Łoboda zdobna Atriplex calotheca

Łoboda zdobna (Atriplex calotheca (Rafn) Fr.) – podgatunek łobody oszczepowatej, rośliny w różnych systemach klasyfikacyjnych włączany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.

Łodyga do 100 cm wysokości, naga. Liście trójkątne, ząbkowane. Kwiaty zebrane w kłębik, te z kolei zebrane w kłosy. Podkwiatki trójkątne, ząbkowane.

Biologia i występowanie

Występuje głównie na wybrzeżu Bałtyku i cieśnin duńskich. Uznany za endemit regionu bałtyckiego. W Polsce współcześnie występuje tylko u ujścia Świny. Roślina jednoroczna, bezwzględny halofit. Rośnie w kidzinie. Kwitnie od lipca do września. Podgatunek charakterystyczny dla klasy Cakiletea maritimae

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 00:32:52]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62818683. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Caryophyllales, [w:] Angiosperm Phylogeny Website [online], Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2009-10-07]  (ang.).
 • The Plant List Atriplex. [dostęp 2014-01-25].
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone.. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • kłos
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga gładka
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście najszersze przy nasadzie
   • liście trójkątne
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • roślina jednoroczna
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • CR – krytycznie zagrożony
  • EX - wymarły