Jastrun okrągłolistny Leucanthemum waldsteinii

Jastrun okrągłolistny, j. Waldsteina, złocień okrągłolistny (Leucanthemum rotundifolium (Sch.Bip.) Pouzar) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. Występuje na obszarze Bośni oraz w Karpatach. Jest subendemitem ogólnokarpackim. W Polsce występuje we wszystkich pasmach Karpat, w Tatrach jest pospolity.

Pokrój roślina o wysokości 30–75 cm, wytwarzająca różyczki liściowe oraz ulistnioną łodygę. Cała roślina jest naga. Łodyga wzniesiona, prosta, zazwyczaj pojedyncza, czasami tylko posiada kilka gałązek. Jest ulistniona, pod samym tylko kwiatostanem jest bezlistna. Pod ziemią występuje kłącze. Liście liście różyczkowe są okrągławe lub jajowatookrągławe i długoogonkowe, mają karbowane brzegi. Liście łodygowe środkowe i górne są eliptyczne, krótkoogonkowe lub siedzące i mają brzegi ostro ząbkowane. Wyrastają nakrzyżlegle. Kwiaty zebrane w koszyczek na szczycie łodygi. Często jest 1 tylko koszyczek, czasami kilka. Koszyczki mają średnicę 3–6 cm. Ich brzeżne kwiaty języczkowe są białe, w środku koszyczka znajdują się żółte kwiaty rurkowe obupłciowe. Kwiaty języczkowe mają zwykle 5–10 razy większą długość od szerokości. Łuski okrywy koszyczka są szeroko czarnobrunatno obrzeżone. Owoc niełupki o długości do 3 mm z błoniasto ząbkowanym rąbkiem kielicha. Na niełupkach brzeżnych jest on dość wyraźny, ma ponad 1 mm długości, na niełupkach środkowych jest znacznie krótszy. Owoce są żeberkowane, bez pappusa.

Biologia i występowanie

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od lipca do sierpnia. Siedlisko: lasy i zarośla, brzegi potoków, ziołorośla, wolne miejsca wśród kosodrzewiny. Swoim zasięgiem pionowym sięga od regla dolnego po piętro halne, głównie jednak występuje w reglu górnym i piętrze kosodrzewiny. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek wyróżniający dla związku (All.) Pinetum-mugo carpaticum.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 23:15:23]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72066268. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
  • kwiatostan
  • barwa kwiatów rurkowatych
   • żółta
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga gładka
   • łodyga wzniesiona
   • łodyga prosta
   • ulistniona
   • zakończona kwiatostanem
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście jajowate
   • liście okrągłe
   • liście eliptyczne
  • ustawienie liści
   • naprzeciwległe
  • brzeg liścia
   • karbowany
   • ząbkowany
 • cechy owoców
  • powierzchnia owocu
   • żeberkowana
 • ogólne
  • bylina
  • roślina endemiczna
  • gatunek rodzimy
  • subendemit ogólnokarpacki
 • siedlisko
  • Wilgotne lasy i zarośla
  • Brzegi wód
  • Piętro kosodrzewiny
  • Ziołorośla górskie
  • Piętro halne
  • zarośla
  • wilgotne lasy
  • zarośla kosówki
  • gatunek charakterystyczny dla
   • zespół) Ass. Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927 karpackie zarośla kosówki (4070)
  • Tatry
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • hemikryptofit