Muchotrzew zbożowy Spergularia segetalis

Muchotrzew zbożowy, delia polna (Spergularia segetalis (L.) G. Don) – gatunek rośliny z rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae). Występuje w Europie Zachodniej po Niemcy oraz na Ukrainie. W Polsce jest bardzo rzadki, dawno temu stwierdzony tylko koło Dalkowa w województwie dolnośląskim. Roślina namulisk i wilgotnych zagłębień wśród pól. Współcześnie uznany za wymarły.

Pokrój roślina drobna, do 10 cm wysokości. Łodyga wyprostowana, rozgałęziona widlasto, naga. Liście naprzeciwległe, równowąskie i nagie. Zaostrzone na końcu i tam z osadzonym ostrzem. U nasady z błoniastymi przylistkami. Kwiaty osadzone na długich szypułkach i zebrane w luźny kwiatostan wierzchotkowaty. Działek, płatków i pręcików 5, rzadko 4 lub 3. Działki zielone z brzegiem obłonionym, kształtu lancetowatojajowatego, zaostrzone. Płatki drobne, sięgają do połowy działek, białe. Zalążnia jajowata z trzema szyjkami słupka. Owoce torebka otwierająca się trzema klapami i zawierająca liczne, drobne nasiona.

Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków wymierających, krytycznie zagrożonych (kategoria zagrożenia: E). W wydaniu z 2016 roku otrzymała kategorię RE (wymarły na obszarze Polski). Znajduje się także w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin w grupie gatunków wymarłych (kategoria EX).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 05:28:13]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62819430. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Vascular plants of Poland - a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. IB PAN, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
 • Adam Jasiewicz (red.): Flora Polski. Rośliny naczyniowe. T. III. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, 1992, s. 306. ISBN 83-85444-06-8.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Caryophyllales, [w:] Angiosperm Phylogeny Website [online], Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2013-08-02]  (ang.).
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • do kostki (0 < x < 15 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga gładka
 • cechy kwiatów
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
  • kwiatostan
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście wąskie i wydłużone
   • liście równowąske
  • ustawienie liści
   • naprzeciwległe
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
 • ogólne
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • EX - wymarły