Rogownica drobnokwiatowa Cerastium brachypetalum

Rogownica drobnokwiatowa (Cerastium brachypetalum Pers.) – gatunek rośliny należący do rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae).

Łodyga pokryta odstającymi włosami. Liście wydłużone, jajowate, długości 1-2 cm. Kwiaty białe, zebrane w luźny kwiatostan. Podsadki zielone, owłosione. Płatki nie dłuższe od działek. Działki owłosione na końcach. Paznokieć owłosiony u nasady. Szypułki w czasie owocowania kilka razy dłuższe od kielicha. Nitki pręcików owłosione. Szyjek słupka 5.

Biologia i występowanie

Zwarty zasięg występowania obejmuje Europę; ponadto rośnie w południowo-zachodniej Azji, północnej Afryce i Ameryce Północnej. W Polsce jest gatunkiem bardzo rzadkim; rośnie tylko na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Roślina dwuletnia. Kwitnie od kwietnia do czerwca. Gatunek charakterystyczny muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea. Liczba chromosomów 2n = 72, 88, 90.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 01:02:25]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62818837. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Caryophyllales, [w:] Angiosperm Phylogeny Website [online], Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-02-12]  (ang.).
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • kwiecień
   • maj
   • czerwiec
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
  • kwiatostan
   • wierzchotkowy
    • wierzchotka
  • symetria kwiatu
   • promienista
  • kielich
   • działki długo owłosione
  • pręciki
   • nitki pręcików orzęsione
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście jajowate
   • wydłużone
  • liście przykwiatowe
   • przysadki
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
 • cechy nasion
  • kolor nasion
   • brązowe
  • wielkość nasion
   • drobno brodawkowane
 • siedlisko
  • Siedliska kserotermiczne
  • gatunek charakterystyczny dla
   • Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943 murawy kserotermiczne, (6210)
  • żwirowiska
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • terofit
  • autotrof
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • ogruczolona
   • odstająco owłosiona
   • rozgałęziająca się
  • szacowana wysokość łodygi
   • 15-40 cm
  • powierzchnia łodygi
   • szarozielona
 • ogólne
  • status gatunku we florze Polski
   • takson rodzimy lub trwale zadomowiony
   • CR – krytycznie zagrożony
  • Czerwona Lista Roślin Naczyniowych w Polsce
  • roślina jednoroczna lub dwuletnia