Goryczuszka Wettsteina Gentianella germanica

Goryczuszka Wettsteina, goryczka Wettsteina (Gentianella germanica (Willd.) Börner) – gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych.

Liście u dołu łopatkowate, później jajowato-lancetowate, zaostrzone. Ulistnienie naprzeciwległe. Kwiaty czerwonofioletowe, z koroną 5-łatkową (wyjątkowo 4-łatkową), o długości 2-4 cm, w gardzieli brodato owłosione. Wyrastają na szypułkach po 1-3 z kątów przysadek. Pręciki w 1/3 długości przyrośnięte do rurki korony, słupek na trzonku. Pokrój roślina jednoroczna lub dwuletnia, wzniesiona, o wysokość 5–30 cm. Łodyga wzniesiona, zazwyczaj u góry rozgałęziona. Owoc osadzona na krótkim trzonku lub siedząca i wystająca z kielicha torebka

Biologia i występowanie


Występuje w środkowej i zachodniej Europie. W Polsce jest bardzo rzadka. Z rzadka występuje w Sudetach i na przyległych do nich terenach, w Karpatach Zachodnich i na Wyżynie Małopolskiej, osiągając w Polsce północno-wschodnią granicę zasięgu.
Roślina jednoroczna lub dwuletnia. W Polsce kwitnie od maja do października. Przedprątne kwiaty zapylane są przez motyle i błonkówki. Rośnie na ubogich murawach, torfowiskach niskich, łąkach, górskich halach, pastwiskach, chętnie na glebach gliniastych na podłożu bezwapiennym.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 21:07:58]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51825778. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
  • Józef Rostafiński, Olga Seidl: Przewodnik do oznaczania roślin. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1965, s. 162.
  • Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-11-11].
  • Bertram Münker: Kwiaty polne i leśne. Warszawa: Świat Książki, 1998, s. 144-145. ISBN 83-7129-756-4.
  • Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek: Rośliny chronione. Warszawa: Multico Oficyna Wyd., 2006. ISBN 978-83-7073-444-2.
  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2011-11-30].
ogólne roślina chroniona
barwa kwiatów płatki czerwone
barwa kwiatów płatki fioletowe
kształt blaszki liście jajowate
kształt blaszki liście lancetowate
kształt blaszki liście najszersze w połowie długości
kształt blaszki liście najszersze przy końcu
kształt blaszki liście łopatkowate
ulistnienie naprzeciwległe
rodzaj owoców torebki
wygląd łodygi łodyga gałęzista
wygląd łodygi łodyga wzniesiona
pora kwitnienia maj
pora kwitnienia czerwiec
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień
pora kwitnienia wrzesień
pora kwitnienia październik