Sierpik różnolistny Serratula lycopifolia

Sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia) – gatunek rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae). Według aktualnych ujęć taksonomicznych prawidłowa nazwa gatunku to Klasea lycopifolia (Vill.) Á.Löve & D.Löve.

Łodyga do 110 cm wysokości. Liście pokryte rzadkimi, szorstkimi włoskami. Liście odziomkowe na długich ogonkach, ząbkowane. Liście łodygowe dolne na ogonkach, lirowato pierzasto klapowane. Liście najwyższe niepodzielone, siedzące. Kwiaty różowopurpurowe, o długości 22 mm, skupione w szczytowy koszyczek. Owoc żeberkowana, spłaszczona niełupka ze słomkowym puchem kielichowym do 10 mm długości.

Biologia i występowanie

Występuje w Austrii, Czechach, Słowacji, byłej Jugosławii, Rumunii, na Węgrzech, w Polsce i na Ukrainie. W Polsce znany tylko z jednego stanowiska, położonego w rezerwacie przyrody Skorocice. Bylina. Rośnie w murawach kserotermicznych. Kwitnie w czerwcu i lipcu.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 05:22:21]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62819385. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-04-15]  (ang.).
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
  • barwa kwiatów
   • płatki różowe
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
 • cechy owoców
  • powierzchnia owocu
   • żeberkowana
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • bylina
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • CR – krytycznie zagrożony
 • siedlisko
  • murawy