Pleszczotka górska Biscutella laevigata

Pleszczotka górska, pleszczotka gładkołuszczynkowa, dawniej również pod nazwą tarczyk lub tarczyk podwójny (Biscutella laevigata L.) – gatunek rośliny należący do rodziny kapustowatych. Występuje w środkowej i południowej Europie, głównie w górach. Swym zasięgiem obejmuje tereny górskie od Portugalii i Hiszpanii, aż po Karpaty i Bałkany, sięgając w górach 3000 m n.p.m. W Polsce występuje głównie w Tatrach Zachodnich, poza tym na pojedynczych tylko stanowiskach na Wyżynie Śląskiej i Wyżynie Olkuskiej (hałdy galmanowe w Bolesławiu), w Zagorzycach koło Pińczowa oraz na Dolnym Śląsku w okolicach Wrocławia i Oławy (stanowiska wymarłe).

Łodyga wzniesiona, rozgałęziona, o wysokości 15–30 cm. Liście liście odziomkowe całobrzegie lub ząbkowane, o podłużnym kształcie zwężające się w ogonek. Liście łodygowe również podłużne, ale bezogonkowe, zaokrąglonymi nasadami obejmujące łodygę. Są szczeciniasto owłosione. Kwiaty o 4 żółtych płatkach korony, mających długość 4–7 mm. Naprzemiennie z nimi występują 4 żółtozielone działki kielicha, krótsze od płatków. Pojedynczy słupek z szyjką i pałeczkowatym znamieniem, kilka pręcików. Owoc wykrojona na obu końcach i spłaszczona łuszczyna, przypominająca kształtem leżącą ósemkę. Ma większą szerokość, niż długość.

Biologia i występowanie

Rozwój: bylina. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Jest ściśle obcopylna, zapylana głównie przez muchówki i motyle. Nasiona łatwo kiełkują. Siedlisko: skały, piargi, murawy. Roślina górska. W Tatrach występuje od regla dolnego do piętra alpejskiego (od wysokości 880 do 2123 m n.p.m.), wyłącznie na podłożu wapiennym (roślina wapieniolubna). Koło Pińczowa rośnie w płatach murawy kserotermicznej na rumoszu skały wapiennej. Wykazuje cechy metalofitu fakultatywnego. W Bolesławiu rośnie na hałdach galmanowych i galenowych. Stanowisko „Dołki” w okolicach Piekar Śląskich na Górnym Śląsku ma charakter antropogeniczny, jest ono efektem świadomej introdukcji gatunku na hałdy odpadów popłuczkowych z procesu wzbogacania rud cynku i ołowiu, podjętej w 2010 r. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Seslerietea variae. Pleszczotka górska jest jednym z trzech gatunków roślin, na których żeruje gąsienica motyla bielinek bryonie (pozostałe to tobołki polne i gęsiówka Hallera).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 20:03:45]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72986222. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
  • barwa kwiatów
   • płatki żółte
   • płatki zielone
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga wzniesiona
 • ogólne
  • bylina
  • roślina górska
  • roślina wapieniolubna
 • siedlisko
  • wapienie
  • murawy
  • Tatry

 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.