Łoboda oszczepowata Atriplex prostrata

Łoboda oszczepowata (Atriplex prostrata Boucher ex DC.) – gatunek rośliny jednorocznej w różnych systemach klasyfikacyjnych włączany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych. Jako gatunek rodzimy występuje w Europie, umiarkowanej części Azji i północnej Afryce. Ponadto zawleczony do Ameryki, Australii i Nowej Zelandii. W Polsce dość pospolity na całym niżu.

Liście ulistnienie przeważnie nakrzyżlegle. Dolne liście są szeroko-trójkątne, oszczepowate, górne lancetowate, całobrzegie. Kwiaty kwiaty jednopłciowe w kłębikach. Posiadają trójkątne podkwiatki o klinowato zwężonych nasadach. Kwitnie od lipca do września. Łodyga wzniesiona lub pokładająca się, silnie prążkowana, o wysokości 30-100 cm.

Biologia i występowanie


Siedlisko: przydroża, miejsca ruderalne, solniska, wybrzeże morskie, aluwia. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla All. Chenopodietum fluviatile. Liczba chromosomów 2n = 18.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 19:45:15]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51752342. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Stevens P.F.: Caryophyllales (ang.). Angiosperm Phylogeny Website, 2001–. [dostęp 2009-10-07].
  • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
  • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
kształt blaszki liście lancetowate
kształt blaszki liście najszersze przy nasadzie
kształt blaszki liście trójkątne
kształt blaszki liście oszczepowate
ulistnienie naprzeciwległe
ulistnienie całobrzegie
wygląd łodygi łodyga pełzająca
wygląd łodygi łodyga wzniesiona
szacowana wysokość łodygi od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień
pora kwitnienia wrzesień