Komosa wielonasienna Chenopodium polyspermum

Komosa wielonasienna (Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch) – gatunek rośliny z rodziny szarłatowatych (Amaranthaceae), w niektórych ujęciach z wyodrębnianej osobno rodziny komosowatych (Chenopodiaceae). Reprezentuje monotypowy rodzaj Lipandra, przy czym do początków XXI wieku gatunek ten włączany był na ogół do szeroko ujmowanego wówczas rodzaju komosa (Chenopodium). Występuje w Europie (w tym także w Polsce) i zachodniej Azji. Gatunek najczęściej spotykany jest jako chwast w uprawach.

Pokrój roślina jednoroczna osiągająca zwykle do 80 cm wysokości, o pędzie nagim i nierzadko czerwieniejącym. Łodyga zwykle pokłada się, rzadziej wznosi, w dolnej części obficie się rozgałęzia, końce rozgałęzień wznoszą się ku górze, zwykle skośnie. Liście cienkie, z ogonkiem do 1,7 cm długości. Blaszka jajowata, eliptycznojajowata, rzadziej rombowatoowalna lub łopatkowata, całobrzega, na wierzchołku zaostrzona, tępa lub zaokrąglona. Osiąga zwykle do 4 cm długości, rzadziej do 8 cm, przy szerokości do 2,5 cm. Kwiaty bezszypułkowe, wyrastają pojedynczo w rozwidleniach kwiatostanu – wierzchotki dwuramiennej lub skupione po 2–4 w niewielkie kłębiki na końcach jego rozgałęzień. Kwiatostany są nieulistnione i luźne, czasem skupione w kłosy rzekome, tworzą wiechowate lub groniaste kwiatostany złożone, których rozgałęzienia są wsparte liśćmi. Listki okwiatu są 4–5, eliptyczne, początkowo są całe zielone, z czasem na brzegu błoniaste, zrośnięte tylko u nasady. Osiągają do 1 mm długości. Pręcik jest jeden, znamiona są dwa, bardzo krótkie. Owoce jednonasienne orzeszki o błoniastej, nieprzylegającej ściśle do nasiona owocni, spłaszczone od góry i dołu. Nasiono spłaszczone, zaokrąglone, o średnicy do 0,9 mm, ciemnopurpurowe do czarnego, na powierzchni łupiny listewki i jamki.

Biologia i występowanie

Występuje w całej Europie (w północnej części jako gatunek introdukowany), a także w Azji Zachodniej – na Bliskim Wschodzie, w regionie Kaukazu i w zachodniej Syberii. Jako roślina introdukowana rośnie także w Ameryce Północnej, we wschodniej Azji i na południu Afryki. W Polsce ma status gatunku rodzimego, spotykany jest w całym kraju, pospolity zwłaszcza w południowej połowie, w północnej jest lokalnie rzadki, najrzadziej rośnie w północno-zachodniej części kraju. Roślina jednoroczna. Kwitnie od lipca do września. Rośnie na polach, ogrodach, winnicach, zwykle jako chwast. Poza tym na żwirowych lub piaszczystych brzegach rzek i stawów oraz na siedliskach ruderalnych – na przydrożach, śmietniskach i starych murach. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Oxalido-Chenopodietum polyspermi. Na obszarach górskich w Polsce osiąga zwykle tylko nieco ponad 500–600 m n.p.m.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-10-08 00:08:27]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=71457306. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • kłos
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga czterokanciasta
   • łodyga wzniesiona
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście jajowate
   • liście lancetowate
 • ogólne
  • chwast
  • roślina jednoroczna