Bodziszek pirenejski Geranium pyrenaicum

Bodziszek pirenejski (Geranium pyrenaicum Burm.) – gatunek rośliny z rodziny bodziszkowatych. Rodzimym obszarem jego występowania jest większa część Europy, Zachodnia Azja i Kaukaz oraz Afryka Północna (Algeria, Maroko, Tunezja), ale jako gatunek zawleczony występuje też w Ameryce Północnej i na innych obszarach Europy. W Polsce ma status kenofita i jest już dość pospolity.

Łodyga cienka, gałęzista, owłosiona, wzniesiona lub podnosząca się. Liście liście łodygowe okrągłe, dłoniasto podzielone na 5–7 klap, wcięte do połowy promienia blaszki. Kwiaty skupione w parach, działki kielicha zakończone czubkiem, płatki na szczycie głęboko wycięte. Owoce omszone owoce znajdują się na owłosionych, zgiętych w dół szypułkach.

Biologia i występowanie

Bylina, hemikryptofit i epekofit zadomawiający się tylko na siedliskach ruderalnych i segetalnych. Występuje na zboczach, w zaroślach, skrajach lasów, łąkach lub przydrożach. Rośnie w skupiskach na świeżych, bogatych w składniki odżywcze glebach humusowych, zwykle lekko gliniastych.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 21:08:47]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52304268. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-02-25].
 • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-03-02].
 • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście okrągłe
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga owłosiona
   • łodyga wzniesiona
 • cechy owoców
  • powierzchnia owocu
   • owłosiona
 • ogólne
  • bylina
  • status gatunku we florze Polski
   • kenofit
  • dwa podgatunki
 • siedlisko
  • Skraje lasów
  • zarośla