Sparceta siewna Onobrychis viciifolia

Sparceta siewna, esparceta siewna (Onobrychis viciifolia Scop.) – gatunek rośliny z rodziny bobowatych. Pochodzi z południowo-wschodniej i środkowej Europy (Francja, Austria, Jugosławia, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria) oraz Turcji. Jest uprawiana w wielu krajach świata. W Polsce występuje jako roślina uprawna, często dziczejąca (kenofit).

Pokrój bylina 40-70 cm wysokości. Łodyga wzniesiona, o dolnych międzywęźlach wyraźnie wydłużonych, niezbyt silnie owłosiona. Osiąga wysokość 30-80 cm. Liście pierzaste, złożone 6-12 pa podługowatych listków o szerokości 4-8 mm. Kwiaty kwiatostany groniaste, wydłużone. Kwiaty motylkowe, korona różowa, ciemniej prążkowana. Posiadają przysadki o długości 3-4 mm. Szypuła kwiatostanu 2-3 razy dłuższa od liścia. Owoce okrągły, owłosiony strąk z kolczasto ząbkowaną grzbiecistą listewką, przybierający po dojrzeniu barwę słomkowoszarą. Wyłuskane nasiona są nerkowate, barwy żółtej, do zielonkawobrunatnej. Mają długość ok. 1 mm

Biologia i występowanie

Bylina, hemikryptofit. Rośnie dziko na przydrożach, murawach. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Festuco-Brometea. Kwitnie od końca maja, około czterech tygodni. Żerują na niej gąsienice motyla modraszka gniadego.

Uprawiana jest jako roślina pastewna na paszę dla bydła, przede wszystkim w postaci zielonki do bezpośredniego spasania, a także do przyorania na nawóz zielony. Nadaje się na gleby wapienne, nawet płytkie i kamieniste. Znosi przymrozki do -5 °C i suszę. Jest bardzo cenną rośliną sianą jako międzyplon. Znajduje się w rejestrze roślin uprawnych Unii Europejskiej.

Jest jedną z roślin, którym przypisywano nazwę dzięcielina występującą w poemacie Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Inną nazwą ludową tej rośliny jest rzęśnia.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 23:53:24]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72712374. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga owłosiona
   • łodyga wzniesiona
 • cechy kwiatów
  • barwa kwiatów
   • płatki różowe
  • kwiatostan
  • symetria kwiatu
   • grzbiecista
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście lancetowate
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • strąki
  • kolor owoców
   • żółte
   • zielone
   • brązowe
  • powierzchnia owocu
   • owłosiona
   • kolczasta
 • ogólne
  • roślina użytkowa
  • bylina
  • status gatunku we florze Polski
   • kenofit
  • tworzy mieszańce
 • siedlisko
  • gleby wapienne
  • murawy