Podejźrzon wirginijski Botrychium virginianum

Podejźrzon wirginijski (Botrychium virginianum (L.) Sw.) – gatunek rośliny z rodziny nasięźrzałowatych.

Pokrój roślina do 80 cm wysokości. Liść podzielony na część płonną oraz zarodnionośną. Część płonna wiotka, trójkątna, 2-4 krotnie pierzasta, oddzielona od zarodnionośnej w górnej połowie liścia. Część zarodnionośna 2-3 krotnie pierzasta, 2 razy dłuższa od płonnej.

Biologia i występowanie

Występuje w Azji, Europie i Ameryce. Był uważany za wymarły na terenie Polski, ale w 2010 odnaleziono niewielką populację w Puszczy Augustowskiej składającą się z 14 osobników. Jak do tej pory jest to jedyna znana populacja tego gatunku w Polsce. Bylina, geofit. Zarodnie dojrzewają od czerwca do sierpnia. Rośnie w lasach liściastych i mieszanych.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 00:41:26]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62818710. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • The Pteridophyte Phylogeny Group. A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. „Journal of Systematics and Evolution”. 54 (6), s. 563–603, 2016. DOI: 10.1111/jse.12229. 
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście najszersze przy nasadzie
   • liście trójkątne
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • bylina
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • geofit
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • CR – krytycznie zagrożony
 • siedlisko
  • Lasy liściaste
  • lasy liściaste i mieszane