murawy
  • Tatry