Kozibród wielki Tragopogon dubius

Kozibród wielki (Tragopogon dubius Scop.) – gatunek rośliny z rodziny astrowatych.

Pokrój roślina o prostej, sztywnej i wzniesionej łodydze, osiągająca wysokość 30-80 cm. Po uszkodzeniu wydziela sok mleczny. Pod ziemią posiada gruby korzeń. Liście równowąskie, na końcach nagle zwężone. Górne swoją szeroką nasadą obejmują łodygę. Kwiaty jasnożółte, zebrane w pojedyncze koszyczki. Listków okrywy w koszyczku jest 8-12 w jednym szeregu i są dłuższe od kwiatów. Charakterystyczną cecha są szypuły koszyczków; są wybitnie maczugowato zgrubiałe i puste w środku. W jednym koszyczku znajduje się od 20 do 120 kwiatów Owoc wrzecionowata, brzeżna i krótkokolczata niełupka z puchem kielichowym. Posiada dzióbek nieco tylko od niej krótszy.

Biologia i występowanie

Jest szeroko rozprzestrzeniony na kuli ziemskiej. Występuje na wszystkich kontynentach (poza Antarktydą). Do Ameryki Północnej został sprowadzony wraz z żywnością i roślinami ozdobnymi na przełomie XIX i XX wieku przez osadników europejskich. Obecnie jest tam szeroko rozprzestrzeniony. W wielu regionach na pastwiskach wypiera rodzimą roślinność i staje się gatunkiem inwazyjnym. W Polsce jest średnio pospolity. Najczęściej występuje w południowej części niżu, ku północy po Mazowsze i Pomorze. Często jest zawlekany. Rozwój W Polsce jest rośliną dwuletnią, hemikryptofitem. Kwitnie od maja do lipca. Jego kwiaty w czasie dnia podążają za słońcem. W języku angielskim ma nazwę western salsify, dobrze oddającą tę jego cechę; słowo salsify oznacza bowiem „podążający za słońcem”. Na noc kwiaty zamykają się. Jest zapylany przez owady, nasiona roznoszone są przez wiatr. Po wytworzeniu nasion roślina obumiera. W Ameryce Północnej w zależności od warunków klimatycznych i siedliskowych czas życia rośliny wynosi od jednego (rzadko) do czterech lat. Nasiona wytwarzane w zewnętrznych, brzeżnych partiach koszyczka są większe i ciemniejsze, nasiona powstające w środkowej części koszyczka są mniejsze i jaśniejsze. Kiełkuje 94% nasion. Z większych nasion zewnętrznych wyrastają większe siewki. Do kiełkowania nasion i wzrostu siewek nie jest konieczne światło. Dzięki dość dużej ilości materiałów zapasowych zgromadzonych w liścieniach siewka może przez dość długi czas rozwijać się w miejscu zacienionym przez inne rośliny. Rośnie wówczas szybko, wytwarzając wysoki pęd co daje jej szansę wygrać konkurencję o światło. Podczas sezonu wegetacyjnego roślina rozwija duży system korzeniowy i gromadzi materiały zapasowe zarówno w korzeniu, jak i w przyziemnej rozecie liściowej. Na jednym pędzie roślina tworzy jeden duży koszyczek, ale może z jednego korzenia wytworzyć wiele pędów (do 14). Średnia ilość nasion w koszyczku wynosi 90. Siedlisko Występuje na suchych przydrożach, na siedliskach ruderalnych, nasypach kolejowych i drogowych, w murawach. Jest gatunkiem w dużym stopniu związanym z człowiekiem, często spotykany jest na siedliskach wtórnych, zmienionych w wyniku działalności człowieka. Występuje na różnego typu glebach; zarówno na piaszczystych, jak i gliniastych. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla rzędu (O.) Onopordetalia. Genetyka Liczba chromosomów 2n = 12. Zmienność Tworzy mieszańce z kozibrodem łąkowym (Tragopogon pratense).

W średniowiecznej Europie Północnej korzenie i młode pędy kozibrodów były spożywane przez ludzi (zwłaszcza w okresie głodu) Kozibród wielki jest pożywieniem wielu zwierząt. W stanie Oregon w USA jest najważniejszym roślinnym pokarmem ptaka o nazwie borowiak złotobrewy (Dendragapus obscurus). Liście i kwitnące pędy nadziemne są spożywane przez niektóre ssaki, a gryzoń goffer równinny (Geomys bursarius) zjada jego korzenie. Inne większe ssaki tylko sporadycznie skubią pędy kozibrodu.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2022-09-04 00:38:57]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=67945862. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy łodygi
  • sok pędu
   • sok mleczny
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
   • 30-90 cm
  • wygląd łodygi
   • łodyga wzniesiona
   • prosta
   • sztywna
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
   • lipiec
  • kolor pyłku
   • owadopylność
  • kielich
   • puch kielichowy
  • barwa kwiatów
   • jasnożółte
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • koszyczek
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście wąskie i wydłużone
   • liście równowąske
   • równowąskie
  • nasada
   • szeroka
  • liście przykwiatowe
   • okrywa
 • ogólne
  • roślina ozdobna
  • roślina ruderalna
  • gatunek rodzimy
  • dość częste wystepowanie
  • roślina dwuletnia
  • tworzy mieszańce
 • cechy nasion
  • rozsiewanie nasion
   • anemochoria
 • siedlisko
  • Przy drogach i torach kolejowych
  • nieużytki
  • suche murawy
  • synatropijne
  • nasypy kolejowe
  • siedliska ruderalne
  • gatunek charakterystyczny dla
   • (rząd) O. Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. 1943 em. Görs. 1966 zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • hemikryptofit
 • cechy korzeni
  • system korzeniowy
   • grube korzenie
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • niełupka

 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.