Buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium

Buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce) – gatunek rośliny należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae).

Łodyga wzniesiona, naga, falista, o wysokości 20–60 cm. Pod ziemią poziome kłącze, z którego często wyrasta kilka łodyg. Liście ulistnienie naprzeciwległe. Liście równomiernie rozmieszczone. Ich wielkość od nasady do środka łodygi stopniowo rośnie, potem w górę maleje. Środkowe, największe liście są szerokolancetowate i mają długość do 11 cm przy szerokości do 5,5 cm. Na łodydze jest 3–5, wyjątkowo do 8 liści o wyraźnej nerwacji, które swoimi nasadami obejmują łodygę. Kwiaty żółtawo-białe, o długości 15–20 mm, zebrane w 2–20 kwiatowe kłosy o długości 6–22 cm. Dolne przysadki są 2–3 razy dłuższe od zalążni, najwyższe są około dwukrotnie od niej krótsze. Kwiaty rzadko są otwarte, przeważnie ich listki okwiatu są stulone. Warżka jest dwuczłonowa, pomarańczowo nabiegła i skierowana jest w dół. Nie posiada ostrogi. Pozostałe działki są dłuższe od warżki. Prętosłup białawy.

Biologia i występowanie

Występuje w południowej i środkowej Europie oraz w Turcji. W Polsce jest gatunkiem rzadkim i w ostatnich latach zmniejsza się liczba jego stanowisk. Występuje na niżu i w niższych położeniach górskich. Dużo częściej występuje w południowych regionach Polski, szczególnie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej i Śląskiej, w niższych partiach Sudetów (m.in. w Górach Kaczawskich i Krowiarkach) oraz na pogórzu. W północnej i środkowej Polsce jest bardzo rzadki, w północno-wschodniej brak go w ogóle. Bylina, geofit. Kwitnie w maju i czerwcu, roślina samopylna. Rośnie w świetlistych lasach liściastych i zaroślach (m.in. jest gatunkiem charakterystycznym dla buczyny storczykowej). Roślina wapieniolubna. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla All. Fagion, SAll. Cephalanthero-rubrae-Fagetum. Liczba chromosomów 2n = 36.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-04-23 00:10:29]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=70164665. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
   • płatki żółte
   • płatki pomarańczowe
  • symetria kwiatu
   • grzbiecista
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • kłos
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście lancetowate
  • ustawienie liści
   • naprzeciwległe
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga gładka
   • łodyga wzniesiona
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • bylina
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • geofit
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • roślina wapieniolubna
  • storczyk
  • tworzy mieszańce
 • siedlisko
  • Lasy liściaste
  • Buczyny
  • wapienie
  • zarośla
  • Sudety
  • świetliste lasy

 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.