Selernica żyłkowana Kadenia dubia

Selernica żyłkowana (Kadenia dubia) – gatunek roślin należący do rodziny selerowatych (Apiaceae).

Liście 2 – 3-krotnie pierzastosieczne, złożone z równowąskolancetowatych odcinków o długości 1-2 cm i szerokości 1-3 mm. Na spodniej stronie są szarozielone, a ich pochwy liściowe są dwuuszkowe i nieco rozdęte. Pokryw zazwyczaj brak, czasami tylko są 1 – 2. Pokrywki mają długość baldaszka i są nitkowate, równowąskie. Kwiaty drobne, zebrane w baldach złożony na szczycie łodygi. Składa się on z 20-30 baldaszków. Szypuły baldachu są owłosione i kanciaste, a szypuły baldaszków tylko szorstkie. Płatki kwiatów białe o długości 1 mm i maja łatkę na szczycie. Łodyga wzniesiona, przeważnie nierozgałęziona, o wysokości 50-100 cm. Jest delikatnie bruzdowana i naga. Owoc żebrowana, kulista lub jajowata rozłupnia o długości 2-2,5 mm. Wszystkie żebra o tej samej wysokości.

Biologia i występowanie


Występuje w Europie Środkowej i Zachodniej Syberii. W Europie zachodnia granica zasięgu ciągnie się przez Austrię i Niemcy, południowa przez Węgry i Rumunię, północna przez południe Półwyspu Skandynawskiego. W Polsce występuje głównie na nizinach, szczególnie w dolinach Wisły, Odry i ich większych dopływów. W Karpatach znany z dwóch tylko stanowisk: w Droginii koło Myślenic nad Jeziorem Dobczyckim (w 2002 jednakże nie został znaleziony) i w Józefowie koło Jasła (Doły Jasielsko-Sanockie). Podawany był również z Puszczy Niepołomickiej i pod Przemyślem.
Bylina, hemikryptofit. Występuje na podmokłych łąkach, w zaroślach i świetlistych dąbrowach. Kwitnie w lipcu i sierpniu. Liczba chromosomów 2n = 22. Gatunek charakterystyczny dla związku (All.) Cnidion dubii i Ass. Violo-Cnidietum.


Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski w grupie gatunków narażonych na wyginięcie (kategoria zagrożenia V). Z powodu niepozornego wyglądu jest trudna do odszukania w terenie, być może więc występuje na większej liczbie stanowisk, niż to jest podawane w literaturze.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 21:26:03]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52302995. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Władysław Szafer, Stanisław Kulczyński: Rośliny polskie. Warszawa: PWN, 1953.
  • Kadereit J. W., Albach D. C., Ehrendorfer F., Galbany-Casals M. i inni. Which changes are needed to render all genera of the German flora monophyletic?. „Willdenowia”. 46, s. 39 – 91, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.3372/wi.46.46105. 
  • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa: Czerwona księga Karpat Polskich. Kraków: Instytut Botaniki PAN, 2008. ISBN 978-83-89648-71-6.
  • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-05-01].
  • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
  • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Flowering plants and pteridophytes of Poland : a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
  • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
  • The Plant List. [dostęp 2017-03-05].
ogólne bylina
barwa kwiatów płatki białe
korona kwiatu i typ kwiatostanu baldach złożony
kształt blaszki liście lancetowate
kształt blaszki liście wąskie i wydłużone
kształt blaszki liście równowąske
ulistnienie liście pierzaste
rodzaj owoców kuliste
rodzaj owoców rozłupki
powierzchnia owocu żeberkowana
wygląd łodygi łodyga gładka
wygląd łodygi łodyga wzniesiona
szacowana wysokość łodygi od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień