Porzeczka skalna Ribes petraeum

Porzeczka skalna (Ribes petraeum) – gatunek rośliny należący do rodziny agrestowatych (Grossulariaceae). Dziko występuje (bardzo rzadko) w Europie Środkowej oraz na części obszaru Azji. W Polsce wyłącznie w górach; w Sudetach i Karpatach.

Pokrój krzew o wzniesionych, wyprostowanych pędach, osiągający wysokość do 2 m. Łodyga stosunkowo cienkie pędy o brunatnym zabarwieniu. Młode gałązki nagie. Liście pojedyncze, ciemnozielone liście, 3 – 5 klapowe, o ostrych klapach, o szerokości 7-15 cm, bez pachnących gruczołów, na brzegu orzęsione. Liście o ogonkach dłuższych od blaszki, o blaszce podwójnie ząbkowanej, spodem nagie, lub tylko delikatnie omszone na nerwach. Ulistnienie skrętoległe. Kwiaty zebrane w niezbyt gęste, zwieszone grona na pędach dwuletnich lub starszych (wierzchołkowe jednoroczne pędy nie wytwarzają kwiatów). Szypułki grona bez gruczołów, znacznie dłuższe od przysadek, które mają długość 1-2 mm. Kwiaty obupłciowe, o szerokości 4-5 mm, różowej barwy. Dno kwiatowe dzbaneczkowate, działki rozchylone, wyraźnie i gęsto orzęsione. Szyjka słupka stożkowato rozszerzona w nasadzie. Owoc czerwony i kwaśny.

Biologia i występowanie

Rozwój: Roślina wieloletnia, nanofanerofit. Kwitnie od kwietnia do maja, owoce dojrzewają od lipca. Siedlisko: roślina górska, występująca głównie w piętrze kosówki. Wraz z kosodrzewiną i górską odmianą jarzębiny tworzy zespół roślinności Pineto mugo carpaticum (karpackie zarośla kosodrzewiny). Na swoich naturalnych stanowiskach jest reliktem glacjalnym. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Pado-Sorbetum i podklasy (SAll.) Rhododendro-Vaccinienion. Liczba chromosomów 2n= 16.

Mieszańce z innymi gatunkami są uprawiane jako odmiany porzeczki czerwonej.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 04:53:31]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62816654. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
 • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
 • Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-07-20].
 • Władysław Szafer, Stanisław Kulczyński: Rośliny polskie. Warszawa: PWN, 1953.
 • Joachim Mayer, Heinz-Werner Schwegler: Wielki atlas drzew i krzewów. Oficyna Wyd. „Delta W-Z”. ISBN 978-83-7175-627-6.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2009-06-28]  (ang.).
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • kwiecień
   • maj
  • barwa kwiatów
   • płatki różowe
   • karminowe
  • typ kwiatu
   • obupłciowy
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • grono
  • kielich
   • dzbankowaty
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
 • ogólne
  • krzew
  • roślina górska
  • krzew liściasty
  • relikt polodowcowy
  • status gatunku we florze Polski
   • takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  • pochodzenie Europa Środkowa i część Azji
 • cechy owoców
  • kolor owoców
   • czerwone
  • okres dojrzewania owoców
   • lipiec
   • sierpień
 • cechy liści
  • typ liści
   • liść prosty
  • brzeg liścia
   • orzęsiony
   • podwójnie ząbkowany
  • kolor liścia
   • ciemnozielone
  • ogonek liściowy
   • dłuższy od blaszki liściowej
  • ustawienie liści
   • skrętoległe
  • wcięcia blaszki
   • klapowane
   • 3 – 5 klapowe
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • nanofanerofit
 • siedlisko
  • zarośla
  • gatunek charakterystyczny dla
   • (zespół) Ass. Pinetum mugo carpaticum Pawł. 1927 karpackie zarośla kosówki (=zarośla kosodrzewiny (4070)
  • zarośla kosówki
  • Sudety
  • Karpaty
 • cechy drzew i krzewów
  • cechy gałęzi
   • młode pędy cienkie
   • wzniesione w górę
   • wyprostowane
   • brunatne
   • nagie
  • wysokość
   • do 2 m