Przymiotno jednokoszyczkowe Erigeron uniflorus

Przymiotno jednokoszyczkowe (Erigeron uniflorus L.) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. Występuje w górach Europy, Ameryki Północnej, Turcji i Kaukazu. W Polsce występuje wyłącznie w Tatrach. Roślina rzadka.

Łodyga wzniesiona, o wysokości 2–12 cm, nierozgałęziająca się. Jest zielona i obficie wełnisto owłosiona (ale bez gruczołów). Na jej szczycie pojedynczy koszyczek i stąd gatunkowa nazwa rośliny. Pod ziemią nierozgałęzione kłącze. Liście dolne klinowatojajowate, o stępionych wierzchołkach, czasami nawet wycięte, łodygowe siedzące, lancetowate, ostro zakończone. Mają orzęsione brzegi i są mniej lub więcej owłosione. Kwiaty zebrane w pojedynczy koszyczek o średnicy 10–27 mm. Kwiaty dwojakiego rodzaju; wewnętrzne kwiaty w koszyczku to obupłciowe kwiaty rurkowate, brzeżne to żeńskie kwiaty języczkowe. Kwiaty rurkowe przeważnie czerwonawe na szczycie, brzeżne kwiaty języczkowe w jasnoliliowym kolorze, ok. 2-krotnie dłuższe od kwiatów wewnętrznych. We wszystkich kwiatach puch kielichowy w jednym szeregu. Listki okrywy koszyczka silnie wełnisto owłosione, zielone, lub o fioletowych szczytach. Owoc niełupka o długości 1,2–2 mm z krótkim (2,5–4 mm) puchem kielichowym.

Biologia i występowanie

Bylina. Kwitnie od lipca do września. Siedlisko: porasta wilgotne skały i hale. W Tatrach występuje głównie w piętrze alpejskim. Tworzy mieszańce z bardzo podobnym gatunkiem – przymiotnem węgierskim.

Kategorie zagrożenia gatunku: Kategoria zagrożenia w Polsce według Czerwonej listy roślin i grzybów Polski (2006): R (rzadki). Kategoria zagrożenia w Polsce według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin: LR (low risk, gatunek niskiego ryzyka). Gatunek nie ma statusu gatunku prawnie chronionego – w Polsce występuje wyłącznie na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie i tak podlega ochronie.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-04-02 00:07:44]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=69976669. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
  • barwa kwiatów
   • płatki czerwone
   • płatki fioletowe
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • do kostki (0 < x < 15 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga owłosiona
   • łodyga wzniesiona
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście jajowate
   • liście lancetowate
   • liście najszersze przy końcu
   • liście klinowate
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • bylina
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • roślina rzadka
  • tworzy mieszańce
  • LR - gatunek niskiego ryzyka wyginięciem
 • siedlisko
  • Tatry