Lepnica francuska Silene gallica

Lepnica francuska (Silene gallica L.) – gatunek rośliny z rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae). Jako gatunek rodzimy występuje w Europie, zachodniej Azji i północnej Afryce; ponadto szeroko rozprzestrzeniony jako gatunek zawleczony. W Polsce rośnie głównie w części południowo-zachodniej i południowej.

Łodyga owłosiona, w górnej części ogruczolona, do 40 cm wysokości. Liście łopatkowatolancetowate. Kwiaty białe lub różowe, zebrane w jednoramienną wierzchotkę. Kwiaty dolne szypułkowe, górne - siedzące. Kielich 10-nerwowy, ogruczolony. Płatki korony całobrzegie lub delikatnie wycięte. Nitki pręcików owłosione w dolnej części. Owoc torebka.

Biologia i występowanie

Roślina jednoroczna, chwast. Rośnie na polach uprawnych, miedzach i ugorach. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Gatunek charakterystyczny zespołu Geranio-Silenetum gallicae. Liczba chromosomów 2n = 24.

Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków narażonych na wymarcie (kategoria zagrożenia: V). W wydaniu z 2016 roku otrzymała kategorię EN (zagrożony).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 05:24:30]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62819399. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Caryophyllales, [w:] Angiosperm Phylogeny Website [online], Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2009-10-07]  (ang.).
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
   • płatki różowe
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście lancetowate
   • liście najszersze przy końcu
   • liście łopatkowate
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga owłosiona
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
 • ogólne
  • chwast
  • roślina jednoroczna
  • gatunek rodzimy
 • siedlisko
  • ugory
  • pola uprawne