Niezapominajka smukła Myosotis stenophylla

Niezapominajka smukła (Myosotis stenophylla Knaf) – gatunek roślin z rodziny ogórecznikowatych (Boraginaceae Juss.). Występuje w środkowej i południowo-wschodniej Europie. W Polsce prawdopodobnie wymarły. Rósł na kilku stanowiskach na Wyżynie Częstochowskiej i w Niecce Nidziańskiej.

Łodyga wzniesiona, do 40 cm wysokości, u góry rozgałęziona. Liście dolne liście na ogonkach dłuższych od blaszki. Średnie i górne wąskopodługowate, przytulone do łodygi. Kwiaty kielich pokryty licznymi włoskami haczykowatymi. Kwiaty zebrane w luźny kwiatostan.

Biologia i występowanie

Bylina. Rośnie w murawach kserotermicznych na podłożu wapiennym. Kwitnie w maju i czerwcu.

Kategorie zagrożenia gatunku: Kategoria zagrożenia w Polsce według Czerwonej listy roślin i grzybów Polski (2006): Ex (wymarły); 2016: RE (wymarły na obszarze Polski). Kategoria zagrożenia w Polsce według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin: EX (wymarły).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 03:58:25]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62819135. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-03-22]  (ang.).
 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Vascular Plants of Poland - A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, 1995. ISBN 83-85444-38-6.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
  • kwiatostan
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga wzniesiona
 • ogólne
  • bylina
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • EX - wymarły
 • siedlisko
  • murawy