Podejźrzon lancetowaty Botrychium lanceolatum

Podejźrzon lancetowaty (Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr.) – gatunek rośliny z rodziny nasięźrzałowatych.

Pokrój drobna roślina do 25 cm wysokości. Liść ogonek znacznie dłuższy od blaszki. Liść zróżnicowany na część płonną oraz zarodnionośną. Część płonna podwójnie pierzasta, oddzielona od zarodnionośnej powyżej połowy całego liścia; odcinki I i II rzędu lancetowate, ostre.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej, Azji i w Europie, głównie w północnych regionach tych kontynentów, na oddzielonych od siebie obszarach zwartego zasięgu oraz na pojedynczych stanowiskach. W Europie występuje głównie na Półwyspie Skandynawskim, na Islandii oraz w Alpach. W Polsce znane jest tylko jedno stanowisko w Gorcach podane w 1950 r. Znajdowało się na Hali Turbacz na wysokości 1220 m n.p.m. Było to zresztą również jedyne stanowisko tej rośliny w całych Karpatach. Populacja liczyła kilka-kilkanaście okazów i była obserwowana na tym stanowisku przez wiele lat. W 2002 r. jednak nie udało się już odszukać podejźrzona lancetowatego na tym stanowisku. Nie można jednak całkowicie wykluczyć jego występowania, gdyż jest to roślina niepozorna, trudna do odszukania. Rośnie na brzegach lasów, polanach i halach. W Polsce rósł na łące mieczykowo-mietlicowej Gladiolo-Agrostietum. Zarodnie dojrzewają w lipcu i sierpniu. Liczba chromosomów 2n=90.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 20:05:02]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72326094. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście lancetowate
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • EX - wymarły
  • status gatunku we florze Polski
   • RE–wymarły na terenie Polski
  • roślina niepozorna
 • siedlisko
  • polany
 • cechy roślin zarodnikowych
  • dojrzewanie zarodników
   • lipiec
   • sierpień
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • 25 cm