Pszeniec zwyczajny Melampyrum pratense

Pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense L.) – gatunek rośliny należący do rodziny zarazowatych (Orobanchaceae). Główny obszar występowania to Europa, ale na pojedynczych stanowiskach notowany jest także w Ameryce Północnej i Środkowej, Azji, Australii i Afryce. W Polsce jest pospolity na niżu, w górach występuje rzadziej.

Łodyga wzniesiona i przeważnie rozgałęziona, czterokanciasta, naga lub słabo owłosiona, o wysokości 10-60 cm. Liście ulistnienie naprzeciwległe. Liście krótkoogonkowe o kształcie od jajowatolancetowatego do równowąskiego. Na szczytach pędów przechodzą w małe, zielone przysadki o zaokrąglonych nasadach. Dolne z nich są podobne do liści, górne są całobrzegie lub posiadają w nasadzie jeden do kilku krótszych lub dłuższych ząbków. Kwiaty kwiaty zebrane w luźne jednostronne grono na szczytach pędów. Są ustawione prawie poziomo. Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę. Kielich nagi, dzwonkowaty, złożony z 4 działek o działkach 3-4 razy krótszych od korony. Korona o długości 15–20 mm, koloru jasnożółtego lub żółtego z długą prostą rurką o zamkniętej gardzieli. Jej dolna warga jest prosto wyciągnięta i zbliżona do górnej. Charakterystyczną cechą gatunkową jest występowanie u nasady korony pierścienia włosków. Pręciki dwusilne o nitkach przyrośniętych do korony. Mają obficie owłosione pylniki. Zalążnia słupka jest górna i posiada jeden miodnik w dolnej części. Owoc jajowata, podłużna, naga torebka z dwiema komorami. Jest spłaszczona po bokach i zawiera po 2 gładkie i jajowate nasiona w każdej komorze.

Biologia i występowanie

Rozwój Roślina jednoroczna, półpasożyt, pobierający za pomocą ssawek z korzeni innych roślin wodę wraz z solami mineralnymi. W związku z tym w uprawach rolnych uważany jest za chwast. Roślina owadopylna i miododajna. Kwitnie od czerwca do lipca. Przysadki pszeńca zwyczajnego wydzielają słodki sok, który jest chętnie zbierany przez mrówki. Jest to rodzaj korzystnego dla obydwu gatunków współżycia – licznie występujące na pędach mrówki chronią roślinę od zjadania przez roślinożerców.. Roślina trująca Cała roślina i jej nasiona są trujące. Siedlisko Lasy, szczególnie dąbrowy, buczyny, lasy sosnowe, obrzeża lasów, zarośla, murawy. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Vaccinio-Piceetea. Zmienność Roślina bardzo zmienna morfologicznie i ekologicznie, należy do niej kilka podgatunków. Genetyka Liczba chromosomów 2 n = 18.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2020-10-19 00:48:52]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=61068842. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Władysław Szafer, Stanisław Kulczyński: Rośliny polskie. Warszawa: PWN, 1953.
 • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
 • The Plant List. [dostęp 2015-08-17].
 • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
 • Discover Life Maps. [dostęp 2015-01-10].
 • František Činčura, Viera Feráková, Jozef Májovský, Ladislav Šomšák, Ján Záborský: Pospolite rośliny środkowej Europy. Jindřich Krejča, Magdaléna Záborská (ilustracje). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1990. ISBN 83-09-01473-2.
 • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-03-24].
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
  • barwa kwiatów
   • płatki żółte
   • jasnożółte
  • obecność miodników
   • tak
   • 1
  • pręciki
   • dwusilne
   • pylniki owłosione
  • kolor pyłku
   • owadopylność
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • grono
  • okwiat
   • podwójny (zróżnicowany na kielich i koronę)
  • kielich
   • nagi
   • dzwonkowaty
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście wąskie i wydłużone
   • liście równowąske
   • jajowato-lancetowate
  • ustawienie liści
   • naprzeciwległe
  • nasada
   • zaokrąglona
  • liście przykwiatowe
   • przysadki
  • ogonek liściowy
   • krótki
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga czterokanciasta
   • łodyga gałęzista
   • łodyga owłosiona
   • łodyga gładka
   • łodyga wzniesiona
  • cechy pędu
   • nagie
   • rozgałęziony
   • czterokanciaste
   • wzniesione
  • szacowana wysokość łodygi
   • długość 10-80 cm
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
  • powierzchnia owocu
   • gładka
 • ogólne
  • roślina trująca
  • roślina miododajna
  • chwast
  • roślina jednoroczna
  • roślina półpasożytnicza
  • gatunek rodzimy
  • status gatunku we florze Polski
   • takson rodzimy lub trwale zadomowiony
 • siedlisko
  • Skraje lasów
  • Buczyny
  • Dąbrowy
  • Bory sosnowe
  • zarośla
  • murawy
  • gatunek charakterystyczny dla
   • klasa) Cl. Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939 bory szpilkowe (lasy iglaste na siedliskach ubogich i kwaśnych)
   • (zespół) Ass. Pino mugo-Sphagnetum Kästner et Flössner 1933 em. Neuhäusl 1969 corr. Dierss. 1975 odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0)
 • cechy nasion
  • wielkość nasion
   • jajowate
   • gładkie
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • terofit