Rogownica szerokolistna Cerastium latifolium

Rogownica szerokolistna (Cerastium latifolium L.) – gatunek rośliny należący do rodziny goździkowatych. Gatunek górski, w Polsce występuje tylko w Tatrach.

Łodyga podnosząca się, o długości 5-20 cm, cała pokryta gruczołowatymi włoskami. Pędy płonne gęsto ulistnione. Z kątów liści nie wyrastają pędy płonne. Liście ulistnienie naprzeciwległe. Liście jajowatoeliptyczne o długości 15-30 mm. Na szczycie zaostrzone, w dole zwykle najszersze. Długość liści co najwyżej trzykrotnie większa od szerokości. Są sinozielone, sztywne, nagie lub krótko owłosione. Kwiaty promieniste wyrastające w skąpokwiatowych kwiatostanach (1–3 kwiaty, rzadko do 5) w kątach dość szerokich przysadek. Płatki korony są białe, wycięte co najwyżej do ¼ swojej długości i 2-2,5 raza dłuższe od tępych lub zaokrąglonych działek kielicha. Słupek z 5 szyjkami. Owoc torebka o długości 12–16 mm i szerokości 4–5 mm. Zawiera nasiona o długości 2–3 mm.

Biologia i występowanie

Gatunek wysokogórski o niewielkim zasięgu występowania. Występuje tylko w Alpach i na izolowanych stanowiskach w Karpatach i Apeninach. W Karpatach jedynym miejscem jego występowania są Tatry. W polskich Tatrach występuje głównie w rejonie Czerwonych Wierchów: w Dolinie Mułowej i Litworowej, na stoku Małołączniaka nad Małołącką Przełęczą, w partiach szczytowych Krzesanicy i Ciemniaka, w Rzędach Tomanowych, w Małej Świstówce, na Równi nad Piecem, Twardym Upłazie, w Wielkiej Świstówce, Wyżniej Świstówce Małołąckiej i na Kobylarzu. Poza Czerwonymi Wierchami podano jego stanowiska tylko na Giewoncie i w Małej Dolince. Bylina, chamefit. Kwitnie od lipca do sierpnia. W Tatrach występuje tylko na podłożu wapiennym, głównie na otwartych miejscach. Gatunek charakterystyczny dla rzędu (O.) Thlaspietalia rotundifolii. Liczba chromosomów 2n = 36 Ga 2, 4, 5, 6.

W klasyfikacji IUCN gatunek ze względu na niewielki zasięg występowania i izolowany charakter siedlisk narażony na wyginięcie (kategoria zagrożenia VU). Umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin w kategorii VU (narażony). Tę samą kategorię posiada na polskiej czerwonej liście. W polskich Tatrach ogólnie nie jest zagrożony. Wszystkie stanowiska jego występowania znajdują się na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego i ochrona bierna jest wystarczająca.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-04-02 00:07:28]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=69976801. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • lipiec
   • sierpień
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
  • kwiatostan
  • symetria kwiatu
   • promienista
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście jajowate
  • ustawienie liści
   • naprzeciwległe
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga owłosiona
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
 • ogólne
  • krzew
  • bylina
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • VU–gatunek narażony
 • siedlisko
  • Tatry