Lepnica drobnokwiatowa Silene borysthenica

Lepnica drobnokwiatowa (Silene borysthenica (Gruner) Walters) – gatunek rośliny z rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae).

Łodyga do 80 cm wysokości, owłosiona, dołem zdrewniała, górą rozgałęziona. Kwiaty drobne; płatki korony o długości 2-3 mm, kremowe lub zielonawe. Owoce torebki z licznymi, brązowymi nasionami.

Biologia i występowanie

Gatunek występuje we wschodniej i południowej części Europy. W Polsce występuje głównie w okolicach Warszawy, skąd podawany był z kilkunastu stanowisk. Roślina dwuletnia. Kwitnie od maja do września. Rośnie w murawach napiaskowych z klasy Sedo-Scleranthetea. Liczba chromosomów 2n = 24.

Kategorie zagrożenia gatunku: Kategoria zagrożenia w Polsce według Czerwonej listy roślin i grzybów Polski (2006): E (wymierający); 2016: EN (zagrożony). Kategoria zagrożenia w Polsce według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (2001): VU (narażony); 2014: EN (zagrożony).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 05:23:52]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62819401. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Caryophyllales, [w:] Angiosperm Phylogeny Website [online], Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2009-10-07]  (ang.).
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
  • barwa kwiatów
   • płatki kremowe
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga owłosiona
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
  • kolor owoców
   • brązowe
 • ogólne
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • VU–gatunek narażony
  • roślina dwuletnia
 • cechy nasion
  • rozsiewanie nasion
   • endochoria
 • siedlisko
  • murawy