Jaskier skalny Ranunculus oreophilus

Jaskier skalny (Ranunculus oreophilus M. Bieb.) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae Juss.). Występuje w Alpach, Apeninach, w górach Kaukaz, w Karpatach i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. W Tatrach jest dość częsty.

Łodyga wzniesiona, naga, słabo rozgałęziająca się. Ma wysokość 10-30 cm. Pod ziemią krótkie kłącze. Liście dolne są 3-5 klapowe, o szerokojajowatych i zazębionych klapach, ich ogonki liściowe są ok. trzykrotnie dłuższe od blaszek. Liście łodygowe są 3-dzielne, o odcinkach lancetowatych i całobrzegich. Liście ciemnozielone. Kwiaty na jednej łodydze wyrastają zwykle 1-3 duże kwiaty na obłych szypułkach. Są one 5-płatkowe, żółtego koloru i typowej dla jaskrów budowy – z licznymi pręcikami i słupkami. Miodnik przykryty jest zastawką o długości większej od szerokości i często wyciętą na końcu. Dno kwiatowe jest całe owłosione, czasami tylko zdarza się, że jest silnie owłosione u nasady i na szczycie, a łyse w środku. Owoc liczne niełupki zebrane w półkulisty, nagi owoc zbiorowy o długości nie większej od szerokości.

Biologia i występowanie

Bylina. Kwitnie od maja do lipca i jest owadopylny. Siedlisko: hale górskie, piargi, naskalne murawy, upłazy, szczeliny skalne. Występuje głównie na wapiennym podłożu. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Seslerion tatrae i gatunek wyróżniający dla Ass. Phyteumo-Trifolietum. Liczba chromosomów 2n= 16 Roślina trująca.

Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków wymierających na izolowanych stanowiskach, poza głównym obszarem występowania (kategoria zagrożenia [E]).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2022-04-10 00:35:20]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=66811126. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
   • lipiec
  • barwa kwiatów
   • płatki żółte
  • liczba płatków
   • płatków pięć
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście jajowate
   • liście lancetowate
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga gładka
   • łodyga wzniesiona
 • ogólne
  • roślina trująca
  • bylina
 • siedlisko
  • murawy
  • Tatry

 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.