Łoboda zdobna Atriplex calotheca

Łoboda zdobna (Atriplex calotheca (Rafn) Fr.) – podgatunek łobody oszczepowatej, rośliny w różnych systemach klasyfikacyjnych włączany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.

Liście trójkątne, ząbkowane. Kwiaty zebrane w kłębik, te z kolei zebrane w kłosy. Podkwiatki trójkątne, ząbkowane. Łodyga do 100 cm wysokości, naga.

Biologia i występowanie


Występuje głównie na wybrzeżu Bałtyku i cieśnin duńskich. Uznany za endemit regionu bałtyckiego. W Polsce współcześnie występuje tylko u ujścia Świny.
Roślina jednoroczna, bezwzględny halofit. Rośnie w kidzinie. Kwitnie od lipca do września. Podgatunek charakterystyczny dla klasy Cakiletea maritimae

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 19:44:34]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51758217. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • P.F. Stevens: Caryophyllales (ang.). Angiosperm Phylogeny Website, 2001–. [dostęp 2009-10-07].
  • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
  • The Plant List Atriplex. [dostęp 2014-01-25].
  • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone.. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
  • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
ogólne roślina chroniona
korona kwiatu i typ kwiatostanu kłos
kształt blaszki liście najszersze przy nasadzie
kształt blaszki liście trójkątne
ulistnienie ząbkowany
wygląd łodygi łodyga gładka
szacowana wysokość łodygi od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień
pora kwitnienia wrzesień