Goryczuszka Wettsteina Gentianella germanica

Goryczuszka Wettsteina, goryczka Wettsteina (Gentianella germanica (Willd.) Börner) – gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych.

Pokrój roślina jednoroczna lub dwuletnia, wzniesiona, o wysokość 5–30 cm. Łodyga wzniesiona, zazwyczaj u góry rozgałęziona. Liście u dołu łopatkowate, później jajowato-lancetowate, zaostrzone. Ulistnienie naprzeciwległe. Kwiaty czerwonofioletowe, z koroną 5-łatkową (wyjątkowo 4-łatkową), o długości 2-4 cm, w gardzieli brodato owłosione. Wyrastają na szypułkach po 1-3 z kątów przysadek. Pręciki w 1/3 długości przyrośnięte do rurki korony, słupek na trzonku. Owoc osadzona na krótkim trzonku lub siedząca i wystająca z kielicha torebka

Biologia i występowanie

Występuje w środkowej i zachodniej Europie. W Polsce jest bardzo rzadka. Z rzadka występuje w Sudetach i na przyległych do nich terenach, w Karpatach Zachodnich i na Wyżynie Małopolskiej, osiągając w Polsce północno-wschodnią granicę zasięgu. Roślina jednoroczna lub dwuletnia. W Polsce kwitnie od maja do października. Przedprątne kwiaty zapylane są przez motyle i błonkówki. Rośnie na ubogich murawach, torfowiskach niskich, łąkach, górskich halach, pastwiskach, chętnie na glebach gliniastych na podłożu bezwapiennym.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2022-01-09 00:39:53]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=65870050. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
   • październik
  • barwa kwiatów
   • płatki czerwone
   • płatki fioletowe
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście jajowate
   • liście lancetowate
   • liście najszersze w połowie długości
   • liście najszersze przy końcu
   • liście łopatkowate
  • ustawienie liści
   • naprzeciwległe
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga wzniesiona
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • roślina jednoroczna
  • wschodnia granica zasięgu
 • siedlisko
  • Pastwiska
  • Torfowisk
  • murawy
  • torfowiska niskie
  • Sudety