Sosna hakowata Pinus uncinata

Sosna hakowata (Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond) Domin) – drzewo iglaste, podgatunek kosodrzewiny z rodzaju sosna (Pinus), należący do rodziny sosnowatych (Pinaceae). Pierwotny areał sosny hakowatej to Pireneje i Alpy Zachodnie. W Polsce występuje w Karpatach, Sudetach (rezerwat "Torfowisko pod Zieleńcem" w Górach Bystrzyckich, oraz w Górach Stołowych), a także w rezerwacie "Torfowisko pod Węglińcem" w Borach Dolnośląskich.

Pokrój zmienny, nieregularny, często stożkowaty z długimi dolnymi gałęziami. Liście sztywne, ciemnozielone igły, zebrane po 2 na krótkopędach, o długości 4–5 cm. Pień osiąga wysokość od kilku do 20 m. Szyszki szyszki męskie podłużne, cylindryczne, o długości 10 mm, zebrane w grona przy końcach gałązek. Dojrzałe szyszki żeńskie są niesymetryczne, lekko zakrzywione, o długości 3–5 cm (2,5–6 cm), brązowe. Tarczki wypukłe z wyraźnym wyrostkiem, hakowato odgięte ku nasadzie. Nasiona czarne, o długości 3–4 mm, opatrzone skrzydełkiem o długości 7–12 mm.

Biologia i występowanie

Igły pozostają na drzewie średnio przez 4-9 lat. Gatunek przeważnie jednopienny, czasem zdarzają się osobniki wytwarzające tylko szyszki męskie lub żeńskie. Pylenie zachodzi od maja do lipca. Szyszki nasienne dojrzewają od września do października, 15–17 miesięcy po zapyleniu. Otwierają się wkrótce potem lub wiosną następnego roku. Porasta tereny podmokłe, w Polsce głównie torfowiska wysokie i przejściowe. Występuje głównie w Pirenejach i zachodnich Alpach, na wysokościach 1000–2300 m n.p.m. Jedyne stanowisko nizinne tej sosny (190 m n.p.m.) to rezerwat "Torfowisko pod Węglińcem". Odporna na mrozy, wymaga dużej wilgotności powietrza.

Drzewo ozdobne. Wyhodowano szereg odmian ogrodowych:'Compacta' – odmiana silnie karłowa, ciemne i krótkie igły. 'Echiniformis' – odmiana wolno rosnąca o szmaragdowym zabarwieniu igieł, sztywnych i stosunkowo długich. 'Fructata' 'Grune Welle' 'Hexe' – karłowa odmiana, o kulistym pokroju.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 04:33:39]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62813199. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Pinales : Pinaceae, [w:] Angiosperm Phylogeny Website [online], Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2021-02-28]  (ang.).
 • Christopher J.Ch.J. Earle Christopher J.Ch.J., Pinus, [w:] Gymnosperm Database [online] [dostęp 2013-07-27]  (ang.).
 • M.J.M.M.J.M. Christenhusz M.J.M.M.J.M. i inni, A new classification and linear sequence of extant gymnosperms, „Phytotaxa”, 19, 2011, s. 55–70 [dostęp 2021-03-26] .
 • Christopher J.Ch.J. Earle Christopher J.Ch.J., Pinus mugo subsp. uncinata, [w:] Gymnosperm Database [online] [dostęp 2013-07-27]  (ang.).
 • Pinus mugo ''subsp.'' uncinata, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online]  (ang.).
 • Gregor Aas, Andreas Riedmiller: Drzewa. Peter Schütt (współpraca). Wyd. wydanie VII. Warszawa: MUZA SA, 2005. ISBN 83-7200-625-3.
 • Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski (red.): Słownik botaniczny. Wyd. wydanie II, zmienione i uzupełnione. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2003. ISBN 83-214-1305-6.
 • Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek: Rośliny chronione. Wyd. II. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza, 2006, seria: Flora Polski. ISBN 83-7073-444-8.
 • ogólne
  • drzewo
  • roślina ozdobna
  • roślina użytkowa
  • drzewo iglaste
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • igły
 • siedlisko
  • Pastwiska
  • Torfowisk
  • Torfowiska wysokie
  • tereny podmokłe
  • Sudety