Szczaw tarczolistny Rumex scutatus

Szczaw tarczolistny (Rumex scutatus L.) – gatunek rośliny z rodziny rdestowatych. Występuje dziko w górach wschodniej, południowej i środkowej Europy i zachodniej Azji i na Kaukazie. W Polsce jest rzadki. Dawniej w górach był uprawiany, obecnie występuje zdziczały jako efemerofit.

Łodyga wątła, drewniejąca u nasady, osiąga wysokość do 50 cm. Pod ziemią cienkie, wielołodygowe kłącze. Liście zmiennego pokroju, sinawozielone, dłoniasto żyłkowane. Dolne długoogonkowe, szerokojajowate, o strzałkowatej nasadzie i klapowanym brzegu, górne drobniejsze. Kwiaty roślina jednopienna. Na jednej roślinie występują zarówno kwiaty jednopłciowe, jak i obupłciowe. Ma 6 listków okwiatu w dwóch okółkach. Wewnętrzne listki okwiatu mają charakterystyczną nerwację: środek liścia jest odcięty od brzegów dwiema łukowatymi anastomozami, które obejmują środkową część liścia przeciętą podłużnie przez główny nerw. Oprócz tego do dolnej części tego pola przylegają dwa mniejsze pola otoczone łukowatymi anastomozami. Od pola środkowego ku brzegom biegną promieniście, rozgałęziające się drobne nerwy. Zewnętrzne działki okwiatu wzniesione, wewnętrzne bez guzków.

Biologia i występowanie

Bylina, hemikryptofit, roślina wapieniolubna. Kwitnie od maja do sierpnia. Siedlisko: obszary górskie, skały i usypiska wapienne. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Thlaspietea rotundifolii i gatunek wyróżniający dla Ass. Cerastio-Papaveretum. Liczba chromosomów 2n = 20.

W dawnych czasach był uprawiany i spożywany jako warzywo pod nazwą szpinak francuski lub szpinak rzymski.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-10-03 00:19:11]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=64652247. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście jajowate
   • liście strzałkowate
 • ogólne
  • roślina jadalna
  • bylina
  • status gatunku we florze Polski
   • efemerofit
  • roślina wapieniolubna
  • zdziczała
  • warzywo
 • siedlisko
  • wapienie