Karmnik nadmorski Sagina maritima

Karmnik nadmorski (Sagina maritima Don) – gatunek rośliny z rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae Juss.).

Łodyga rozgałęziona, naga, do 10 cm wysokości. Liście wąskie, mięsiste, bez ości na końcu. Kwiaty 4-krotne. Działki kielicha tępe, 1,5-2 mm długości.

Biologia i występowanie

Gatunek o zasięgu atlantycko-śródziemnomorskim, przywiązany do wybrzeży. W Polsce występował w XIX w. na jednym stanowisku koło Kołobrzegu. Roślina jednoroczna, halofit. Gatunek charakterystyczny związku Armerion maritimae.

Kategorie zagrożenia gatunku: Kategoria zagrożenia w Polsce według Czerwonej listy roślin i grzybów Polski (2006): Ex (wymarły); 2016: RE (wymarły na obszarze Polski). Kategoria zagrożenia w Polsce według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (2001, 2014): EX (wymarły).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 05:08:43]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62819272. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Caryophyllales, [w:] Angiosperm Phylogeny Website [online], Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2009-10-07]  (ang.).
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • do kostki (0 < x < 15 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga gładka
 • cechy kwiatów
  • liczba płatków
   • płatki cztery
 • ogólne
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • roślina jednoroczna
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • EX - wymarły