Łoboda oszczepowata Atriplex prostrata

Łoboda oszczepowata (Atriplex prostrata Boucher ex DC.) – gatunek rośliny jednorocznej w różnych systemach klasyfikacyjnych włączany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych. Jako gatunek rodzimy występuje w Europie, umiarkowanej części Azji i północnej Afryce. Ponadto zawleczony do Ameryki, Australii i Nowej Zelandii. W Polsce dość pospolity na całym niżu.

Łodyga wzniesiona lub pokładająca się, silnie prążkowana, o wysokości 30-100 cm. Liście ulistnienie przeważnie nakrzyżlegle. Dolne liście są szeroko-trójkątne, oszczepowate, górne lancetowate, całobrzegie. Kwiaty kwiaty jednopłciowe w kłębikach. Posiadają trójkątne podkwiatki o klinowato zwężonych nasadach. Kwitnie od lipca do września.

Biologia i występowanie

Siedlisko: przydroża, miejsca ruderalne, solniska, wybrzeże morskie, aluwia. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla All. Chenopodietum fluviatile. Liczba chromosomów 2n = 18.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2022-01-09 00:11:02]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=65888605. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga pełzająca
   • łodyga wzniesiona
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście lancetowate
   • liście najszersze przy nasadzie
   • liście trójkątne
   • liście oszczepowate
  • ustawienie liści
   • naprzeciwległe
 • ogólne
  • roślina jednoroczna
  • gatunek rodzimy
  • tworzy mieszańce
 • siedlisko
  • wybrzeże morskie
  • aluwia
  • solniska