Szczaw wodny Rumex aquaticus

Szczaw wodny (Rumex aquaticus L.) – gatunek rośliny z rodziny rdestowatych. Występuje na dużych obszarach Europy i Azji. W Polsce dość rzadko na niżu i w niższych położeniach górskich.

Pokrój okazała bylina o wysokości 90–175 cm. Liście odziomkowe długie do 50 cm, prawie dwa razy dłuższe od szerokości, podługowato jajowate, zaostrzone z głęboko sercowatą i zaokrągloną nasadą. Na brzegach faliste. Górne liście jajowatolancetowate ze ściętą nasadą. Ogonki liściowe górą rynienkowate. Kwiaty kwiaty obupłciowe, drobne, zebrany w gęsty kwiatostan, w dolnej tylko części nieco ulistniony. Okwiat złożony z 6 działek w dwóch okółkach, szyjki słupka wolne. Wewnętrzne działki okwiatu są szerokotrójkątniejajowate, całobrzegie, bez guzków. Mają siatkowatą nerwację ze słabo uwydatnonymi głównymi nerwami. Zewnętrzne, przylegające działki okwiatu mają długość 2–3 mm.

Biologia i występowanie

Bylina, hydrofit, hemikryptofit. Kwitnie od lipca do sierpnia. Siedlisko: brzegi wód stojących i płynących, szuwary trzcinowe, również łąki. Liczba chromosomów 2n = 200(140).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-18 00:20:26]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=63001524. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Caryophyllales, [w:] Angiosperm Phylogeny Website [online], Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2009-10-07]  (ang.).
 • Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-01-10].
 • Władysław Szafer, Stanisław Kulczyński: Rośliny polskie. Warszawa: PWN, 1953.
 • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • lipiec
   • sierpień
  • kwiatostan
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście sercowate
   • liście jajowate
   • liście lancetowate
 • ogólne
  • roślina wodna
  • bylina
  • tworzy mieszańce
 • siedlisko
  • Brzegi wód
  • łąki
  • Szuwary